مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 1

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 1 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 1
archipelago
دریای پُرجزیره
archipelago
مجمع‌الجزایر
Arctic archipelago
مجمع‌الجزایر شمالگانی
atoll
خوست
coral reef
آبسنگ مرجانی
highland ice
فلات‌یخ
ice desert
بیابان یخ
icefall
یخشار
inland ice
یخ درون‌خشكی
lake ice
یخ دریاچه
reef
آبسنگ
river ice
یخ رودخانه
Snowfield
میدان برف
Absolute humidity
رطوبت مطلق
Absolute population increase
افزایش مطلق جمعیت
Acceleration
شتاب
Access road
جاده شهری
Accident
تصادف
Acclimation
سازش خوگرفتن و عادت کردن به آب و هوای غیرعادی
acropolis
اكروپل-  اصطلاحی یونانی است به معنی نقطه برآمده مرتفع. این اصطلاح برای شهرهای نظامی و دفاعی كه ابتدا با یك دژ و یا یك قلعه شروع شده است به كار می رود
Actinometer
اكتینومتر- دستگاهی كه بتواند شدت تشعشع بویژه شدت تشعشعات خورشید را اندازه گیری كند
Active fault
گسل فعال،گسلی است که احتمال دارد در اینده, زلزله دیگری را ایجاد کند. اگر گسلی در ده هزار سال گذشته یک بار و یا بیشتر حرکت ایجاد کرده باشد به عنوان گسل فعال در نظر گرفته می شود.
Adaptation
انطباق، سازش با محیط- روندی كه بر اساس آن، فرد یا گروه، امكان ادامه كار و زندگی در یك محیط خاص را می یابد
Adiabatic
ناگذار چیزی که مربوط به تغییردما در توده ای از گازها باشد – گرم یا سرد شدن گاز بر اثر فشار هوا بدون دریافت گرما از خارج
Aeolian
رسوبات بادی
Aerial photograph
عكس هوایی
Aerobic
هوازی
Aerodynamic
آئرودینامیك
Afforestation
جنگلکاری تبدیل یک منطقه به جنگل که قبلا درخت در آن نروئیده باشد.
Afghan
افغان
Africa
آفریقا
After shock
پس لرزه
Age
عصر مدت زمن خاصی در تاریخ یا در رشد بشر و یا بطور اخص در تکامل فرهنگ و تمدن را گویند .
Age-distribution
توزیع سنی
Agglomeration
انباشتگی
Agriculture
کشاورزی عمل شخم زدن زمین ، تخم افشانی و برداشت فرآورده های زراعی
Agriculture development
توسعۀ كشاورزی
Agropolis
روستا / شهر – روستایی كه دارای بعضی از امكانات شهری می باشد و سیمایی حد فاصل شهر و روستا دارد
Air corridor
دالان هوایی
Airport
فرودگاه
Airsickness
هوازدگی نوعی حال تهوع که به علت پرواز در ارتفاع زیاد یا سرعت زیاد در انسان عارض می شود .
Aldebaran
دَبَران – ستاره آلفا از صورت فلکی ثور که از غول پیکران مایل به سرخی است و قطرش 38 برابر قطر خورشید است .
Alfalfa
یونجه گیاهی دارای ریشه های دراز و شاخ های فراوان که برای علوفه دام بکار میرود .
Algae
جلبک ازجمله رستنی های نخستین که فاقد ریشه و ساقه و برگ و گل واقعی هستند ولی دارای سبزینه(کلروفیل) می باشند .
Atlantic ocean
اقیانوس اطلس- دومین اقیانوس زمین كه میان قاره های اروپا، آفریقا و آمریكا از نواحی شمالگان تا نواحی جنوبگان گسترده شده و وسعت آن با دریاها و انشعابات به حدود 81،000،000 كیلومتر مربع بالغ می گردد
Alkaline rocks
سنگهای قلیایی- سنگهای آذرینی كه سرشار از مواد سدیم، پتاسیم، ولیتیوم و مانند آن باشد
Alley
کوچه کم عرض ترین راه عبور در شهرها
Allies
متفقین 1- در جنگ جهانی اول عنوان کشورهای انگستان ، فرانسه ، روسیه ، آمریکا و هم پیمانان آنها . 2- در جنگ جهانی دوم عنوان کشورهای انگستان ، شوروی ، فرانسه ، چین و دیگر یاران آنها که بمنظور مقابله با نیروهای محور تشکیل یافته بود، اطلاق می شد.
