مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

نوآوری محصول، كارآفرینی صادرات و ایده‌ها

نوآوری محصول، كارآفرینی صادرات و ایده‌ها

نوآوری محصول، كارآفرینی صادرات و ایده‌ها – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مدیریت – بازرگانی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 28000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده مدیریت - بازرگانی - ایران ترجمه - irantarjomeh

نوآوری محصول، كارآفرینی صادرات و ایده‌ها

شماره       
54
کد مقاله
MNG54
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
نوآوری محصول، كارآفرینی صادرات و ویژگیهای منطقه‌ای تجزیه و تحلیل ایده‌های نوآوری در مناطق
نام انگلیسی
PRODUCT INNOVATION, EXPORT ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL CHARACTERISTICS an analysis of innovation ideas in regions
تعداد صفحه به فارسی
55
تعداد صفحه به انگلیسی
26
کلمات کلیدی به فارسی
نوآوری محصول، كارآفرینی
کلمات کلیدی به انگلیسی
PRODUCT INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP
مرجع به فارسی
كالج تجاری بین‌المللی جانكوپینگ
CESIS ، انستیتو سلطنتی تكنولوژی، استكهلم، سوئد
مرجع به انگلیسی
CESIS, Royal Institute of Technology, Stockholm
سال      
2007
کشور
سوئد

نوآوری محصول، كارآفرینی صادرات و ایده‌ها

 

نوآوری محصول، كارآفرینی صادرات و ویژگی‌های منطقه‌ای
تجزیه و تحلیل ایده‌های نوآوری در مناطق
چكیده Abstract
این مقاله بر این موضوع تمركز می‌كند كه چگونه ویژگی‌های مناطق، كه در زمینه اطلاعات محلی در باره تنوع و بازار محصولات و نیز شبكه‌های انتقال اطلاعات و فرصت‌های نوآوری می‌باشند بر روی ظهور ایده‌های نوآوری برای كارآفرینان فعلی و مستعد تاثیر می‌گذارند. ما نسبت به بر پایی مدلی اقدام نموده‌ایم كه در آن كارآفرینان یا شركت‌های خلاق محصولاتی جدید خود را بر مبنای اصول شبه- زمانی معرفی می‌كنند. شرایط بازار با رقابت انحصاری بین تنوع اقلامی كه مربوط به گروه محصول مشابهی است مشخص می‌شود كه در آن ورود و خروج یا سیر حركت اقلام وجود دارد. شركت‌ها در واكنش نسبت به ظهور ایده‌های نوآوری دست به خلاقیت و نوآوری می‌زنند. برای درك این ایده‌ها شركت‌ها باید بر روی تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری كنند و تصمیم گیری شركت برای صادرات محصولات متنوع‌ به یك بازار جدید به سرمایه گذاری در مجاری یا كانالهای بازاری مربوط است. این مدل تئوری هنگام تشكیل دو مدل رگرسیون به عنوان یك مرجع به كار می‌رود كه در ارتباط با آن ما عواملی را ارزیابی می‌كنیم كه می‌توانند معرف محصولات متنوع‌ صادراتی جدید توسط شركت‌ها باشند و آنها را در محیط اجتماعی – فرهنگی منطقه‌ای و متفاوت توضیح دهند. نتایج با این فرض سازگار هستند كه جریان دانش و اطلاعات اثری مثبتی بر فراوانی ظهور ایده‌های نوآوری بر روی شركت‌ها دارند.

نوآوری محصول، كارآفرینی صادرات و ایده‌ها

 

