ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مقالات آماده گروه کشاورزی

مقالات آماده گروه کشاورزی

در این بخش مقالات آماده گروه کشاورزی و رشته های مرتبط عرضه شده است.

 

 • ترجمه های عرضه شده در این بخش “مقالات آماده گروه کشاورزی” با قیمتی بسیار اندک در مقایسه با قیمت ترجمه آنها در دسترسی کاربران گرامی می باشد.

  • غالب مقالات از ترجمه روان برخوردار بوده و بخش هایی از آنها بصورت رایگان در اختیار کاربران گرامی است.
   • کاربران گرامی با مطالعه این بخش ها می توانند خود قضاوتی مناسب در خصوص کیفیت مقالات داشته باشند.
 • ضمنا کاربران عزیز می توانند مقالات خود در این رشته را به ایمیل سایت ارسال تا نسبت به برآورد قیمت و زمان ترجمه آن اقدام شود.

  • با ارسال از این طریق از تخفیف مناسب در ترجمه برخوردار خواهید شد.
   • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

مقالات آماده گروه کشاورزی - ایران ترجمه

مقالات آماده گروه کشاورزی
نام فارسی
مقالات آماده گروه کشاورزی
نام انگلیسی
مقالات آماده گروه کشاورزی
تعداد ص
به فارسی
تعداد ص
به انگلیسی
قیمت به تومان
سال
ترکیب ناباروری سیتوپلاسمی جنس نر و زنیا و افزایش بازده دانه هیبریدهای ذرت
Combining Cytoplasmic Male Sterility and Xenia Increases Grain Yield
of Maize Hybrids
۳۳
۹
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۲
پنبه
Cotton
۷
۵
۲,۰۰۰
_
معرفی مجدد گونه ها در باغ گیاهشناسی دهلم ـ برلین
The Species Reintroduction Programme at the Berlin-Dahlem Botanic Garden
۲۱
۹
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۰
تأثیر اکسل  در رشد گلخانه‌ای  گل سوسن- زنبق پس از چیدن
Effect of Accel on the Postharvest Vase Life of Easter Lily
۱۶
۵
۵,۰۰۰
۲۰۰۴
 بیابانی شدن – کویر زایی
Desertification
۱۵
۱۰
۵,۰۰۰
۲۰۰۰
چوب در حال فساد:
مدیریت یک زیستگاه حیات وحش باارزش
Decaying Wood: Managing a Valuable Wildlife Habitat
۲۴
۸
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۵
آفات محصولات نباتی گل کلم، کلم و انواع دیگر
Diseases of Cauliflower, Cabbage and Others
۲۸
۱۴
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۸
توده‌های خاک گلوملین تولید شده بوسیله  قارچ آرباسکولار میکورهیزال در اطراف یک منطقه جنگل بارانی استوایی
Soil stocks of glomalin produced by arbuscular
mycorrhizal fungi across a tropical rain forest landscape
۲۷
۱۰
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۴
کشاورزی پایدار
Sustainable Agriculture
۲۵
۱۴
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۷
تاثیر نور، شوری و دما بر روی رویش بذر لیمونیوم استاکسی
Effect of Light, Salinity, and tempreture on seed germination of Limonium Stocksii
۱۹
۶
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۴
گسترش تعاونی توسعه تولیدات جنگلی و سیستمهای مربوط به جنگل در هندوراس
Developing a Cooperative Extension System for
Forest Products and Forestry Systems in Honduras
۲۱
۱۰
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۴
استراتژی ملی در رابطه با محصولات جنگلی خاص
NATIONAL STRATEGY FOR SPECIAL FOREST PRODUCTS
۲۴
۸
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۰
محصولات جنگلی
برآوردها و ارزشها
Forest Products
Measurements and Values
۱۸
۸
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۰
فلزات سنگین موجود در لجن فاضلاب و فضولات خوک و خطرات بهداشتی و محیطی کاربرد آنها در خاک کشاورزی
HEAVY METALS IN SEWAGE SLUDGE AND PIG SLURRY SOLIDS AND THE HEALTH AND ENVIRONMENTAL RISK ASSOCIATED WITII
THEIR APPLICATION TO AGRICULTURAL SOIL
۸
۳
۳,۰۰۰
۲۰۰۵
محصولات جنگلی غیرالواری
مدیریت جنگلهای ملی ایالات‌متحده
Nontimber Forest Products
Management on National Forests
in the United States
۱۰۳
۶۵
۳۸,۰۰۰
۲۰۰۵
زمانبندی بهینه کوددهی نیتروژن برای برنج نواحی مرتفع
Optimal nitrogen fertilization timing for upland rice
۱۲
۴
۵,۰۰۰
۲۰۱۰
عوامل تاثیرگذار در زمینه پذیرش مدیریت پایدار منابع آب در کشاورزی
Affecting factors on adoptation of sustainable water resources management in agriculture
۳۰
۱۲
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۱
تاثیر برگ ریزش بر روی فیزیولوژی برگ رقم های چغندر قند قرار گرفته در معرض تنش آب و آبدهی مجدد
Effect of defoliation on leaf physiology of sugar beet cultivars subjected to water stress and re-watering
۲۲
۱۴
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۱
واکنش های فیزیولوژیکی نخود فرنگی (Pisum sativum cv. Meteor)  در برابر شوری آب
PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF PEA (Pisum sativum cv. Meteor) TO IRRIGATION SALINITY
۱۰
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۸
نقش سیتوکینین و سالیسیلیک اسید در رشد گیاه در دماهای پایین