Alluvial Plain
دشت آبرفتی، قطعه زمینی مسطح محدود به یک رودخانه که در روی آن آبرفت ته نشین می شود که ممکن است در روی یک دشت سیلابی یا در روی یک دلتا یا در روی یک بادبزن آبرفتی واقع شود منبع: فشارکی، پ.، فرهنگ جغرافیا، انتشارات امیرکبیر، 1379
Alluvium
آبرفت،گراول، ماسه، سیلت و یا رس سخت نشده که توسط جریانهای رودخانه ای نهشته می شوند.
Alp
آلپ – دامنه کوهی که با شیب ملایم به لبه یک دره یخچالی u شکل منتهی میگردد
alterites
رسوبهای سطحی زمین در حد یک دانه کوچک که اغلب بر اثر دخالت نمک های فلزی رنگین می باشند
Altimeter
ارتفاع سنج- دستگاهی كه برای تعیین ارتفاع نقاط نسبت به سطح دریا و یا تعیین ارتفاع هواپیما از سطح زمین به كار می رود
Altitude
ارتفاع فاصله قائم هر نقطه یا هر سطح نسبت به سطح متوسط آبهای آزاد.
Amazon
آمازون عظیم ترین و پرآب ترین رود کره زمین که در آمریکای جنوبی واقع است.
America
آمریكا- قاره ای است در نیمكرۀ غربی زمین مركب از آمریكای شمالی، مركزی و جنوبی
Amplitude
دامنه لرزه،اندازه جنبشها در یک ثبت زمین لرزه ای
Analemma
آنالما
Anchorage
لنگرگاه محلی از دریا که کشتی در آن بایستد و از آن جلوتر به ساحل نتواند نزدیک شود .
Anemograph
باد نگار- باد سنجی كه سرعت و جهت بادهای سطحی را بطور خودكار ثبت و بصورت نموداری به نام باد نگاشت نمایش می دهد
Anemometer
بادسنج- دستگاهی كه سرعت و جهت وزش باد را اندازه گیری می كند
Angel of incidence
زاویه تابش- زاویه بین شعاع نوری كه بر یك سطح می تابد با خطی كه از نقطه تابش بر آن سطح قائم می شود
Animal
جانور- هر یك از افراد گروهی از موجودات زنده كه برخلاف رستنی ها قادر به حركت خود به خود هستند و در مقابل محرك های داخلی یا خارجی واكنش از خود نشان می دهند
Annual motion of the earth
حرکت انتقالی زمین ← گردش سالیانه زمین
Antarctic Circle
دایره قطبی، مدار جنوبگان، مدار یا خط عرض جغرافیایی 66 درجه و 32 دقیقه جنوبی ، که معمولا در 66 درجه و 30 دقیقه فرض شده است منبع: فشارکی، پ.، فرهنگ جغرافیا، انتشارات امیرکبیر، 1379
Antarctica
قاره جنوبگان قاره ای در حوالی قطب جنوب که بدلیل سرما و بادهای سرد وشدید و وجود یخهای شناور و کوههای عظیم یخ تا ایام اخیر ناشناخته مانده بود .
Antecedent river
پیشینرود- رودخانه ای كه بستر خود را در زمینی كه در حال بالا آمدن است، قبلا حفر كرده باشد و وضع مسیرش ثابت بماند
Anthropogeography
جغرافیای انسانی- بررسی پراكندگی جوامع انسانی، با توجه به شرایط جغرافیایی محیط زیست
Anthropology
مردم شناسی علمی است که درباره شناخت مردم بررسی میکند و درباره محل و زمان زیست و شکل و قیافه و انواع نژادهای انسانی و تفاوت میان آنها گفتگو می نماید.