1- مقدمه INTRODUCTION
چه چیزی حاكم بر میزان دریافت ایده‌ها بوسیله كارآفرینان است؟ موضوع اصلی این مقاله این است كه چگونه ویژگی‌های منطقه‌ای بر میزانی كه در آن ایده‌های نوآوری به شركت‌های ایجاد شده مستعد در مناطق مختلف انتقال می‌یابد، اثر می‌گذارد. با تمركز بر ویژگی‌های منطقه‌ای كه بر جریان دانش اثر می‌گذارد، این مقاله طرفدار ادبیات بزرگی است كه به این امر اختصاص داده شده است كه چگونه ویژگی‌های منطقه‌ای مختلف به پیش‌شرط‌های مرتبط با نوآوری‌ها وابسته می‌باشند. ویژگی‌های منطقه‌ای با انواع مختلف اقتصادهای خارجی ویژه در ارتباطند. اقتصادهای خارجی شامل سرازیری دانش و اطلاعات است. چنین ایده‌ای را بهرنز و همكاران (2006) نیز بیان نموده و بر این اساس بررسی نمود كه چگونه اقتصادهای محلی بر شرایط تجاری بین المللی و بنابر این منطقه‌ای اثر می‌گذارند. در این مقاله ذكر شده است كه جریان‌های چنین دانشی به رسیدن ایده‌های نوآوری به كارآفرینان مربوط است. به ویژه كارآفرینانی كه توانایی بیشتری را برای سرازیر نمودن دانش و اطلاعات در منطقه داشته و  برای دریافت ایده‌هایی كه می‌توانند مولد نوآوری باشند آماده‌تر هستند. این مقاله بررسی می‌كند كه چگونه ویژگی‌های منطقه‌ای مشخص بر ایجاد نوآوری‌های صادرات اثر می‌گذارد. در این تلاش ما از مدلی استفاده كرده‌ایم كه استیگلیتز و دیكزیت (1997) توسعه دادند. در این مدل شركت‌ها محصولات متنوع‌ محصول را تحت شرایط رقابت انحصاری عرضه می‌كنند. ما نشان می‌دهیم كه چگونه مجموعه‌ای از بازارهای جغرافیایی و مجموعه دیگری از تولیدكنندگان تنوع سیستمی را تعریف می‌كنند در مجاورت برابری رقابت انحصاری توسعه یابد. این تجزیه و تحلیل با در نظر گرفتن تاریخچه‌ای كه در هر نقطه‌ای در زمان موجود است، به روشی كه وابستگی مسیر را می‌توان از بین برد، موقت می‌باشد. علاوه براین ما نشان می‌دهیم كه چگونه شركت‌هایی كه یك تنوع و یك بازار جغرافیایی دارند می‌توانند همزمان با شركت‌هایی كه محصولات متنوع‌ بسیاری در بازارهای زیادی دارند، وجود داشته باشند.
هر محصولات متنوع‌ در این چارچوب به گروه محصول ویژه‌ای تعلق دارد كه برای آن همه مشتریان هر بازار جغرافیایی برتری‌های CES  مشخص دارند. آنگاه نوآوری موضوع توسعه محصولات متنوع‌ جدید و ایجاد روابط با بازارهای مقصد جدید است. این روند با رسیدن ایده‌های نوآوری به شركت‌های مستعد یا وجود‌های انفرادی نظارت می‌شود. فرض پایه این است كه میزان رسیدن، تحت تاثیر ویژگی‌های منطقه میزبان هر شركت خلاق قرار دارد.
این مدل تئوری به عنوان مرجعی برای تجزیه و تحلیل تجربی اینكه چگونه میزان رسیدن ایده‌های نوآوری به ویژگی‌های منطقه‌ای مربوط است، بكار می‌رود. در تجزیه و تحلیل تجربی ما صادرات محصولات متنوع‌ محصول و شركت‌های صادراتی را در مناطق عملیاتی سوئدی در دو نقطه متفاوت در زمان بررسی می‌كنیم. به این صورت می‌توانیم برای هر منطقه ظهور محصولات متنوع‌ جدید و شركت‌های صادراتی جدید را مشاهده كنیم.
 چنین وقایعی به عنوان شاخص‌های وقایع خلالقیت در مناطق بكار می‌روند. فراوانی این وقایع نوآوری در تضاد با ویژگی‌های مناطقی هماهنگ می‌شود كه موارد زیر را منعكس می‌كند:
  • اطالعات محلی یك منطقه درباره محصولات متنوع‌ و بازارها 2) شبكه‌های آن برای انتقال اطلاعات در مورد فرصت‌های نوآوری و 3) ظرفیت جذب كارآفرینان در منطقه.
هر منطقه عملیاتی به عنوان مكان مبدا ایده‌های محصول و بازار در نظر گرفته می‌شود. مناطق برای بیان اینكه فواصل زمانی بین مكان‌های مختلف در منطقه آنقدر كوچك هستند كه برای روابط رودررو مجاز شمرده شوند، عملیاتی نامیده می‌شوند. در این متن كار اصلی ما توصیف این است كه چگونه رسیدن ایده‌ها در هر منطقه متفاوت است و چگونه این تفاوت‌ها به ویژگی‌های منطقه‌ای توصیف شده وابسته است. بقیه مطالب این مقاله در موارد زیر سازماندهی شده است: بخش 2 مدل تئوری را ارائه می‌كند كه نشان می‌دهد چگونه ایده‌های نوآوری به وجود می‌آید. چگونه ایده‌هایی از طریق سرمایه‌گذاری‌های نوآوری تحقق می‌یابد و چگونه محصولات متنوع‌ محصول در هر بازار جغرافیایی ویژه با یكدیگر رقابت می‌كنند. بخش 3 مفهوم منطقه عملیاتی و ویژگی‌های منطقه‌ای را عنوان می‌كند كه بر جریان ایده‌های نوآوری در شركت‌های یك منطقه اثر می‌گذارد. بخش چهارم معادلات رگرسیون را معرفی و نتایج تجزیه و تحلیل‌های تجربی را ارائه می‌كند در حالیكه بخش 5 نتایج را تفسیر می‌كند.

