مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 3

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 3 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 3
جنگلهای مخروطی مرکب از درختان پیوسته سبز و مخروطی که دارای برگهای سوزنی و چوبهای نرم تجارتی می باشند. وسیع ترین جنگلهای مخروطی در کانادای شمالی، شمال آسیا و اروپا قرار دارند.
Coniferous forests
حفاظت- دربوم شناسی، استفاده از منابع طبیعی به طریقی كه از ضایعات غیر لازم یا تباه كردن آنها جلوگیری شود.
conservation
محافظه کار کسی که از طرفدار سنن و آداب گذشته است و با نوآوری ها و تشکیلات جدید مخالفت می ورزد .
conservator
صورت فلكی- مجموعه ای از ستارگان كه بر حسب ظاهر شكل خاصی برای آنها قائل شده و هر یك را بر حسب شكل مربوط نامگذاری كرده اند
Constellation
مجلس مؤسسان هیئت قانگذاری ویژه ای که امور تهیه قانون اساسی را به عهده دارد .
Constituent assembly
قانون اساسی مجموعه اصول بنیادی یک ملت یا یک جامعه سیاسی که قدرت و وظایف حکومت را معین و حقوقی را برای مردم تضمین میکند .
Constitution
توپوگرافی ساختمانی، بررسی چگونگی ابعاد ارتفاعی فضای ساخته شده است.
Construction/ building topography
قاره، یکی از توده های خشکی بزرگتر و غیر منقطع که سطح زمین به آن تقسیم می شود اروپا، آسیا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، استرالیا و قاره قطب جنوب
Continent
آب و هوای قاره ای- آب و هوای درون قاره های بزرگ كه دامنه وسیع تغییرات درجه حرارت از جمله مشخصات آن بوده و به سبب دوری از اقیانوس قابلیت باران زایی آن كم و مختصر به اوایل فصل تابستان است
Continental climate
اشتقاق خشکی های نظریه رانه قاره ای
Continental drift
كوی قاره ای- قاره و پایاب های پیرامون آن كه تا لبه سراشیب قاره ای گسترده شده باشد و یا به زبانی دیگر قسمتهای افقی پوسته زمین(اعم از خشكی یا زیرآب) تا لبه گودال های زیرآب
Continental platform
دریای قاره ای شاخه ای از اقیانوس که بدرون قاره کشیده شده باشد مانند دریای بالتیک، خلیج فارس و خلیج هودسن.
Continental sea
فلات قاره +ژرفاشیب
Continental shelf
سراشیب قاره ای- قسمتی از كف دریا و اقیانوس كه از لبه خارجی فلات قاره شروع شده و تا ژرف ترین قسمت گسترش یافته باشد
Continental slope
انقباض
contraction
منظومۀ شهری- یك منطقۀ جغرافیایی وسیع كه در برگیرندۀ چند حوزۀ حكومت محلی است كه از حیث اجتماعی- اقتصادی، منطقۀ شهری
conurbation
انتقال گرما هنگامی که قسمت زیرین یک مایع یا گاز تحت تأثیر گرما قرار گیرد، گرم و منتسط شده و از غلظت آن کاسته می شود و در نتیجه به سوی بالا روان گردیده و در واقع گرما را با خود منتقل می سازد و در مقابل قسمت های سرد بالا جای خود را با قسمت گرم شده عوض کرده و بسوی پائین جریان می یابد.
convection
باران همرفت که بر اثر عمل انتقال گرما در جو ریزش نماید.
Convection rain
کنوانسیون(پیمان بین المللی ) موافقتنامه ای که بین چندین دولت منعقد می گردد و پیوستن سایر دول به آن آزاد است مانند کنوانسیون وین و غیره .
Convention
مس فلزی به رنگ عنابی روشن با علامت شیمیایی cu بسیار نرم با قابلیت هدایت حرارتی و الکتریکی مناسب. کاربرد آن به میزان وسیعی بصورت سیم و مفقول جهت مصارف برقی است .
Copper
مرجان جانوران آهکی تراونده ای که معمولاً در آبهای گرم و بصورت دسته جمعی زندگی می کنند. این جانوران به آبهای صافی که سرشار از اکسیژن بوده و مواد غذایی حاصله از موجودات ذره بینی فراوانی را در برداشته باشد نیازمند هستند .