Anticline
طاقدیس، طاق یا سر یک چین در طبقات زمین
anticlinorium
طاقدیس مرکب
Anticyclone
واچرخه(آنتی سیکلون) منطقه ای که فشار جو آن نسبت به فشار جو مناطق مجاور زیادتر بوده و حداقل یک منحنی همفشار بسته بوجود آورده باشد .
Anti-freezing solution
ضدیخ مادهی که آن را به مایعی می افزایند تانقطه انجماد مایع را پائین آورد .
Antipodes
آنتی پود، بادپا- دو نقطه از كره زمین كه در مقابل یكدیگر قرار گرفته و نسبت به هم 180درجه فاصله داشته باشند
Apartheid
برتری نژادی یا سیاست تبعیض نژادی
Applied geography
جغرافیای کاربردی، به کارگیری روشها و تکنیکهای جغرافیایی در تحلیل مسائل مهم مانند عقب ماندگی کشورها و نواحی، افزایش جمعیت، استفاده از زمین در شهر و روستا و برنامه ریزی شهری است.
Arable land
زمین قابل کشت زمین کشتنی – زمینی که برای شخم زدن مناسب باشد و از مراتع دائمی و یا اراضی جنگلی متمایز است .
Arc
کمان قطعه ای از یک منحنی مانند دایره .
archah
آرچه یا ارس درختی است جنگلی و مقاوم که در ارتفاع بالای هزار متر ومناطق سرد سیر می روید.
Archipelago
مجمع الجزایر دریایی مملو از جزایر، یک دسته جزایر منبع: فشارکی، پ.، فرهنگ جغرافیا، انتشارات امیرکبیر، 1379 ،
Arctic
شمالگان مناطق ، آبها و یا هرچیزی که منسوب به قطب شمال کره زمین باشند . مانند مدار شمالگان .
Arctic Circle
مدار شمالگان، مدار یا خط عرض جغرافیای 66 درجه و 32 دقیقه شمالی ، که عموما در مدار 66 درجه و 30 دقیقه شمالی فرض شده است بعلت میل محور زمین، خورشید دراینجا یک روز از سال غروب نمی کند که حدود روز 21 ماه ژوئن (12 خردادماه) است که برابر اواسط زمستان نیمکره شمالی است درحدود 22 دسامبر (اول دی ماه) که برابر اواسط زمستان نیمکره شمالی است خورشید طلوع نمی کند در داخل مدار قطبی قطب شمال، تعداد چنین روزهایی با نزدیکی به قطب افزایش می یابد.
area
سرزمین
Arid
خشک، کم آب ،منطقه ای که دارای کمبود بارندگی است و معمولا به آب و هوا یا به ناحیه ای اطلاق می شود که متوسط سالیانه باران آن کمتر از 250 میلیمتر باشد.
Aries
حَمَل نخستین صورت فلکی در منطقه البروج و اولین برج از برجهای دوازده گانه سال مطابق با فروردین ماه تقویم رسمی ایران .
Artesian Well
چاه آرتزین ، نوعی چاه که معمولا یک جریان آب دائمی را تامین می کند ، و آب بوسیله فشار مربوط به موازنه آبهای ساکن (فشار هیدروستاتیک)مجبور به بالا آمدن می شود این فشار به علت مخرج چاه است که در عمقی زیر سطح منبع آب قرار دارد.
Arctic ocean
اقیانوس شمالگان در حدفاصل قطب شمال تا مدار 70 درجه عرض شمالی واقعند
Artificial rain
باران مصنوعی که در نتیجه بارور کردن ابر ریزش نماید . پاشانیدن مواد سرما زا مانند انیدریدکربنیک جامد یکی از طرق باروری ابرها است .
Ash Cone
مخروط آتشتپه مخروطی یا کوه مخروطی که بوسیله فوران مواد از دهانه یک آتشفشان ساخته می شود. دامنه های یک مخروط اخگر آتشفشانی معمولا پرشیب تر از یک مخروط خاکستر آتشفشانی است، زیرا که مواد آن درشت تر، و در نتیجه زاویه قرار گیری مواد بزرگتر است.