نوآوری محصول، كارآفرینی صادرات و ایده‌ها

 

2- نوآوری‌ها و رقابت در تنوع محصول
INNOVATIONS AND VARIETY COMPETITION
مدلی كه در اینجا معرفی شده اقتصادی با بازارهای مقصد مجزای بسیاری برای یك گروه محصول مشخص را شناسایی می‌كند. در این اقتصاد هر شركت محصولات متنوع‌ی را از زیر گروه یك گروه محصول مشخص عرضه می‌كند. فرض می‌شود كه یك روند تصادفی ایده‌های نوآوری جدید را با گذشت زمان بوجود می‌آورد و در هر تاریخی هر بازار  جغرافیایی مشخصی در مجاورت MCE  (برابری، رقابت انحصاری) است.
ساختار دوره‌ای این مدل تشخیص می‌دهد كه محصولات متنوع‌ محصول جدید به عنوان پیامد ایده‌های نوآوری بر كارآفرینی كه سرمایه‌گذاری های نوآوری انجام می‌دهند معرفی شده است. ممكن است این كارآفرینان جدید باشند یا قبلا بوجود آمده باشند. این مدل تشخیص می‌دهد كه یك ایده نوآوری می‌تواند به یك شركت بالقوه و شركتی كه قبلا تاسیس شده برسد. شركت جدید باید راه‌اندازی، تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری كانال بازار را انجام دهد. همه شركت‌ها هنگام معرفی محصولات متنوع‌ جدید باید سرمایه گذاری تحقیق و توسعه انجام دهند. طبق این سرمایه‌گذاری‌ها، هر شركتی هزینه‌های ثابتی خواهد داشت. فرضیاتی مشابه را می‌توان در نظرات برامبیلا (2006) یافت. او ارزیابی می‌كند كه چگونه شركت‌ها می‌توانند رشد كنند هنگامی كه گستره محصولات متنوع‌ محصول خود را یك مدل و در جایی كه توسعه محصول باعث هزینه‌های ثابت می‌شود، توسعه می‌دهند. سرمایه‌گذاری‌های نوآوری نیز موانعی را برای ورود ایجاد می‌كند كه ازدحام را در فضای تنوع از بین می‌برد.
با نگاهی به مطالب بالا مدل ما بر گروه محصول مشخصی تمركز دارد كه بطور بالقوه شامل محصولات متنوع‌ زیادی می‌شود. كارآفرینان محصولات متنوع‌ محصول جدیدی را برپایه ایده‌های محصول معرفی می‌كنند. این ایده‌ها در طی دوره‌هایی در دسترس كارآفرینان قرار می‌گیرد به صورتی كه در هر دوره مجمعه مشخصی از محصولات متنوع‌ و بازارهای صادرات وجود دارد. تحقق هر ایده به صورت تنوع جدیدی از محصول به سرمایه گذاری تحقیق و توسعه مربوط است. ساختار رقابت تاكید می‌كند كه در هر رقابت دو شركت متفاوت هرگز تنوع یكسانی را عرضه نخواهند كرد زیرا هر مقلد مستعدی باید سرمایه‌گذاری مشابهی انجام دهد. به روشی مشابه شركت‌ها با گذشت زمان ایده‌هایی در مورد فرصت‌های بازار صادرات بدست می‌آورند و می‌توانند بعد از انجام یك سرمایه گذاری تجاری شروع به صادرات كنند. به این صورت تعداد متغیرها و بنابراین نزدیكی به معادله رقابت انحصاری در هر بازار مربوط به تحقق ایده‌های كارآفرینان در گذشته وابسته است.
 
