مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مسایل اخلاقی در ارتباط با شبکه های اجتماعی آنلاین

مسایل اخلاقی در ارتباط با شبکه های اجتماعی آنلاین

مسایل اخلاقی در ارتباط با شبکه های اجتماعی آنلاین – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه کامپیوتر
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده کامپیوتر - ایران ترجمه - irantarjomeh

www.irantarjomeh.com

مسایل اخلاقی در ارتباط با شبکه های اجتماعی آنلاین

شماره       
215
کد مقاله
COM215
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
مسایل اخلاقی در ارتباط با شبکه های اجتماعی آنلاین
نام انگلیسی
Ethical Issues Concerning Online Social Networks
تعداد صفحه به فارسی
28
تعداد صفحه به انگلیسی
6
کلمات کلیدی به فارسی
سایت های شبکه اجتماعی (S.N.S), حریم خصوصی, ناشناسی, اعتماد, مشکلات اخلاقی
کلمات کلیدی به انگلیسی
social network sites (S.N.S), privacy, anonimity, trust, ethical problem
مرجع به فارسی
علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه استفانسلمیر، رمانی
الزویر
مرجع به انگلیسی
Procedia – Social and Behavioral Sciences; Ștefan cel Mare University,  University Suceava, Romania; Elsevier
سال
2014
کشور
رومانی

مسایل اخلاقی در ارتباط با شبکه های اجتماعی آنلاین

 

مسایل اخلاقی در ارتباط با شبکه های اجتماعی آنلاین
چکیده
توسعه غیرقابل پیش بینی شبکه های اجتماعی آنلاین سبب بروز یکسری از سئوالات در ارتباط با رفتار اخلاقی کاربران و همچنین پاسخ گویی و مسئولیت پذیری اخلاقی مدیران سایت های شبکه اجتماعی شده است. هدف این مقاله ارائه یک تحلیل فلسفی در ارتباط با سه موضوع اخلاقی می باشد که در آن اقدام به بررسی رویکردها و نکته نظرات کاربران آنلاین و همچنین مدیران سایت های شبکه اجتماعی (S.N.S) شده است. موضوعات مرتبط عبارتند از: حریم خصوصی، ناشناسی و اعتماد. حریم خصوصی از نقطه نظر فلسفه حقوقی و همچنین مسئولیت پذیری اخلاقی صاحبان سایت ها به منظور محافظت از داده های شخصی کاربران اینترنت تحلیل می شود. ناشناسی و اعتماد نیز با یکدیگر در نظر گرفته شده اند و این مبحث سعی در نشان دادن این موضوع خواهد نمود که اعتماد را می توان بین ویژگی های مربوط به ناشناسی آنلاین به عنوان یک وظیفه با توجه به احترام و رفتار اخلاقی بین دو طرف درگیر در این عرصه ایجاد نمود، حتی در صورتی که این دو طرف یکدیگر را نشناسند. این مقاله اقدام به پاسخگویی به سئوالات مرتبط نموده و تئوری های موجود که در تعامل با این سه موضوع اخلاقی هستند را بررسی می نماید.

کلمات کلیدی: سایت های شبکه اجتماعی (S.N.S)، حریم خصوصی، ناشناسی، اعتماد، مشکلات اخلاقی

مسایل اخلاقی در ارتباط با شبکه های اجتماعی آنلاین

 