Asia
بزرگترین قاره زمین كه كلا در نیمكره شمالی واقع است
Asia minor
آسیای صغیر- سراسر بخش آسیایی تركیه كنونی كه آناطولیا یا آنتولی خوانده می شود. مأخذ: مرزبان، پرویز و حبیب معروف.
asthenosphere
استنوسفر – لایه سست و نرم کره زمین
Astronomy
ستاره شناسی- علم تحقیق درباره خورشید و ماه و ستارگان و سیارات و دیگر اجرام آسمانی را نجوم یا ستاره شناسی گویند
Atlas
اطلس- مجموعه ای از نقشه های جغرافیایی، كه بصورت كتاب مجلد شده باشد
Atmosphere
جو، اتمسفر ،پوششی از هوا که پیرامون کره زمین را فراگرفته و اساسا مرکب از مخلوطی از گازها که عمدتا اکسیژن (21درصد)، نیتروژن (78درصد)، دی اکسید کربن(03/0درصد)، آرگن (1درصد)، هلیوم و سایر گازهای نادر (01/0 درصد)در هوای خشک، و مقدارمتغیری بخار آب
Atmospheric Pressure
فشار جوی، فشار وارده بر هر نقطه در اثر وزن ستون هوای بالای آن نقطه در سطح زمین (سطح دریا) این فشار برابر (14.7 Ib) درهر اینچ مربع یا 1033 گرم در هر سانتیمتر مربع است
Atmospheric refraction
انكسار جوی- انحراف شعاعهای تابنده از اجرام آسمانی در عبور آنها از طبقات جو زمین را انكسار جوی گویند
Atoll
آتول
Attraction
جاذبه- یا كشش عبارتست از كشیدن دو جرم مادی یا دو جرم مغناطیسی یا دو بار برقی یكدیگر را
Attraction pole
شهر یا بخشی از آن و یا مجموعه ای كه به دلیل داشتن منابع، تجهیزات یا ابزار مبادلۀ اقتصادی از توان جاذبه برخوردار است.
Attrition
سایش، سایش متقابل قطعه سنگ ها ظرف حمل و نقل بوسیله باد، آب، یا یخ بطوری که اندازه آنها کوچک شده، نرم و گرد شوند این اصطلاح را نباید با شست وساب مخلوط کرد
autobahn
اتوبان، بزرگراه بین شهری، بزرگراه، شاهراه، شاهراه عبارتست از راه اتومبیل رویی که خطوط رفت و برگشت به وسیله پرچین و یا سکوی مخصوصی از یکدیگر جدا شده و راندن سریع وسایل نقلیه را امکانپذیر می سازد
Autonomy
خود مختاری استقلال گونه محدود یک واحد سیاسی یا غیر آن در اداره امور خود.
Autumn
پاییز- زمان عبور كره زمین در حد فاصل میان دو نقطه اعتدال پاییزی و انقلاب زمستانی را پاییز می گویند
Avalanche
بهمن- توده عظیمی از برف و یخ كه از قسمتهای بلند كوهستان لغزیده و همراه خود هزارتن سنگ و مواد دیگر را حمل می كند
Avalanche wind
باد بهمن- باد شدیدی كه بر اثر ریزش بهمن تولید می شود و اغلب با ویرانی و مرگ ومیر حتی در فاصلۀ قابل ملاحظه ای از محل ریزش بهمن همراه است
average
میانگین
average population
جمعیت متوسط
Axis
محور خط مستقیم حقیقی و یا موهومی که جسمی بدور آن بچرخد .
Axis of Earth
محور زمین ،خطی فرضی که قطب شمال و جنوب را از طریق مرکز زمین بهم وصل می کند و در روی آن زمین در هر 24 ساعت یکبار به دور خود حرکت می کند
Azimuth
آزیموت زاویه قائمی که هر امتداد نسبت به جهت شمال بوجود می آورد.
Badlands
بدبوم(بدلند) سزمین نسبتا\” کم باران و سرسختی که دارای آبکندهای عمیق بوده و میزان رطوبت و بارندگی آن تکافوی رشد گیاهان را ننموده و از نظر کشاورزی و ایجاد چراگاه بی ارزش باشد.
balance of migration
موازنه مهاجرت
Bar
بار واحد اندازه گیری فشار جو
Barely
جو یکی از کهن ترین غلات که توسط انسان کاشته شده اشت.
