مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کامپوست ضایعات چوب و مقوا باغ‌ها پسماندهای خانگی

کامپوست ضایعات چوب و مقوا باغ‌ها پسماندهای خانگی

کامپوست ضایعات چوب و مقوا باغ‌ها پسماندهای خانگی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۷
کد مقاله
WOD07
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
کامپوست ضایعات چوب و مقوا با بهره گیری از ضایعات باغ‌ها و پسماندهای آشپزخانه‌‌های خانگی
نام انگلیسی
Composting Wood or Cardboard Waste with Green Garden or Household Kitchen Waste
تعداد صفحه به فارسی
۴۲
تعداد صفحه به انگلیسی
۳۰
کلمات کلیدی به فارسی
کامپوست ضایعات چوب و مقوا، ضایعات باغ‌ها، پسماندهای آشپزخانه‌‌های خانگی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Composting Wood and Cardboard Waste, Green Garden, Household Kitchen Waste
مرجع به فارسی
مرجع به انگلیسی
کشور

 

کامپوست ضایعات چوب و مقوا با بهره گیری از ضایعات باغ‌ها و پسماندهای آشپزخانه‌‌های خانگی

۱- مقدمه
هدف و قصد مبتنی بر استفاده
ساختار این راهنما
 1. مدیریت سایت
انتخاب تکنولوژی تولید کامپوست
 1. مقوا
ارزیابی تناسب و شایستگی برای تولید کامپوست
موارد مصرف کامپوست و محدودیت‌های آن
 1. نئوپان
ارزیابی تناسب و شایستگی در زمینه تولید کامپوست
موارد استفاده کامپوست و محدودیت‌های آن
 
 1. تخته فیبری با تراکم متوسط (MDF)
ارزیابی سودمندی این محصول در امر تولید کامپوست
بهره‌گیری از کامپوست و محدودیت‌های آن
 1. ضایعات بازاری
ارزیابی متناسب بودن مواد ضایعات بازاری جهت تولید کامپوست
موارد استفاده و محدودیت‌های این کامپوست
 1. هزینه‌ها و درآمدهای فرآوری کامپوست
 

کامپوست ضایعات چوب و مقوا باغ‌ها پسماندهای خانگی

 

۱- مقدمه
راهنمای موجود اطلاعاتی را در خصوص تهیه کودهای کامپوست ضایعات چوب یا مواد حاصل از آن (همانند مقوا) از طریق بهره‌گیری از ضایعات باغچه‌های خانگی و آشپزخانه در اختیار تولید کنندگان مربوطه که موارد ذیل را مدنظر قرار می‌دهند، قرار می‌دهد:
 • دریافت ضایعاتی نظیر مقوا که بوسیله افراد مختلف جمع‌آوری شده است.
 • اضافه نمودن ضایعات دیگر و مشابه از منابع متفرقه
 • اضافه نمودن ضایعات چوب در فرآیند تولید کامپوست
هدف و قصد مبتنی بر استفاده
در این مقاله اینگونه در نظر گرفته می‌شود که تولید کنندگان کود کامپوست که این مبحث را دنبال می‌کنند در این امر به خوبی درگیر باشند و بر این مبنا هدف مبحث جاری بر اساس اصول کلی مشخصه‌های مواد کامپوست  (BSI PAS: 2005) پایه‌گذاری شده است.
این راهنما در حقیقت خود منبعث از تحقیقات انجام شده بوسیله ADAS می‌باشد که بودجه آن بوسیله برنامه مرتبط با منابع ضایعاتی تامین گردیده و مبحث «امکان‌پذیری بهره‌گیری از ضایعات گلخانه‌ای و آشپزخانه‌ای در زمینه تولید کامپوست» را تحت پوشش قرار می‌دهد. بر این اساس گزارشات مربوطه در ارتباط با مقوله‌های وابسته به تحقیقات سایت‌ها یا مناطق تولید کننده کامپوست و مشخصه‌های آن می‌باشد. بطور کلی این تحقیق معرف آن است که گستره وسیع‌تری از مواد ضایعاتی همچون مقوا یا پانلهای ضایعاتی را می‌توان در فرآیند تولید کامپوست قرار داد.
ساختار این راهنما
بخشهای این راهنما به گونه‌ای سازماندهی شده‌اند تا آنکه به خوبی بتوانند نقش راهنمایی تولید کنندگان کامپوست در این فرآیند را به عهده داشته باشند.
بخش ۲ ارائه دهنده راهنمایی کلی در زمینه فرآیند مدیریت سایت یا محل مربوطه می‌باشد.
بخش ۳ الی ۶ هر کدام ضایعات مختلفی را مدنظر قرار خواهند داد و در هر بخش تولید کنندگان راهنمایی لازم در زمینه ارزیابی تناسب و امکان بهره‌گیری از ضایعات جهت تولید کود کامپوست را فراگرفته و علاوه بر این با محدودیت‌ها این فرآیند و محصولات آن آشنا می‌شوند.
 • بخش ۳ـ مقوا (Cardboard)
 • بخش ۴ـ نئوپان (Chipboard)
 • بخش ۵ـ تخته فیبری با تراکم متوسط (Medium Density Fibreboard)
 • بخش ۶ـ ضایعات بازاری (market waste)
 • بخش ۷ـ قسمت نهایی که ارائه دهنده خلاصه‌ای از هزینه‌ها و درآمدها در ارتباط با تولید کامپوست چوبی و مقوایی می‌باشد.

