مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

چشم انداز عرضه و مصرف چوب سوخت

چشم انداز عرضه و مصرف چوب سوخت

چشم انداز عرضه و مصرف چوب سوخت – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۵۷
کد مقاله
WOD57
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
چشم انداز عرضه و مصرف چوب سوخت
نام انگلیسی
SUPPLY AND CONSUMPTION OUTLOOK OF WOODFUEL
تعداد صفحه به فارسی
۴۰
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۳
کلمات کلیدی به فارسی
انرژی چوب ، چوب سوخت
کلمات کلیدی به انگلیسی
Wood Energy , Woodfuels
مرجع به فارسی
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد
مرجع به انگلیسی
UN- FAO
کشور
ایالات متحده

چشم انداز عرضه و مصرف  چوب سوخت

هرچقدر چوب سوخت به مصرف برسد، درهمان اندازه باید تولید شود. این اصلی است که برای استخراج داده‌های مربوط به عرضه چوب سوخت، با تعداد کمی استثنای قابل توجه، مورد استفاده می‌گیرد. در نتیجه داده‌‌های مستقل مربوط عرضه به ندرت موجودند و نقشه و برنامه‌ ریزی خاصی برای برقرار کردن تعادل میان عرضه وتقاضا وجود ندارد. شرایط باید با سوخت‌های فسیلی و یا الکتریسته که در مورد آنها داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های واقعی موجود است، مقایسه شود. نیازهای آتی عرضه توسط پیشگوئی‌های تقاضا و بر اساس داده‌‌‌های کنونی‌ مصرف، بررسی وکنترل می‌شود. داشتن پیشگویی مناسبی از تقاضا، امکان برنامه ریزی دقیق را در این عرضه مهیا می‌نماید.
در مقابل، تا زمانیکه داده‌های حال و آتی عرضه چوب همچنان در دسترس نباشند،  داشتن پیشگویی مناسبی از تقاضا برای چوب سوخت به عنوان یک برنامه آکادمیک در نظر می‌باشد. چگونه می‌توان این شرایط را بهبود بخشید؟ RWEDP سعی در ارزیابی و تخمین عرضه بالقوه چوب سوخت در حال و آینده دارد. برای انجام این تخمین از تخمین‌های برتر ارائه شده در فصل هفتم استفاده شد و به اجبار از تعدادی فرضیات اساسی نیز استفاده شد. این فرضیات نشان می‌دهند که برای داشتن پیشگویی تقاضا با یک تمرین (الگوی) معقول نیاز به جمع آوری اطلاعات تکمیلی از حوزه عرضه چوب سوخت است.
برای زمان کنونی این نتایج به شناسایی موضوعات مرتبط با این برنامه کمک می‌کند. هر چند باید تاکید شود که داده‌های جمع آوری شده ملی هنوز دارای نواقصی است، مثل آنکه تفاوت‌های محلی و منطقه‌ای را نمی‌توان آشکار ساخت. درنهایت اطلاعات (داده‌های) عرضه وتقاضا بر پایه نواحی استخراج می‌شوند.

چشم انداز عرضه و مصرف چوب سوخت

 

ترازهای کشوری
ترازها تنها دورنمائی از مصرف چوب سوخت و عرضه بالقوه از منابع جنگلی و غیر جنگلی برای تمام منطقه و یا هر کشوری را نشان می‌دهند. گرچه بخشی بر پایه فرضیات متناسب به گرایش‌های آتی و راندمان منابع طبیعی استوار شده‌اند، می‌توان برآورد کرد که برای یک منطقه همچون تمام مناطق و برای اغلب کشورها، عرضه بالقوه می‌تواند متناسب با مصرف انبوه باشد. برای اغلب کشورها به نظر می‌رسد که فاصله‌ای میان عرضه و مصرف وجود داشته باشد (بنگلادش، نیال، پاکستان). اما ممکن است عدم تعادل به دلیل عدم صحت و دقت داده‌ها و یا زیاد بودن فرضیات محافظه کاران در ارتباط با عرضه باشد. با این وجود، ممکن است این کشور‌ها نیاز به توجه ویژه‌ای به انرژی چوب داشته باشند. این مسئله برای کشور‌های هند، سریلانکا، تایلند و ویتنام که ممکن است پس از سال ۲۰۱۰ در معرض خطر باشند، می‌تواند شرایط بحرانی خاصی را ایجاد نماید.
کاربری زمین
داده‌های کاربری زمین برای سال ۱۹۹۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(ردیف۴-۱) از ارزیابی منابع جنگلی FAO درسال ۱۹۹۰ استخراج شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، (۱۹۹۳و FAO)، سال ۱۹۹۵ (ردیف۶-۵) «وضعیت جنگل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهان» (FAO , 1997a). به دلیل آنکه داده‌های مربوطه به مصرف چوب سوخت تنها تا سال ۱۹۹۴ موجود است، داده‌های مربوط به کاربری زمین برای سال ۱۹۹۴ به بعد مورد نیاز است. همچنین این داده‌ها، بواسطه عدم وجود داده‌های مرتبط و دخل و تصرف داده‌های سال ۱۹۹۰ و۱۹۹۵، و با فرض ثابت بودن نرخ رشد سالیانه در دوره ۵ ساله، استخراج شدند(ردیف ۹-۷ را ببینید).