Coral
جزیره مرجانی صخره مرجانی که دور از ساحل واقع شده و بوسیله گل و لای پوشیده شده باشد. اینگونه جزایر از نظر رشد گیاهان محیط مناسبی بوده و اغلب سبز و خرم هستند.
Coral island
لجن مرجانی توده ای از خرده های بسیار ریز مرجانی که در ژرفا شیب و پیرامون آبسنگ مرجانی انباشته شده باشد .
Coral mud
راهرو، دالان، دهلیز- سطحی از زمین بین دو نقطه معین كه در زمینه های ترافیك، توپوگرافی، محیط زیست و اهداف حمل و نقل به كار می رود
Corridor
کیهانی چیزهایی که با پدیده های خارج از جو زمین بستگی داشته باشد .
Cosmic
اشعه كیهانی- تشعشعاتی كه دارای انرژی و قابلیت نفوذ زیاد بوده و منشأ آن تاكنون بدرستی شناخته نشده است
Cosmic rays
کنسولگری واحد اداری که دولتی برای حفظ حقوق و منافع اتباع خود در بندرها و مراکز بازرگانی یک کشور خارجی دایر می کند .
Consulate
پنبه بوته گیاهی که بطور سالانه در نواحی معتدله و گرم می روید.
Cotton
پنبه خیز جایی که پنبه بسیاز از آن جا بدست آید.
Cotton belt
پنبه دانه دانه های موجود در غوزه پنبه که پس از جدا ساختن الیاف باقی می ماند .پنبه دانه دارای چربی فراوان بوده و بصورت مارگارین و روغن های آشپزخانه به مصرف می رسد.
Cottonseed
کشور
Country
آبرو- مجرائی كه آب در آن به طور طبیعی جریان داشته و بسوی دریا، دریاچه، كویر، باتلاق و مانند آن روان باشد
Course
محصول زودرس محصولی که در حد فاصل میان کاشت و برداشت محصول اصلی کشت شود .
Cover-crop
تراکم ساختمانی / پوششی
Coverage density
مهد تمدن سرزمینی که تمدن های نخستین در آنجا پدیدار شده و بسایر جاها گسترش یافته باشد. مانند سرزمین بین النهرین .
Cradle – area
کمر صخره پرشیب ناهموار یا قسمت پیش آمده ای از یک صخره .
Crag
دهانه آتشفشانی گودال قیف مانندی که بر فراز قله های آتشفشان دیده می شود و محل خروج مواد گداخته و دود وگاز است.
Crater
خزش،حرکت آهسته و کما بیش مداومی که به علت آغاز دگرشکلی تکتونیکی روی سطح گسل رخ می دهد.گسل هایی که حرکت خزشی دارند زمین لرزه های بزرگی ایجاد نمی کنند.
Creep
تلماسه هلالی برخان
Crescentic dune
مناطق بحرانی- نواحی آسیب پذیر
Critical area
دمای بحرانی حرارتی که از نظر حیات و یا رشد گیاه اهمیت و یا حساسیت داشته باشد.
Critical temperature
شلوغ، پر ازدحام
Crowded
پوسته
crust
پوسته زمین- پوسته خارجی زمین، به ضخامت 16 تا 48 كیلومتر است
Crust of the earth
حرکت پوسته ای جنبش بخش های خارجی پوسته جامد زمین براثر زمین لرزه و مانند آن.
Crustal movement
کواستا واژه اسپانیایی بمفهوم رشته کوهی که یک طرف آن دارای شیب کاملاً ملایم و طرف دیگر آن شیب تندی داشته باشد. این عارضه از اختلاف سختی و سستی طبقاتی مانند گچ ونمک که بصورت موازی قرار گرفته باشند، ایجاد می شوند .
Cuesta
زمین های سخت زره مانند
cuirasses
انتشار فرهنگی، كسترش(اشاعه فرهنگی)- مرحله ای كه در آن، ویژگی های فرهنگی از جامعه ای به جامعۀ دیگر منتقل می شود.
Cultural diffusion
فرهنگ عبارت است از مجموعه تجلیات معنوی، هنری،تاریخی،ادبی،مذهبی و احساسی یک قوم یا ملت که در طول تاریخ فراهم آمده و شکل مشخصی گرفته است .
