مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

انرژی چوب و چوب سوخت

انرژی چوب و چوب سوخت

انرژی چوب و چوب سوخت – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۵۱
کد مقاله
WOD51
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
انرژی چوب و چوب سوخت
نام انگلیسی
Wood Energy and Woodfuels
تعداد صفحه به فارسی
۳۰
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۷
کلمات کلیدی به فارسی
انرژی چوب ، چوب سوخت
کلمات کلیدی به انگلیسی
Wood Energy , Woodfuels
مرجع به فارسی
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد
مرجع به انگلیسی
UN- FAO
کشور
ایالات متحده

انرژی چوب و چوب سوخت

انرژی چوب و نقش چوب سوخت
چوب سوخت ها به عنوان متاع مناسبی به کار می روند که از جنگل جمع آوری شده و در این خصوص مناطق جنگلی و دیگر سیستم های تولید درخت نقش قابل توجهی را ایفا می‌کنند. هر ساله، شانزده کشور عضو RWEDP درحدود ده هزار PJ از کل مصرف انرژی خود را از طریق چوب سوخت تامین می کنند (‌ که این میزان به صورت میانگین سی درصد میباشد، به جز کشور چین). بر این اساس تخمین زده می‌شود که مصرف چوب سوخت ها دارای ارزش اقتصادی سی میلیون دلار آمریکا در سال می‌باشد. ارزش مالی جاری در زمینه تولید چوب های گرد صنعتی درکشور های مشابه در حدود بیست و پنج میلیون دلار در هرسال می باشد. در آسیا،‌ مصرف چوب سوخت ها به صورت قطعی و سالیانه به میزان ۶/۱% در حال افزایش است و این خط مشی احتمالا در آینده قابل پیش بینی نیز تداوم دارد.
 
منابع چوب سوخت ها
چوب سوخت ها شامل زیست توده های چوبی می‌باشند که عبارتند از ریشه ها، شاخه‌ها، ترکه ها و غیره. همچنین خاک اره و دیگر پسماندهای ناشی از فرآیند های چوب بری و فعالیت های این صنعت همراه با ذغال چوب نیز جز این منابع به شمار می‌آیند. منابع اولیه چوب سوخت ها هم می‌توانند جنگل ها باشند و هم سرزمین های غیر جنگلی. جنگل و دیگر زمینهایی که از پوشش گیاهی برخوردار می‌باشند عبارتند از: جنگلهای طبیعی (مثل جنگلهای تخریب شده )، خارستان‌ها و نواحی کاشت درختان و الوار. منظور از سرزمینهای غیر جنگلی در اینجا شامل زمینهای کشاورزی،‌ سیستم های کشاورزی جنگلی و سرزمین های لم یزرع هستند. نسبت بین چوب سوخت ها که از جنگل و مناطق غیر جنگلی به دست می‌آیند به صورت کلی شناخته شده نمی‌باشند، اما داده های به دست آمده از هفت کشور عضو RWEDP این نکته را در بر دارد که در حدود یک سوم چوب سوخت ها از مناطق جنگلی به دست می آیند و در حدود دو سوم آن ها نیز از مناطق غیر جنگلی به دست می‌آیند. معمولا، منابع  غیرتجاری چوب سوخت ها در منطقه شعاع بیست کیلو متری از کاربران نهایی به دست می آیند، همچنین منابع تجاری در شعاع صد کیلومتری از بازار حاصل می شود.