Barkhan
برخان تپه شنی هلالی شکلی که شاخک های آن در امتداد جهت وزش باد قرار گرته باشد. چگونگی پیداش این گونه تپه ها، وجود شنهای روان و تأثیر وزش باد بر پهلوها و سر تپه شنی است.
Barrage
سد رودخانه ای، ساختمان بزرگی که از یک سمت رودخانه، به سمت دیگر نصب می شود به منظور ذخیره آب، معمولا جهت آبیاری. اگر نیروی ئیدروالکتریک نیز تولید شود ،ساختمان مربوط عموما سد نامیده می شود
Barren
لم یزرع زمین غیرقابل کشت و یا زمینی که در آن زراعت نمی شود.
Barren lands
اراضی موات شهری- اراضی مشمول قانون زمین شهری كه در محدودۀ قانونی و یا حریم استحفاظی شهرها و شهركها واقع شده و فاقد هر گونه سابقه عمران و احیاء باشد.
Barrier Beach
سد ساحلی، سد جزیره ای:میله ماسه ای (Bar) که حتی به هنگام کشند بلند پوشیده نشده و بوسیله مردابی از ساحل جدا شده باشد.
Base-level
سطح مبنا ،سطح اساس، پایینترین سطحی که رودی می تواند بستر خود را فرسایش دهد مدت زمانی که بستر جهت رسیدن به سطح مبنا لازم دارد بستگی به میزان فرسایش دارد بطور کلی این مدت زمان برای رودی بزرگ کمترخواهد بود تا برای رودی کوچک و در روی سنگهای سست و کم مقاومت کمتر خواهد تا در روی سنگهای سخت و مقاوم
Basin
حوضه،آبگیر،1) ناحیه ای که در آن طبقات در تمام جهات بطرف یک نقطه مرکزی شیب دارند 2) ناحیه ای که بوسیله یک رودخانه و شعبات آن مشروب شده است
Batholith
باتولیت- تودۀ گنبدی شكلی از تخته سنگهای دج مانند كه بیشتر از نوع سنگ خارا هستند
Bathymetry
ژرفا سنجی- آسیاببی برای تعیین عمق دریاها و اقیانوسها كه به كمك سرعت صورت در آب كار می كند
beach
ساحل – زمین فاقد بریدگی و سراسر پست و پوشیده از ماسه
Bedding plane
بستره- سطحی كه لایه سنگهای رسوبی را از لایه دیگر جدا سازد
Bedrock
سنگ بستر ،صخره سخت زیرین خاک، پوشش زیر خاک ،و دیگر مواد سنگی سست و لقی که بیشتر سطح خشکیهای زمین با آن پوشیده شده است.
Beetroot
چغندر گیاهی یکساله یا دو ساله دائمی از تیره اسفناجیان که در ریشه های آن مواد غذایی بسیاری اندوخته است.
Berbers
بربرها در یونان باستان به مردمان خارج از تمدن یونان سپس به اقوام حمله ور به امپراطوری روم و در حال حاضر به مردمان ساکن شمال آفریقا که به زبان بربری گفتگو می کنند، اطلاق می گردد.
biodiversity
تنوع زیستی
Biosphere
زیست بیوسفر، کره حیاتی:گاهی به آن قسمت از زمین که با اشکال مختلف حیات اشغال شده است اطلاق می شود  کره ،
biostasie
منطقه فعال زیستی
Birds
پرندگان-  رده بزرگی از جانوران خون گرم، تخم گذار مهره دار پوشیده از پر كه دستهایشان به بال تحویل یافته و استخوان دمشان كوتاه و كنده مانند شده است
birth
تولد
birth control
تنظیم موالید
Birth place
زادبوم- محل تولد یا جائی كه شخص در آن زاده شده
birth rate
میزان ولادت
Blow-hole / Blowhole
دیگ جن سوراخی که در سقف صخره های سنگی غار مانند ساحل دریا طبیعتا\” بوسیله آب بوجود آمده و هنگام مد آب از آن با فشار به بیرون می جهد.
لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.