مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

دلایل افشای تغییرات حسابرسان و واکنش بازار سرمایه در برابر افشای اطلاعات

دلایل افشای تغییرات حسابرسان و واکنش بازار سرمایه در برابر افشای اطلاعات

دلایل افشای تغییرات حسابرسان و واکنش بازار سرمایه در برابر افشای اطلاعات – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 68000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده حسابداری - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۷۰
کد مقاله
ACC70
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
دلایل افشای تغییرات حسابرسان و واکنش بازار سرمایه در برابر افشای اطلاعات
نام انگلیسی
Voluntary disclosure of reasons for auditor changes and the capital market reaction to information disclosure
تعداد صفحه به فارسی
۵۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۴
کلمات کلیدی به فارسی
تغییرات حسابرسان, مسایل پرچم قرمز, افشای اختیاری, واکنش بازار سرمایه
کلمات کلیدی به انگلیسی
Auditor changes, Red flag issues, Voluntary disclosure, Capital market reaction
مرجع به فارسی
تحقیقات مقررات و دستورالعمل های حسابداری کالج مدیریت تجاری، دانشگاه آمریکایی شارژه، امارات دپارتمان حسابداری، مدرسه مدیریت تجاری، دانشگاه ایالتی وین، دیترویت، ایالت متحده مدرسه حسابداری، کالج تجارت و اقتصاد، دانشگاه ممفیس، ایالات متحده الزویر
مرجع به انگلیسی
Research in Accounting Regulation; College of Business and Management, American University of Sharjah, United Arab Emirates; Department of Accounting, School of Business Administration, Wayne State University, Detroit, MI , United States; School of Accounting; Elsevier
کشور
ایالات متحده
دلایل افشای تغییرات حسابرسان و واکنش بازار سرمایه در برابر افشای اطلاعات
 چکیده
این مطالعه ارتباط بین ویژگی های شرکتی و دلایل افشای اختیاری اطلاعات مربوط به تغییرات حسابرسان از سوی مدیریت را مورد بررسی قرار می دهد و واکنش بازار سرمایه در برابر افشای اطلاعات مرتبط با رخدادهای تغییر حسابرسان همراه با مسایل هشدارآمیز از قبل موجود که اصطلاحا تحت عنوان پرچم قرمز خوانده می شوند را مورد ارزیابی قرار می دهد. در این راستا ما در می یابیم که مدیران به احتمال بیشتری زمانی که تغییرات به واسطه دلایل منطقی تجاری رخ داده باشد و یا آنکه چنین دلایلی معرف وجود هرگونه عملیات بنیادین یا مشکلات گزارش دهی مالی نباشد تمایل به افشای دلایل تغییرات حسابرسان خود را خواهند داشت. از طرف دیگر، مدیران به هنگامی که این گونه تغییرات همراه با مسایل پرچم قرمز باشند تمایل چندانی به افشای دلایل خود در خصوص تغییرات حسابرسان را نخواهند داشت. به علاوه، تغییرات حسابرسان در صورتی که همراه با مسایل پرچم قرمز از قبل موجود باشند، به صورت منفی به وسیله بازار سرمایه تلقی گردیده که خود مؤکد آن می باشد که افشای کامل دلایل تغییرات حسابرسان می تواند برای سرمایه گذاران آموزنده و آگاهی بخش باشد. این مشاهدات متعاقباً به وسیله تحلیل های مبتنی بر بازار ارائه شده از سوی ما مورد پشتیبانی قرار می گیرند که به صورت پیوسته نشان دهنده آن هستند که تغییرات حسابرسان همراه با بروز مسایل پرچم قرمز از اهمیت و ارزش بیشتری، در مقایسه با رخدادهای قابل گزارش (تحت FRR شماره ۳۱) و تغییرات حاصل آمده شده از سوی خود حسابرسان، برخوردار می باشند. این مطالعه در تعامل با مباحث و خط مشی های اخیر در ارتباط با اجبار جهت افشای دلایل اعمال تغییرات حسابرسان مباحث مرتبطی را عرضه می نماید. علی الخصوص، نتایج حاصله از مباحث اخیر پشتیبانی می نماید که بر مبنای آن ویژگی افشای اختیاری کنونی منجر به اعمال رویه افشای انتخابی می گردد که به احتمال زیاد در ارتباط با وجود عدم شفافیت کلی با توجه به تغییرات حسابرسان می باشد.

