مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

تولید لباس زنانه منحنیهای اندازه‌گیری

تولید لباس زنانه منحنیهای اندازه‌گیری

تولید لباس زنانه منحنیهای اندازه‌گیری – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

 

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره      
۱۰۲
کد مقاله
TXT102
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
بکارگیری نسبت اندازه دور سینه به کمر به منظور استخراج منحنیهای اندازه‌گیری بدن برای بهبود وضعیت تولید لباس زنانه
نام انگلیسی
APPLYING A BUST-TO-WAIST GIRTH RATIO APPROACH TO DEVELOP BODY MEASUREMENT CHARTS FOR IMPROVING FEMALE CLOTHING MANUFACTURE
تعداد صفحه به فارسی
۲۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۸
کلمات کلیدی به فارسی
ارگونومی پوشاک- اندازه‌های بدن- نسبت دور سینه به کمر- منحنی اندازه‌های بدن- تولید کننده پوشاک
کلمات کلیدی به انگلیسی
clothing ergonomics- anthropometric data- bust-to-waist girth ratio- body measurement charts- clothing manufacture
مرجع به فارسی
ژورنال انستیتو مهندسی صنعتی چین
دپارتمان مهندسی صنایع و مدیریت- انستیتو تکنولوژی- تیاچونگ- تایوان
مرجع به انگلیسی
Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers- Department of Industrial Engineering and Management- Hsiuping Institute of Technology
Taichung 412-49- Taiwan- R.O.C.
کشور        
تایوان

 

بکارگیری نسبت اندازه دور سینه به کمر به منظور استخراج منحنی‌های اندازه‌گیری بدن برای بهبود وضعیت تولید لباس زنانه

چکیده
ارگونومی پوشاک، بعنوان علم تناسب پوشاک در بدن انسان، بر مبنای درک رابطه میان شکل بدن و لباس، بشمار می‌آید. منحنی‌های اندازه‌گیری بدن برای طراحی و سایزبندی موفق پوشاک لازم و ضروری می‌باشند. بسیار از منحنی‌های اندازه‌گیری از تفاوت محیط‌ بدنی بر اساس داده‌های ابعاد بدن یا مبحث آنتروپومتریک برای تعیین اشکال بدن انسانها استفاده نموده‌اند. اما این اشکال بدن به درستی نمی‌توانند دسته‌بندی شوند. علاوه بر این، مطالعات اندکی از دیدگاه نسبت محیط بدن انسان برای تعیین شکل بدن استفاده کرده‌اند. این تحقیق، برای تعیین اشکال بدن زنان، روش استفاده از نسبت اندازه دور سینه به کمر را ارائه می‌کند. با استفاده از این روش اشکال بدن به نحو دقیقی برای استخراج منحنی‌های اندازه‌گیری، دسته‌بندی می‌شوند. سایزهای حاصل شده بر اساس نسبت‌های معمول اشکال متفاوت بدن در افراد، به تولید کنندگان پوشاک در زمینه ایجاد طرح، رتبه‌بندی طرح، برش و دوخت کمک زیادی می‌کنند. این نتایج بواسطه کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری در بازار به بهبود وضعیت تولید پوشاک زنانه کمک شایانی نموده‌اند.

کلمات کلیدی: ارگونومی پوشاک، اندازه‌های بدن، نسبت دور سینه به کمر، منحنی اندازه‌های بدن، تولید کننده پوشاک

تولید لباس زنانه منحنیهای اندازه‌گیری

 

۱- مقدمه
ارگونومی پوشاک بعنوان علم تناسب لباس در بدن انسان بشمار می‌آید. هدف ارگونومی پوشاک درک رابطه میان شکل بدن و لباس است. این درک جوابگوی نیازهای انسان از نکته نظر راحتی و سبک‌ مد به شرح زیر است [۲۱و۱۰]:
  • خط‌مشی‌های مرتبط با داده‌های اندازه بدن و توسعه صنعت پوشاک
  • دسته‌بندی شکل و تناسب بدن انسان
  • تغییرات فیزیولوژیک بدن انسان و
  • دامنه حرکت بدن انسان
علم اندازه‌گیری بدن یا آنتروپومتریک (Anthropometry) بصورت گسترده‌ای در حوزه‌ها و کاربردهای متنوعی همچون صندلی‌های راننده، ابزار کامپیوتری، طرح‌های ابزاری و منحنی‌های اندازه‌های بدن استفاده می‌شود [۱۲]. منحنی‌های اندازه بدن در تمام فرآیند‌های مربوط به طراحی پوشاک مهم بشمار می‌آیند چرا که آنها به تولید کنندگان لباس امکان طراحی ویژه برای بر طرف کردن نیازهای مشتری را می‌دهند. بعلاوه، این منحنی‌ها پیش‌بینی دقیق تعداد و نسبت‌های سایزهای قابل تولید را امکان‌پذیر می‌سازند [۸ و۳]. برای تولید کنندگان بزرگ پوشاک، طراحی موثر لباس، برنامه‌ریزی تولید و کنترل موجودی یا کالا در جهت کاهش هزینه، به منظور افرایش رقابت‌پذیری، از اهمیت بالایی برخوردار است. منحنی‌های اندازه‌های بدن از نظر اقتصادی مهم می‌باشند، لذا استخراج این منحنی‌ها مطابق با شکل بدن برای صنایع تولید پوشاک ضرروی می‌باشد.