کامپوست ضایعات چوب و مقوا باغ‌ها پسماندهای خانگی

 

۲- مدیریت سایت
اصول مدیریت سایت که در مجموعه مقرارت PAS100:2005 مشخص شده است بطور گسترده‌ای در صنعت کامپوست شناخته گردیده است. این اصول بر مبنای مواد خاصی نمی‌باشند، بلکه اتکای آنها بیشتر بر روی فرآیند حاصله خواهد بود، بگونه‌ای که فرآیندهای مدیریت مشابهی را باید در زمینه ساخت کامپوست مقوایی، ضایعات چوبی و دیگر مواد بکار گرفت.
مضامین کاربردی PAS100 موکد اعمال رویه‌های کنترلی در طول انجام فرآیند تولید می‌باشد که بر مبنای آن رویه‌های استاندارد (که تحت عنوان SOP’s – رویه‌های عملیاتی سایت خوانده می‌شوند) به دقت اعمال می‌گردند. کیفیت مطلوب محصول نهایی بعنوان نکته آغازین توسعه این رویه‌ها به شمار می‌آید. تولید کنندگان کامپوست می‌بایست محدودیت‌های سطوح خطرات پیش روی (همانند عوامل بیماری‌زایی، فلزات سنگین) را در محصولات نهایی مورد توجه قرار دهند و بر این مبنا هر یک از مراحل این فرآیند را بر اساس رویه‌های کنترل خطرات شناسایی کنند. در هر یک از مراحل، محدوده‌ای برای کنترل خطرات پیش‌بینی گردیده و برنامه اجرایی جهت رویارویی با آن مدنظر قرار خواهد گرفت. هر یک از تست‌های محصول موکد آن خواهند بود که رویه‌های تولیدی به درستی و کارایی تمام اعمال گردیده‌اند. چنین رویه‌ای معمولا تحت عنوان آنالیز خطرات و برنامه‌ریزی نکته کنترل بحرانی (HACCP) خوانده می‌شود و نمونه‌ای از آن در جدول ۱ نشان داده شده است.
انتخاب تکنولوژی تولید کامپوست
انتخاب تکنولوژی تولید کامپوست که بوسیله متخصصین تولید انجام می‌گردد می‌بایست بر مبنای ملاحظات مختلفی باشد. از نکته نظر مواد اولیه کامپوست که حاوی مقوا (یا ضایعات چوب) می‌باشند، نوع خاصی از تکنولوژی را نمی‌توان بصورت منفک و قابل توجه در نظر گرفت. نوع پایه این تکنولوژی که هم اکنون اعمال می‌شود در شکل ۱ نشان داده شده است.

