مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کنترل شرایط خشک کردن الوار کوره

کنترل شرایط خشک کردن الوار کوره

کنترل شرایط خشک کردن الوار کوره – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲۸
کد مقاله
WOD28
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
ادواتی جهت کنترل شرایط خشک کردن الوار کوره
نام انگلیسی
Equipments to control drying conditions
تعداد صفحه به فارسی
۲۲
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۷
کلمات کلیدی به فارسی
ادواتی کنترل شرایط خشک کردن الوار کوره
کلمات کلیدی به انگلیسی
Equipments  control drying conditions
مرجع به فارسی
دپارتمان کشاورزی ایالات متحده
دانشگاه ویسکانسین
مرجع به انگلیسی
United States Department of Agriculture
University of Wisconsin
کشور
ایالات متحده

ادواتی جهت کنترل شرایط خشک کردن الوار کوره

ادوات کنترل شرایط خشک‌سازی
در حالیکه که شرایط خشک سازی در اغلب کوره‌های تجاری بوسیله کنترلرهای اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک بررسی می‌گردد، در برخی از انواع کوچکتر و نوع خانگی آن می‌توان شاهد ادوات کنترل دستی بود.
 
ادوات کنترل اتوماتیک
سیستمهای اتوماتیک نیز به دو دسته تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک تقسیم می‌شوند. سیستمهای نیمه اتوماتیک نسبت به ثبت و کنترل شرایط کوره بر اساس نقاط یا مراحل تعیین شده بوسیله اپراتور اقدام می‌نماید. در سیستمهای تمام اتوماتیک اطلاعات کنترل پروسه در زمان شروع بکار کوره وارد شده و هر گونه تغییرات مورد نیاز بصورت اتوماتیک با استفاده از ابزارهای خاص در طی عملکرد کوره اعمال می‌شود.
چندین فرآیند تکنیک کنترلی وجود دارند که برخی از آنها با استفاده از ادوات خاص آماده استفاده در کور‌های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک هستند. این موارد کنترلی شامل کنترل منطقه (بخش کنترل منطقه را ملاحظه کنید)، کنترل سرعت فرکانس متغیر فنها (بخش کنترل فنها را ملاحظه کنید) و ادوات سنجش رطوبت داخل کوره‌ای. ادوات سنجش رطوبت داخل کوره‌ای معمولا دو دسته می‌باشند: (۱) ادوات سنجش مقاومت که در آنها الکترودها (پینها) در تخته قرار گرفته یا پیچ می‌شوند و (۲) ادوات سنجش هدایت خازنی که در آن الکترود (نوار فلزی) بصور مسطح در سطح الوار قرار می‌گیرد. این الکترود بصورت موازی با چوب‌دستکها جای می‌گیرد. سیگنالهای الکتریکی هر دو سیستم به مقادیر مرتبط با میزان رطوبت تبدیل شده و بر روی صفحه سنجشگر خوانده می‌شود. هر دو نوع از این ادوات در معرض تصحیح دمایی قرار داشته و در مواردی که میزان رطوبت آنها بیش از ۳۰% باشد چندان قابل اطمینان نمی‌باشند. ادوات سنجش رطوبت داخل کوره‌ای بصورت کررات برای نظارت بر میزان رطوبت  الوار دارای رطوبت زیر ۳۰% بکار گرفته می‌شود و ممکن است به منظور کنترل برنامه‌های کوره نیزاستفاده شود. ادوات سنجش هدایت خازنی بیشتر در کوره‌های چوب نرم به منظور کنترل میزان رطوبت چوب زیر ۳۰% استفاده شده و همچنین بصورت مکرر به منظور تعیین زمان اتمام پروسه خشک سازی نیز بکار گرفته می‌شوند. برخی از ادوات سنجش هدایت خازنی به کنترلر متصل بوده تا از این طریق بتوانند نسبت به خاموش کردن کوره به هنگامی که میزان مشخص شده رطوبت حاصل گشت، اقدام نمایند.

کنترل شرایط خشک کردن الوار کوره

 

  سیستمهای کنترل نیمه‌ اتوماتیک
شاخص اصلی سیستمهای کنترل کوره خشک نیمه اتوماتیک معمولا دارا بودن کنترلر ثبات می‌باشد. این دستگاه که بصورت متوالی نسبت به ثبت اطلاعات دریافت شده از کوره بر اساس شرایط کوره و میزان گرما و رطوبت آن اقدام نموده تا آنکه شرایط برنامه تعیین شده خاص برای کوره محقق شود. در طی روال خشک سازی، اپراتور می‌تواند نسبت به اعمال تغییرات لازمه به منظور تحصیل شرایط مطلوب در کوره اقدام نماید. تغییرات اعمال شده در کوره بر اساس شرایط زمانی، از زمان شروع بکار کوره، و یا بر اساس میزان رطوبت جاری الوار با استفاده از تکنیک نمونه‌برداری نظیر وزن‌کردن تخته‌های نمونه می‌باشد.  نوع اول معمولا در عملیات خشک سازی چوبهای نرم متداول‌تر است و نوع دوم در روال خشک نمودن چوبهای سخت شیوع دارد. به هنگامی که رطوبت مرطوب و خشک تنظیم گردید، این ادوات بطور اتوماتیک نسبت به کنترل شرایط تا زمان اتمام و از سرگیری پروسه اقدام می‌نمایند.