1-2 تقاضا در بازار مقصد Demand in a Destination Market
اقتصادی را در نظر بگیرید كه N  گروه محصول متفاوت دارد. در ارائه این مدل ما بر یك گروه محصول ویژه مثلا K  تمركز می‌كنیم. در حالیكه گروه محصول در نقطه‌ای داده شده در زمان از N   تنوع محصول تشكیل شده است و ممكن است N  با گذشت زمان تغییر كند. فرض می‌شود كه مشتری نمونه علاقه‌ای به تنوع دارد كه با تابع CES بیان می‌شود، به صورتی كه مشتری ترجیح می‌دهد مقادیر یكسانی از هر تنوع را بخرد. این موضوع به معنای این است كه گروه محصول با تابع برتری مشتری نمونه زیر مشخص می شود: 
2-2 شرایط عرضه شركت‌ها  Supply Conditions of Firms
شرایط عرضه هر شركت بر سه نوع قیمت‌های ثابت استوار است كه به عرضه یك محصول مربوط می‌شود. اینها توسط این موارد به وجود می‌آیند (1) سرمایه گذاری ویژه شركت (2) سرمایه‌گذاری‌های توسعه محصول ویژه و (3) سرمایه گذاری‌های مربوط به تجارت كه بازارهای ویژه هستند.
فرض می‌كنیم كه متغیرهای معین در یك گروه محصول مربوط به تكنولوژی می‌باشند كه همكاری‌هایی به وجود می‌آورند مثل اینكه، این محصولات متنوع‌ می‌توانند سرمایه گذاری‌ ویژه شركت‌ مشابهی را و نیز سرمایه گذاری مربوط به تجارت مشابهی را تقسیم كنند. مورد دوم هنگامی اتفاق می‌افتد كه دو تنوع مربوط به مقصد صادرات یكسانی صادر می‌شوند.
اولین فرض ما این است كه یك گروه محصول از چندین زیر گروه تشكیل شده‌اند كه هر كدام از آنها شامل مجموعه‌ای از محصولات متنوع‌ TR می‌باشند كه گروه TR را تشكیل می‌دهند. فرض می‌كنیم:
3-2 فرآیند نوآوری: ورود و خروج محصولات متنوع‌
Innovation Process: Entry and Exit of Varieties
در بخش قبل ما شركت‌های SVSM و MVMM را مورد توجه قرار دادیم. اولین نوع شركت  حاصل نوآوری تك است در حالیكه شركت MVMM حاصل توالی از وقایع نوآوری است. در چارچوب تئوری خود فرض می‌كنیم كه واقعه نوآوری با ایده یك نوآوری كه كارآفرین دریافت می‌كند دنبال می‌شود. به طور تخصصی تر فرض می‌كنیم:
(A.3) روندی اتفاقی بر رسیدن ایده‌‌های نوآوری به كارآفرینان حاكم است و چنین كارآفرینی ممكن است به شركتی بالقوه (شعبه‌ای جدید) و نیز شركتی كه قبلاً تاسیس شده وابسته باشد. فرض می‌كنیم كه 4 نوع ایده نوآوری به صورتی كه در جدول 1 توصیف شده وجود دارد:

