مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

خواص جذب سطحی رنگ نیل الیاف پلی استر

خواص جذب سطحی رنگ نیل الیاف پلی استر

خواص جذب سطحی رنگ نیل الیاف پلی استر – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره      
15
کد مقاله
TXT15
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
خواص جذب سطحی رنگ نیل در الیاف پلیاستر با سطوح نازكی متفاوت
نام انگلیسی
Indigo adsorption properties to polyester fibers of different levels of fineness
تعداد صفحه به فارسی
25
تعداد صفحه به انگلیسی
7
کلمات کلیدی به فارسی
رنگ نیل- پلی استر- میكروفیبر- پایداری در برابر شستشو- اسید لوكو- اوره- رنگ‌های پاشیده
کلمات کلیدی به انگلیسی
Indigo; Polyester; Microfiber; Wash fastness; Acid leuco; Urea; Disperse dyes
مرجع به فارسی
دپارتمان مهندسی نساجی
الزویر
مرجع به انگلیسی
Department of Textile Engineering
Elsevier
سال      
2005
کشور        

 

خواص جذب سطحی رنگ نیل در الیاف پلی‌استر با سطوح نازكی متفاوت
چکیده
رفتارهای رنگرزی با استفاده از رنگ نیل خمره‌ای در پلی‌استر میكروفیبر و متداول و خواص پایداری آن در مقابل شستشو مورد بررسی قرار گرفته است. تكنیك رنگرزی اسید لوكو با اسیدهای استیك، فرمیك و سیتریك مورد توجه قرار گرفته است. اثر افزودن اوره بر بهبود تدریجی رنگ نیز بررسی شده است. علاوه بر این، شستشوهای چندگانه تكراری رنگرزی رنگ نیل كه با نتایج رنگرزی پاشیده مقایسه می‌شود، برای تعیین خواص پایداری، انجام شده است. از نتایج بدست آمده، معلوم می‌شود كه فرم اسید لوكو، جذب رنگ موفقیت‌آمیزی را در محدوده‌های pH مختلف فراهم می‌كند و با افزودن اوره، بهبود تدریجی خواص رنگ حاصل می‌شود كه این بهبود به علت افزایش انحلال‌پذیری رنگ و نفوذ آن در داخل سوبسترا می‌باشد. پایداری رنگرزی‌های رنگ نیل در برابر شستشو نسبت به عمق قابل مقایسه رنگرزی‌های پخش، موثرتر می‌باشد.

 

واژه‌های كلیدی: رنگ نیل، پلی‌استر، میكروفیبر، پایداری در برابر شستشو، اسید لوكو، اوره رنگ‌های پاشیده

خواص جذب سطحی رنگ نیل الیاف پلی استر

 

1- مقدمه
در تحقیق قبلی [1]، رفتارهای اصلی رنگرزی رنگ نیل در الیاف پلی‌استر بررسی شد. از آنجا كه اغلب كاربردهای رنگرزی با استفاده از رنگهای خمره‌ای به الیاف سلولزی محدود می‌شود، به كاربرد رنگهای خمره‌ای در الیاف سنتزی، توجه كمی شده است[7-2]. به كار بردن تركیب آزویی آبی در پلی‌استر، چندان موفقیت‌آمیز نیست، اما رنگ جاذب رنگهای نیل خمره‌ای، سایه مطلوبی را ایجاد می‌كنند كه سبب می‌شود مواد رنگی خواص پایداری بسیار خوبی را بویژه در برابر شستشوی تكراری داشته باشند.
معلوم شده كه گرچه رنگرزی حلقه‌ای سطح الیاف از به كار بردن رنگ خمره‌ای انتظار می‌رود، نتیجه رنگرزی رنگ نیل در سوبستراهای پلی‌استر در °C 120 نفوذ كامل مولكولهای رنگ نیل در ناحیه داخلی سوبستراها بصورت كامل را به وضوح نشان می‌دهد[1]. عكس برش عرضی الیاف رنگ شده نیز، مصرف كامل رنگ را تایید می‌كند. بعلاوه، مشخص شده هنگامی كه رنگرزی رنگ نیل انجام می‌شود، دو جزء جدید، از مولكولهای رنگ نیل اصلی حاصل می‌شود و تغییرات ساختاری متناظر به كاهش استحكام رنگ نمونه‌های رنگ شده نسبت داده می‌شود. در مورد روشهای رنگرزی، معلوم شده كه روش پخش ساده رنگ نیل تایید كمی بر روی افزایش مصرف رنگ دارد در صورتی كه روش فرم لوكو می‌تواند بازده رنگ موفقیت‌آمیزی در الیاف پلی‌استر داشته باشد.
برای بررسی خواص جذب سطحی رنگ نیل در الیاف پلی‌استر سطوح نازكی متفاوت، در این تحقیق، یك بررسی از رفتارهای رنگرزی بر روی پلی‌استر میكروفیبر و متداول و خواص پایداری آن در برابر شستشو،‌ انجام می‌شود. برای بهبود تدریجی خصوصیات رنگ نیل در سوبستراهای متداول و میكروفیبری، تكنیك اسید لوكو كه با استفاده از اسیدهای استیك، فرمیك و سیتریك تهیه شده، مورد توجه قرار گرفته است. اثر افزودن اوره در بالابردن مصرف رنگ نیز بررسی شده است. علاوه بر این، شستشوهای چندگانه تكراری رنگرزی رنگ نیل در الیاف پلی‌استر با نازكی میكرو و متداول، برای تعیین خواص پایداری، انجام شده است.
 

