مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مدیریت پایدار جنگل کاربرد اراضی

مدیریت پایدار جنگل کاربرد اراضی

مدیریت پایدار جنگل کاربرد اراضی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره
۷۹
کد مقاله
WOD79
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
مدیریت پایدار جنگل کاربرد اراضی
نام انگلیسی
Sustainable Forest Management Land-Use Planning
تعداد صفحه به فارسی
۱۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
مدیریت پایدار، جنگل، کاربرد اراضی، برنامه ریزی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Sustainable  Management, Forest, Land-Use, Planning
مرجع به فارسی
سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد
مرجع به انگلیسی
FAO
کشور

 

مدیریت پایدار جنگل

کاربرد اراضی

مدول برنامه ریزی کاربرد اراضی برای آن دسته از اشخاصی فراهم آمده است که در امر ارزیابی زمین های جنگلی و اقتصاد مرتبط با آنها، همراه با پتانسیل اجتماعی و محیطی برای کاربرد اراضی مختلف مشارکت دارند. این مدول فراهم آورنده اطلاعات پایه و داده های تفصیلی در ارتباط با اهمیت برنامه ریزی کاربرد اراضی در زمینه جنگل داری می باشد و رهنمودهای خاصی را در خصوص فعالیت های اصلی شامل شده در چارچوب برنامه ریزی کاربرد اراضی ارائه می نماید. این مدول همچنین لینک های خاصی را جهت اشاره به ابزارها و مطالعه موردی به منظور پرورش و گسترش یک برنامه ریزی کارآمد کاربرد اراضی ارائه نموده است.

 

برنامه ریزی کاربرد اراضی چیست؟
برنامه ریزی جامع کاربرد اراضی ( که تحت برنامه ریزی کاربرد اراضی در این مبحث خوانده می شود) شامل تخصیص زمین به کاربران مختلف در سطح سیمای سرزمینی می باشد آن هم به روشی که قابلیت ایجاد نوعی بالانس اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی با توجه به ارزش های مرتبط با آنها را داشته باشد.
مزیت های برنامه ریزی کاربرد اراضی
برنامه ریزی کاربرد اراضی عمدتاً در یک محتوای عمومی کاملاً قطبی شده اعمال می گردد که در آن تصمیمات مربوط به تخصیص اراضی و کاربرد آنها به عنوان منبع تعارضات و تنش های بین سیستم های درگیر به شمار می آید. برنامه ریزی کاربرد اراضی می تواند به مدیران در خصوص چنین تعارضاتی کمک نماید و قابلیت کاهش تنش ها را داشته و در نهایت قابلیت ارائه کارکرد مناسب و کارآمد اراضی و منابع طبیعی آن را به وجود می آورد.
مشارکت و اهداف
تاکنون، برنامه ریزی کاربرد اراضی جنگلی غالباً با توجه به یک رویکرد بالا به پایین و تکنوکراتیک انجام شده است که با توجه به آن اهتمام اندکی به ارزش های گسترده تر جنگلی یا منافع کل منطقه و طرف های ذینفع در آن شده است. با این وجود، در بسیاری از کشورها امروزه افزایش آگاهی محیط زیستی و افزایش پذیرش دموکراسی مشارکتی در ارتباط با تصمیم گیری های جنگلی سبب کاربرد بیشتر مکانیزم های چند گروهی و طرف های ذینفع متنوع در ارتباط با برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی شده است.
رویکرد کلی به برنامه ریزی کاربرد اراضی
در عین آنکه هیچ برنامه مدون کاری برای برنامه ریزی کاربرد اراضی وجود ندارد، یک چارچوب کلی را می توان به عنوان راهنما برای این فرایند در نظر گرفته و آن را با توجه به شرایط مربوطه منطبق ساخت. یک نوع از این چارچوب مشخص شده در جدول ذیل ارائه شده است.
جمع آوری اطلاعات و نمایش آنها
برنامه ریزی کاربرد اراضی نیازمند بکارگیری ابزارها و تکنیک های مختلف به منظور جمع آوری و نمایش داده ها و اطلاعات می باشد. جمع آوری داده های اصلی به عنوان یک ویژگی مهم جهت تصمیم گیری در ارتباط با مؤلفه های تخصیص اراضی به شمار می آید. منابع چند منظوره جنگلی و سیستم های نظارتی جنگلی می توانند اطلاعات ضروری را به منظور پشتیبانی از تصمیم گیری و برنامه ریزی اراضی فراهم آورند.
فرایندهای مرتبط با گروه های ذینفع متعدد و یکپارچه سازی مؤلفه های اجتماعی اقتصادی در ارتباط با برنامه ریزی
در بسیاری از کشورها، فرایندهایی نظیر تمرکز زدایی از بخش های دولتی و واگذاری فرایندهای تصمیم گیری در ارتباط با تخصیص منابع جنگلی و کاربرد آنها سبب افزایش توان دولت محلی و کنترل اجتماعی در ارتباط با جنگل ها شده است. این مؤلفه در ترکیب با رشد فزاینده منافع عمومی در زمینه تصمیمات مرتبط با کاربرد جنگل ها، همراه با تمرکززدایی و واگذاری سبب گردیده است تا محدوده گسترده ای از طرف های ذینفع در این عرصه وارد شده و به عنوان بخش لاینفک و ضروری فرایندهای برنامه ریزی معاصر کاربرد اراضی قلمداد شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.