مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ذخیره سازی خشک کنده‌ ها و الوار کوره خشک سازی

ذخیره سازی خشک کنده‌ ها و الوار کوره خشک سازی

ذخیره سازی خشک کنده‌ ها و الوار کوره خشک سازی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۴۲
کد مقاله
WOD42
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
ذخیره سازی خشک کنده‌ ها و الوار برای کوره خشک سازی
نام انگلیسی
Dry Storage of Log and Lumber for Kiln Dry
تعداد صفحه به فارسی
۱۵
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۰
کلمات کلیدی به فارسی
ذخیره سازی خشک، کنده‌ ها و الوار ، کوره خشک سازی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Dry Storage , Log and Lumbers,  Kiln Dry
مرجع به فارسی
دپارتمان کشاورزی ایالات متحده
دانشگاه ویسکانسین
مرجع به انگلیسی
United States Department of Agriculture
University of Wisconsin
کشور
ایالات متحده

ذخیره سازی خشک کنده‌ ها و الوار برای کوره خشک سازی

روال خشک سازی الوار تنها یکی از مراحل برداشت، جابجایی و پروسه تولید محصولات چوبی می‌باشد. بهترین نتایج را می‌توان در روال خشک سازی الوار توسط کوره بدست آورد. بنابراین، لازم است تا توجه کافی به فازهای مربوط به فرآوری چوب اعمال گردد. باوجود آنکه یک اپراتور کوره خشک سازی ممکن است مسئولیتی برای فازهای مشخص شده نداشته باشد، داشتن اطلاعات کافی از آنها به منظور فهم آنکه چگونه آنها می‌بایست با روال خشک سازی تعامل داشته باشند ضروری خواهد بود. مشکلاتی که در طی روال خشک سازی روی می‌دهد و یا موارد مشکل‌آفرین این روال، در برخی از مواقع، مرتبط با روشهای استفاده شده، ذخیره سازی- قبل از خشک سازی، نحوه ذخیره سازی الوار خشک شده و محصولات نهایی آن می‌باشد.
کنده‌های درختان و الوار در طی روالهای فرآوری ممکن است به دفعات ذخیره شده و یا انتقال یابند. ذخیره کنده‌های الوار و انتقال آنها بصورت حقیقی از زمانی شروع می‌شود که نسبت به قطع درختان اقدام نموده و این روال در طی انجام اعمال چوب‌بری و پس از آن تداوم می‌یابد. بطور مشابه ذخیره سازی الوار و انتقال آنها شامل زمان بین چوب‌بری و خشک سازی و همچنین زمان بین خشک سازی و کاربرد نهایی آنها می‌باشد. میزان رطوبت الوار را می‌بایست در روالهای ذخیره سازی و انتقال تحت کنترل قرار داد. افزایش زیاد در میزان رطوبت در طی روال ذخیره سازی ممکن است موجب شود تا الوار حالت تناسب خود را از دست داده و یا دیگر نتوان از آنها برای مقاصد خاص استفاده نمود. همچنین نقصهایی مثل تاب خوردگی یا بروز پدیده لک زدگی یا پوسیدگی از جمله ضایعاتی هستند که الوار را تهدید می‌کنند. کاهش زیاد در میزان رطوبت الوار نیز ممکن است موجب ترک ‌خوردگی و پیچیدگی الوار شده و بر این اساس باعث می‌شود تا امر ماشین‌کاری و بسته‌بندی آنها با مشکل مواجه شود.