کلمات کلیدی: تغییرات حسابرسان، مسایل پرچم قرمز، افشای اختیاری، واکنش بازار سرمایه

 

دلایل افشای تغییرات حسابرسان و واکنش بازار سرمایه در برابر افشای اطلاعات

 

۱- مقدمه
تحت فرم کنونی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) یعنی فرم ۸-K قواعد مربوط به افشا در مورد تغییرات حسابرسان، شرکتها می بایست به منظور ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران در ارتباط با تغییر در سطح حسابرس خارجی شرکت های خود اقدام به پرنمودن فرم ۸-K نمایند. در عین آنکه SEC شرکتها را جهت افشای دلایل خود در ارتباط با تغییرات حسابرسان ترغیب می نماید، این شرکتها الزامی جهت افشای دلایل مربوط به تغییر حسابرسان خود نخواهند داشت. این دسته از شرکتها صرفاً می بایست اقدام به افشای دلایل خود در ارتباط با تغییر حسابرسان تحت شرایط محدودی نمایند، آن هم به هنگامی که چنین تغییری در ارتباط با توافقات بین حسابرسان ـ مشتریان با توجه به برخی از مقتضیات یا مسایل قابل گزارش خاص باشد. انعطاف پذیری گزارش دهی منجر به ناسازگاری بین شرکتها در ارتباط با رویه افشای خود در خصوص تغییرات حسابرسان شده است و در غیاب الزام SEC، بخش بزرگی از شرکتها که اقدام به تغییر حسابرسان خود می نمایند دلایل چنین تغییراتی را افشا نخواهند نمود. تنها بخش کوچکی از شرکتها (که از این به بعد تحت عنوان شرکتهای افشاگر خوانده می شود) اقدام به افشای اختیاری دلایل خود در ارتباط با تغییر حسابرسان می نمایند.

 

گروه های مشاور سرمایه گذاران عدم رضایت فزاینده خود در ارتباط با قواعد کنونی افشای دلایل تغییرات حسابرسان از سوی شرکتها را بیان داشته اند. به طور مثال، در خط مشی های اخیراً اتخاذ شده بعنوان “بهترین رویه های” حاکمیت شرکتی و افشا، شورای سرمایه گذاران سازمانی (CII)، و گروه مشاوران سرمایه گذاران، توصیه ذیل (۱۲g) در ارتباط با افشا را ارائه نموه و توصیه می نمایند که شرکتها بهتر است تا با توجه به موارد ذیل اقدام به ارائه اطلاعات در خصوص تغییرات حسابرسان خود نمایند:

 

کمیته حسابرسی می بایست به صورت کلی در ارتباط با دلایل تغییر حسابرسان خارجی شرکتهای مطبوع خود توضیحاتی را به زبان انگلیسی ساده در اختیار سهامداران قرار دهند. به صورت حداقلی، این افشا می بایست در محتویات ارائه شده به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) شامل شده باشد به گونه ای که شرکتها ملزم به ارائه این اطلاعات در یک محدوده چهار روزه پس از تغییر حسابرسان خود شوند (توصیه شماره ۱۲g، CII، ۲۰۰۷ صفحه ۶).

 

شرکتهای حسابداری همچنین عدم رضایت خود را در ارتباط با مقررات کنونی افشای شرکتی و دلایل تغییر حسابرسان اعلام داشته اند. به طور مثال، در اعلامیه انتشار یافته در مارس ۲۰۰۶، Grant Thornton به SEC پیشنهاد نمود تا اقدام به تجدید نظر در فرم ۸-K خود در ارتباط با قواعد افشا نموده و در این راستا از شرکتها بخواهد تا اقدام به مشخص سازی مستندات و دلایل تغییرات حسابرسان خود در فرم ۸-K  نمایند. در این اعلامیه،  Grant Thornton  مشخص  می سازد که الزام برای داشتن چنین افشایی سبب ارتقای شفافیت در ارتباط با رخدادهای مربوط به تغییرات حسابرسان برای سهامداران بیرونی خواهد شد (Grant Thornton، ۲۰۰۶).
افشای دلایل تغییرات حسابرسان به وسیله SEC به استثنای دستورالعمل گزارش دهی مالی شماره ۳۱ به سال ۱۹۸۱ (FRR 31)، که در آن خواستار ارائه گزارشات خاص در خصوص کیفیت کنترل داخلی و پایایی صورت حساب های مالی و افشای آن در فرم های ۸-K در ارتباط با تغییرات حسابرسان شده است، الزامی نمی باشد.
مطالعه ما مشخص کننده آن است که در غیاب یک رویه الزامی جامع در ارتباط با دلایل افشای تغییرات حسابرسان، شرکتها به صورت گزینشی فرآیند افشا را انجام می دهند. آنها به احتمال کمتری اقدام به افشای دلایل خود به هنگامی می نمایند که تغییرات حسابرسان همراه با مسایل مرتبط با پرچم قرمز باشد. با این وجود، در آن دسته از بازارهایی که می توان موقعیت های نامناسبی را پیش بینی نمود احتمال بروز شک و بررسی بیشتر در این زمینه وجود داشته و قابلیت نشان دادن واکنش منفی در برابر اطلاعات تغییر حسابرسان نیز وجود خواهد داشت. یافته های ما بر روی داشتن مکانیزم جامعی جهت افشای دلایل تغییر حسابرسان برای کلیه چنین مواردی تاکید دارد. در این راستا، ما پیشنهاد می نماییم که دلایل مناسب افشای این موارد ممکن است به صورت بالقوه سبب حذف هر نوع بدگمانی گردد، مواردی که می توانند سبب بروز مشکلاتی برای بازار با توجه به عدم وجود اطلاعات افشای مناسب شوند.