انرژی چوب و چوب سوخت

 
 رد تئوری فاصله چوب سوخت
در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به طور کل این گونه فرض می‌گردید که کلیه چوب سوخت ها از طریق سرزمین های عمومی جنگلی سرچشمه می گیرند. این امر منجر به بوجود آمدن تئوری فاصله چوب سوخت گردید که از آن اینگونه نتیجه گیری می‌شد که محصولات غیر پایدار از طریق جنگل به دست آمده تا از این طریق نیاز های مربوط به انرژی چوب پاسخ داده شود. بر این اساس این فرضیه بروز نمود که استفاده از چوب سوخت به عنوان دلیل اصلی جنگل زدایی یا تخریب جنگل مطرح می‌باشد. اما امروزه،‌ شواهد بسیاری وجود دارند که این تئوری اشتباه بوده و به جز مناطق خاص، استفاده از چوب سوخت ها به عنوان دلیل عمده جنگل زدایی بشمار نمی‌آید. در این خصوص تفسیر ها و نماد های مرتبط دلیل اصلی جنگل زدایی درحال حاضر را تبدیل فزاینده زمین های جنگلی به دیگر زمین ها مخصوصاّ زمین های کشاورزی می‌شناسند. این موضوع معمولاّ از طریق برنامه‌های طرح ریزی شده تسطیح جنگل ها ناشی می‌شود و یا آن که به واسطه فرآیندهای تدریجی تخطی به جنگل بوجود می‌آید.
 

انرژی چوب و چوب سوخت

 

 مصرف چوب سوخت ها
چوب سوخت ها به صورت عمده به وسیله جمعیت های روستایی مصرف می شوند. البته لازم به ذکر است که مقدار قابل توجهی از آن ها نیز در اغلب شهر ها و دیگر مناطق مصرف می‌گردند. قسمت عمده مصرف به عنوان مصارف خانگی تلقی گردیده ولی صنایع بیشماری نیز مصرف کننده چوب سوخت‌ها می‌باشند، که بخش خدمات را نیز می توان به این گروه اضافه نمود. مصرف بخش خانگی مواردی چون گروه های درآمدی سطح پایین، متوسط و بالا را در بر دارد. حتی در شرایط  افزایش مصرف سوخت های فسیلی، اکثریت مصرف کنندگان خانگی در آسیا از چوب و دیگر سوخت های  زیست ‌توده استفاده می‌کردند. در کلیه کشورهای RWEDP  هم اکنون مصرف کل در حال افزایش می‌باشد و حتی در چندین کشور دیگر مصرف چوب سوخت از نظر سطح در آمد سالیانه نیز ارتقا یافته است. درحقیقت، مصرف بر حسب سالیانه بر اساس معیارهای خاصی انجام پذیرفته و تحت شرایط و فاکتورهایی نظیر موارد زیر می‌باشند: شرایط آب وهوایی، اندازه مصرف خانگی،‌ موجود بودن و قابل اطمینان بودن در زمینه عرضه سوخت های مختلف و همچنین پتانسیل جایگزینی و هزینه آنها، فرآیند ها یا پروسه هایی که می‌بایست در زمینه بهره برداری انجام داد و نهایتاّ فرهنگ و سنت های مربوطه.

انرژی چوب و چوب سوخت

 