ذخیره سازی خشک کنده‌ ها و الوار کوره خشک سازی

 

ذخیره کنده‌ها
منبع برخی از مشکلات مرتبط با خشک سازی الوار را می‌توان در تغییراتی جستجو نمود که در چوبها در زمان قبل از برش یا بعد از بریدن آنها بروز می‌نمایند. کنده‌هایی که از جنگلها بدست آمده‌اند ممکن است بوسیله توفانهای هاریکن و تورنادو آسیب دیده باشند و در نتیجه الواری از آنها بدست آید که دارای شکستگی و ترک خوردگی در طی روال خشک سازی گردند و بر این اساس ممکن است در طی انجام روال‌های ماشین‌کاری بعدی نیز دچار چنین ضایعی شوند (شکل ۱). انداختن درختان با استفاده از ادوات ماشینی برش ممکن است باعث جداگشتگی‌های شعاعی و بروز نقصهای حلقوی در انتهای کنده‌ها گردد و این نقصها در طی روال خشک سازی نیز ممکن است به میزان قابل توجهی بیشتر شوند.
پس از انداختن درختان، کنده‌ اصلی آنها می‌بایست از شاخ و برگها جدا شود، بجز آنکه خشک سازی فراتراوشی در نظر باشد. در اغلب عملیات چوب‌بری تجاری در منطقه آمریکای شمالی، تنه اصلی درخت قطع شده یا بصورت کامل باقی‌ می‌ماند و یا به کنده‌های کوچکتری تقسیم شده و بریده می‌شوند که منطبق با طول الوار مدنظر می‌باشند. بر این اساس به مجردی که امکان‌پذیر باشد، مخصوصا در طی آب و هوای گرم، الوار را می‌بایست به طولهای مشخص شده و مدنظر برید. با این وجود، برش سریع الوار همیشه امکان‌پذیر نمی‌باشد چرا که  از نظر جابجایی الوار مشکلاتی را بوجود آورند و همچنین از نظر اقتصادی نیز نیاز به ذخیره سازی، تحت روالهای دقیق کپه سازی الوار در کارخانجات چوب‌بری، می‌باشد. به منظور کاهش نقصهای روال خشک سازی، که بواسطه طولانی شدن دوره ذخیره سازی الوار می‌باشد، این بخش روشهایی را پیشنهاد می‌نماید.

ذخیره سازی خشک کنده‌ ها و الوار کوره خشک سازی

 

 
ذخیره سازی خشک 
اغلب الوار اره شده در آمریکای شمالی تحت شرایط خشک بصورتی که پوسته آنها دست نخورده باقی نگه داشته شود ذخیره می‌شوند. معمولا اپراتورهای کوره ممکن است در برخی از مواقع با الواری روبرو شوند که دارای نقصهایی بوده و یا آنکه دچار حمله حشرات گردیده‌ باشند، بر این اساس بیشتر ناحیه پوست درختان یا کلیه آنها جدا گشته است.
بواسطه آنکه الوار بدست آمده از کنده‌های درختان در معرض خشک سازی فراتراوشی می‌باشند این موضوع بعنوان بخشی از روالهای ذخیره سازی خشک الوار مورد بحث قرار می‌گیرد.
 
کنده‌های درختان دارای پوست 
اغلب الواری که نیازمند انجام عمل خشک سازی توسط کوره می‌باشند از کنده‌هایی اره می‌شوند که پوست آنها بصورت دست نخورده باقی مانده است. در صورتی که این کنده‌ها حاوی چوب مرطوب نباشند، می‌توان هر یک از مشکلات خشک سازی الوار را بصورت معمول مرتبط با یکسری از ترک خوردگی انتهایی الوار، حملات حشرات و یخ زدگی ناحیه برون چوب دانست.
 