Culture
جریان الف-حرکت و جابجا شدن آب در یک آبراه یا یک رودخانه ب-حرکت قائم یک توده هوا.
Current
گمرک واژه پرتقالی بمفهوم مالیات و یا وجهی که دولت برای ورود یا خروج کالا و مال التجاره می گیرد .
Customs
دوره ،زمان گردش، دوره تناوب، فاصله زمانی بین دو پدیده
cycle
چرخه منطقه ای که فشار جو آن کم باشد چرخه یا سیکلون نام دارد.
Cyclone
دَجاجه یا طایر یکی از جالبترین صورت های فلکی نیمکره شمالی است که ستاره های آن صلیب بزرگی را تشکیل می دهند.
Cygnus
سد،یک ساختمان ساخت دست بشر که به منظور کنترل جریان آب از یک سو به سوی دیگر رودخانه ساخته می شود
Dam
درمانه تولکه گیاهی دارویی است. این گیاه خیلی تلخ بوده ودر درمان خیلی از ناراحتیهای معده وروده موثر است. اصطلاحی در گریوان مشهور است که چرا روغن زردبخوری (زیادی) که دنبال در مونه تولکی بگردی.
darmanahtolky
داروینیسم یکی از معروفترین نظریاتی که برای توضیح چگونگی تکامل گیاهان و جانوران بخصوص درباره سازش آن ها با مقتضیات محیط زندگی ارائه شده است. یان نظریه را بجهت اهمیتی که اصل انتخاب طبیعی یا انتخاب در آن دارد نظریه انتخاب طبیعی هم می گویند.
Darwinism
مبنا نقطه، خط و یا سطح مفروضی که بعنوان مبنای اندازه گیری ها بکار رود .
Datum
پگاه صبح زود، اول بامداد، هنگام فجر
Dawn
آبتاز- شكستن و خرد شدن و روان شدن یخ رودخانه ها در فصل بهار و تابستان
Debacle
دامنه واریز دامنه ثابت كه واریزه های روی آن سطحی آزاد (پایدار) تشكیل می دهند. مراجعه شود به: شیب واریزه (talus slope).
Debris slope
تمركز زدایی- پراكنش دوبارۀ جمعیت یا كاربری زمین از از نقطه ای با تمركز زیاد به ناحیۀ بزرگتر و یا به مناطق متفاوتی كه از پیش برای آن برنامه ریزی شده است
Decentralization
کاهش
Decline
جمعیت رو به کاهش
Decreasing population
اسناد، قباله ها
deeds
باد روبش- جاكن شدن و روبیدن شدن موادی مانند خاك و شن و ماسه از سطح زمین بوسیلۀ باد
Deflation
درجه الف-واحد سنجش گرما، در سیستم های سانتیگراد و فارنهایت ب-واحد اندازه گیری زاویه
Degree
تحدید حدود، تحدید مساحات و زمینها
Delimit the areas
تعیین حدود- تعیین خط مرزی دو كشور كه در مرحلۀ تعیین حدود، مسیر خط مرزی را طبق یك معاهده مشخص می كنند و به تصویب دو دولت می رسانند
Delimitation
دلتا،قطعه زمینی آبرفتی و بادبزنی شکل که در دهانه رودخانه متصل به دریا تشکیل می شود.
delta
تفکیک حدود،تعیین مرز،مرزبندی
demarcation
انتقال جمعیتی- فرآیند مرحله ای خروج از نرخهای رشد جمعیتی از یك مرحله ركود اقتصادی
Demographic transition
انباشتگی، تراكم- توسعه ای كه با تراكم همراه باشد فضای باز اندكی برجای می گذارد.
Density
تراکم جمعیت
Density of population
وابستگی در نتیجه تسلط، وضعیتی حاصل می شود که در آن کشورهای در حال توسعه برای انگیختن رشد اقتصادی خود باید به سیاست اقتصادی داخلی و بین المللی کشورهای پیشرفته متکی باشد .
Dependence
وابستگی منطقه ای که از نظر طبیعی و سیاسی بوسیله کشور دیگری اداره شود .