 

ادامه این مقاله به شرح ذیل سازمان دهی شده است. در بخش ۲، سابقه مطالعاتی و انتخاب های متغیر را مورد بررسی قرار می دهیم بخش ۳ مشخص کننده مبحثی در خصوص طراحی تحقیقاتی و نمونه پیگیری شده بر مبنای مباحث مرتبط با داده های توصیفی می باشد، متعاقباً همبستگی ها و نتایج در بخش ۴ ارائه می گردند و در نهایت بخش ۵ مشخص کننده نتیجه گیری این مقاله خواهد بود.

دلایل افشای تغییرات حسابرسان و واکنش بازار سرمایه در برابر افشای اطلاعات

 

۲- سابقه و انتخاب متغیر
شرکتها به دلایل مختلفی اقدام به تغییر حسابرسان خود می نمایند که برخی از این دلایل را می توان در ارتباط با مسایل پرچم قرمز خواند که معرف کارایی پرسش برانگیز عملیاتی یا جامعیت گزارش دهی مالی می باشد. از طرف دیگر، شرکت ها ممکن است به دلایل سالم تجاری نیز اقدام به تعویض حسابرسان خود نمایند (همانند حاصل آوردن خدمات حسابرسی با هزینه کمتر). تغییر حسابرسان شرکت ها ممکن است بواسطه یکی از دلایل ذیل باشد: وجود مسایل پرچم قرمز، نظیر نقض GAAP، تجدید ارائه صورت حساب های مالی، مشکلات کنترل داخلی، بررسی در دست اقدام SEC در ارتباط با نقض GAAP یا عدم توافق حسابرس ـ مشتری در خصوص انتخاب خط مشی حسابداری. Grothe و Weirich (2007) پیشنهاد نمودند که تغییرات حسابرسان به صورت متوالی در ارتباط با تجدید ارائه صورت حساب های مالی و کشف کنترل های ضعیف حسابداری می باشد. به هنگامی که یک شرکت دارای یکسری از مشکلات از قبل موجود پرچم قرمز در ارتباط با عملیات خود و گزارش دهی مالی میباشد، مدیریت آن از تمایل کمتری جهت گزارش نمودن دلایل تغییر حسابرس، بر حسب پرکردن فرم ۸-K در SEC برخوردار است. از طرف دیگر، در صورتی که شرکتی اقدام به تغییر حسابرس خود به دلایل سالم تجاری همانند تغییرات سازمانی نماید، همانند ادغام شرکتها، به طور مثال ترکیب نمودن یک شرکت حسابرسی با شرکتی دیگر، یا ادغام بین شرکت اصلی و یک شرکت دیگر، مدیریت آن به احتمال بیشتری تمایل به افشای دلایل تغییر حسابرسان خود را خواهد داشت.
۲ـ۱٫ مسایل مرتبط با پرچم قرمز و تغییرات حسابرسان
مسایل پرچم قرمز معرف موقعیت هایی می باشند که سبب بروز سئوالاتی در خصوص کارایی مدیریت و جامعیت عملیات و فرآیندهای گزارش دهی مالی می گردد. در این مطالعه، ما از تعدادی از شاخص ها همانند موقعیت های پرچم قرمز استفاده می نماییم که به احتمال زیادی در ارتباط با کارایی پایین مدیریتی و جامعیت اندک / یا  کیفیت  کمتر  گزارش  دهی  مالی می باشند. علی الخصوص، ما از متغیرهای ذیل به عنوان شاخص هایی جهت وجود موقعیت های پرچم قرمز استفاده می نماییم: (۱) نوع تغییرات حسابرسان (به سمت پایین، عرضی و به سمت بالا)، (۲) سطح اقلام تعهدی اختیاری عملکرد مبنا، (۳) تجدید ارائه صورتحساب های مالی، (۴) نکته نظرات حسابرسان شرکت فعال، (۵) بررسی شرکتهای تحت SEC (SEC و Weirich، ۲۰۰۷؛ Turner و همکاران، ۲۰۰۵)،  و (۶) تنگدستی مالی شرکتها.
۲ـ۲٫ مسایل غیر پرچم قرمز و تغییرات حسابرسان
