مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

میزان رطوبت میانی نهایی تنش نمونه کوره

میزان رطوبت میانی نهایی تنش نمونه کوره

میزان رطوبت میانی نهایی تنش نمونه کوره – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲۲
کد مقاله
WOD22
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
آزمایشات میزان رطوبت میانی و نهایی و تنش نمونه های کوره
نام انگلیسی
Kiln Samples Intermediate and Final Moisture Content and Stress Tests
تعداد صفحه به فارسی
۱۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۰
کلمات کلیدی به فارسی
آزمایشات، میزان رطوبت میانی و نهایی،  تنش، نمونه های کوره
کلمات کلیدی به انگلیسی
Kiln Samples, Intermediate and Final Moisture Content,  Stress, Tests
مرجع به فارسی
دپارتمان کشاورزی ایالات متحده
دانشگاه ویسکانسین
مرجع به انگلیسی
United States Department of Agriculture
University of Wisconsin
کشور
ایالات متحده
 

آزمایشات میزان رطوبت میانی و نهایی و تنش نمونه های کوره

آزمایشات میزان رطوبت میانی   
 در صورتی که میزان رطوبت بخشهای مربوط به تعیین رطوبت بدرستی معرف رطوبت نمونه‌‌های کوره نباشند، وزن محاسبه شده نمونه‌های کوره در روال خشک سازی اشتباه خواهد بود. این امر ممکن است موجب گمراهی اپراتور و تغییر شرایط کوره در زمانی اشتباه شده و در نتیجه ممکن است پیامدهای جدی، همانند طولانی شدن زمان خشک سازی، نقصهای بیشتر ناشی از روال خشک سازی و عدم یکنواختی در روال خشک نمود الوار، را  ببار آورد. بطور مثال، در صورتی که قطرات آب بر روی بخشهای مربوط به تعیین رطوبت وجود داشته باشد ولی بر روی نمونه‌‌ها نباشد،  محاسبه وزن نمونه بسیار کمتر از حد خود و همچنین محاسبه میزان رطوبت جاری نیز بسیار بیشتر از حد آن صورت می‌پذیرد. این امر موجب می‌شود تا اپراتور کوره میزان رطوبت را بیش از میزان واقعی آن پنداشته و تغییرات لازمه در برنامه با تاخیر انجام گردد. نتیجه آخری که ممکن است بدین علت ببار آید تمدید زمان خشک‌سازی غیرلازم می‌باشد. بطور معکوس، در صورتی که قطرات آب تنها بر روی نمونه وجود داشته باشد و نه بر روی بخشهای تعیین کننده رطوبت، میزان محاسبه فوق بسیار بالا خواهد بود و میزان رطوبت جاری بسیار پایین. این امر موجب می‌شود گمراهی اپراتور شده و چنین خواهد پنداشت که میزان رطوبت کمتر از میزان واقعی آن است و در نتیجه تغییرات در برنامه کوره بسیار زودتر از حد معمول انجام می‌پذیرد. این پدیده نیز که موجب تسریع در برنامه کوره می‌گردد ممکن است نقصهای مربوط بخود را داشته باشد. برای ممانعت از اینگونه مشکلات بالقوه می‌بایست از ارزیابیهای مربوط به میزان رطوبت میانی  یا میانی استفاده نمود.
چه موقع می‌بایست نسبت به انجام تستهای میانی اقدام نمود؟
به هنگامی که میزان رطوبت محاسبه شده یک یا چند نمونه کوره بسیار بیشتر از دیگر نمونه‌ها باشد، یا به هنگامی که سرعت روال خشک سازی آنها بظاهر بسیار کمتر از سرعت میانگین باشد، می‌بایست به منظور ارزیابی بهتر وزن محاسبه شده جهت روال خشک سازی تست رطوبت بر روی نمونه‌ها انجام شود. بهترین زمان برای انجام این ارزیابی هنگامی است که میزان رطوبت میانگین نمونه در حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد می‌باشد. در صورتی که اپراتور خواسته باشد ارزیابی بهتری از میزان رطوبت بدست آورد، می‌تواند تستهای میانی را  در مورد کلیه نمونه‌ها یک محموله بکار برد.