Dependency
بارتكفل- بخشی از كل جمعیت یك كشور كه در گروههای سنی 15-0 سال و 64 سال به بالا قرار دارند كه از لحاظ اقتصادی غیر مولد بوده و در شمار نیروی كار به حساب نمی آیند
Dependency burden
تقلیل جمعیت
depopulation
ناحیۀ محروم- ناحیه یا منطقه ای جغرافیایی كه وضعیت اقتصادی آن از كل كشور پایین تر باشد
Depressed area
گودال هرگونه فرورفتگی در پوسته زمین بویژه پستی هایی که پیرامون آنها را زمینهای بلندی فراگرفته و هیچگونه رهایی از آن خارج نگردد .
Depression
فروبار سیستم کمفشاری که در طبقات متوسط و بالای جو ایجاد گردد .
Depression/low pressure
پدیده متلاشی شدن دانه ای – بخش سنگ به صورت دانه های مختلف الاندازه(آرن) از هم جدا می شوند. این پدیده در سنگهایی که دانه های آن مختلف الجنس و مختلف الاندازه باشند صورت می گیرد .
desagregation-granulaire
نشیب سرازیری – عارضه مقابل فراز-زمین پست .
Descent
بیابان- منطقه كم باران و كم گیاهی كه تا حدی از ماسه پوشیده شده و غالبا غیر قابل زیست می باشد
Desert
فلس شدگی – متلاشی شدن به صورت لایه های نازک و تراشه هایی که لبه قطعات آن به سمت داخل برگشته اند .
desquamation
مقصد
Destination
جبرگرایی- اصطلاح جبرگرایی به شیوۀ تفكری اشاره می كند كه همۀ اشیاء و حوادث یا همۀ اشیاء و موجودات از نوعی خاص معین شده اند
determinism
توسعه
development
اهداف توسعه- هدفهای اقتصادی و اجتماعی كه یك دولت برای رسیدن به آن برای بخش تولید، نظام تولید و یا ناحیۀ بوم شناختی كشاورزی تلاش می كند
Development objectives
قطب(كانونهای) توسعه- مراكزی كه از جمعیت یا فعالیتها و زیربناهای قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و حوذۀ نفوذی فراتر از محدوده های فیزیكی خود دارند و اشاعه دهندۀ توسعه به سایر نقاط است.
Development pole
شبنم- شبنم یا ژاله عبارت از بخار آب اشباع شده ای است كه با سرد شدن لایه های زیرین هوا بصورت قطره های آب روی برگ گیاهان، و یا اشیاء واقع بر سطح زمین پدیدار می شود
Dew
نقطه شبنم وضعیتی که هوا را سرد کرده و بخار آب موجود در آن را به حد اشباع برساند .
Dew point
قطر خط مستقیمی که از مرکز دایره و از دو طرف به محیط دایره یا کره ختم می گردد .
Diameter
الماس نوعی کرین بلورین که تحت فشار و گرمای فوق العاده بوجود آمده باشد.
Diamond
لجن دیاتومی نوعی گل و لای و یا لجن سیلیسی که از بقایای گیاهان ذره بینی که در آب های سرد اقیانوس ها رشد ونمو می کنند، بوجود آمده باشد .
Diatom ooze
دایك، نفوذ ماده مذاب ازداخل درز و شکاف سنگها به سطح زمین که لایه هارابه طورعمودی قطع میکند (حالتی متقاطع بالایه بندی).
dike
دیوال دیواره قائمی از سنگهای آذرین که از رانده شدن مواد مذاب بسوی پوسته زمین و سرد و سخت شدن آن پدید آمده باشد.
Dike/dyke
آبادی پراكنده- الگوی آبادیهای روستایی با دهكده های پراكنده.
Dispersed settlement
پراکندگی،پخشایش میزان گستردگی پدیده ای در یک ناحیه یا پیرامون مکان مرکزی.
dispersion
جابه جاکردن، جانشین شدن
displace
فاصله فاصله دونقطه، طول قطعه خط مستقیم واصل میان آنهاست .
Distance
تقطیر- طریقه ای است برای تصفیه ماده و جدا كردن مواد از یكدیگر یا تفكیك اجزای یك جسم مخلوط كه معمولا با تغییر حالت همراه است
Distillation
توزیع، پراكندگی- در علم جغرافیا، مترادف \”پراكنش مكانی\” است
Distribution
نقشه پراکندگی، پراکندگی مکنی یا پخش یک نشانه فرهنگ را نشان می دهد.