نوآوری محصول، كارآفرینی صادرات و ایده‌ها

4-2روندهای اتفاقی و ویژگی‌های منطقه‌ای
Stochastic Processes and Regional Characteristics
مدلی كه در بخش‌های قبل ارائه شد فرض می‌كند كه ایده‌های نوآوری و تصمیم‌های تعطیلی توسط روندهای اتفاق می‌شود. در این بخش فرض می‌كنیم كه این روندها نوع Poisson هستند و بر میزان رسیدن 4 نوع ایده توصیف شده درجدول 1 تمركز می‌كنند. به ویژه توضیح می‌دهیم كه چگونه میزان رسیدن می‌تواند به ویژگی‌های اجتماعی – فرهنگی منطقه‌ای متفاوت مربوط باشد.
4-2 فرآیندهای تصادفی و مشخصات منطقه‌ای
Stochastic Processes and Regional Characteristics
فرضیه نمونه ارائه شده در بخش قبلی بر این است ایده‌های نوآوری و تصمیمات توقف كار از فرآیندهای اتفاقی سرچشمه می‌گیرد. دراین بخش فرض می‌كنیم این فرآیندها از نوع پویسان می‌باشد و تمام توجه به میزان رسیدن هر چهار نوع ایده در جدول 1 معطوف می‌شود. بویژه موضوع چگونگی ارتباط میزان رسیدن ایده‌ها با ویژگی‌های محیط‌های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
فرضیه میزان رسیدن ایده‌ها: میزان رسیدن ایده‌ها برای گوناگونی محصول و روابط تجاری  در سراسر مناطقی با ویژگی‌های گوناگون تفاوت دارد. شركت‌های كنونی و كارآفرینان احتمالی در مناطقی واقعند كه حجم بالای ویژگی‌های مربوط به اقتصادهای خارجی به شكل نفوذ علمی و اطلاعاتی دارای بالاترین احتمال رسیدن ایده‌های گوناگونی محصول جدید و روابط تجاری جدید می‌باشد.

نوآوری محصول، كارآفرینی صادرات و ایده‌ها

 

3- داده‌ها و موضوعات تجربی DATA AND EMPIRICAL ISSUES
این بخش مشابه تجربی رسیدن ایده‌های نوآوری را به صورت (1) اقلام صادراتی جدید و تعداد افزوده اقلام صادر شده (2) شركت‌های صادراتی جدید و تعداد افزوده شركت‌های صادراتی ارائه می‌نماید. هر چند این نمونه پیش‌بینی‌هایی را درباره ایده‌های روابط تجاری مطرح می‌كند، توجه و تمركز بر ایده‌های تولید در بخش تجربی می‌باشد و مشاهده می‌شود شركت صادراتی جدید، ایده‌های روابط تجاری و تولید را با هم تركیب می‌كند. این بخش با تعریف قسمت تجزیه و تحلیل شروع می‌شود و با توصیف داده‌های مورد استفاده در آنالیز تجربی ادامه می‌یابد.
 
1-3 مناطق عملكردی و ایده‌های نوآوری
Functional Regions and Innovation Ideas
قسمت تجزیه و تحلیل در آنالیز تجربی بعدی، 81 منطقه عملكردی در سوئد می‌باشد. این مناطق معادل با مناطق بازار كار محلی (LLM) و متشكل از بازار كار ادغامی مجزا می‌شود (نوتك 1998).
هر كدام از بازارهای كار محلی (LLM)  برای شركت‌های موجود در منطقه، مسافت‌های كوتاه مدت را برای رفت و آمد بین محل‌های گوناگون فراهم می‌آورد كه در اكثر موارد كمتر از 50 دقیقه طول می‌كشد. میانگین فاصله زمانی 30-20 دقیقه می‌باشد (جوهانسون، كلاسون و اولسون 2002).
2-3. نوآوری‌ها و ایده‌ها – تعداد اقلام، شركت‌ها و مقصدها
Innovations and Ideas – number of varieties, firms and destinations
همانند مشابه تجربی، نمونه عنوان شده در بخش 2، از مجموعه اطلاعات غنی در مورد فعالیت‌های صادراتی شركت‌هایی در مناطق مختلف و نقاط گوناگون زمانی استفاده شد. این اطلاعات امكان ارزیابی مواردی را داد كه عبارتند از (1) تعداد صادركنندگان، (29 تعداد اقلام صادراتی، (3) تعداد مقصدها (كشورهای مقصد) و (4) ارزش صادرات در هر بازار كار داخلی LLM  در دوره‌های زمانی متفاوت. داده‌ها از طریق مركز آمار سوئد (SCB)  فراهم آمد و براساس اطلاعات محل شركت‌های صادراتی در سراسر مناطق عملكردی سوئد می باشد.
3-3 فرضیه‌ها و نكات عمده تجزیه و تحلیل تجربی
Hypotheses and Outline of the Empirical Analysis
مطالب بخش 4-2 بیانگر مجموعه‌ای از فرضیه‌ها در مورد چگونگی تاثیر ویژگی‌های منطقه‌ای بر پیدایش ایده‌ها و نوآوری‌ها می‌باشد. تجزیه و تحلیل تجربی به این موضوع توجه دارد كه آیا یافته‌های اطلاعاتی در مورد بازار كار داخلی LLM  هماهنگ با پیش‌بینی‌های نمونه است بطوریكه مراجعه به اقتصاد‌های خارجی مكان خاص و نفوذ دانش و اطلاعات مطرح می‌باشد.