منحنیهای اندازه‌گیری بدن تولید لباس زنانه

 

تولید لباس زنانه منحنیهای اندازه‌گیری

 

۲- روش
۱-۲٫ نمونه‌های آزمایش و جمع‌آوری داده‌ها
داده‌های آنتروپومتریک موجود در خصوص زنان بالغ برای دختران تایوانی ۱۸ تا ۲۴ ساله تایوانی ناکافی و تکمیل نشده می‌باشد. بانک اطلاعات این داده‌ها بر اساس ۴۴ متغیر مرتبط با آنتروپومتریک ایجاد شد که در بردارنده اطلاعات سنجشی ۵۴۲ زن با شغل‌های و رویه‌های متفاوت بوده است. این متغیرها طبق تعریف واژه‌نامه پوشاک ۱۰۲۲L  ـ ۱۲۶۵۹ CNS [6] انتخاب شدند. نمونه‌ها بر اساس منبع اصلی بانک اطلاعاتی حاصل شده از کارخانه بزرگ تولید پوشاک در تایوان، برگزیده شدند. به منظور ارائه نتایج دقیق، داده‌ها تحت آنالیر و ارزیابی قرار گرفتند. قبل از پردازش، داده‌ها کنترل شده و داده‌های غیر نرمال حذف گردیدند. مطابق با این موضوع برای ۵۴۲ نمونه، ۱۶ داده غیر نرمال حذف شده و ۵۲۶ نمونه صحیح تحت پردازش قرار گرفتند.
۲-۲٫ توسعه روش برای منحنی‌های اندازه بدن
توسعه روش برای دسته‌بندی اشکال بدن بر اساس نسبت اندازه دور سینه به کمر و به منظور استخراج منحنی‌ها در ۴ مرحله اجرا شد:
  • مرحله ۱: برای کاهش متغیرها (پارمترهای) اندازه‌گیری و شناسایی ساختار روابط میان متغیرها، تحلیل عاملی برای تعیین مهمترین فاکتور در دسته‌بندی جمعیتی انجام شد.
  • مرحله ۲: بر اساس نتایج فاز ۱، اولین دسته‌بندی بر روی گروههای جمعیتی بر اساس فاکتور مهم اجرا شد.
  • مرحله ۳: این گروهها بر اساس سایر فاکتورهای مهم برای دسته‌بندی اشکال بدن به گروهها کوچکتری تقسیم‌بندی شدند.

منحنیهای اندازه‌گیری بدن تولید لباس زنانه

 

تولید لباس زنانه منحنیهای اندازه‌گیری

 

۳- نتایج و مباحث
۱-۳٫ تحلیل عاملی
استفاده از تمامی ۱۲ فاکتور قید شده برای استخراج منحنی کار پیچیده و دشواری است: بنابراین، ابتدا با تحلیل عاملی برای ساده کردن کار، مهترین فاکتورهای بحرانی یا حیاتی شناسایی شدند. تحلیل‌های عاملی، مقادیر مشخصه‌ این ۱۲ فاکتور را بدست آوردند. ۲ فاکتور با مقدار مشخصه بیشتر از ۱ بر حسب مقدار مشخصه معیار قیصر (Kaiser) انتخاب شدند. متعاقبا، مشخص شد که متغیرهای آنتروپومتریک با بارهای عاملی بزرگتر از ۵/۰٫ در بین عاملهای ۱ و ۲ ، جدول ۲، قرار گرفته‌اند.
 