ترک خوردگی ناحیه انتهایی می‌تواند در کلیه گونه‌های الوار بروز نماید و معمولا در چوبهای سخت دارای تراکم بیشتر دیده می‌شود. همچنین در برخی از مواقع می‌توان شکافتگی‌ها یا ترک خوردگی‌های انتهایی عمیقی را در بخش‌های انتهایی الوار مشاهده نمود،‌ اما این موارد نتیجه تنشهای مرتبط با رشد درختان می‌باشند و پس از آنکه الوار شستشو داده شد ممکن است بصورت نامتوازن پدیدار گردند و نمی‌توان از این موارد از طریق اقدامات مرتبط با کاهش ترک خوردگی‌های انتهایی جلوگیری نمود (شکل ۲). ترک خوردگی‌های انتهایی را می‌توان با نگهداری بخشهای انتهایی الوار در مناطق خنک، مرطوب و سایه‌دار به حداقل رساند. در صورتی که الوار با ارزش باشند و نتوان آنها را بصورت قطعات کوچکتری در زمان کوتاه اره نمود، انتهای آنها را می‌بایست با استفاده از ادوات پوششی مناسب تحت مراقبت قرار داد (شکل ۳). پوشش دادن نواحی انتهایی الوار می‌بایست بصورتی ضخیم انجام پذیرد تا آنکه کلیه منفذها، ترک خوردگی‌ها و نواحی بی‌قاعده سطح چوب را بطور کامل بپوشاند و در عین حال این پوششها می‌بایست به میزان کافی دارای حالت لزجی یا چسبناکی باشند، بگونه‌ای که نه باعث بوجود آمدن ترک خوردگی اضافه شوند و نه آنکه باعث ایجاد خمیدگی گردند. بر این اساس، انجام عمل محافظتی بوسیله مواد شیمیایی قارچ کش، قبل از آنکه انتهای الوار را بمنظور محافظت از پدیده لک زدگی برون چوب بپوشانیم، بعنوان یک عمل مناسب می‌تواند کارساز باشد.

ذخیره سازی خشک کنده‌ ها و الوار کوره خشک سازی

تغییرات شیمایی در ناحیه برون چوب الوار مرطوب در طی ذخیره سازی الوار رخ خواهد داد که ممکن است باعث رنگ زدایی شیمیایی در طی روال خشک سازی متعاقب شود. این رنگ زدایی از حالت خاکستری، زرد و صورتی به قهوه‌ای کامل در نوسان می‌باشد. لک زدگی‌های شیمیایی احتمالا در الواری رخ می‌دهند که تحت شرایط رطوبت و شرایط سایه‌دار برای محافظت از بروز پدیده شکافتگی انتهایی نگهداری می‌شوند. لک زدگی قهوه‌ای و لک زدگی آبی نیز با هم در الواری روی می‌دهند که در جنگل ذخیره گشته و یا آنکه بصورت مشابه در مناطق سایه‌بان نگهداری می‌شوند (شکل ۵). انجام عمل برش فوری الواری که تازه قطع شده‌اند آسانترین راه برای کنترل پدیده لک زدگی الوار برون چوب شیمیایی می‌باشد چرا که محافظت از الوار با استفاده از قارچ کشها برای ممانعت از بروز پدیده لک زدگی آبی بعنوان روالی چندان موثر شناخته نمی‌شود.
موثرترین روش برای کنترل لک زدگی شیمیایی فریز نمودن الوار برون چوب تازه بریده شده می‌باشد. این رویه از نظر اقتصادی تنها به هنگامی موثر است که امر برش الوار در زمستان در شرایط آب و هوای سرد شمالی روی دهد و بر این اساس لازم است تا نسبت به اعمال شرایط خشک سازی الوار در کوره اقدام نمود. در بخشی از کارخانجات اره‌بری شمالی، برخی از الوار کوتاه درخت توس، افرا و کاج که می‌بایست بریده شده و نهایتا به محصولات خاصی تبدیل گردند در ابتدا فریز شده تا آنکه از تحصیل رنگ سفید آنها اطمینان حاصل آید. الوار کوتاه از درختان بردیده شده زمستانی در گودی زمین قرار داده شده و بوسیله آب اسپری می‌شوند تا آنکه پوششی از یخ روی آنها را فراگیرد. بر این اساس، کپه‌های الوار یخ زده را با خاک اره، خرده‌های چوب و یا دیگر مواد عایق موجود می‌پوشانند تا آنکه چوب در خلال ماه‌های تابستان حالت یخ زدگی را بخوبی حفظ نماید.
 