نوآوری محصول، كارآفرینی صادرات و ایده‌ها

 

4- صادرات، ایده‌ها و نوآوری‌های سراسر مناطق
EXPORTS, IDEAS AND INNOVATIONS ACROSS REGIONS
1-4 اندازه و نوع صادرات – روابط تصنعی در سراسر مناطق
Size and Export Variety – stylized relationships across regions
این بخش رابطه بین اندازه منطقه و نوع جریانات صادرات آن را توضیح می‌دهد. انجام این كار میزان احتمال نفوذ دانش و اطلاعات را در مورد ایده‌های نوآوری نشان می‌دهد.
2-4.اقلام صادراتی جدید، شركت‌های صادراتی و مشخصات منطقه‌ای
New Export Varieties, New Exporting Firms and Regional Characteristics
چگونه اقلام صادراتی جدید و شركت‌های جدید صادرات در منطقه با ویژگی‌های منطقه‌ای محیط اقتصادی مرتبط است؟ طبق توضیحات بخش 3 اقلام جدید صادراتی بین سال‌های 2003-1997 همانند آن دسته از اقلام صادرشده از منطقه مورد نظر در سال 2003 اعم از اقلام صادر شده در سال 1997 مورد ارزیابی قرار گرفت. شركت‌های صادراتی جدید بصورت مساوی ارزیابی می‌شوند. شكل 4 و 5 تراكم برآورد شده كرنل را به ترتیب برای اقلام جدید صادراتی و شركتهای جدید صادراتی در سراسر مناطق عملكردی سوئد نشان می‌دهد.
5- خلاصه و نتیجه‌گیری SUMMARY AND CONCLUSIONS
این مقاله مدلی را ارائه می‌دهد كه كارآفرینان یا شركت‌های نوآور محصولات جدید را معرفی می‌نماید. این مدل نسبت به مشاركت در یك سرمایه‌گذاری ثابت مرتبط با تحقیق و توسعه برای با هر كالا و سرمایه‌گذاری كانال بازار ثابت اقدام می‌كند.
در این مدل محصولات جدید به ترتیب زمانی براساس ایده‌های روابط تجاری و تولید معرفی شده‌اند. نوآوری‌ها در این متن در حقیقت موضوع تحقق یا درك چنین ایده‌هایی بصورت گسترش اقلام جدید و ایجاد روابطی با بازارهای جدید مورد نظر می‌باشد. فرضیه اصلی این بود كه میزان رسیدن ایده‌ها، تحت تاثیر ویژگی‌های منطقه میزبان هر كدام از شركت‌های نوآور، می‌باشد.
مدل تئوریك به عنوان مرجع ارزیابی چگونگی ارتباط با ویژگی‌های منطقه‌ای با میزان رسیدن ایده‌های نوآوری مورد استفاده قرار گرفت. در آنالیز تجربی پیدایش اقلام جدید و شركت‌های صادراتی جدید مطالعه و بررسی شد. فراوانی پیشامدهای نوآوری مطابق با ویژگی‌های مناطق می‌باشد كه نشان دهنده (1) اطلاعات محلی منطقه در مورد اقلام و بازارها، (2) شبكه‌هایی برای انتقال اطلاعاتی درباره فرصت‌های نوآوری (3) ظرفیت جذب كارآفرینان در منطقه می‌باشد.
نتایج آنالیز تجربی متناسب با فرضیه‌ای می‌باشد كه جریانات علمی و اطلاعاتی تاثیر مثبتی بر فراوانی رسیدن ایده‌های نوآوری در شركت‌ها دارد. این اطلاعات و داده‌ها الگویی را توصیف می‌نماید كه احتمال اقلام جدید صادراتی و شركت‌های صادراتی جدید در مناطقی با احتمال بیشتر نفوذ علمی و اطلاعاتی درباره اقلام صادراتی جدید پدیده رایج‌تری در مناطق می‌باشد كه نیروی كار دارای بیشترین ظرفیت جذبی می‌باشد (بطوریكه تراكم آموزشی این موضوع را ارزیابی می‌كند).
