مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کارمندان خانه داری دانشگاه فعالیت فیزیکی

کارمندان خانه داری دانشگاه فعالیت فیزیکی

کارمندان خانه داری دانشگاه فعالیت فیزیکی – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه  تربیت بدنی – ورزش
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

مقالات ورزش - ایران ترجمه - Irantarjomeh

شماره
۲۱
کد مقاله
SPORT21
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
کارمند نامرئی: ادراکات کارمندان خانه داری دانشگاه در مورد فعالیت فیزیکی
نام انگلیسی
The Invisible Employee: University Housekeeping Employees’
Perceptions of Physical Activity
تعداد صفحه به فارسی
۲۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۵
کلمات کلیدی به فارسی
محل کار, اختلافات بهداشت, تحقیق کیفی, ارتقاء سلامت
کلمات کلیدی به انگلیسی
worksite, health disparities, qualitative research, health promotion
مرجع به فارسی
ژورنال فعالیت های فیزیکی و سلامت
مرجع به انگلیسی
Journal of Physical Activity and Healh
کشور
ایالات متحده
 

کارمند نامرئی: ادراکات کارمندان خانه داری دانشگاه در مورد فعالیت فیزیکی

پیشینه. مقالات پژوهشی سعی در برقراری نوعی پیوند بین نژاد و وضعیت اجتماعی اقتصادی با عدم فعالیت فیزیکی و نتایج منفی بهداشتی آن می نمایند. هدف این مطالعه، کشف ادراکات بخش اقلیت اجتماعی اقتصادی رتبه پائین تر نیروی کار در مورد فعالیت فیزیکی (PA) می باشد.
روش ها: برای بررسی ادراکات خانه داران دانشگاه از فعالیت فیزیکی، دو گروه کانونی مشخص شدند. داده های دموگرافیک و آنتروپومتریک نیز بدست آمد.
نتایج: شرکت کنندگان (N=12، ۱۰۰ درصد زن، ۱۰۰ درصد آفریقایی- آمریکایی) بطور قابل توجهی ارتباطی را بین PA با تمرین سنتی ( مثلاً رفتن به ژیمناستیک) مشخص نمودند. مهمترین مانع PA، ادراک فعالیت در شغل و در نتیجه عدم نیاز به انجام PA تفریحی بود. مهمترین مزیت ادراک شده برای PA، بهبود سلامت فیزیکی و روانی بود. ادراک کارمندان این بود که سرمایه گذاری دانشگاه روی سلامت کارمندان روحیه را به ویژه در بخش کارمندانی با حقوق پائین بهبود می بخشد، بخشی که در آن سطح پائینی از رضایتمندی شغلی وجود دارد.

واژگان کلیدی: محل کار، اختلافات بهداشت، تحقیق کیفی، ارتقاء سلامت

 
مقدمه
بخش عمده ای از مقالات پژوهشی ارتباط را بین نژاد، قومیت و وضعیت اجتماعی اقتصادی (SES) با عدم فعالیت فیزیکی، چاقی و نتایج منفی بهداشت و سلامت مشخص ساخته اند. همچنین، عدم فعالیت فیزیکی و شرایط مزمن مرتبط همچنان به عنوان مسائل بحرانی سلامت عمومی باقی مانده و به همین خاطر ارتقاء فعالیت فیزیکی به عنوان اولویت بهداشت عمومی شناخته می شود.
 
روشها
بعد از کار با بخش منابع انسانی دانشگاه دولتی چهار ساله روستایی، خانه داران دعوت به مشارکت در یک مطالعه اکتشافی برای بررسی ادراکات کارمندان از PA من جمله موانع و مزایا شدند. شرکت کنندگان به شرطی برای مطالعه واجد شرایط شناخته می شدند که حداقل کارمندان پاره وقت با حداقل کار ۲۰ ساعت در هفته بودند، به عنوان کارمندان خدمات/ تعمیر طبقه بندی شده و حداقل ۱۸ سال سن داشتند.
 
نتایج
از میان ۱۸ کارمند علاقمند، ۱۳ نفر اسناد رضایتنامه را امضا و ۱۲ کارمند مطالعه را تکمیل کردند (جدول ۱). شرکت کنندگان (۱۰۰ درصد زن، ۱۰۰ درصد آفریقایی-آمریکایی)،   ساله با BMI  و چربی بدن  بودند.
 
