مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

زنبور پرازیتویید Encarsia formosa Gahan

زنبور پرازیتویید Encarsia formosa Gahan

زنبور پرازیتویید Encarsia formosa Gahan  – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه حشره شناسی

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 15000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده حشره شناسی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۷
کد مقاله
Entom07
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
زنبور پرازیتویید Encarsia formosa Gahan
نام انگلیسی
Encarsia formosa Gahan
تعداد صفحه به فارسی
۵
تعداد صفحه به انگلیسی
۴
کلمات کلیدی به فارسی
زنبور پرازیتویید Encarsia formosa Gahan
کلمات کلیدی به انگلیسی
Encarsia formosa Gahan
مرجع به فارسی
مرجع به انگلیسی
کشور
 
Encarsia formosa
 
 (Gahan)
 تشخیص 
رنگ
 ماده
سر و مزوزوما قهوه‌ای است که از سایر قسمتهای بدن که زرد رنگ است جدا می‌شود. گاستر زرد ولی در قاعده قهوه ای است . شاخک زرد رنگ و پتیول و نوک شاخک کمی تیره‌تر است. پاها زرد و کوکسا( پیش ران) کم و بیش در قاعده قهوه‌ای است.
 

زنبور پرازیتویید Encarsia formosa Gahan

 

 ریخت شناسی
بالها شفافند. کلاوا ۲ بندی است. پدیسل بلندتر از F1 است (۳۲/۱- ۰۹/۱). F1 بطور واضح کوتاهتر ازF2 (86/0- 69/0) و F3 (83/0- 66/0) است، F2 وF3  با هم هم اندازه اند و یا F2 کمی کوچکتر از F3 است. لوب میانی mesoscutum 20- 18مو دارد. (موهای حسی)Scutellar sensilla از هم مجزا هستند ( تقریباً ۷ تا در عرض یک موی حسی)  فاصله بین یک جفت موی حسی جلویی با فاصله بین جفت عقبی آن برابر است. بال جلویی تقریبا به اندازه ۴/۲  عرض پهنا دارد.  ریشک های حاشیه ۳۳/۰- ۲۵/۰عرض بال پهنا دارد.   ساق پای میانی ۴ بندی است، خار انتهایی کوتاهتر از نصف طول بند قاعده ای پنچه است (۴/۰- ۳/۰). تخم ریز به اندازه ۱- ۸۸/۰ ساق پای میانی است. سومین والولا ۶۶ به اندازه /۰- ۴۱/۰  دومین والویفراست.
نر
بدن بطور برجسته قهوه‌ای رنگ و پاها روشن‌تر است. پایین تراز نصف سر، منطقه چشم ساده و گردن تا حدی قهوه‌ای است.
 
گروه گونه‌ ای: E. luteola-group
پراکنش:
در استرالیا و نواحی اقیانوس آرام
میزبان: B. tabaci (Gennadius)  ، T. vaporariorum (Westwood . میزبانهای زیر توسط (Huang و Polaszek 1998,)گزارش شده: Aleuroglandulus malangae Russell  ، Aleurotrachelus trachoides (Back) ، Aleyrodes lonicerae Walker ، A. proletella (Linnaeus) ، A. spiraeoides Quaintance ، Dialeurodes chittendeni Laing ، D. citri (Ashmead)
 
 Encarsia formosa بین سالهای ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۶ در استرالیا به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیکی مگس سفید گلخانه‌ای رهاسازی شد (Wilson 1960).

 

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.