1- شبکه های اجتماعی آنلاین و جامعه اطلاعاتی
الوین تافلر نوعی مدل توصیفی را در خصوص جامعه اطلاعاتی که ما در آن زندگی می کنیم ارائه نموده است. در تحقیق وی تحت عنوان موج سوم، تافلر یک الگوی توصیفی را بر مبنای سیر تکامل خطی تکنیک ها و فناوری ها عرضه داشته است. جامعه اطلاعاتی کنونی ما را می توان بر حسب سه موج سیر تکامل فناوری توصیف نمود. اولین موج تکامل کشاورزی می باشد که سبب بروز تغییرات ساختاری و ایدیولوژیکی همانند ایجاد شهرها و پدیده نوشتار شد. موج دوم بر حسب سیر تکامل یا انقلاب صنعتی توصیف می شود که دارای تأثیرات مشخصی می باشد: مکاتب خاص، توسعه خدمات با توجه به ایده نوآوری های جدید و پیوسته در زمینه فناوری در این راستا قرار می گیرند. موج سوم به جامعه اطلاعاتی اشاره دارد (Toffler، 1983). از جمله دیگر مفاهیم بکار گرفته شده با توجه به دنیای کنونی کامپیوتری “جامعه دانش و جامعه اطلاعاتی” یا “جامعه پساصنعتی” بر مبنای چنین خدماتی می باشد (Fucks، 2008). کلیه این مفاهیم بر اساس این حقیقت است که کاربرد کامپیوتر و ارتباطات مبتنی بر کامپیوتر ارائه دهنده بخش اساسی در چنین مضمونی است. مور انقلاب اطلاعاتی یا هر گونه انقلاب یا سیر تکامل تکنولوژیکی را بر مبنای سه مرحله ذیل توصیف نموده است: 1) مرحله معرفی، 2) مرحله نفوذ و 3) مرحله قدرت. این سه مرحله مشخص کننده هرگونه سیر تکامل یا انقلاب فناوری به شمار می آید. در مرحله اول، محصول فناوری دارای هزینه های تولید بزرگی می باشد، کاربران دارای دسترسی محدودی به آن بوده و تأثیر اجتماعی آن نیز اندک است. در مرحله دوم، فرآیند استاندارد سازی رخ می دهد. تأثیر اجتماعی مشهود تلقی شده و هزینه های تولید معتدل می گردند. در مرحله سوم تأثیر اجتماعی به عنوان یک ویژگی اصلی به شمار آمده و مشخص کننده یک تأثیر اجتماعی بزرگ می باشد. مدل مور را می توان در زمینه استفاده از کامپیوتر شخصی نیز بکار گرفت. اجتماع امروزی یکی از مواردی می باشد که می توان ویژگی “نگهداشت قدرت” را در آن تصور نمود و به نظر می رسد که تأثیر بزرگ آن برای یک مدت طولانی بدون تغییر باقی خواهد ماند (Moor، 2005).

مسایل اخلاقی در ارتباط با شبکه های اجتماعی آنلاین

 

2- چالش های اخلاقی حریم خصوصی
یکی از مسایل شبکه های اجتماعی آنلاین حریم خصوصی می باشد. به هنگام صحبت در این زمینه، دو مسئله اصلی نمود می یابد. یکی از این مسایل در بردارنده ویژگی های اخلاقی کاربران به هنگام دسترسی به شبکه های اجتماعی آنلاین می باشد و مسئله دوم مدیریت اطلاعات در داخل این سیستم ها است، یعنی مدیریت تولیدکنندگان نرم افزار، یا نرم افزاری که اجازه ثبت اطلاعات و به اشتراک گذاری آنها در وب سایت ها را می دهد. تعریف حریم خصوصی به عنوان یک مؤلفه مشکل مدنظر است، مخصوصاً در صورتی که این حقیقت را در نظر بگیریم که قبل از توسعه اولین کامپیوتر، چنین موردی معانی مختلفی را داشته است و معنی آغازین آن در حقیقت حق فردی در چنین مبحثی تلقی شده است. حریم خصوصی به عنوان یک ویژگی فردی، گروهی و سازمانی و درخواست های مرتبط جهت مشخص سازی این موضوع به شمار می آید که به چه هنگامی، چگونه و تا چه میزان اطلاعات آنها، که به عنوان حریم خصوصی آنها شناخته می شود، ممکن است در دسترس یک طرف ثالث قرار گیرد.
تعریف دیگر تشریح کننده حریم خصوصی به عنوان یک دسترسی انتخابی و کنترل شده به اطلاعات شخصی می باشد. حریم خصوصی به معنای مخفی سازی نیست. به هنگامی که فرد اول قابلیت تعریف گسترده حقوق مرتبط خود تحت محیط اینترنت را در نظر بگیرد و مشخص سازد که این حقوق نباید افشا شوند و یا آنکه در اختیار دیگران قرار گیرد، ویژگی مخفی سازی در مقابل به بلوک سازی یا نگهداری هرگونه اطلاعات تلقی می گردد. حریم خصوصی را می توان از چنین نکته نظری مورد بررسی قرار داد. در یک حالت مثبت این خصیصه به معنای کنترل فردی بر روی چرخه های خاص خصوصی مخصوص وی می باشد، که بر حسب چهار بعد توسعه می یابد: فضای خصوصی در دنیای واقعی، جامعیت شخصی در محدوده بعد روانشناسی، تعامل اجتماعی و محافظت داده های شخصی در بعد اطلاعاتی. از نقطه نظر منفی، تعریف حریم خصوصی به این حقیقت وجود دارد که دولت، شرکت ها و دیگر عوامل می بایست از تداخل با چنین حریمی، مخصوصاً داده های خصوصی اشخاص و افشای آنها جلوگیری نمایند. حریم خصوصی اطلاعاتی به آن نوع کنترلی اشاره دارد که یک فرد بر روی داده های خاص خود اعمال می نماید و در بردارنده نکته نظرات و تفکرات و همچنین رفتار وی به هنگام کاربرد اینترنت می باشد (Moore، 2008).