چشم انداز عرضه و مصرف چوب سوخت

 

تولید چوب
داده‌ها برای جنگل طبیعی به ازای هر کشور (FAO , 1993) با فرض متوسط محصول سالینه ۱% از تراکم زیست توده (برگ‌های محاسبه شده، ردیف ۲۹-۲۷ را ببینید)، استخراج شد. در خصوص زمین‌های جنگلی و سایر زمین‌های درختکاری شده، مقدار ثابتی برای تمام کشورها و بر پایه منابع گوناگون و متفاوت فرض شد (ردیف ۳۱-۳۰).
تولید چوب از زمین‌های کشاورزی
داده‌های مربوط به نواحی کشاورزی برای سال ۱۹۸۴ و ۱۹۹۴ (ردیف ۴۵-۴۴) از آمار FAO  حاصل شد (FAO , 1995b). نواحی کشاورزی برای سال ۲۰۱۰ با فرض کاهش نواحی در دوره ۹۴- ۱۹۸۴، پیشنهاد و طرح ریزی شده و از طرف دیگر این نواحی با میانگین یکسان افزایش سالانه همچون دوره ۹۴- ۱۹۸۴ (ردیف ۴۶)، افزایش خواهند یافت.

چشم انداز عرضه و مصرف چوب سوخت

 

مصرف سوخت چوب
داده‌های مربوط به مصرف سوخت چوب با تخمین‌های برتر موجود برای RWEDP و از منابع گوناگون اطلاعاتی جمع‌آوری و انطباق داده شده‌ (ردیف ۷۹). برای آن کشورها و برای داده‌های مربوط به منابع سوخت چوب، به معنای سهم سوخت چوب از جنگل‌ها (ردیف ۷۶)، داده‌ها برای تخمین سوخت چوب مصرف شده واقعی، مورد استفاده قرار گرفتند. مجدداً برای آن کشورها و برای داده‌هایی که در دسترس نبودند متوسط منطقه‌ای ۳۲% از هر ناحیه جنگلی، استفاده شد.
مصرف سوخت چوب درسال ۲۰۱۰ (ردیف ۹۵) با فرض رابطه همبستگی ۱ به ۱ بین رشد جمعیت و مصرف سوخت چوب، طرح ریزی شد. طرح‌های جمعیتی برای تمام کشورها از موسسه منابع جهانی تهیه شد (ردیف ۹۴).

چشم انداز عرضه و مصرف چوب سوخت

 

تحقیقات و توسعه در خصوص سوخت پس‌ماندها 
پس‌ماندهای گوناگون در زیست توده‌ها، شامل پس‌ماندهای محصولات کشاورزی به صورت وسیعی به عنوان سوخت مناسب و جایگزین اغلب سوخت‌های ترجیحی همچون چوب استفاده می‌شوند. مصرف کنندگان کنونی این موارد خانواده‌های فقیر و بسیاری از صنایع سنتی هستند. مصرف آتی ممکن است تحت شرایط افزایش فشار بر روی منابع محلی سوخت چوب و یا مسایل ثانویه مرتبط با  گروه‌های معین جمعیتی، افزایش یابد.
پس‌ماندهای محصولات کشاورزی همچون پوسته و پوشال برنج، پوسته نازک و ضخیم نارگیل، هسته روغنی خرما، پوسته‌ها و الیاف همچون خاک اره و سایر زیست توده‌های، پتانسیل گسترده‌ای برای کاربرد به عنوان سوخت دارند. این موضوع حتی تحت فرضیه محافظه کارانه‌ای که تنها نیمی از پس‌ماندهای فرآوری شده به عنوان سوخت استفاده می‌شوند، نیز صادق است.
تاکنون اغلب سوخت‌های پس‌ماند برای انتقال حجیم بوده و از نظر استعمال سخت و دشوار هستند، همچنین احتراق آنها می‌تواند نامناسب و ناسالم باشد. اغلب فعالیتهای تحقیق و توسعه‌، یک فعالیت لازم و ضروری بوده و می‌توان از این طریق تولید، سوخت‌های ناشی از پس‌ماندهای کشاورزی را بالا برد و خصوصیات احتراقی آنها را بواسطه فناوری‌هایی ارزان بهبود بخشید.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.