میزان رطوبت میانی نهایی تنش نمونه کوره

 

چگونه تستهای میانی را انجام دهیم؟
بخشی را در حدود ۵ اینچ از یک طرف نمونه کوره ببرید. پس از آن، از انتهای یک نمونه جدید کوره قطعه‌ای در حدود یک اینج را بعنوان بخش تعیین رطوبت بریده و سپس فورا آن را وزن نموده و در کوره خشک نمائید. انتهای نمونه جدیدا بریده شده را پوشش داده و و آن را فورا وزن کنید. وزن جدید نمونه در حقیقت وزن اصلی بکار گرفته شده در معادله (۲) می‌باشد.  پس از وزن نمودن نمونه، آن را بر روی کپه در کوره قرار دهید. بمجرد آنکه بخش تعیین رطوبت خشک شد آن را وزن کرده و میزان رطوبت آن را با معدله (۱)  محاسبه کنید. مقدار جدید میزان رطوبت، همراه با وزن اصلی جدید نمونه در معادله (۲) را جایگزین کنید تا وزن جدید محاسبه شده کوره بدست آید و سپس آن را در معدله (۳) بکار گیرید تا میزان جاری رطوبت نمونه در کلیه موارد وزن‌کشی حاصل گردد.
ممکن است نیاز به کنترل میزان رطوبت در مواقع پایانی کار کوره باشد تا ارزیابی بهتری برای آنکه به چه هنگامی می‌بایست روال یکسان‌سازی را آغاز نمود بدست آید.
شکل ۱٫ روش برش هر بخش به منظور برآورد یا اندازه‌گیری میزان رطوبت پوسته و هسته یا مرکز چوب.

میزان رطوبت میانی نهایی تنش نمونه کوره

 

پوسته میانی و تستهای رطوبت مرکزی
گرادیانهای میزان رطوبت قبلا مورد بحث قرار گرفت. در برخی از مواقع دانستن میزان رطوبت پوسته (قسمت بیرونی تخته) و هسته یا مرکز (قسمت داخلی تخته) برای اپراتور مفید می‌باشد. بطور مثال برای گونه‌ای که در معرض نقصهای مربوط به روال خشک‌سازی می‌باشد،  نظیر بلوط، بسیار مهم می‌باشد تا بالابردن دما در کوره تا میزان دمای چند مرحله قبل در برنامه کوره به تاخیر افتد تا آنکه میزان رطوبت هسته به ۲۵ درصد یا کمتر برسد. در غیر این صورت،  پدیده مشبک شدگی یا لانه زنبوری ممکن است روی دهد. با این وجود، به هنگامی که هسته دارای ۲۵ درصد رطوبت باشد، میانگین میزان رطوبت برای کل قطعات چیزی حدود کمتر از ۲۵ درصد خواهد بود و از اینرو، معمولا بعنوان نماد قابل اطمینان میزان رطوبت هسته بشمار نمی‌آید. از اینرو،  در برخی از مواقع ارزیابی میزان رطوبت پوسته و هسته مفید خواهد بود. یک بخش تعیین رطوبت عادی، یک اینچ در امتداد با گره، بریده شده و پس از آن برشهای بعدی در بخشهای پوسته و هسته همانند شکل ۱ بوجود می‌آید. پوسته و هسته بطور مجزا وزن شده و سپس در کوره خشک شده بگونه‌ای که میزان رطوبت را بتوان بر اساس معادله (۱) محاسبه نمود.
 شکل ۲٫ روش برش بخشهای تنش برای تستهای سخت‌شدگی. الوار کمتر از ۲/۱-۱ اینچ به سه زبانه یا شاخک بریده شده و زبانه وسطی برداشت می‌شود. چوبی که ضخامت ۲/۱-۱ اینچ یا بیشتر را داشته باشد به شش زبانه بریده شده و زبانه دوم و پنجم آن برداشت می‌شود.