خواص جذب سطحی رنگ نیل الیاف پلی استر

 

2- بخش تجربی
1-2.  مواد
پارچه‌های پلی‌استری متداول (36f75 ، 2 دنیر/ فیلامان) و پلی‌استر میكروفیبر (40 f24 f75 ، 08/0% دنیر/ فیلامان) در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند. رنگ نیل بكار رفته در این تحقیق از شركت شیمیایی آلدریچ خریداری شد. تیواوره دی‌اكسید بعنوان یك عامل كاهنده از شركت شیمیایی آلدریچ خریداری شد. برای شفاف‌سازی كاهشی، یك نمونه تجاری از مایع فعال در سطح غیر یونی ساندوپور MCL كه عموما بوسیله كلاریانت تهیه می‌شود، بكار برده شد. تمام مواد شیمیایی بكار رفته دیگر واكنشگرهایی با پایه آزمایشگاهی بودند.

 

2-2- رنگرزی
هم پلی‌استر متداول و هم پلی‌استر میكروفیبر در دیگ‌های فولاد ضد زنگ مسدود شده به گنجایش cm3 120 در یك ماشین رنگرزی در مقیاس آزمایشگاهی (ACE-6000T) تحت فرآیند رنگرزی قرار گرفتند. نمونه‌ها در یك حمام رنگ °C 40 با نسبت 1: 20 قرار داده شدند. پس از 1 دقیقه، دما تا °C 70 افزایش یافت. در این دما، رنگ نیل بمدت 30 دقیقه در خمره احیا شد. در پایان این روال، نمونه‌های پلی‌استر به حمام انتقال داده شدند و سپس دما تا محدوده °C130- °C90 افزایش یافت. در پایان رنگرزی، نمونه‌های رنگ شده، خارج شدند، زیرا شیر آب كاملا شسته شدند و به آنها فرصت داده شد تا در هوای باز اكسید شوند.

 

3-2. شفاف‌سازی كاهشی
نمونه‌ها پس از اكسیداسیون، تحت شفاف‌سازی كاهشی قرار گرفتند تا رنگ آزاد قرار گرفته بر روی سطح الیاف رنگ شده، حذف شود. نمونه‌های رنگ شده با استفاده از Na2CO3 g/l  1، Na2CO3 g/l 2 و g/l 2 عامل فعال در سطوح غیر یونی بمدت 20 دقیقه شسته شدند و سپس زیر شیر آب جاری، آب كشیده شدند.

 

4-2. بخش اسید لوكو
در خمره رنگ نیل در دمای °C40 با افزودن Na2CO3 g/l 2 و g/l 5 تیواوره دی‌اكسید نمایان گردید. پس از افزایش دما تا °C70 ، در خمره امر احیا بمدت 30 دقیقه ادامه یافت. با تكمیل احیا در خمره كه بوسیله تغییر رنگ محلول حمام(لیمویی- زرد) تایید شد، عامل پخش كننده غیر یونی با بهم زدن ثابت به محلول اضافه شد و سپس اسید استیك، فرمیك اسید و سیتریك اسید اضافه شد تا محدوده pH اسیدی مناسب حاصل شود. این فرآیند بخش اسید لوكوی رنگ نیل را در هر وضعیت pH تولید كرد و پخش پایداری بخش اسید لوكو را فراهم ساخت.

 

5-2.  افزودن اوره
برای افزایش انحلال‌پذیری رنگ و متورم شدن فیبر، افزودن اوره جهت بهبود تدریجی خصوصیات، مورد توجه قرار می‌گیرد. اوره (g/l 10)، در هر دمای رنگرزی، به حمام اضافه می‌‌شود.