در موارد بسیاری، شرکتها اقدام به تغییر حسابرسان خود به دلایل سالم تجاری، یعنی تصمیمات تجاری که در ارتباط با وجود مشکلات پرچم قرمز نمی باشد، می نمایند. به طور مثال، ادغام بین دو شرکت حسابرسی، یا ادغام بین دو مشتری حسابرس (به طور مثال به Ashbaugh-Skaife و همکاران، ۲۰۰۷ رجوع شود) منجر به تغییرات حسابرسانی خواهد شد که دارای وابستگی بیشتری به مسایل ساختاری می باشند (Grothe و Weirich، ۲۰۰۷؛ Turner و همکاران، ۲۰۰۵). بنابراین ما تعدادی از شاخص ها را برای این نوع از تغییرات حسابرس در نظر می گیریم که در ارتباط با دلایل سالم تجاری می باشند. این موارد تغییرات حسابرسان و احتمال کمتر آن در زمینه وجود مسایلی است که اصطلاحاً تحت عنوان پرچم قرمز خوانده می شوند.
۲ـ۳٫ متغیرهای کنترلی
ویژگی های خاص شرکتی ممکن است بر روی تصمیم افشای مدیریت تأثیرگذار باشند. ما گروهی از متغیرهای خاص شرکتی را به عنوان کنترل ها در تحلیل خود مشخص و شامل نمودیم. این متغیرها احتمالاً به عنوان شاخصی برای تعدادی از ویژگی های شرکتی همانند پارامترهای رشد، اندازه شرکت، گردش آزاد وجوه و سوددهی مدنظر هستند که بر مبنای بازده دارائیها که دارای تأثیری بر روی تصمیمات افشای اختیاری مدیریت می باشد اندازه گیری شده اند. شرکتهای دارای رشد بالا از ریسک نسبتاً بیشتری برخوردار بوده و در نتیجه به احتمال بیشتری دارای مشکلات گزارش دهی مالی نیز می باشند (Ashbaugh-Skaife و همکاران، ۲۰۰۷). در نتیجه، مدیران این نوع از شرکتهای (مشخص شده به وسیله متغیر GROWTH) دارای انگیزه کمتری جهت افشای دلایل تغییرات حسابرسان خود می باشند. این دسته از شرکتها ممکن است از پیچیدگی حسابداری بیشتر و در ریسک مرتبط با تراکنش های تجاری بیشتر نیز برخوردار باشند، که در مقابل ممکن است سبب افزایش احتمال عدم توافق حسابداری بین مدیریت و حسابرسان شده و بنابراین منجر به تغییر حسابرسان خواهد شد. به طور جایگزین، شرکتهای دارای فرصتهای رشد بالاتر همچنین با هزینه های نمایندگی بیشتری دست به گریبان بوده و در نتیجه این شرکتها ممکن است از انگیزه های بیشتری جهت گزارش اختیاری دلایل تغییرات حسابرسان خود برخوردار باشند. بنابراین، Lang و Lundholm (1993) مشخص می سازد که شرکتهای بزرگتر از هزینه های نمایندگی بیشتری برخوردار بوده و در نتیجه دارای انگیزه های بیشتری جهت افشای اختیاری اطلاعات می باشند. در تعامل با این مبحث، Clarkson، Kao، و  Richardson (1999) و همچنین Lang و Lundholm (1993) دریافتند که شرکتهای بزرگتر از احتمال قویتری جهت افشای خبرهای خاص به صورت اختیاری برخوردار هستند. از آنجائیکه شرکتهای بزرگتر از انگیزه بیشتری جهت گزارش دهی اختیاری اطلاعات خاص شرکتی در مقایسه با شرکتهای کوچکتر برخوردار می باشند، ما انتظار داریم که این نوع از شرکتها (مشخص شده به وسیله متغیر SIZE در مدل ما) تمایل بیشتری جهت افشای اختیاری دلایل تغییرات حسابرسان خود داشته باشند.