جایگزینی
به جز چوب،‌ سرزمین های کشاورزی به وجود آورنده یا تولید کننده پسمانده زیست توده می باشند که بخشی از آنها به عنوان سوخت بر مبنای یک محیط پایدار به مصرف می‌رسند. در حال حاضر، سوخت های زیست توده اصلی شامل موارد زیر هستند: پسماندهای محصولات کشاورزی نظیر تفاله نیشکر، سبوس برنج و کاه، سبوس نارگیل و پوسته های آن، خرما و روغن هسته، پوسته ها و الیاف گیاهان. چوب و دیگر زیست توده‌ها که به عنوان سوخت مصرف می‌شوند (همراه با‌ مدفوع حیوانات که مصرف سوختی دارند ) می‌توانند به عنوان جایگزین یکدیگر مصرف شوند. البته لازم به ذکر است که اغلب مصرف کنندگان ترجیح می دهند تا از چوب یا دیگر زیست توده ها به عنوان سوخت استفاده کنند. برحسب مضمون انرژی سالیانه، تولید پایدار پسماندهای زیست توده موجود برای سوخت از طریق کاشت و تحصیل از مزارع کشاورزی در حدود سی درصد از محصول پایدار چوب سوخت ها از زمین های جنگلی طبیعی را تشکیل می‌دهند. تولید غیر پایدار چوب سوخت ها ی بالقوه به واسطه جنگل زدایی در بین شانزده کشور عضو RWEDP تقریباّ معادل میزان مصرف چوب سوخت کنونی می‌باشد    (البته بر حسب کشور ها از ده درصد تا هزار و چهارصد درصد متفاوت است ). در کشور های عضو RWEDP چوب سوخت ها معرف در حدود نیمی از مصرف سوخت زیست توده ای بر حسب انرژی می باشند.
ویژگیهای زیست محیطی
تاثیرات زیست محیطی معکوس، ناشی از مصرف چوب‌های مخصوص سوخت، به دلیل استخراج ناپایدار از نواحی زیست محیطی حساس رخ می‌دهد و همین امر می‌تواند منجر به تخریب نواحی طبیعی و آبریزها، کاهش در تنوع گونه‌های طبیعی و محیط‌های زیست طبیعی شود. هر چند اگر مدیریت درستی بر روی منابع تامین وجود داشته باشد، چوب‌های مخصوص سوخت نقش مثبتی را در حوزه زیست‌محیطی عمومی و منطقه‌ای ایفا خواهد نمود. چوب مخصوص سوخت از نظر دی اکسید کربن حالتی خنثی را ایجاد می‌کند، به شرطی که نرخ برداشت و بهره برداری این سوخت برابر با نرخ تولید مجدد آن باشد. زمانی که ارزش منابع چوب و دیگر منابع زیست توده توسط ساکنین محلی بخوبی شناخته شود، استفاده پایدار از آنها منجر به کمک در زمینه مدیریت اقتصادی زیست محیط‌های منطقه‌ای می‌شود.

انرژی چوب و چوب سوخت

آینده انرژی چوب
به دلیل اینکه اطلاعات موجود به صورت یکپارچه و جامع و کامل موجود نیست، گسترش و توسعه قابل اعتمادی از چشم‌انداز کیفی انرژی چوب در آسیا امکان‌پذیر نمی‌باشد. هر چند گرایش‌های مهم و ویژگیهای کیفی در زمینه پیشرفت‌های پیش بینی شده انرژی چوب تا سال ۲۰۱۰ میلادی قابل ارائه است. تفسیرکردن اطلاعات جمع‌آوری شده ESMAP  باعث فراهم‌شدن آگاهی‌هایی در زمینه مکانیزم‌های حاکم بر تولید و تقاضای انرژی چوب می‌شود. مطابق با تحقیقات راهبری شده توسط RWEDP ، این مکانیزم‌ها هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرند و احتمالا تا سال ۲۰۱۰ معتبر باقی خواهند ماند.
 
خط‌مشی‌هایی  تقاضا
تمایل و گرایش اصلی در مورد مسئله تقاضا، افزایش کلی مصرف چوب سوخت در تمام کشورهای عضو RWEDP  با نرخ ۶/۱ درصد درسال است. این گرایش‌ها برپایه مقایس سریال‌های زمانی بهترین داده‌های موجود، به صورت خاص با توجه به اثرات ترکیبی این خط‌مشی‌ها در فاکتورهای مرتبط با آنها بنا شده‌اند. این قیاسها به محاسبه اثرات جدید ممکنه فاکتورها نظیر شهرسازی رشد یافته، تغییرات در ابعاد خانواده‌ها و درآمدهایشان و یا فرهنگ و سنت به دلیل اینکه اغلب اطلاعات به سادگی در دسترس نیستند، نمی‌پردازند. هرچند که این اعتقاد یا  باور وجود دارد که تاثیر خالص ترکیب‌سازی فاکتورها ممکن است محدود شده باشد.
 
