مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

چوب دستک گذاری الوار برای کوره خشک

چوب دستک گذاری الوار برای کوره خشک

چوب دستک گذاری الوار برای کوره خشک  – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۳۹
کد مقاله
WOD39
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
چوب دستک گذاری الوار برای خشک
نام انگلیسی
Stickering lumbers for Kiln Dry
تعداد صفحه به فارسی
۱۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۲
کلمات کلیدی به فارسی
چوب دستک گذاری، الوار ، خشک کردن
کلمات کلیدی به انگلیسی
Stickering, lumbers,  Kiln Dry
مرجع به فارسی
دپارتمان کشاورزی ایالات متحده
دانشگاه ویسکانسین
مرجع به انگلیسی
United States Department of Agriculture
University of Wisconsin
سال
۲۰۱۱
کشور
ایالات متحده

چوب دستک گذاری الوار برای خشک کردن

چوب دستک گذاری الوار Stickering Lumber
هدف از بکارگیری چوب دستک جدا نمودن هر سطح تخته با دیگری و بگونه‌ای می‌باشد که هوا بتواند در بین سطوح جدا شده جریان یافته و آب داخل الوار را تبخیر نماید. چوب دستکها را می‌بایست بگونه‌ای انتخاب نموده و آنها را در محل خود قرار داد که آنها بتوانند پشتیبانی و تقویت مورد نیاز، برای بحداقل رسانی پیچیدگی الوار و جلوگیری از شکستگی و تغییر شکل چوب‌دستکها، را ارائه نمایند. در اغلب کاربردها، چوب‌دستکها را باید بگونه‌ای انتخاب نمود که رگه‌هایی که در برخی از مواقع بواسطه تماس چوب با چوب‌دستک بر روی چوب بوجود می‌آیند را بحداقل برساند. ملاحظات قابل توجه در خصوص کاربرد چوب دستکها شامل گونه‌ها و رتبه چوب بکار گرفته شده بعنوان چوب‌دستک، میزان رطوبت چوب دستکها، اندازه و محل قرار گیری آنها و میزان پشتیبانی بار توسط آنها می‌باشد.
 
مواد چوب دستک  Sticker Material
چوب دستکهای بسیاری در عملیات خشک سازی کوره بکار گرفته شده و تعویض آنها پرهزینه می‌باشد. از اینرو، اقدامات عملی به منظور طولانی نمودن مدت استفاده از آنها حایز اهمیت است. چوب‌دستکها معمولا از الوار دارای رتبه بالای دارای رگه‌های صاف، بجای الوار رتبه کم، ساخته می‌شوند. هزینه اولیه چنین چوب‌دستکی ممکن است بالاتر باشد، ولی در عین حال مدت مدیدی که از آن استفاده می‌شود جبران هزینه آن را خواهد نمود. چوب‌دستکهایی که از چوبهای سخت‌تر ساخته می‌شوند محکم‌تر و بدون تغییر شکل باقی مانده و کمتر نیز شکسته می‌شوند و همچنین عمر طولانی‌تری نیز در مقایسه با چوب‌دستکهای ناهموار تهیه شده از الوار نرم دارند.
گونه‌هایی نظیر چوب گردو، افرای قندی، چنار، بلوط، کاج و صنوبر برای ساختن چوب دستک مناسب می‌باشند. با این وجود، بدلایل عملی، گونه‌هایی که برای خشک شدن آماده هستند را بعنوان چوب‌دستک بکار می‌برند.
 

چوب دستک گذاری الوار برای کوره خشک

 

میزان رطوبت چوب دستکها  Moisture Content of Stickers
چوب دستکها را می‌توان از الواری که در کوره خشک می‌شوند تهیه نمود. باید دقت شود که آنها را باید در مقابل جذب مجدد رطوبت به هنگام ذخیره‌سازی یا نگهداری بین محموله‌های کوره محافظت نمود. این عمل احتمال لک شدگی، رنگ رفتگی سطحی یا عمقی الوار در جائیکه با چوب دستک تماس دارد،  را کاهش می‌دهد. خشک نمودن چوب دستکها هاگهای کپک که سبب لک شدگی می‌شوند را از بین می‌برد. همچنین از جذب مجدد رطوبت جلوگیری نموده و ایجاد هاگهای جدید را نیز بحداقل می‌رساند. علاوه بر این، خشک سازی در کوره باعث کاهش تغییر شکل و چروگیدگی چوب‌دستکها، که ممکن است در خلال کار روی دهد، می‌شود.
 
اندازه چوب‌دستک  Sticker Size
پهنا  Width
چوب دستکهای پهن باعث کاهش خشک سازی الوار در ناحیه‌ای که چوب دستک قرار گرفته است می‌شود. این نواحی ممکن است در نهایت دارای میزان رطوبت بیشتری در مقایسه با نواحی دیگر الوار، که با چوب دستک پوشیده نشده بودند،  باشند. در صورتی که چوب دستکها بیش از حد نازک باشند، احتمال خرد شدن الوار یا چوب دستک وجود دارد. چوب‌دستکهای الوار سخت معمولا دارای پهنای ۴/۱-۱ الی ۲/۱-۱ اینچ می‌باشند و پهنای آنها نباید بیش از ۲/۱-۱ اینچ گردد. چوب‌دستکهای الوار نرم معمولا ۲ اینچی بوده و برای گونه‌های نرمتر، مانند نیشکر، و برخی از انواع کاج  پهنای آن تا ۳ اینچ نیز می‌رسد.