کنترل شرایط خشک کردن الوار کوره

مزیتهای و معایب سیستمهای کنترل بخار- مایع و RTD بشرح ذیل است:
  • کنترلر الکترونیک RTD دارای زمان واکنش سریعی بوده و سرعت گردش اسمی قلم آن حول شعاع نمودار (در حدود ۸/۳-۴ اینچ) ۴ ثانیه می‌باشد. این سرعت در مقایسه با کنترلر بخار- مایع بسیار سریع است، مخصوصا در صورتی که سیستم رابط موئینه‌ای آن درازایی بیش از ۵۰ فوت داشته باشد. حالت درجه‌بندی یا مدرج بودن نمودار ثبت کننده یا ثبات اودات بخار- مایع بصورت غیرخطی می‌باشد. خطوط بین خطها در نزدیکی مرکز به هم نزدیکتر گشته و در مجاورت لبه‌ها از هم فاصله می‌گیرند. درجه‌بندیهای نمودارهای ثبات کنترلرهای RTD در کل محدوده متشکله بصورت خطی بوده و از اینرو، وظیفه خواندن و تنظیم دما را آسانتر می‌سازند.
  • سیستم RTD محدود به طول سیم یا مفتول سربی نبوده و ادوات کنترلی را می‌توان تا فاصله ۲۰۰۰ فوتی بدن افت دقت یا زمان پاسخ نصب نمود. هر گونه تغییر دمایی که بواسطه تغییر در طول مفتول بوجود آید، بصورت اتوماتیک مرتفع خواهد شد. در مقایسه، کنترلرهای بخار- مایع معمولا محدود به طول مفتول رابط موئینه‌ای، در حدود ۱۰۰ فوت، هستند. همچنین این مفتولهای موئینه‌ای ممکن است تحت تاثیر تغییرات دمایی بین حبابهای حسگر دما و ادوات کنترلی قرار گیرند.
  • محدوده‌های دمایی را می‌توان بسادگی در کنترلر الکترونیکی RTD بوسیله برداشتن کارت محدوده جاری و جایگزین نمودن آن با کارت جدید تغییر داد. در این خصوص می‌بایست سیستم بخار- مایع را از کوره جدا نمود و برای تغییر محدوده دمایی آن را به مرکز تعمیر یا سازنده آن ارسال داشت تا در آنجا نسبت به پرنمودن مجدد سیستم و کالیبره‌‌سازی دوباره آن با ادوات مخصوص اقدام کرد.

کنترل شرایط خشک کردن الوار کوره

 

سیستمهای کنترل تمام اتوماتیک
در این راهنما، کنترل اتوماتیک کامل بمعنای آن است که اطلاعات کنترل روال خاص یا دیگر اطلاعات مربوط به روال خشک نمودن الوار در ابتدای کار کوره وارد شود. هرگونه تغییر در دما یا میزان رطوبت در طی عملکرد کوره بصورت اتوماتیک بوسیله دستگاه کنترلر اعمال می‌شود. این تغییرات ممکن است همچنین شامل تعیین میزان رطوبت نهایی و خاموش کردن کوره باشد. تغییرات در طی پروسه کاری در چنین سیستمی ممکن می‌باشد، ولی بندرت این عمل اتفاق می‌افتد. این رویه از روش کنترل نمیه‌اتوماتیک که در آن کنترلر- ثبات بطور موثر شرایط جاری را حفظ نموده، ولی تغییری در تنظیمات اعمال نمی‌کند، چرا که تغییرات می‌بایست توسط اپراتور انجام پذیرد، متفاوت می‌باشد. بطور کلی سیستمهای اتوماتیک شامل محدوده‌ای از کنترلهای عملکرد- بادامکی، که برای چندین دهه در برخی از مناطق مورد استفاده قرار گرفته شده است، و کنترلهایی بر مبنای سلولهای بار که در آن بار یا بخشی از آن وزن می‌شود، تا کنترلهای جدیدتر کامپیوتری با قابلیت اندازه‌گیری یا استنباط میزان رطوبت کوره می‌باشند.

کنترل شرایط خشک کردن الوار کوره

 

کنترل منطقه‌ای
کنترل منطقه‌‌ای بعنوان یک تکنیک کنترل فرآیند برای یکسانسازی دمای خشک در کل فضای کوره بشمار آمده و می‌توان آن را برای سیستمهای کنترل نیمه‌اتوماتیک و تمام اتوماتیک بکار گرفت. تشکیل لکهای سرد در کوره برای مدت مدیدی بعنوان یکی از نتایج روال خشک سازی غیریکنواخت مطرح بوده که موجب بوجودآوری الواری می‌گردد که میزان رطوبت آنها بالاتر از حد مطلوب می‌باشد. در مقابل این پدیده، لکهای گرم الواری را تشکیل می‌هد که خشک‌تر از حد مطلوب می‌باشد. در کنترل منطقه‌ای، کوره به چندین منطقه تقسیم شده و با اتصال سنسورهای دمایی نسبت به کنترل مقادیر یا تعدیل‌گرهای موجود در سیستم گرمایش اقدام می‌شود. برخی از انواع طراحیها دارای مناطق عمودی نیز می‌باشند.