مسایل اخلاقی در ارتباط با شبکه های اجتماعی آنلاین

 

3- اعتماد بین افراد ناشناس
ارتباطات اخلاقی بدون مفهوم اعتماد و اطمینان وجود نخواهند داشت. اطمینان در حقیقت به عنوان یک الزام تلقی می شود و ما می توانیم این موضوع را به عنوان یک نیاز اخلاقی به منظور تداوم وجود یک اجتماع صرف نظر از فضای دو بخشی بین واقعیت های حقیقی و مجازی در نظر بگیریم. اطمینان در ارتباطات شخصی مهم می باشد، و این مورد برای کارآمدی اشخاص و همچنین ایجاد اطمینان به خود الزامی است. همانگونه که آگاهی به عنوان یک ویژگی دو قطبی به شمار می آید، غالباً خودآگاهی و آگاهی در خصوص دیگران نیز مطرح است و بر این مبنا اطمینان و اعتماد نیز بر حسب یک ویژگی دو بعدی با توجه به مؤلفه های اخلاقی و ارتباط با دیگران بنیان گذاشته خواهد شد. این ساختار متشکل از اطمینان به یک فرد است، به گونه ای که نفر دیگر نیز می بایست در مقابل به شما اطمینان داشته باشد. افلاطون اقدام به ارائه تحلیلی در خصوص این ویژگی اطمینان در ارتباط با مفهوم دوستی و سعادت نموده است. این مورد شامل اطمینان بین دوستان نیز خواهد بود. دوستی خود در بردارنده تعاملات دو سویه است و در این زمینه هر فرد بهترین آرزو را برای دیگران داشته و این ویژگی می بایست به وسیله هر دوی طرفین رعایت شود. در مقابل، دوستی به معنای اعتماد به یکدیگر است، و نباید موارد غیرمنصفانه را در این ارتباط و تعاملات دو سویه با توجه به کلیه کیفیت های مطرح شده در این عرصه در وارد نمود (ارسطو، 1988).

مسایل اخلاقی در ارتباط با شبکه های اجتماعی آنلاین

 

4- نتیجه گیری
نوعی ارتباط بین حریم خصوصی، ناشناسی و اعتماد وجود دارد. ناشناسی قابلیت محافظت از حریم خصوصی را خواهد داشت چرا که کاربران شبکه اجتماعی مجبور به ارائه داده های شخصی خود نمی باشند. به علاوه، در این موقعیت مدیر سایت ممکن است دارای هیچ گونه مسایل اخلاقی با توجه به داده های شخصی کاربران نباشد. حالت ناشناسی را می توان به عنوان احساسی با توجه به مسئولیت پذیری اخلاقی، آن هم با در نظرگیری رویکردهای ما در شبکه سازی اجتماعی جهان مجازی نیز تلقی نمود. به علاوه ویژگی ناشناسی از عدم وجود اطمینان بین کاربران پشتیبانی نمی نماید. اعتماد و اطمینان را می توان به عنوان یک بازی فرصت یا به عنوان یک وظیفه اخلاقی بین انسان های مختلف نیز در نظر گرفت. ارتباط بین حریم خصوصی و اطمینان به عنوان یک ویژگی مشکل با توجه به سطح کاربران در نظر گرفته می شود چرا که کاربران غالب مواقع اطلاع خاصی در خصوص خطرات ارسال اطلاعات شخصی خود ندارند. این ارتباط خود می تواند سبب بروز مشکلات متعددی در زمینه وظیفه مدیران شبکه های اجتماعی آنلاین در زمینه چگونگی استفاده از این داده های فراهم آمده به وسیله کاربران آنلاین در ارتباط با منافع تجاری یا منافع اشخاص ثالث گردد.

مسایل اخلاقی در ارتباط با شبکه های اجتماعی آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.