چوب دستک گذاری الوار برای کوره خشک

 

ضخامت  Thickness
ضخامت چوب دستکها معمولا ۴/۳ الی ۱ اینچ می‌باشند. در برخی از مواقع از چوب دستکهای با ضخامت ۲/۱ نیز استفاده می‌شود. چوب دستکهای نازکتر ظرفیت کوره را افزایش داده و ممکن است برای گونه‌هایی که نیاز به روال خشک سازی آهسته دارند کافی باشند. آنها سرعت وزش هوا در بین پشته الوار را افزایش داده و هوا را بصورت یکنواخت بجریان در می‌آورند. با این وجود، افزایش لایه‌های الوار در کوره سبب کاهش حجم هوای جریان یافته در امتداد وجهین می‌شود. در گونه‌هایی که بسرعت خشک می‌شوند، حجم هوا بر حسب زمان واحد ممکن است برای نگهداری میزان رطوبت تبخیر شده از سطوح الوار کافی نباشد. در برخی از گونه‌ها، نظیر کاج سفید شرقی، این نرخ کمتر تبخیر  ممکن است سبب بروز لک‌زدگی بر روی سطح الوار شود. علاوه بر این، چوب دستکهای نازک بسادگی شکسته شده و یا تغییر فرم می‌یابند. همچنین الوار تاب خورده یا پیچیده ممکن است باعث انسداد جریان هوا شوند.
صرف‌نظر از اندازه ضخامت، کلیه چوب‌دستکها در داخل یک محموله کوره می‌بایست بگونه‌ای پوشش داده شوند که ضحامت یکسانی را بوجود آورند. ضخامت و پهنا می‌بایست بگونه‌ای باشند که حالت جهت‌گیری یا سمت‌پذیری نادرستی برای چوب دستکها حاصل نشود (بطور مثال قرارگیری بر روی لبه بجای قسمت مسطح الوار).
 

چوب دستک گذاری الوار برای کوره خشک

 

پشتیبانها یا تکیه‌گاههای بار Load Supporter
کپه‌ها یا کپه‌های انباشته شده الوار می‌بایست بدرستی پشتیبانی شوند تا از ایجاد تاب و پیچیدگی در لایه‌های زیرین جلوگیری شود (شکل ۱ الف). از طرف دیگر، الوار کپه شده همانند شکل ۱ ب دارای تاب خوردگی نمی‌باشد، چرا که پشتیبانها یا تکیه‌گاههای  بار درست در ریز ردیفهای چوب‌دستک قرار گرفته‌اند. الگوی شکل۲ نشان دهنده نظم مرتب پشتیبانهای بار و چوب‌دستکها می‌باشد.
 
محل قرارگیری چوب‌دستکها، فضا و ترتیب بین آنها
Sticker Location, Spacing, and Alignment
قرارگیری مناسب چوب‌دستکها بعلاوه فضا و ترتیب مطلوب آنها  باعث کاهش پیچیدگی شده و ترک‌خوردگی و شکافتگی نهایی را بحداقل می‌رساند.
محل قرارگیری  Location
چوب‌دستکها می‌بایست تا حد ممکن بسیار نزدیک به انتهای تخته‌ها قرار گیرند (شکل  ۲) .این امر باعث می‌شود تا پیچیدگی در انتهای تخته‌ها بحداقل رسیده و حتی تا اندازه‌ای خشکی نهایی را به تاخیر می‌اندازد. از اینرو، کمک می‌کند تا پدیده ترک‌خوردگی و شکافتگی بحداقل رسد.

چوب دستک گذاری الوار برای کوره خشک

 

فضا  Spacing
فضا یا فاصله بهینه برای چوب‌دستک بر مبنای پیچیدگی، ضخامت و پایداری آن در برابر شکستگی تعیین می‌شود.بطور کل، چوبهای سخت نیازمند فضای نزدیکتری برای چوب‌دستکها در مقایسه با چوبهای نرم می‌باشند. برخی از انواع چوبهای مستعد پیچیدگی نظیر نارون و چوب سخت آمریکای شمالی (سوئیت‌گام) را می‌بایست بر اساس چیدمان فضایی کمتر از ۲ فوت مرتب شوند. همچنین چوب‌دستکهای چوبهای سختی که ضخامتی کمتر از یک دارند نیز می‌بایست با فاصله کمتر از ۲ فوت قرار داده شوند. همچنین به منظور اجتناب از شکستگی چوب‌دستکها تحت فشار بارهای سنگین، فاصله بین چوب‌دستکها را باید کاهش داد. ماشینهای کپه ساز الوار مدرن معمولا مجهز به سیستم راهنمای تنظیم چوب‌دستک بر مبنای درجات افزایشی یک فوتی می‌باشند. با این وجود، این ماشینها معمولا بر مبنای سیستم هدایت قراردهی فاصله دوفوتی چوب‌دستکها، هم برای چوبهای سخت و هم برای چوبهای نرم، تنظیم گشته‌اند.
شکل۳٫ پکیج الوار که بوسیله لیفتراک بلند شده است. ردیفهای کوتاه چوب‌دستک‌ها در بالای نقطه تماس چنگکهای لیفتراک باعث کاهش خمیدگی در طبقات پایین الوار شده و کمک می‌کند تا از افتادن چوب‌دستکهای قرار گرفته در ناحیه لبه الوار بخارج از کپه جلوگیری شود.
 