دلایل افشای تغییرات حسابرسان و واکنش بازار سرمایه در برابر افشای اطلاعات

 

۳- طراحی تحقیقاتی و انتخاب نمونه
 ۳ـ۱٫ طراحی تحقیقاتی
در اولین مرحله، ما نسبت به بررسی ارتباط بین این احتمال اقدام می نماییم که مدیریت به صورت داوطلبانه اقدام به افشای دلایل تغییرات حسابرسان خود نموده و در عین حال شاهد وجود موقعیت های مختلف پرچم قرمز و غیرپرچم قرمز در سال مشخص یعنی دقیقاً قبل از سالی می باشیم که در آن شرکتها اقدام به تغییر حسابرسان خود از طریق بکارگیری مدل رگرسیون لجستیک ذیل می نمایند.
۳ـ۲٫ انتخاب نمونه
از بانک اطلاعات تحلیلی حسابرسان، ما در ابتدا نمونه ای متشکل از ۶۵۲۶ سال شرکتی را انتخاب نمودیم که در آن شرکتها اقدام به تغییر حسابرسان خود از سال ۲۰۰۴ الی ۲۰۱۰ نموده بودند. ما این نمونه را با داده های حاصله از CRSP و Audit Analytics منطبق نموده و با توجه به هم راستا بودن با بانک اطلاعات تحلیلی حسابرسان اقدام به برآورد متغیرها برای انجام این آنالیز نمودیم. ما ۷۱۸ مورد مشاهداتی داده های مفقوده از بانک اطلاعاتی تحلیلی و ۴۸۵ مورد از بانک اطلاعات Compustat و CRSP را حذف نمودیم. ما متعاقباً ۳۵۳ مورد شرکتهای مالی و ۱۶۱۵ مورد از شرکتهایی که اقدام به تغییر حسابرسان خود بیش از یک بار در طی دوره نمونه ۷ ساله نموده بودند را مستثنی نمودیم. با بکارگیری این فیلترها، ما نهایتاً به نمونه ۳۳۵۵ مورد حسابرسان تغییر یافته رسیدیم که در آن شرکتها اقدام به تغییر حسابرسان خود برای یک بار در طی دوره ۲۰۰۴ الی ۲۰۱۰ نموده بودند. ما کلیه اطلاعات فرم ۸-K را مورد بررسی قرار داده و مشخص ساختیم که ۱۳۵۸ مورد گزارش شده تغییرات حسابرسان بر مبنای دلایل ارائه شده و افشای چنین تغییراتی بوده اند (که تحت عنوان شرکتهای افشاگر خوانده می شوند). ۱۹۹۷ مورد باقیمانده تغییرات حسابرسان در تعامل با افشای دلایل چنین تغییراتی نمی باشند (تحت عنوان شرکتهای غیر افشاگر). فرآیند انتخاب نمونه در جدول ۱ تشریح شده است.
۴- داده های توصیفی، همبستگی و نتایج
جدول ۲ نشان دهنده داده های توصیفی مقایسه ای برای شرکتهای افشاکننده و غیر افشاگر و آمارهای تک متغیره برای میانگین تفاوت ها بین متغیرهای شرکتی می باشد. برخی از این آمارها قابل توجه هستند. PBDACC به طور معنی داری برای شرکتهای غیرافشاگر در مقایسه با شرکتهای افشاگر بزرگتر می باشد. به علاوه احتمال بزرگتری برای شرکتهای غیرافشاگر در زمینه تجدید ارائه صورت حساب های مالی خود (RESTATE) و حاصل آوردن نگرانی های فزاینده در ارتباط با نظرات حسابرسان (GCO) در مقایسه با شرکتهای افشاگر وجود دارد. شرکتهایی که اقدام به افشا نمی نمایند تحت فشار مالی بیشتری هستند (DISTRESS)، و دارای رخدادهای قابل گزارش بیشتری در ارتباط با تغییرات حسابرسان خود در مقایسه با شرکتهای افشاگر (REPORTABLE) می باشند. به علاوه، بخش بزرگی از شرکتهای غیرافشاگر تحت شرایط پرریسک از نظر قانونی، در مقایسه با شرکتهای افشاگر (LITIGATION)، فعالیت می نمایند. در نهایت، شرکتهای افشاگر دارای سوددهی بالاتر قابل توجهی هستند (ROA) و از موقعیت گردش وجوه بهتری (FCF) در مقایسه با شرکتهای غیرافشاگر برخوردار می باشند.