فعالیت فیزیکی
علی رغم عقیده به فعالیت فیزیکی در طول شغل، از ۱۲ کارمند، ۱ نفر ساعات فعالیت کافی برای تامین PA و راهبردهای بهداشت عمومی حداقل ۱۵۰ دقیقه PA در هر هفته به ثبت رساند. متوسط دقایق فعالیت هر هفته شرکت کنندگان  بود (محدوده: ۲٫ ۵ تا ۵٫ ۲۳۹). تنها دو شرکت کننده بیش از ۶۰ دقیقه فعالیت در هر هفته جمع آوری کردند. ۱ شرکت کننده که توصیه های فعالیت فیزیکی را رعایت کرده بود، سبک زندگی فعالش را به شغل دانشگاهی اش و شغل پاره وقتش در فروشگاه جعبه های بزرگ محلی نسبت دادکه سبب می شد همه بعدازظهر در حرکت باشد.
 
خودکارآمدی
کلیه کارمندان گفتند که مطمئن نبودند بتوانند فعالیت فیزیکی داشته باشند. بی پولی، نقش مهمی در عدم اطمینان کارمندان به فعالیت فیزیکی ایفا نمود. شرکت کنندگان براین باور بودند که به شرطی می توانستند از لحاظ فیزیکی فعال باشند که دانشگاه محیط و منابع سیاست بیشتری برای آنها تامین می نمود ( مثلاً ساعات کاری انعطاف پذیر)، اگر کاهش وزن حرکت آنها را راحت تر می کرد، و اگر ابزارها ( مثلاً برنامه ساختاریافته در مورد چگونگی بهره گیری از فعالیت در طول روز) در اختیار کارمندان قرار داده می شدند.
 
یافته های مرتبط دیگر
در گروههای کانونی، یافته های مرتبط دیگری نیز بدست آمد که برای بحث مهم هستند. این یافته ها در مورد ارتباط حل نشدنی بهداشت ، روحیه، و بهره وری به ویژه در این بخش ازنیروی کار توضیح می دهند. بسیاری از کارمندان خشم و ناامیدی از سیستم کلاس دانشگاه (مثلاً اختلافات موجود در نحوه رفتار اعضای هیئت علمی و پرسنل به ویژه افراد حاضر در بخش ) را ابراز کردند.
 
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه، بینش های زیادی در مورد محل کار دانشگاه مطالعه شده و نگرش های کارگران خدمات در این محل کار تامین می نماید. مخصوصاً، نتایج بدست آمده برخی از عوامل تسهیل کننده یا بازدارنده احتمال مشارکت کارمندان بخش خدمات در PA را شناسایی نمود. با توجه به نمونه پیشنهادی، این عوامل مرتبط می باشند، زیرا تحقیق قبل نشان می دهد موانع PA تجربه شده ازسوی زنان آفریقایی آمریکایی منحصر به فرد می باشد. نتایج این مطالعه با شناسایی تقاضاهای کاری به عنوان مانعی عظیم برای PA به مقالات پژوهشی کنونی کمک می نماید. این یافته از کارهای دیگر حمایت نموده و SES را نیز به عنوان مانع اصلی شناسایی می کند. برای کارمندان مصاحبه شده، ضرورت کار و تولید درآمد برای حمایت از خانواده ها، بیشتر از PA اهمیت داشت. درحالیکه هیچ گونه روابط مستقیمی نمی توان در اینجا برقرار نمود، تاثیر SES بر PA در میان جوامع مختلف، راهی مفید برای تحقیق آتی به حساب می آید.

 

هرچند این مطالعه ازقوت های قابل توجهی من جمله استفاده از چارچوب نظری برای راهنمایی سئوالات گروه کانونی و تاکید بر بخش محروم نیروی کار دانشگاه برخوردار است، اما محدودیت هایی نیز برای این مطالعه وجود دارد. اولاً، شرکت کنندگان در مطالعه صرفاً آفریقایی آمریکایی بودند که نماینده این نیروی کار خاص خانه داری دانشگاه بودند. ورود نژادهای دیگر در گروههای کانونی، اطلاعات بیشتری در مورد خانه داران تامین نموده است. به علاوه، شرکت کنندگان زن شناسایی شدند. خانه داران مرد در مقایسه با همکاران زنشان، از ادراکات متفاوتی در مورد PA برخوردارند. علی رغم این محدودیت ها، به عقیده ما این مطالعه به مقالات پژوهشی PA جمعیت اقلیت و محل کار کمک می نماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.