میزان رطوبت میانی نهایی تنش نمونه کوره

 

میزان رطوبت نهایی و تستهای تنش
پس از آنکه الوار تا میزان رطوبت مد نظر خشک شد، تنشهای خشک سازی با استفاده از فرآیند بهین‌سازی (فصل ۷) تسکین یافته و میزان رطوبت نهایی تست شده محموله خارج شده از کوره در حد مطلوب خواهد بود. میزان رطوبت میانگین همراه با ارزیابیهای پوسته و هسته را می‌توان به همان روشی که قبل تشریح شد انجام داد.
شکل ۳٫ الف- روشی برای برش بخشهای تنش برای تستهای سخت‌شدگی حاد. ب- زبانه‌ها حالت خمیدگی یافته بکونه‌ای که بصورت متقاطع درآمده‌اند که نشان دهنده شدت سخت‌شدگی می‌باشد.
 
تنشهای روال خشک‌سازی قبلا تشریح گردیده است. همچنین تسکین این تنشها (بصورت بهین‌سازی) در مباحث آتی مورد بحث قرار گرفته و نتایج عدم تسکین تنشها نیز مورد مطالعه قرار گرفته خواهد شد. در اینجا ما چگونگی آماده سازی و تفسیر یا بررسی بخشهای تنش را تشریح می‌نمائیم. دو روش اولیه برای آماده نمودن بخشهای تنش وجود دارد. هر دوی این روشها بر روی این اصل استوارند که تنشها، که بصورت کششهایی در ناحیه مرکزی و فشردگی بر روی پوسته ظهور می کنند، به هنگام برش بوسیله اره بصورت غیرمتوازن یا بدون تراز درمی‌آیند. شکل ۲ نشان دهنده یکی از روشهای برش بخشهای تنش می‌باشد و بیانگر عکس‌العمل بخشهایی می‌باشد که بصورت سخت (بخشهایی با پسماند توزیع‌های خشک سازی) درآمده و اصطلاحا سخت‌گردانی شده‌اند. به هنگامی که بخشها دارای تنش گردید، دو شاخک  بیرونی دارای فشردگی گردیده چرا که تنش وارده به مرکز بوسیله برش اره آزاد می‌شود. از اینرو، طرفین داخلی شاخکها بواسطه آزاد شدن تنشها کوتاه می‌شوند.

میزان رطوبت میانی نهایی تنش نمونه کوره

در برخی از مواقع تست سخت شدگی عرضی هیچگونه تنشی را نشان نمی‌دهد، ولی با این وجود به هنگام اره شدن الوار خمیده می‌شوند. خمیدگی بوسیله تنشهای طولی بوجود می‌آید که یا ناشی از تنشهای طولی در نواحی سطح می‌باشد و یا ناشی از انقباضات طولی بوجود آمده بواسطه واکنشهایی نظیر تنش در چوبهای سخت می‌باشد. این تنشها اغلب به هنگامی که دمای بهین‌‌سازی یا میزان رطوبت تعادلی بسیار کم باشد و یا زمان بهین‌سازی بسیار کوتاه باشد بصورت غیر برجسته و ساکن می‌باشند. تنشهای طولی چوبهای شکل ۵ نشان دهنده آن است که آیا چنین تنشهایی وجود دارند یا خیر. در صورتی که تنشهای طولی بعنوان یک مشکل مطرح باشند، فرآیند بهین‌سازی می‌بایست در دمی ۱۸۰ درجه فارنهایت یا بیشتر انجام گردد. الوار می‌بایست دارای توازن و همسانی بوده و دستگاه ثبت کننده اطلاعات نیز می‌بایست در حالت کالیبره شده قرار داشته باشد. در صورتی که تنشهای طولی هنوز بعنوان یک مشکل مطرح باشند، تنظیمات دمای مرطوب را می‌توان به میزان یک درجه فارنهایت، از آنچه توصیه شده است، افزایش داد. همچنین مدت زمان این فرآیند را می‌توان بمدت ۴ ساعت، برای ضخامت یک اینچ، تمدید نمود. در صورتی که فشارهای چوب دارای تنش بسیار شدید باشد، انجام هر نوع از فرآیندهای بهین سازی حاصلی را در بر نخواهد داشت.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.