چوب دستک گذاری الوار برای کوره خشک

 

تنظیم  Alignment
برای کنترل بهتر پیچیدگی در طی فرآیند خشک سازی، ردیفهای چوب‌دستک می‌بایست بصورت عمودی تنظیم گردند (شکل ۱ب و۲). در صورتی که چوب‌دستکها بصورت مطلوبی تنظیم نشوند (شکل ۱الف)، مخصوصا در کپه الوار تازه، موجب توزیع عدم یکنواختی وزن شده و سبب پیچ‌خوردگی حاد در الوار، جائیکه چوب‌دستک با سطح الوار تماس دارد، می‌شود. هر چه الوار نازکتر باشد،  احتمال پیچ‌خوردگی نیز بیشتر است. عدم چیدمان مناسب چوب‌دستکها در الوار ۴/۴ باعث بهدر رفتن قابل ملاحظه آنها می‌شود.
چوب‌دستکهای کمکی  Auxiliary Stickers
پکیجها یا بسته‌بندیهای الوار معمولا با استفاده از لیفتراک و نوارهای نقاله بسمت کوره‌های خشک سازی حمل می‌شوند. به هنگامی که الوار بوسیله این ادوات بلند و جابجا می‌گردد، الوار قرار گرفته در طبقات پایینی معمولا خمیده شده و چوب‌دستکهای آن نیز ممکن است به بیرون پرتاب شوند. یکی از راههای اجتناب از این مشکل استفاده از ردیفهای کوتاه چوب‌دستک در بالای چنگکها یا محفظه‌های نقاله (شکل۳) می‌باشد. تعداد چوب‌دستکهای مورد نیاز برای این چنین ردیفهای اضافه‌ای بستگی به ضخامت چوب و وزن پکیج دارد. معمولا چوب‌دستکها در انتهای ردیفهای ۶ الی ۱۰ الوار قرار می‌گیرند.

 

راهنما یا هدایتگر چوب‌دستک   Sticker Guides
هدایتگرهای چوب‌دستک اداواتی هستند که چوب‌دستکها را در ردیف عمودی خود بصورت یکنواخت و مرتب قرار می‌دهند.  این ادوات که اطمینان می‌دهند فاصله و ردیف مناسب در خصوص چوب‌دستکها رعایت شده است، تقریبا استفاده گسترده‌ای در سطح جهان دارند. هدایتگرهای چوب‌دستک از نظر انواع مختلف بوده و در ادوات کپه‌ساز دستی و اتوماتیک کاربرد دارند. یکی از انواع استفاده شده در کپه‌ساز دستی در شکل ۴ نشان داده شده است. کانالهای فلزی عمودی که از نظر درازا با بلندی بار مساوی می‌باشند در امتداد هر هدایتگر و در نقاط منطبق با فاصله چوب‌دستک مدنظر قرار داده می‌شوند. چوب‌دستکهایی که در حدود دو اینچ بزرگتر از پهنای مطلوب بار می‌باشند، بوسیله کانالهای هدایتگر در محل خود قرار می‌گیرند.

چوب دستک گذاری الوار برای کوره خشک

 

مراقبت از چوب‌دستکها   Care of Stickers
نگرانی اصلی در مراقبت از چوب‌دستکها ممانعت از شکستگی آنها در جابجایی و پیچیدگی آنها به هنگام جابجایی یا انبارداری می‌باشد. همچنین در انبارداری جذب بیش از حد آب ممکن است سبب ایجاد کپک زدگی یا قارچ مولد لک بر روی چوب شود. صنایع بزرگ این رشته معمولا مبلغ قابل توجهی را در ادوات جابجایی- چوب‌دستکها نظیر نوارهای نقاله، سرمایه‌گذاری می‌کنند تا بدینوسیله هزینه‌های حمل و نقل، بدون صدمه‌رسانی به چوب‌دستکها، را کاهش دهند. موسسات کوچکتر نسبت به نصب و استفاده از قفسه‌ها یا رکهای نگهدارنده (شکل ۷) اقدام می‌کنند که خود باعث کاهش صدمه دیدگی به چوب‌دستکها و در نتیجه کاهش هزینه‌های حمل و نقل می‌شود. چوب‌دستکها را باید معمولا در زیر روپوش مربوطه نگهداری نمود تا آنکه خشک و بدون لک و پوسیدگی باقی بمانند.
 
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.