Distribution map
بخش،حوزه،ناحیه،منطقه،بلوک .
district
سیلابکند شکافها وشیارهایی که به سبب جاری شدن سیل در روی زمین پدید آید.
Donga
آتشفشان خاموش آتشفشانی که در دوره های ماقبل تاریخ فعال بوده و بعد از آن بخاموشی گرائیده است.
Dormant volcano
شهرک خوابگاهی
Dormitory town
زهكشی- بیرون كشیدن آب اضافی یك منطقه بطور طبیعی و یا مصنوعی
Drainage
لایروبی پاک کردن گل و لای .
Dredging
سطوح صیقل خورده ریگها در اثر سایش بادی
dreikanter
نرمه باران باران ریز دنباله داری که اندازه قطره های آن کمتر از 5/0 میلیمتر بوده و بویژه با یک جبهه هوای گرم همراه باشد .
drizzle
خشکی، خشکسالی، فقدان بارندگی،یک دوره آب وهوایی خشک ممتد :خشکی فوق العاده ناشی از فقدان باران است
Drought
کشاورزی دیم شیوه ای در کشاورزی مناطق خشک که در آن از رطوبت موجود در خاک استفاده شده و بدون بهره گیری از آبیاری به کشاورزی پرداخته شود .
Dry farming
خشكرود- دره آهكی و یا گچی كه در آن آب بطور دائم جریان نداشته باشد
Dry valley
تلماسه- تپه یا رشته ارتفاعات شنی كه بر اثر وزش باد و جابجا شدن شن پدید آمده باشد
Dune
غبار ذرات کوچک ذره بینی مواد جامد موجود در هوا یا جو زمین که در حال تعلیق یا در حال فرونشستن آرام هستند .
Dust
زیستگاه، هر ساختمان یا بخشی از ساختمان که در بردارنده امکنات زندگی از قبیل امکاناتی برای خوابیدن، خوردن، پختن و بهداشت است.
Dwelling unit
دینامیک بخشی از علم مکانیک که در آن از حرکت دستگاهها و ذرات و اجسام تحت تأثیر نیروها گفتگو می شود.
Dynamic
قشرزمین + زمین و پوسته زمین
Earth crust
زمین لرزه- جنبش سریع و محسوسی كه نتیجه جابجایی و یا جایگیری تخته سنگهای زیر پوستۀ زمین پدید می آید
Earth quake
زلزله، زمین لرزه ،حرکت یا لرزش پوسته زمین که بطور طبیعی و در زیر سطح زمین منشاء می گیرد, و باعث یک تغییر دائمی در سطح زمین می شود
Earthquake
خاور ←چهارجهت اصلی – شرق
East
پس نشینی- پس روی آب دریا پس از مرحله بركشند(مد)
Ebb channel
واریزه های آزاد ( چون در فضای بین دانه ها، مواد ریز دانه وجود ندارد)
eboulis libres
غلیان تبخیری که بسرعت و همراه با تولید حباب های فراوان در داخل مایع انجام می گیرد .
Ebullition
پژواک تکرار صوت به سبب انعکاس امواج صوتی و یا صوت مکرری که از صوت اصلی متمایز باشد.
Echo
خسوفتیرگی نور ماه وقتی که زمین، در حال عبور بین خورشید و ماه، سایه خود را روی ماه می اندزد، ماه گرفتگی،
Eclipse Lunar
خسوف ←ماه گرفتگی
Eclipse of the moon
خورشید گرفتگی یا کسوف عبارت از وضعیتی که کره ماه میان زمین و خورشید قرار گرفته و خورشید را از دید زمین پنهان سازد.
Eclipse of the sun
دایرة البروج- مسیری كه خورشید در حركت ظاهری سالانه خود به دور زمین بر كره آسمان می پیماید
Ecliptic
بوم شناسی- بررسی علمی گیاهان و جانوران از نظر شرایط محیطی آنها مانند: دما، خاك، روشنایی، باد و رطوبت
Ecology
توسعه اقتصادی
Economic development
رشد اقتصادی
Economic growth
لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 3
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.