مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مترجمین – کیانژاد سید قاسم

مترجمین – کیانژاد سید قاسم

مترجمین – کیانژاد سید قاسم – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مترجمین - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

 

کد مقالهمقالات ترجمه شده: کیانژاد سید قاسمTranslated Texts
IND84یک روش برنامه نویسی بازه ای غیرخطی جدید برای مسائل عدم قطعیت با متغیرهای فاصله ای وابستهA new nonlinear interval programming method for uncertain problems
with dependent interval variables
IND88بررسی تجربی اثرات خسارت مته کاری و دوخت روی رفتار مکانیکی کامپوزیت های اپوکسی/کربنExperimental investigation of drilling damage and stitching effects on the mechanical behavior of carbon/epoxy composites
IND89کتاب هیدروفرمینگ برای تولید پیشرفته - فصل 1: مقدمه و آخرین پیشرفت های هیدروفرمینگHydroforming for advanced manufacturing - chap 1: Introduction and state of
the art of hydroforming
IND90کتاب هیدروفرمینگ برای تولید پیشرفته - فصل 2. سیستم های هیدروفرمینگ، تجهیزات، کنترل ها و ابزار کاریHydroforming for advanced manufacturing - chap 2: Hydroforming systems, equipment,
controls and tooling
IND98کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم - یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات - فصل 1: مقدمهThe Handbook of Lithium-Ion
Battery Pack Design - Chemistry, Components, Types and Terminology-Chapter1: Introduction
IND99کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم - یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات - فصل 2 : تاریخچه برقی کردن خودروThe Handbook of Lithium-Ion
Battery Pack Design - Chemistry, Components, Types and Terminology-Chapter2: History of Vehicle Electrifcation
IND100کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم - یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات - فصل 3: اصطلاحات پایهThe Handbook of Lithium-Ion
Battery Pack Design - Chemistry, Components, Types and Terminology-Chapter3: Basic Terminology
IND101کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم - یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات - فصل4: معیارهای طراحی و انتخاب کلاس باتریThe Handbook of Lithium-Ion
Battery Pack Design - Chemistry, Components, Types and Terminology-Chapter4: Battery Pack Design Criteria and Selection
IND102کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم - یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات - فصل 5: طرحی برای پایایی و سرویسThe Handbook of Lithium-Ion
Battery Pack Design - Chemistry, Components, Types and Terminology-Chapter5: Design for Reliability/Design for Service
IND103کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم - یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات - فصل 6:. تحلیل و طراحی به کمک کامپیوترThe Handbook of Lithium-Ion
Battery Pack Design - Chemistry, Components, Types and Terminology-Chapter6: Computer-Aided Design and Analysis
IND104کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم - یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات - فصل 7: لیتیوم - یون و پارامترهای دیگر شیمی سلولیThe Handbook of Lithium-Ion
Battery Pack Design - Chemistry, Components, Types and Terminology-Chapter7: Lithium-Ion and Other Cell Chemistries
IND105کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم - یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات - فصل 8: کنترل های سیستم مدیریت باتریThe Handbook of Lithium-Ion
Battery Pack Design - Chemistry, Components, Types and Terminology-Chapter8: Battery Management System Controls
IND106کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم - یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات - فصل 9: الکترونیک و کنترل سیستمThe Handbook of Lithium-Ion
Battery Pack Design - Chemistry, Components, Types and Terminology-Chapter9: System Control Electronics
IND107کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم - یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات - فصل 10: مدیریت حرارتیThe Handbook of Lithium-Ion
Battery Pack Design - Chemistry, Components, Types and Terminology-Chapter10: Thermal Management
IND108کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم - یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات - فصل 11: بسته بندی مکانیکی و انتخاب موادThe Handbook of Lithium-Ion
Battery Pack Design - Chemistry, Components, Types and Terminology-Chapter11: Mechanical Packaging and Material Selection
IND109کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم - یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات - فصل 12: تلرانس استفاده نامناسب از باتریThe Handbook of Lithium-Ion
Battery Pack Design - Chemistry, Components, Types and Terminology-Chapter12: Battery Abuse Tolerance