کامپوست ضایعات چوب و مقوا باغ‌ها پسماندهای خانگی

 

۳- مقوا
بطور فزاینده تولید کنندگان کامپوست از سوی مقامات محلی برای استفاده از مقوا تحت فشار می‌باشند. این امر بواسطه افزایش نرخهای بازیافت در نظر گرفته شده و می‌توان آن را بعنوان یک جایگزین روالهای بازیافت از نکته نظر مسئولان در نظر گرفت که بر اساس آن آرزو دارند تا بتوان مقواهای دارای رتبه پایین را از ورقهای دارای رتبه بالاتر مجزا ساخت. برای یک تولید کننده کامپوست مزیت حاصله افزایش بها، افزایش حجم و جذب آب به هنگامی است که با ضایعات خواربار یا غذایی مرطوب ترکیب می‌شود.
ارزیابی تناسب و شایستگی برای تولید کامپوست
در انگلستان، مواد مقوایی ضایعاتی بطور عمده تحت عنوان مواد بسته‌بندی تولید می‌شوند. بر این اساس دو دسته اصلی وجود دارند:
 • مقواهای شیاردار (موجدار یا کنگره‌ای) که معمولا برای بسته‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 • مقوای صاف که بطور مثال بعنوان جعبه‌های خواربار با غلات و جعبه‌های کفش مورد استفاده قرار می‌گیرند.
موارد مصرف کامپوست و محدودیت‌های آن
در صورتی که مواد مقوایی با ضایعات خام ترکیب شود و یا آنکه روال جمع‌آوری کوچه و بازاری ضایعات با ۱۰% (وزن مرطوب) یا کمتر اعمال شود، نتیجه کامپوست تولید شده از تفاوت قابل توجهی با کامپوست تولیدی بدون اضافه نمودن مواد مقوایی نداشته و قابلیت جذب بازارهای مشابه را داشته و می‌توان آن را در کشاورزی، مزرعه‌داری مورد استفاده قرار داد و یا آنکه آن را با خاک سطح بالایی یا محصولات باغی مخلوط کرد.
 

کامپوست ضایعات چوب و مقوا باغ‌ها پسماندهای خانگی

 

۴- نئوپان
نئوپان از طریق خرد سازی چوب به نمونه‌های کوچک با استفاده از ماشین‌آلات مربوطه تولید می‌شود. پس از خشک نمودن، ذرات دارای اندازه خاص با رزین ترکیب شده و از طریق فرآوری مربوطه تبدیل به تخته نئوپان می‌شوند. نئوپان بعنوان ماده معمول در ساخت و ساز مورد استفاده قرار می‌گیرد و بازیافت آن مشکل است، اما می‌توان آن را به کامپوست تبدیل نمود.
ارزیابی تناسب و شایستگی در زمینه تولید کامپوست
امر تهیه کامپوست از نئوپان به میزان زیادی وابسته بدین موضوع می‌باشد که چوب و چسبی که برای تولید نئوپان بکار گرفته شده است از چه نوعی می‌باشند. به شرط آنکه چوب بصورت ساده باشد (یعنی روکش نداشته باشد) و بتوان آن را به ذرات یا اندازه‌های مناسب کاهش داد و آن را برای خرد سازی مهیا نمود، در صورتی که جزء تشکیل دهنده اصلی دیگر آن یعنی رزین سالم باشد، می‌توان از آن در تولید کامپوست مورد استفاده قرار داد.
در این جا چند نمونه رزین‌های پیوند دهنده وجود دارند که معمولا بر مبنای فرمالدئید می‌باشند. این رزین‌ها بصورت تغییرناپذیر با افزایش دما سخت می‌شوند و بر این مبنا ذرات چوب را به یکدیگر می‌چسبانند. انواع مختلف رزین‌هایی که معمولا مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از:
 • فرمالدئید اوره (Urea formaldehyde)
 • فرمالدئید ملانین (Melanine-formaldehyde)
 • فرمالدئید اوره- ملانین (Melanine-urea formaldehyde)
 • فرمالدئید – فنول (Phenol-formaldehyde)
 • پلی‌اوره / ایزوسیانات (Isocyanates / polyurea)
آزمایشات ADAS تنها از نئوپانهای پیوند داده شده با فرمالدئید اوره استفاده نموده است و این نوع نئوپان بخوبی کامپوست شده است. بر این مبنا مستندات خاصی در این مقاله در زمینه رفتارهای دیگر انواع نئوپان که در بالا ذکر شد وجود ندارد.
موارد استفاده کامپوست و محدودیت‌های آن
کامپوست تولید شده از نئوپان و ضایعات خام می‌تواند دارای میزان بالایی از نیتروژن باشد که خود منبع اصلی مواد غذایی برای پشتیبانی از رشد گیاهان بشمار می‌آید. این کامپوست دارای رنگی روشن‌تر در مقایسه با کامپوست تولید شده با استفاده از مواد صرفا خام ضایعاتی می‌باشد.