۲-۳٫ دسته بندی گروههای ارتفاع بر اساس تغییرات طول قد
اولین دسته‌بندی جمعیتی بر اساس قد انجام شد. نتایج این تحقیق محاسبه متوسط قد cm158 با انحراف استاندارد cm6 بر اساس قد ۵۲۶ زن را مشخص نمود. جمعیت به سه گروه قدی با استفاده از روش‌های دسته‌بندی ارائه شده از سوی گوپتا و گانگادهار [۹] تقسیم شد. بر این مبنا، ۳ گروه قدی کوتاه: > cm152 متوسط: cm164 ~ 152 و بلند cm164 > تعیین شد. جدول ۳ نتایج گروههای قدی را نشان می‌دهد.
۳-۳٫ دسته‌بندی اشکال بدن بر اساس تغییرات در نسبت اندازه دور سینه به کمر 
اندازه دور سینه و کمر بعنوان مهمترین پارامترهای اندازه‌گیری شناخته شدند. جمعیت بر اساس اندازه محیط‌های بحرانی درون گروههای قدی به زیر گروههای بیشتری تقسیم‌بندی شدند. پارامتر استخراج شده که مهمترین آن نسبت اندازه دور سینه به کمر بود برای تعیین شکل کلی بدن انتخاب شد. نتایج این تحقیق نسبت‌های دور سینه به کمر ۵۲۶ زن را تعیین کرد و مشخص شد که دامنه این نسبت بین ۱ تا ۵/۱ بوده است، اما بیشترین تراکم بین ۲/۱ و ۳/۱ ثبت شد.
۴-۳٫ استخراج منحنی‌های اندازه بدن
با دسته‌بندی جمعیت تحت بررسی به ۳ گروه قدی و ۴ نوع شکل بدنی، منحنی‌های جدید اندازه با استفاده از قضاوت حرفه‌ای متخصصان پوشاک زنانه، استخراج شدند.
مقیاس و دامنه سایز برای هر یک از ابعاد بدن شناسایی شد. فاکتورهای محیط و ارتفاع برای بیان ابعاد کنترلی انتخاب شدند و سپس برای تعیین سایز مناسب، مورد استفاده قرار گرفتند.

منحنیهای اندازه‌گیری بدن تولید لباس زنانه

 

تولید لباس زنانه منحنیهای اندازه‌گیری

 

۴- نتیجه‌گیری
پوشاک مناسب در کیفیت زندگی از اهمیت خاصی برخوردار است. تولید پوشاک، ارزش افزوده بالایی را در زنجیره جهانی تولید منسوجات بخود اختصاص داده است. از بسیاری از منحنی‌های اندازه بدن بعنوان دامنه تخمین تفاوت اندازه دور سینه و کمر برای تعیین اشکال بدن استفاده می‌شود. با این وجود تحقیقات کمی بر روی استفاده از روش نسبت محیط‌ بدن برای تعیین اشکال بدن انجام شده است. این تحقیق روش نسبت دور سینه به کمر را برای تعیین اشکال بدن و به منظور استخراج منحنی‌های اندازه معرفی کرده است. با استفاده از روش معرفی شده، اشکال بدن را می‌توان بطور دقیقی  برای استخراج منحنی‌ها پیشرفته سنجش بدن دسته‌بندی نمود. سایزها بر مبنای نسبت‌های متداول اشکال متفاوت بدن به تولید کنندگان پوشاک در تهیه الگو، رتبه‌بندی الگو، برش و دوخت کمک زیادی می‌کنند. نتایج تحلیلی نشان می‌دهند که روش نسبت محیط‌ بدن بازتاب دهنده ۹ مورد از تمایزات و تقسیم‌بندیهای مختلف در بین زنان متفاوت برای دسته‌بندی اشکال بدن به منظور استخراج منحنی‌ها می‌باشد. علاوه بر این منحنی‌های اندازه توزیع اشکال بدن را نشان داده و جمعیت زنان را بر اساس درصد درون هر گروه تقسیم‌بندی می‌کند. این منحنی‌ها فرصت‌های ویژه تولیدی، برای ورود به بازار، اطلاعات تولید، برنامه‌ریزی تولید اقتصادی و کنترل مواد، را برای تولید کنندگان فراهم می‌کنند. همچنین این تحقیق مشخص نمود که زنان ۱۸ تا ۲۴ ساله تایوانی دارای بدن‌هایی با اشکال سینه‌ای متوسط و پر در منحنی‌های اندازه‌گیری بدنی هستند. تولید کنندگان پوشاک می‌توانند تفاوت اشکال بدن، برای طراحی ویژه پوشاک و برنامه‌ریزی تولید جهت بازارهای خاص، را پیش‌بینی کنند. نتایج این تحقیق راهکارهای موثر توسعه و استخراج منحنی‌های اندازه گیری بدن، به منظور بهبود کیفیت محصولات تولیدی، را در اختیار تولید کنندگان پوشاک قرار می‌دهد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.