نتایج تجربی این آنالیز مطابق با نتایج تجربی بسیاری از دیگر مطالعات می‌باشد. این مشابهت به دو دلیل می‌باشد: اولا اصلی را معرفی كردیم كه توجه آن بر پیدایش اقلام تولیدی جدید می‌باشد. دوما از مجموعه اطلاعات جدید استفاده كردیم كه به مشاهدات مستقیم در ورود اقلام و شركت‌های صادراتی جدید كمك می‌نماید. بنابراین ویژگی‌های منطقه‌ای مرتبط با منابع و جریانات علمی در مسیر مشاهدات مستقیم اقلام و شركت های صادراتی جدید در سراسر مجموعه مناطق یكی می‌باشد.
مدت زیادی به این موضوع پی بردند كه مناطق شهری بزرگ – كه گاهی به عنوان دروازه شهرها به آن اشاره می‌شود (سی اف اندرسون و اندسون 2003)- اغلب به عنوان منحنی‌های چند مركزی عمل می‌كند كه از طریق آن انواع كالاها و اطلاعات انتقال می‌یابد. نتایج آنالیز مقاله موجود متناسب با ویژگی‌هایی می‌باشد كه هدایت‌گر نوآوری‌ها می‌باشد. جكاپس (1969) عنوان می‌كند مناطق شهری با شبكه‌های تجاری گوناگون، محل پیدایش ایده‌ها و نوآوری‌های جدید می‌باشد. نتایج این مقاله ثبات این گونه مناطق را طی گذشت زمان نشان می‌دهد بطوریكه بیانگر پدیده وابسته به مسیر می‌باشد؛ فراوانی ایده‌های نوآوری در مناطقی كه بسیاری از ایده‌ها تاكنون تحقق یافته است بیشتر می‌باشد. در چنین مناطقی اطلاعات محلی در مورد اقلام و بازارها همچنین شبكه‌های انتقال اطلاعات موقعیت‌های نوآوری (شبكه‌های تجاری) وجود دارد كه هدایت‌گر رسیدن ایده‌های نوآوری به كارآفرینان احتمالی و موجود می‌باشد.
تحقیقات بیشتر در این زمینه سعی بر دستیابی به فرآیند نوآوری به ترتیب زمانی و آنالیز كامل الگوی زمانی این فرآیند دارد. مطالعه در این زمینه می‌تواند فرآیند وابسته به مسیر را بهتر مشخص نماید. روش دیگر می‌تواند نه تنها ویژگی‌های مناطق خصوصی را شامل شود بلكه مربوط به شركت‌های خصوصی واقع در هر منطقه می‌شود.
واژه نامه Vocabulary
كارآفرینان
entrepreneurs
شركتهای نوآوری
innovating firms
سرمایه‌گذاری
investment
بازار ثابت
fixed market
انتقال اطلاعات
transmission of information
تاثیر مثبت
positive influence
شركتهای صادرات
export firms
متغیرهای ثابت
independent variables
فرضیه
hypothesis
فاصله زمانی
time interval
ارزیابی
estimation
واریانس
variance
خصیصه‌ مهم
important characteristic
آنالیز تجربی
empirical analysis
مشاهدات
Observations
 

نوآوری محصول، كارآفرینی صادرات و ایده‌ها

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.