Role of cytokinin and salicylic acid in plant growth at low temperatures
۲۷
۱۱
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۸
تولید سیتوکینین بوسیله بعضی از باکتریها: اثر آن بر تقسیم سلولی در کوتیلدونهای خیار
Cytokinin production by some bacteria: Its impact on cell division in cucumber cotyledons
۲۵
۹
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۹
مدیریت جامع آبخیزداری برای منابع پایدار آب
Integrated, watershed-based management for sustainable
water resources
۳۷
۹
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۰
تاثیر شوری خاک بر روی رشد کشت آبی اوکالیپتوس در جنوب شرقی استرالیا
Effect of soil salinity on growth of irrigated plantation
Eucalyptus in south-eastern Australia
۴۱
۹
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۱
اصلاح و بهبود خاک های شور:
بخش ۱ –  اینترسپشن / گیرش موئینه ای
Improvement of Salt-affected Soils, Part 1: Interception of Capillarity
۳۵
۱۲
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۶
روابط بین توزیع بارش باران، روان آب ها و رسوبات معلق در یک حوزه آب خیز کوچک کشاورزی سد سه دره چین
Rainfall, runoff, and suspended sediment delivery relationships in a small agricultural
watershed of the Three Gorges area, China
۳۱
۱۰
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۱
اهمیت دما و میزان آب خاک بر روی تنفس خاک در سه اکوسیستم بیابانی در شمال غرب چین
Significance of temperature and soil water content on soil respiration,in three desert ecosystems in Northwest China
۴۰
۱۲
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۰
جذب سطحی یونهای آهن (III) از محلول آبی بوسیله پودر پوست نخود بنگالی: ایزوترم های تعادلی و روش سینیتیکی
ADSORPTION OF FE (III) IONS FROM AQUEOUS SOLUTION BY BENGAL GRAM HUSK POWDER: EQUILIBRIUM ISOTHERMS AND KINETIC APPROACH
۲۰
۱۲
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۰
یکپارچه سازی مدل های فضایی دینامیکی چند مقیاسی فرآیندهای اجتماعی اقتصادی و فیزیکی برای مدیریت حوزه رودخانه ای
Integration of multi-scale dynamic spatial models of socio-economic
and physical processes for river basin management
۵۸
۱۶
۱۸,۰۰۰
۲۰۰۵
بیماری گیاهان: بیماری زنگ زدگی گیاه ختمی درختی
PLANT DISEASE: HOLLYHOCK RUST
۱۰
۲
۳,۰۰۰
Alcea (گل ختمی درختی) / (Alcea (Hollyhock
Alcea (Hollyhock)
Spring Celebrities Series
(Alcea rosea annua)
۱۰
۳
۳,۰۰۰
گیاه گل ختمی
Marsh Mallow (Althea officinalis)
۵
۱
۳,۰۰۰
گل ختمی وحشی
ROSE CHECKER-MALLOW
Sidalcea virgata Howell
۱۳
۴
۵,۰۰۰
پنج کاربرد برای گیاه ختمی درختی
Five Uses for Hollyhocks
۱۶
۱۳
۵,۰۰۰
۲۰۱۳
کاربرد نشانگرهای ISSR و RAPD در خصوص تنوع ژنتیکی بین محصول جو در جنوب تونس
The Use of ISSR and RAPD Markers for Genetic Diversity among
South Tunisian Barley
۲۸
۱۰
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۰
ارزیابی تنوع ژنتیکی بوسیله نشانگرهای بین توالی های تکراری ساده در بین ۴۰ واریته ممتاز در ژرم پلاسم برای پرورش جوی مالت سازی
Assessment of genetic diversity bysimple sequence repeat markers
among forty elite varieties in the germplasm for
malting barley breeding
۲۰
۹
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۱
حالت چند ریختی ژنتیکی AFLP در جمعیت جوی وحشی (Hordeum spontaneum)
AFLP genetic polymorphism in wild barley (Hordeum spontaneum)
۲۴
۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۳
بررسی کاربرد سیستم خشک کن سینی دار برای محصولات کشاورزی
Review on the Application of a Tray Dryer System for Agricultural Products
۳۲
۱۰
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۳
خواص پروبیوتیک و چسنبدگی رئوتری لاکتوباسیلوس Pg4 با قابلیت بیان بتاگلوکاناز میکروبی شکمبه
The Probiotic and Adherence Properties of Lactobacillus reuteri Pg4
Expressing the Rumen Microbial β-Glucanase
۲۳
۶
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۸
برآورد قابلیت اکوسیستمی زمین در خصوص برنامه ریزی آب با بهره گیری از تحلیل خوشه خاکستری
The Evaluation of Land Eco-Capability for
Water Planting Using Grey Clustering Analysis
۳۲
۱۰
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۳
رنای غیر کد کننده تنظیمی در نباتات: منابع بالقوه ژنی برای ارتقای صفات کشاورزی
Regulatory non-coding RNAs in plants: potential gene resources
for the improvement of agricultural traits
۵۰
۱۳
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۶
CREDOS: ارزیابی مناطق حفاظت شده و سیستم بهینه سازی طراحی
CREDOS: A Conservation Reserve Evaluation
And Design Optimisation System
۵۰
۱۴
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۷
مقالات آماده گروه کشاورزی