کامپوست ضایعات چوب و مقوا باغ‌ها پسماندهای خانگی

 

۵- تخته فیبری با تراکم متوسط (MDF)
MDF از خرده‌های چوب ساخته شده است که از طریق فرآوری ماشینی یا گرمایش تحت فشار به صورت خمیر در آمده است. این مواد با رزین ترکیب شده و در دمای بالا تحت پرس قرار می‌گیرند. این محصول بعنوان مواد بسیار شایع ضایعات خانگی تلقی می‌شود، اما بازیافت آن مشکل است. برخی از تولید کنندگان کامپوست از این نوع تخته در روال فرآوری خود استفاده نموده‌اند.
ارزیابی سودمندی این محصول در امر تولید کامپوست
برای آن دسته از تولید کنندگانی که از MDF استفاده می‌کنند مشخص شدن این نکته مهم خواهد بود که منبع مواد استفاده شده پاک باشد. برخی از MDF ‌ها دارای پوششهای پلاستیکی می‌گردند که تبدیل آنها به کامپوست نامناسب خواهد بود. بنابراین بررسی بصری منابع اولیه از این نظر مهم می‌باشد. بر این مبنا می‌توان نسبت به شناسایی آلاینده‌های فیزیکی، پلاستیکی یا شیمیایی همانند پوششهای رنگ اقدام نمود و خطر رد شدن یا عدم پذیرش مواد را به حداقل رساند. همانند نئوپان، حتی مواد پاک نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرند تا آنکه اطمینان حاصل شود رزین بکار رفته در آنها از نکته نظر تولید کامپوست ایمن باشد. علاوه بر این MDF ‌ها ممکن است شامل مواد دیگری باشند که باید آنها را در ابتدای روال تولید مورد ارزیابی قرار داد.
بهره‌گیری از کامپوست و محدودیت‌های آن
کامپوست تولیدی در طی روالهای آزمایشی دارای میزان کافی مواد مغذی جهت پشتیبانی از رشد گیاهان می‌باشد و بر این اساس می‌توان آن را بعنوان مواد مکمل خاک برای امور کشاورزی و باغبانی بکار گرفت. با وجود آنکه فرمالدئید هنوز در محصول نهایی وجود دارد این موضوع دارای تاثیر منفی بر روی رشد گیاه نخواهد بود.