 

6-2.  اندازه‌گیری رنگ
اطلاعات رنگ سنجی رنگرزی نیل با استفاده از اسپكتروفتومتر plus 600 SF  Datacolor كه به یك كامپیوتر شخصی (PC) متصل شده است، اندازه‌گیری می‌شود. اندازه‌گیریها جزء خاصی از نور را در بر نمی‌گیرد و شامل جزء UV است و از D65 درخشان و مشاهده‌گر استاندارد °10  استفاه می‌كند. هر پارچه‌ بگونه‌ای تازده می‌شود كه دو ضخامت را ارائه بدهد و میانگین 5 قرائت در هر نوبت در نظر گرفته می‌شود.
7-2.  آمادگی رنگرزی دیسپرس قابل مقایسه
رنگرزی دیسپرس‌ پلی‌استر متداول و میكروفیبر كه استحكام رنگی مشابه با رنگرزی نیل دارد، با استفاده از سیستم متناسب رنگ (plus 600 SF  Datacolor) تهیه می‌شود تا بر این اساس خواص پایداری در شستشو مورد مقایسه قرار گیرد. این رنگرزی دیسپرس‌ با رنگهای انتخابی زیر تهیه می‌شود: زرد پخشی 54 C.I. ، قرمز پخشی 167 C.I.و آبی پخشی 79 C.I..
8-2.  آزمون پایداری شستشو
پایداری شستشوی این رنگرزی با استفاده از روش ISO 105 C06 A1S [8] سنجیده می‌شود. پارجه نواری چند فیبری SDC بعنوان یك ماده مجاور مورد استفاده قرار گرفت. نمونه‌ها بطور متوالی 5 بار، شسته شدند.

 

خواص جذب سطحی رنگ نیل الیاف پلی استر

 

3- نتایج و بحث
1-3. خواص رنگرزی
بمنظور بررسی خواص جذب سطحی، هم پلی‌استر متداول و هم پلی‌استر میكروفیبر در دماهای متفاوت (°C130-90) با رنگ نیل، تحت روال رنگرزی قرار گرفت. تیواوره دی‌اكسید (g/l 2) بعنوان یك عامل كاهنده، Na2CO3 g/l 5 و owf 6% رنگ نیل بكار برده شد. جدول 1 و شكل 1، اطلاعات رنگ سنجی و استحكام رنگ رنگرزی نیل را هم در سوبستراهای متداول و هم در سوبستراهای میكروفیبر نشان می‌دهد.
2-3.  اثر افزودن اوره
معلوم شده كه رنگرزی با رنگ نیل هم در پلی‌استر متداول و هم در پلی‌استر میكروفیبر بطور موفقیت‌آمیزی حاصل شده است. مجموعه آزمایشهای بیشتری برای افزایش بهبود تدریجی رنگ برحسب تاثیر افزودن اوره، انجام شده است. انتظار می‌رود كه با افزودن اوره به حمام، مقدار رنگ بهتر، نفوذ بهتر و پایداری بهبود یافته حاصل شود. این افزودن اوره می‌تواند اثر پایدار كنندگی بهتری را برای مولكولهای رنگ نیل و اثر متورم كنندگی بالاتری را برای سوبستراها به همراه داشته باشد (شكل 6).
3-3 پایداری در برابر شستشو
تست پایداری در برابر شستشو در رنگرزی‌های هر دو نوع متداول و میكروفیبر با رنگ نیل و رنگ پخشی كه عمق رنگ سایه‌ای مشابهی نشان می‌دهد، انجام شده است. رنگرزی دیسپرس‌ كه استحكام رنگ یكسانی با رنگ نیل دارد، با استفاده از سیستم متناسب رنگ، تهیه می‌شود.

خواص جذب سطحی رنگ نیل الیاف پلی استر

 

4- نتیجه‌گیری‌
در این تحقیق، رفتارهای رنگرزی و خواص پایداری شستشو با استفاده از رنگ نیل خمره‌ای مورد بررسی قرار گرفت. هر دو نوع پلی‌استر‌های متداول، با نازكی میكرو، در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. استحكام رنگ در رنگرزی نیل بر روی هر دو نوع سوبسترای پلی‌استری با افزایش دماهای كاربردی، عموما افزایش یافت. این رفتار جذب سطحی در دماهای بالاتر می‌تواند به قدرت نفوذ بیشتر مولكولهای رنگ نیل در سوبستراها و اثر متورم‌شدگی بیشتر فیبر، نسبت داده شود. همانگونه كه انتظار می‌رود، پخش قسمت اسید لوكوی رنگ نیل بصورت رنگ پخشی عمل می‌كند و هر دو نوع سوبسترای پلی‌استری را به روش موفقیت‌آمیزی رنگ می‌كند. بویژه، قسمت اسید لوكو با استفاده از فرمیك اسید، مقادیر استحكام رنگ بالاتری نشان می‌دهد. افزایش تدریجی بهبود رنگ با افزودن اوره حاصل می‌شود كه این امر، به علت انحلال‌پذیری بیشتر رنگ و سهولت بیشتر دسترسی مولكولهای رنگ نیل به تمام بخشهای سوبستراهای پلی‌استری متورم شده، می‌باشد. خواص پایداری شستشو در رنگرزی نیل نسبت به رنگرزی دیسپرس‌ با عمق قابل مقایسه، در هر دو نوع پلی‌استر متداول و میكروفیبر موثرتر می‌باشد.  

خواص جذب سطحی رنگ نیل الیاف پلی استر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.