مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

آنالیز تصویر صدمه منسوج مارکوئوزیت شستشوی خانگی

آنالیز تصویر صدمه منسوج مارکوئوزیت شستشوی خانگی

آنالیز تصویر صدمه منسوج مارکوئوزیت شستشوی خانگی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 28000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

آنالیز تصویر صدمه منسوج مارکوئوزیت شستشوی خانگی

شماره      
60
کد مقاله
TXT60
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
آنالیز تصویر برای تعیین کیفیت صدمه دیدگی منسوج مارکوئوزیت در شستشوی خانگی
نام انگلیسی
Image Analysis for Quantifying Marquisette Damage in Home Laundering
تعداد صفحه به فارسی
21
تعداد صفحه به انگلیسی
7
کلمات کلیدی به فارسی
آنالیز تصویر- تعیین کیفیت- صدمه دیدگی- منسوج مارکوئوزیت- شستشوی خانگی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Image Analysis- Quantifying Marquisette Damage- Home Laundering
مرجع به فارسی
دپارتمان اکولوژی انسانی – دانشگاه تگزاس
مرجع به انگلیسی
Department of Human Ecology- University of Texas at Austin- U.S.A.
سال      
2005
کشور        

آنالیز تصویر صدمه منسوج مارکوئوزیت شستشوی خانگی

آنالیز تصویر برای تعیین کیفیت صدمه دیدگی منسوج مارکوئوزیت در شستشوی خانگی
چکیده
صدمه دیدگی پارچه در شستشوی خانگی معمولاً جهت ارزیابی عملکرد یک ماشین شستشو مورد سنجش قرار می‌گیرد. در حال حاضر روش های استاندارد اندازه گیری صدمات وارده به منسوجات بر مبنای روش های دستی می‌باشند. بر این اساس ما نسبت به توسعه یک روش آنالیز – تصویر اقدام نمودیم، تا آنکه بتوانیم یک روش اتوماتیک و عینی جهت ارزیابی صدمه دیدگی در پارچه‌ای که بوسیله ماشین شستشو آسیب دیده است را داشته باشیم. تصاویر منسوجات مارکوئوزیت شسته شده با استفاده از فیلترهای گیبر (Gabor) جهت استخراج نخ های از شکل افتاده از یک بافته معمولی انجام گردید، و اشیای ناخواسته در تصویر خروجی از طریق تعیین عوامل شکلی آن حذف شد. پارامترهای فیلتر گیبر بر مبنای یک نمونه مارکوئوزیت شسته نشده ارزیابی شده و در مقابل یک پارچه دارای ساختار بافندگی مشابه مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. یک آزمایش اولیه در زمینه ارزیابی صدمه دیدگی مارکوئوزیت که بواسطه شستشو حاصل آمده است نشان می‌دهد که ارزیابی آنالیز تصویر دارای همبستگی شدیدی با آن دسته از ارزیابیهای ذهنی می‌باشد که بر مبنای استاندارد انجمن تولید کنندگان ادوات خانگی (AHAM) مشخص شده است.
عملکرد یک ماشین شستشوی الکتریکی معمولاً در تناسب با مقدار پارچه های صدمه دیده، که ناشی از عملکرد مکانیکی ماشین در روال های شستشوی استاندارد می‌باشد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. چهار استاندارد بین المللی به وسیله انجمن های صنعتی مختلف جهت راهنمایی مرتبط با ارزیابی های صدمه دیدگی منسوجات که علت آن ماشین شستشو می‌باشد بوجود آمده اند. از آنجایی که این روش های ارزیابی شامل بررسی های ذهنی و خسته کننده می‌باشند، تلاش هایی جهت توسعه سیستم های مطمئن همراه با ارزیابی های اتوماتیک در سراسر جهان از دهه 1970 تاکنون انجام گرفته است. آنالیز تصویر برداری به عنوان یک تکنولوژی کلیدی در زمینه توسعه روش های ارزیابی ماشین ها شناخته شده است.
تکنیک تبدیل فوریه یکی از تکنیک هایی می‌باشد که به کرات برای پردازش تصاویر منسوجات به کار گرفته شده است، چرا که این پارچه ها غالباً از ساختارهای تناوبی برخوردار می‌باشند. با این وجود، تبدیل فوریه به هنگامی که به منظور تشخیص ساختارهای محلی و غیره تناوبی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نظیر نقص های پارچه ها در یک تصویر، از کارایی بالایی برخوردار نمی‌باشد. روال تبدیل فوریه، داده های فضایی یا سه بعدی، به هنگامی که تصویری به محدوده فرکانس آن انتقال یافت، را نادیده می‌انگارد. علاوه بر این ، آنالیز فوریه ویژگیهای کلی را در زمینه مجموع تصاویر مدنظر قرار می‌دهد و از اینرو اطلاعات کافی را برای شناسایی نقص ها که ممکن است در ساختارهای معمولی وجود داشته باشند را ارائه نمی‌دهد. ساختار منسوجات در روال های شستشوی خانگی، همانگونه که در شکل 1 نشان داده شده است، ممکن است دستخوش تغییرات شوند و بر این اساس ممکن است تغییرات فضایی یا سه بعدی برای نخ ها از نقطه نظر موقعیت عادی آنها پدید آید. تشخیص یا محل یابی این نوع از نقص ها نیازمند تکنیک های ویژه ای می‌باشد. بخشهای غیر عادی باید از بخش‌های الگوهای بافندگی عادی متمایز و مشخص شوند.