کنترل شرایط خشک کردن الوار کوره

 

ادوات کنترل دستی
نوعی از کنترل کوره اتوماتیک بطور معمول در کوره‌های تجاری ایالات متحده و کانادا مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این وجود، کنترل دستی نیز ممکن بوده و معمولا برای عملیات کوچک، با ادوات طراحی- خانگی و عملیاتی که در آن اپراتور بصورت کامل می‌بایست بر کوره نظارت داشته باشد، ترجیح داده می‌شود. برای کنترل موفقیت آمیز شرای خشک سازی، دمای مرطوب و خشک می‌بایست شناخته شوند. در صورتی که این دماها از آنچه باید باشند تفاوت داشته باشند، مقادیری که کنترل کننده جریان بخار (دما) و اسپری (رطوبت) کوره می‌باشند می‌بایست تنظیم گردد تا آنکه میزان مطلوب دما حاصل شود. میزان مناسب تهویه نیز می‌بایست تحت کنترل قرار داشته باشد. به منظور نگهداری دما یا دماها نزدیک به مقادیر مطلوب مورد نظر، اپراتور می‌بایست زمان قابل توجهی را صرف نظارت و تغییرات جزئی مقادیر نماید.

کنترل شرایط خشک کردن الوار کوره

 

ادوات اندازه‌گیری دما 
ادوات اندازه‌گیری دما که معمولا برای کنترل دستی مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل دو کلاس نمادی و ثبتی می‌باشند. دماسنج‌های شیشه‌ای بصورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. رضایت‌بخش‌ترین دماسنج‌های شیشه‌ای دارای درجه‌بندی بر روی بدنه آن می‌باشند. در عین حال ، دماسنج‌های که درجه‌بندی آنها بصورت مقیاسهای مجزا بر روی یک نوار فلزی می‌باشد، چندان رضایت‌بخش نمی‌باشند، چراکه هرگونه تغییر این نوار با توجه به دمای لوله اصلی آن باعث نشان دادن نادرست دما می‌گردد. دماسنج‌های دیجیتال بصورت گسترده‌ای جایگزین دماسنج‌های فنری، که در قسمت‌های اولیه این مبحث مورد بحث قرار گرفت، شده‌اند. سنسور این دماسنج‌های دیجیتال می‌تواند ترموکوپل یا RTD باشد. دماسنج نوع T  (مس- آلیاژی از مس) برای اغلب کوره‌های خشک‌کن پیشنهاد می‌شود.

کنترل شرایط خشک کردن الوار کوره

 

ادوات اندازه‌گیری رطوبت
جهت دنبال نمودن برنامه‌های استاندارد شده کوره بصورت کنترل دستی، داشتن اطلاعات کافی در خصوص دمای مرطوب و رطوبت نسبی گردش هوا در کوره الزامی می‌باشد. برای کسب اطلاعات مربوطه به دستگاهی نیاز است که رطوبت نسبی را مستقیما یا از طریق دماسنج مرطوب دریافت دارد. تفاوت بین دمای خشک و دمای مرطوب به نام افت یا تنزل دمای مرطوب خوانده می‌شود. با دانستن این مقادیر و با استفاده از نمودار رطوبت‌سنج، می‌توان رطوبت نسبی را محاسبه نمود. همانگونه که در بخش ضمیمه فصل یک بحث شد، سنسورهای دمای مرطوب را می‌بایست بصورت مداوم مرطوب نگه داشته و آن را در جایی از کوره مستقر نمود که در آن جریان کافی هوا در قسمت فیتیله موجب تبخیر کافی آب و سرد شدن محیط گردیده، بگونه‌ای که بتوان دمای مرطوب دقیق را تعیین نمود. فیتیله دمای مرطوب را می‌بایست در هر نوبت که کوره بارگیری می‌شود تعویض نمود و یا عمل تعویض در صورتی که فیتیله سخت و زبر شده باشد را انجام داد. در صورتی که شرایط کوره می‌بایست توسط کنترل رطوبت نسبی و دمای خشک کنترل شود، می‌بایست نسبت به نسب سنسور رطوبت نسبی با کیفیت بالا اقدام نمود. باید توجه داشت سنسورهای ارزان قیمت که معمولا در مغازه‌های فروش اینگونه ادوات پیدا می‌شوند توصیه نمی‌گردد، چرا که کالیبراسیون آنها بخوبی انجام نشده و از اینرو اطلاعات درستی را ارائه نمی‌دهند. نم‌سنج‌های دمای خشک و مرطوب در برخی از موارد برای کنترل دستی استفاده می‌شوند. این ادوات دماهای خشک و مرطوب را از طریق وسایل مشابهی فراهم ساخته که در فصل۳ تحت عنوان ادواتی جهت تعیین دما نشان داده شده‌اند.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.