کامپوست ضایعات چوب و مقوا باغ‌ها پسماندهای خانگی

 

۶- ضایعات بازاری
با وجود آنکه ضایعات بازاری تنها بخش کوچکی از کل ضایعات جمع‌آوری شده را تشکیل می‌دهد، توجه مکفی از سوی مقامات محلی در زمینه فرآوری آنها صورت می‌پذیرد، چرا که فرآوری آنها می‌تواند تاثیر قابل توجهی را به بار آورد و فرصتهای مناسبی در زمینه بهره‌گیری از ضایعات تجزیه‌پذیر زیستی در زیرساخت‌های موجود را بوجود می‌آورد.
ارزیابی متناسب بودن مواد ضایعات بازاری جهت تولید کامپوست
ضایعات بازاری شامل مواد گوناگونی می‌باشد: منسوجات، بسته‌بندی‌ها، ضایعات خاکروبه همراه با ضایعات غذایی و غیره. بخش بزرگی از این میزان نیز شامل میوه‌جات، سبزیجات و پسماندهای آشپزخانه‌ای و رستورانها می‌باشد. آزمایشات به عمل آمده در ارتباط با مواد ضایعاتی بازاری بیشتر بر روی ضایعات میوه و سبزیجات تمرکز داشته است چرا که آنها جزء مواد شایع بازار تلقی می‌شوند.
 موارد استفاده و محدودیت‌های این کامپوست
کامپوست، همراه با ضایعات بازاری و غذایی، می‌بایست بازار مشابهی همچون کامپوست‌های منبعث شده از ضایعات خام را داشته باشند. همانند کامپوست ضایعات خام، این محصول را می‌توان بطور مناسب بعنوان مکمل خاک بکار گرفت و یا آنکه آن را با دیگر محصولات (جهت کاهش میزان شوری) ترکیب نمود تا آنکه یک رتبه محصول باغی را تولید کرد و یا آنکه با ترکیب محصول خاک سطحی قابل توجهی را به دست آورد.

کامپوست ضایعات چوب و مقوا باغ‌ها پسماندهای خانگی

 

۷- هزینه‌ها و درآمدهای فرآوری کامپوست
کامپوست اقتصادی و کارای مواد مقوایی، MDF ، نئوپان یا ضایعات بازاری را باید در محل خاص خود انجام داد و بر این اساس عوامل ذیل دخیل می‌باشند:
 • مبلغ ورودی حاصل شده برای ضایعات
 • ظرفیت، در مقایسه با ضایعاتی که روال تولید آنها آسانتر یا مشکل‌تر می‌باشند.
 • ظرفیت، در مقایسه با ضایعاتی که با قیمت‌های کمتر یا بیشتری فراهم شده‌اند.
 • هزینه‌های حمل و نقل
 • هزینه‌های فرآوری
 • طول قرارداد و
 • سرمایه‌گذاری مورد نیاز
هزینه فرآوری ضایعات شامل مواد مقوایی نباید تفاوت چندانی با هم داشته باشند، چرا که هزینه‌های افزایش یافته فرآوری مواد ضایعاتی بیشتر تحت پوشش افزایش بهای گردآوری نیز قرار خواهد داشت. آزمایشات انجام شده معرف می‌باشند که سرمایه‌گذاری لازم در این زمینه بیشتر در خصوص فراهم آوردن سیستم خرد کننده مناسب خواهد بود. علاوه بر این حجم بالاتری از مواد دارای اندازه‌های بیشتر در مقایسه با کامپوست ضایعات خام مدنظر خواهد بود. هر گونه داشتن اندازه‌های بالاتر مواد ضایعاتی ممکن است باعث اضافه شدن هزینه‌های فرآوری یا دور ریخت شود.
ضمیمه ۱٫ تعاریف
محصول جانبی حیوانی: کل بدن یا بخشی از بدن حیوانات و یا محصولاتی که منشاء حیوانی دارند برحسب مفاد ۴، ۵ و ۶ مقررات EC به شماره ۲۰۰۲/۱۷۷۴ (عدم مصرف برای انسان).
زیست تجزیه‌پذیر: دارای قابلیت تجزیه بوسیله فرآیندهای بیولوژیکی جهت تولید دی‌اکسید کربن، آب، زیست‌توده و دیگر ترکیبات آلی.
تولید دسته‌ای: یک واحد قابل رهگیری تولید که دارای پارامترهای واحدی می‌باشد.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.