قیمت‌ها
با توجه به آنکه، هیچگونه نوسانات مربوط به مصرف چوب سوخت در بازارهای سنتی مشخص نمی‌باشد، امکان هیچگونه برآوردی از آینده تقاضای چوب مخصوص سوخت بر اساس قیمت‌ها وجود ندارد. در حقیقت احتمال می‌رود که قیمت کلی چوب سوخت در دوره‌های موجود برای مدت ۵-۱۰ ساله به صورت کم و بیش ثابت بماند. دیگر سوخت‌های زیست توده، ممکن است در رقابت با بازارهای سنتی و همزمان با افزایش نسبت کیفیت/ قیمت، افزایش یابند. در کاربردهای پیشرفته نفوذ پرشتاب سوخت‌های زیست توده می‌تواند قابل پیش بینی باشد، البته در صورتی که قیمت‌های سوخت فسیلی به صورت اساسی افزایش یابد.
 

انرژی چوب و چوب سوخت

توصیه‌ها و نتیجه‌گیری‌ها
نتیجه‌گیری‌ها
۱- انرژی چوب به عنوان یک زیر مجموعه مهم در بین کشورهای RWEDP مطرح بوده است و هم اکنون نیز مطرح می‌باشد. مصرف چوب ودیگر سوخت‌های زیست توده در آینده‌ای قابل پیش بینی ادامه می‌یابد.
۲- زمین‌های غیر جنگلی به عنوان منبع اصلی چوب سوخت‌ها در نظر گرفته خواهند شد.  مصرف انرژی چوب به عنوان دلیل اصلی جنگل زدایی نبوده و تلقی نخواهد شد.
 
توصیه‌ها
۱- قوانین اجتماعی، اقتصادی و محیطی مربوط به چوب سوخت‌ها که در جنگل و مناطق غیر جنگلی تولید می‌شوند را می‌بایست مورد تجدید نظر قرار دارد و چوب سوخت‌ها را می‌بایست به عنوان یک زیر مجموعه مهم در این زمینه مورد ارزیابی قرار داد که نیازمند توسعه هستند.
۲- توسعه انرژی چوب را می‌بایست در بخش استراتژی‌های تامین انرژی روستایی مد نظر قرار داد و آن را به عنوان هدف و یک وظیفه مشترک برای کلیه بخشهای مرتبط نظیر بخشهای کشاورزی، جنگلداری، توسعه روستایی، انرژی و بخشهای صنعتی در نظر گرفت. همچنین لازم است هماهنگی‌های مد نظر در بین بخشهای درگیر در این مسئله مورد توجه و پشتیبانی قرار گیرد.
۳- چوب سوخت‌ها را  می‌بایست یک محصول مهم با توجه به خصیصه منحصر به فرد آن در نظر گرفت و بر این اساس نباید آنها را تنها به عنوان محصولات جانبی به دست آمده از سرزمینهای کشاورزی تلقی نمود. تولید چوب سوخت یکپارچه بر روی زمین‌های کشاورزی را نیز می‌بایست مورد توجه و ارتقاء قرار داد.
۴- موارد مرتبط با جنگل زدایی و تلاش‌های مربوط به جنگل کاری را می‌بایست به صورت متوالی دنبال نمود. جنگل‌های طبیعی و مدیریت آنها را همراه با مشارکت عامه را می‌بایست از اولویت سطح بالایی در مناطق برخوردار نمود که در آنها هنوز چوب سوخت به عنوان یک کالای دارای ارزش تجاری مطرح نمی‌باشند.
۵- قوانین شایع و مقررات که باعث توقف توسعه انرژی چوب می‌شوند را می‌بایست مورد تجدید نظر قرار داد. این امر مرتبط با مالکیت زمین وتصاحب آن وهمچنین مالکیت درختان، کاشت آنها و برداشت در سرزمین‌های و مجامع خصوصی و عمومی می‌باشد و همچنین راهکارهای مربوط به حمل ونقل و معاملات چوب و همچنین محصولات مرتبط با آن که بوسیله بخش خصوصی یا جوامع محلی تولید می‌شوند را نیز باید در نظر داشت.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.