دلایل افشای تغییرات حسابرسان و واکنش بازار سرمایه در برابر افشای اطلاعات

 

۵- نتیجه گیری
در عین آنکه برای شرکتهای دولتی این مورد الزامی می باشد تا نسبت به اعلام تغییرات حسابرسان خود به SEC در فرم ۸-K اقدام نمایند، شرکتها الزامی جهت افشای دلایل تغییرات حسابرسان خود به استثنای برخی از رخدادهای قابل گزارش تحت فرم شماره FRR 31 ندارند. تحت قوانین جاری در ارتباط با افشای شرکتها و در زمینه تغییرات حسابرسان، آن دسته از شرکتهایی که اقدام به افشای دلایل تغییرات حسابرسان خود در فرم ۸-K می نمایند این مورد را به صورت اختیاری انجام می دهند. این افشای اختیاری ممکن است به وسیله گروه های مختلف مورد انتقاد قرار گیرد، همانند شورای سرمایه گذاران سازمانی (CII) که ویژگی افشای اختیاری کنونی را  بواسطه افزایش عدم شفافیت در ارتباط با تغییرات حسابرسان به باد انتقاد گرفته است.

 

با استفاده از یک نمونه متشکل از ۳۳۵۵ مورد تغییر حسابرسان در خلال ۲۰۰۴ الی ۲۰۱۰، ما دریافتیم که شرکتها به طور معنی داری تمایل چندانی جهت افشای دلایل تغییرات حسابرسان خود را نخواهند داشت آن هم به هنگامی که چنین تغییراتی همراه با مسایل پرچم قرمز باشد. ما مشخص ساختیم که چندین ویژگی خاص شرکتی، مخصوصاً مواردی که معرف مسایل پرچم قرمز در ارتباط با جامعیت مدیریت و کیفیت گزارش دهی مالی هستند، به طور منفی در ارتباط با این احتمال خواهند بود که شرکتهای تغییر دهنده اقدام به انتخاب اختیاری و گزارش دلایل تغییرات حسابرسان خود نمایند. ما متعاقباً نشان می دهیم که به هنگامی که چنین تغییراتی همراه با مسایل پرچم قرمز باشند، این موارد به طور منفی در قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه تأثیر گذار خواهند بود. به علاوه، این تغییرات که همراه با مسایل پرچم قرمز هستند می توانند به طور فزاینده ای و بیشتری، فراتر از رخدادهای قابل گزارش فرم FRR 31، و تغییرات آغاز شده از سوی حسابرسان، آگاهی بخش باشند؛ ضمنا چنین مواردی دارای تلویحات فزاینده قیمت گذاری برای جامعه سرمایه گذاری خواهند بود. نتیجه همچنین مؤکد آن است که در غیاب افشای کافی، بازار سعی در بررسی ناکارآمدترین سناریو محتمل خواهد داشت مخصوصاً به هنگامی که تغییرات همراه با مسایل پرچم قرمز بوده و سبب واکنش منفی نیز شوند. شواهد مربوطه مؤکد آن می باشند که قانون گذاران می بایست به طور الزامی اقدام به ارائه قوانینی در خصوص افشای دلایل تغییرات حسابرسان در سیستم SEC نمایند تا از این طریق قابلیت کاهش ابهام و ناکارآمدی به وجود آید که خود سبب خواهد شد تا شرکت کنندگان بازاری بتوانند نسبت به ارزیابی شرکتهای تغییر دهنده، در یک راهکاری مناسب از طریق کاهش شک و شبهه بازاری، اقدام کنند. مطالعه ما در ارتباط با مباحث مربوط به خط مشی های قانونمند اخیر در زمینه افشای دلایل تغییرات حسابرسان شرکتی می باشد. علی الخصوص، نتایج ما مؤکد و پشتیبان مباحث انجام شده به وسیله CII است که بر مبنای آن ویژگی افشای اختیاری کنونی منجر به رویه های انتخابی افشا شده و احتمالاً در ارتباط با عدم وجود شفافیت کلی در زمینه تغییرات حسابرسان می باشد.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.