ذخیره سازی خشک کنده‌ ها و الوار کوره خشک سازی

 

الواری که پوست آنها گرفته شده است
پوست اغلب کنده‌هایی که می‌بایست بصورت الوار بریده شوند در همان روز بریده شدن گرفته می‌شود. بر این اساس از مشکلات مربوط به ذخیره سازی الوار دارای پوست در روال خشک سازی جلوگیری بعمل می‌آید. الواری که بمنظور استفاده‌هایی نظیر تیرهای چراغ برق و خمیر مخصوص کاغذ سازی می‌باشند پس از آنکه درختان قطع شدند می‌بایست بسرعت پوست‌گیری شوند تا آنکه از زیانهای ناشی از سوراخ کردن آنها بوسیله حملات حشرات جلوگیری شود و همچنین از ضایعات ناشی از پوسیدگی جلوگیری بعمل آمده و علاوه بر این میزان رطوبت ناحیه برون چوب نیز کاهش یابد. معایب پوست‌گیری اولیه یا زود هنگام بروز ترک خوردگی‌های سطحی زیاد و جداگشتگی‌های ناحیه انتهایی الوار می‌باشد. لک زدگی ناحیه برون چوب نیز می‌تواند بعنوان یکی از عناصر اصلی در این زمینه بشمار آید.
 

ذخیره سازی خشک کنده‌ ها و الوار کوره خشک سازی

 
خشک سازی فراتراوشی
پس از آنکه یک درخت بریده شد، تنه اصلی آن، در صورتی که شاخ و برگهای آن هنوز بر روی تنه اصلی متصل باشند، میزان زیادی از رطوبت را از دست خواهند داد و بر این اساس میزان از دست رفتگی رطوبت در صورتی که شاخ و برگهای تنه اصلی زده شود کمتر خواهد بود. این روش خشک سازی را بنام روش فراتراوشی می‌نامند. درختان ساج در جنگلهای ناحیه جنوب شرق آسیا بر این اساس بریده شده و برای مدت حداقل یکسال قبل از انداختن آنها بصورت عمود نگهداری می‌شوند تا آنکه وزن آنها بگونه‌ای سبک شود تا آن را براحتی بتوان از طریق سیستم‌های حمل و نقل رودخانه‌ای به کارخانجات چوب‌بری انتقال داد. در شمال آمریکا، برخی از موارد جالب توجه و مورد علاقه در زمینه روال خشک سازی فراتراوشی وجود دارد و علت این امر کاربرد بالقوه آن در زمینه تولید انرژی از چوب می‌باشد. در صورتی که الوار دارای طول کامل در جنگلها برای مدت زمان کوتاهی نگهداری شوند و ناحیه راس و شاخ و برگها نیز بدان متصل باشند بنظر در برابر حمله سوسک آمبروسیا در امان خواهند بود.
در آفریقای جنوبی و هلند، وسر و ورماس (۱۹۸۶) دریافتند که روال خشک سازی فراتراوشی چوب‌های سخت و نرم منجر به ذخیره انرژی قابل توجهی می‌گردد، که علت آن نیز بواسطه جابجایی زودرس الوار تازه و کاهش زمان خشک سازی در کوره می‌باشد. میزان از دست رفتگی رطوبت ۳۰ درصد پس از یک ماه برای خشک سازی فراتراوشی باعث می‌شود تا ذخیره انرژی در حدود ۵۵ درصد، در زمان خشک سازی توسط کوره، حاصل آید، در حالیکه میزان از دست رفتگی ۱۰ درصد رطوبت پس از یک هفته منجر به ذخیره انرژی در حدود ۲۵ درصد خواهد شد. این نویسندگان همچنین اذعان داشتند که افت ناگهانی در میزان رطوبت با توجه به روال خشک سازی فراتراوشی منجر به کمتر گشتن لک زدگی آبی در الوار آفریقای جنوبی گردیده است.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.