آنالیز تصویر صدمه منسوج مارکوئوزیت شستشوی خانگی

 

فیلتر گیبر
تابع گیبر دو بعدی شامل خطوط سینوسی دارای ارزش کامل فرکانس های عرضه شده و آرایش یافتگی مدوله شده به وسیله توابع گاوسی دوبعدی در محدوده فضایی و توابع گاوسی تغییر یافته در محدود فرکانس فضایی مورد بررسی قرار گرفته اند. به طور کلی یک تابع گیبر دوبعدی به شرح ذیل تعریف می‌گردد:
روال های پس پردازشی
پس از فیلترینگ، تصویر خروجی را می‌بایست تحت فرآیند آستانه سازی قرار داد تا آنکه یک تصویر باینری تشکیل شود. آستانه T را می‌توان به شرح ذیل محاسبه نمود:
دو تصویر باینری به دست آمده از دو فیلتر گیبر معرف نخ های دارای تغییر شکل در دو جهت گیری مختلف می‌باشند (شکل های 4) (F) و (G)، و لازم است تا آنها را به یک تصویر ادغام  نمود تا آنکه بتوان نسبت به سنجش ناحیه تغییر شکل یافته نخ اقدام کرد. این عمل را می‌توان از طریق عملیات باینری “OR” انجام داد. در صورتی که دو تصویر به عنوان مجموعه های A و B مشخص شوند مجموعه جدید C که نتیجه عملیات “OR” خواهد بود به شرح زیر مشخص می‌گردد.

آنالیز تصویر صدمه منسوج مارکوئوزیت شستشوی خانگی

 

نتایج و مباحث
مواد آزمایشی به کار برده شده در این مطالعه لنوفابریک (ماركوئوزیت) می‌باشد که از شرکت ETL در نیویورک خریداری شد. این منسوج متشکل از نخ 70 دنیر داکرون پلی استر می‌باشد و دارای صد تار و 64 پود در مساحت25 سانتی متر مربع است. 4 نمونه آزمایشی در شستشوهای اول، سوم، پنجم، هفتم و نهم در انطباق با استاندارد AHAM مورد بررسی قرار گرفتند. یک نمونه خشک بر روی یک زمینه سفید قرار داده شد و سپس به وسیله لایه استات شفاف با شبکه 64/0 سانتی متری (25/0 اینچی) پوشانده شد. داده های مربوطه نیز از طریق شمارش کلیه مربعات که شامل هر گونه از هم گسیختگی ها و کشش های بافندگی بود حاصل آمد. موارد بدست آمده با مساحت دارای اعوجاج یا از هم گسیختگی از تصویر خروجی فیلترینگ گیبر مورد مقایسه قرار گرفتند که پس از یک جفت از عملیات باینری نتایج حاصل آمد. شکل 6 نشان دهنده چگونگی قضاوت در زمینه نواحی از هم گسیخته و همچنین شمارش شبکه ها یا بخش های مشبک می‌باشد. به طور آشکار شمارش این شبکه با توجه به موقعیت لایه‌ شبکه‌ای که بر روی نمونه قرار گرفته است و میزان مساحت صدمه دیدگی بر مبنای نقطه نظر اپراتور می‌تواند متفاوت و گوناگون باشد.

آنالیز تصویر صدمه منسوج مارکوئوزیت شستشوی خانگی

 

نتیجه گیری
این مقاله یک روش آنالیز تصویر برای ارزیابی اتوماتیک و عینی صدمه دیدگی الیاف ماركوئوزیت به وسیله ماشین شستشو را ارائه داده است. این روش بر مبنای فیلترینگ گیبر و تعدادی از مراحل پس پردازشی بوده است. فیلترینگ گیبر قابلیت مشخص ساختن خصیصه های جهت دار یک تصویر در یک مسیر خاص را دارا می‌باشد و همچنین در زمینه مشخص نمودن موقعیت نخ ها که از آرایش یافتگی معمولی خود منحرف شده اند نیز توانایی قابل توجهی دارد. روش های عملی ارزیابی پارامترهای فیلترینگ گیبر که مربوط بدین مشکل خاص می‌باشند در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند. بر مبنای داده های گردآوری شده از چهار نمونه و 9 سیکل شستشو، این موضوع مشخص گردید که روش آنالیز تصویر دارای سازگاری  بالایی با روش AHAM می‌باشد و صدمه دیدگی الیاف که به وسیله روش آنالیز تصویر مشخص شده است با توجه به افزایش تعداد سیکل های شستشو، افزایش خواهد یافت.

آنالیز تصویر صدمه منسوج مارکوئوزیت شستشوی خانگی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.