مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ثبت اطلاعات روال خشک نمودن الوار

ثبت اطلاعات روال خشک نمودن الوار

ثبت اطلاعات روال خشک نمودن الوار – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲۳
کد مقاله
WOD23
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
ثبت اطلاعات روال خشک نمودن الوار
نام انگلیسی
Recording Drying Data
تعداد صفحه به فارسی
۸
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
ثبت اطلاعات،  خشک نمودن الوار
کلمات کلیدی به انگلیسی
Recording, Drying Data
مرجع به فارسی
دپارتمان کشاورزی ایالات متحده
دانشگاه ویسکانسین
مرجع به انگلیسی
United States Department of Agriculture
University of Wisconsin
کشور
ایالات متحده

ثبت اطلاعات روال خشک نمودن الوار

داشتن روال خوب و مناسبی برای ثبت جزئیات مربوط به کار کوره می‌تواند برای اپراتور بواسطه موارد زیر مناسب و مفید باشد: (۱) برای تغییر برنامه‌‌های خشک سازی در محموله‌ها یا بارهای بعدی به منظور تحصیل فرآیند خشک نمودن سریعتر بدون از دست دادن کیفیت مطلوب. (۲) برای ارائه برنامه‌های زمانی جهت برخی از انواع چوبها که بصورت مکرر تحت فرآیند خشک سازی قرار می‌گیرند. (۳) برای تعیین تاثیر شرایط آب و هوایی فصلی بر عملکرد کوره و زمان خشک سازی و نهایتا (۴) برای کنترل عملکرد کوره به منظور پی‌بردن به علل خشک ‌‌شدگی غیریکنواخت یا نقصهای مربوط بدان.
انواع اطلاعاتی که می‌بایست ثبت شوند بر اساس ذات یا طبیعت فرآیند خشک سازی متفاوت هستند. در صورتی که آزمایش کوره جدید، نوع تازه و ناشناخته‌ای از الوار و برنامه جدید یا تغییر یافته‌ای مد نظر باشد، باید دقت داشت که تستهای زیادتری بغیر از آزمایشات متعارف می‌بایست انجام پذیرند. همچنین مستندسازی مناسبی از عملکرد کوره نیز به هنگامی که به روال دقیق خشک سازی نیاز باشد و یا آنکه الوار دارای ارزش اقتصادی بالا در حال خشک نمودن می‌باشندمد نظر خواهد بود. این اطلاعات می‌تواند شامل گونه‌های الوار، رتبه آنها، مبدا (الوار از نظر محل جغرافیایی و کارخانه‌ای که در آن عملیات چوب‌بری انجام شده است)، رگه‌ها (بصورت مماسی یا شعاعی)، درصد قسمتهای نرم پوسته چوب، تعداد حلقه‌ها بر حسب اینچ، میزان رطوبت و ضخامت، تاریخ اره‌کشی، فاصله و موارد مرتبط با جابجایی بین عمل اره‌کشی و خشک سازی، اطلاعات روال خشک نمودن الوار(آغاز)، برنامه‌ریزی، زمان و نقصهای مربوطه، جابجایی و ذخیره پس از خشک سازی و تاریخ حمل و نقل. هرگونه اطلاعات دیگری که یک اپراتور کوره آن را بعنوان موارد مرتبط تلقی می‌نماید نیز باید مد نظر قرار گرفته شود.

ثبت اطلاعات روال خشک نمودن الوار

 

فرمهایی برای ثبت اطلاعات 
 اطلاعات نمونه کوره را می‌بایست بر روی فرمهای مناسب آن، همانند فرمهایی که بوسیله سازندگان آن عرضه گردیده‌اند، ثبت نمود. بسیاری از اپراتورهای کوره فرمهای خاصی را برای خود بوجود می‌آورند تا بدینوسیله نیازهای خاص خود را تحت پوشش قرار دهند. دو فرم در شکلهای ۱ و ۲ نشان داده شده است. اطلاعات روال خشک نمودن الوار که بوسیله هر یک از نمونه‌ها در طی عملکرد کوره بدست می‌آید را می‌توان بر روی فرمهای ثبت اطلاعات نمونه درج نمود (شکل ۱). اطلاعات دیگر نظیر شماره کوره، حجم الوار، گونه‌های مورد استفاده، ضخامت و تاریخ شروع و خاتمه عمل را می‌توان در صورت نیاز در قسمت تیتر اینگونه از فرمها وارد نمود. فرم شکل ۱ تنها برای سه نوع از تخته نمونه می‌باشد. این فرم همچنین نشان دهنده اطلاعات ثبت شده برای ارزیابی میزان رطوبت میانی و رطوبت الوار در طی روال بهین‌سازی می‌باشد. همچنین در صورت نیاز، وزن پوشش نهایی بکار گرفته شده در نمونه‌های کوره را نیز می‌توان ثبت نمود.
اطلاعات مربوط به تست رطوبت نهایی و تنشهای روال خشک سازی را می‌توان در فرمهایی نظیر آنچه در شکل ۲ نشان داده شده است ثبت نمود. میزان یا درجه سخت‌شدگی الوار را نیز می‌توان در این فرمها مشخص نمود. علاوه بر این می‌توان اطلاعات مکملی، نظیر آنچه بوسیله رطوبت سنجها بدست آمده است، را در این فرمها ثبت نمود.

ثبت اطلاعات روال خشک نمودن الوار

 

نمودار‌های اطلاعات روال خشک سازی
نمودارهایی که اطلاعات روال خشک نمودن الوار را نشان می‌دهد، ارائه دهنده زمان مورد نیاز برای دسترسی به میزان رطوبت مد نظر می‌باشد. نموداری از میزان رطوبت چندین مورد از نمونه‌های کوره در بخش پایینی شکل ۳ برای الوار ۴/۴ بلوط‌دم‌دار شمالی نشان داده شده است. این منحنی مشخص کننده میزان از دست رفتن رطوبت بصورت یکنواخت در طول کل فرآیند خشک سازی الوار می‌باشد. منحنیهای ترسیم شده از اطلاعات بدست آمده از هر نمونه برای کنترل عملکرد کوره و اطمینان از میزان رطوبت مناسب نمونه‌های کوره مفید می‌باشد. بطور مثال، در صورتی که اطلاعات از دست رفتن رطوبت برخی از نمونه‌های چندین محموله کوره، در مناطق مختلف کوره، بطور پایداری معرف میزان خشک شدگی آهسته‌تر و سریعتر در مقایسه با نمونه‌های دیگر محموله‌ها باشد، این امر می تواند گواه بر داشتن منطقه‌ای با سردی یا گرمی بیشتر و یا گردش متفاوت هوایی در آن محلها باشد. منبع اینگونه از مشکلات را معمولا می‌توان یافته و نسبت به رفع آنها اقدام نمود. از طرف دیگر، در صورتی که بررسیهای انجام شده نشان دهد که ریشه مشکلات ایجاد شده بواسطه عوامل فوق‌الذکر نبوده‌اند، ممکن است محاسبه وزنی میزان خشک شدن نمونه‌های کوره دقیق نبوده و بر این اساس نیاز به اجرای یک ارزیابی میانی یا واسطه‌ای از میزان رطوبت وجود داشته باشد.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.