IND110کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم - یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات - فصل 13: سازمان ها و استانداردهای صنعتیThe Handbook of Lithium-Ion
Battery Pack Design - Chemistry, Components, Types and Terminology-Chapter13: Industrial Standards and Organizations
IND111کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم - یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات - فصل 14: حیات ثانویه و بازیابی باتری های لیتیوم-یونThe Handbook of Lithium-Ion
Battery Pack Design - Chemistry, Components, Types and Terminology-Chapter14: Second Life and Recycling of Lithium-Ion
Batteries
IND112کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم - یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات - فصل 15: موارد کاربردی باتری لیتیوم یونThe Handbook of Lithium-Ion
Battery Pack Design - Chemistry, Components, Types and Terminology-Chapter15: Lithium-Ion Battery Applications
IND113کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم - یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات - فصل 16: آینده باتری های لیتیوم یون و برقی کردنThe Handbook of Lithium-Ion
Battery Pack Design - Chemistry, Components, Types and Terminology-Chapter16: The Future of Lithium-Ion Batteries
and Electrifcation
Bio10کتاب گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل - فصل 16: بوم شناسی خانواده نیمه انگلی گل جالیز با تأکید بر برهمکنش آن ها با جوامع گیاهیParasitic Orobanchaceae
Parasitic Mechanisms and Control Strategies - Chap 16: Ecology of Hemiparasitic Orobanchaceae
with Special Reference to Their Interaction
with Plant Communities
Bio11کتاب گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل - فصل 17: گل جالیز علف هرز: مسئلهParasitic Orobanchaceae
Parasitic Mechanisms and Control Strategies - Chap 17: Weedy Orobanchaceae: The Problem
Bio12کتاب گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل - فصل 21:. اصلاح نژاد مبتنی بر فیزیولوژی و با کمک نشانگر برای مقاومت در برابر گل جالیزان با ریشه های انگلیParasitic Orobanchaceae
Parasitic Mechanisms and Control Strategies - Chap 21:
Marker-Assisted and Physiology-Based
Breeding for Resistance to Root Parasitic
Orobanchaceae
MDSN72کتاب محصولات دارویی استریل – فصل 10: فرمولاسیون پودرهای خشک شده با انجمادSterile Drug Products - Chap10: Formulation of freeze-dried powders
MDSN73کتاب محصولات دارویی استریل – فصل 17: روش های استریلیزاسیون در تولید محصول استریلSterile Drug Products - Chap17: Sterilization methods in sterile product manufacturing
MDSN74بیماری کبد چرب غیر الکلی در کودکان : مفاهیم قدیم و جدید در مورد شکل گیری، رشد، بینش متابولیک و اهداف درمانی بالقوهPediatric non alcoholic fatty liver disease: old and new concepts on development, progression, metabolic insight and potential treatment targets
MDSN75آماده سازی نانو ذرات کیتوزان / پلی (اسید لاکتیک) برای کاربردهای دارو رسانی ضد HIVPreparation of poly(lactic acid)/chitosan nanoparticles for anti-HIV drug
delivery applications
ACC79محرک های بانکداری فرامرزی در طی بحرانDrivers of cross-border banking exposures during the crisis
CVL103فتوگرامتری / عکس برداری معماری : نرم افزار و روش هاArchitectural photogrammetry: software and methods
CVL108واکنش تحلیلی و طراحی سازه ها با فیوزهای سازه ای فلزیAnalytical Response and Design of Buildings with Metallic
Structural Fuses
CVL109کتاب مهندسی بزرگراه - فصل 2. پیش بینی جریان های ترافیکی آیندهHighway Engineering - Chapter 2. Forecasting Future Traffic Flows
CVL110تحلیل دینامیکی افزایشی قاب های فولادی مجهز به مهاربندهای آلیاژ حافظه دار NiTiIncremental dynamic analysis of steel frames equipped with NiTi
shape memory alloy braces
CVL111ارتفاع موج تک رنگ معادل برای طراحی سازه های توده سنگی ساحلیEquivalent Monochromatic Wave Height for the Design of
Coastal Rubblemound Structures
SOC27لایحه حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفهPatient Protection and Affordable Care Act
TEC46کتاب مسیرهای جدید در علم فلسفه - اثربخشی غیرقابل انکار ریاضیات در علوم خاصNew Directions in the
Philosophy of Science - The Undeniable Effectiveness of Mathematics
in the Special Sciences
Com211اصول سیستم های خبره – فصل 1: مقدمهPrinciples of Expert Systems - Chapter 1: Introduction
Com212اصول سیستم های خبره – فصل 2: گزرد و منطقPrinciples of Expert Systems - Chapter 2: Logic and Resolution
MNG205کتاب مدیریت دانش - فصل 25 . چارچوبی برای امنیت، کنترل و تضمین سیستم های مدیریت دانشHandbook on Knowledge Management - CHAPTER 25: A Framework for Security, Control and
Assurance of Knowledge Management Systems
MNG206رویکرد جامع تر و ضرورت آن در مدیریت امنیت اطلاعات: مرور مقالاتInformation security management needs more holistic approach: A
literature review

 

ورود به صفحه آمار فروش – مخصوص مترجم

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.