مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

چشم انداز عرضه و مصرف چوب سوخت

چشم انداز عرضه و مصرف چوب سوخت

چشم انداز عرضه و مصرف چوب سوخت – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
57
کد مقاله
WOD57
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
چشم انداز عرضه و مصرف چوب سوخت
نام انگلیسی
SUPPLY AND CONSUMPTION OUTLOOK OF WOODFUEL
تعداد صفحه به فارسی
40
تعداد صفحه به انگلیسی
23
کلمات کلیدی به فارسی
انرژی چوب ، چوب سوخت
کلمات کلیدی به انگلیسی
Wood Energy , Woodfuels
مرجع به فارسی
سازمان غذا و كشاورزی سازمان ملل متحد
مرجع به انگلیسی
UN- FAO
سال
2011
کشور
ایالات متحده
چشم انداز عرضه و مصرف چوب سوخت
 
 
سازمان غذا و كشاورزی سازمان ملل متحد
چشم انداز عرضه و مصرف  چوب سوخت
هرچقدر چوب سوخت به مصرف برسد، درهمان اندازه باید تولید شود. این اصلی است كه برای استخراج داده‌های مربوط به عرضه چوب سوخت، با تعداد كمی استثنای قابل توجه، مورد استفاده می‌گیرد. در نتیجه داده‌‌های مستقل مربوط عرضه به ندرت موجودند و نقشه و برنامه‌ ریزی خاصی برای برقرار كردن تعادل میان عرضه وتقاضا وجود ندارد. شرایط باید با سوخت‌های فسیلی و یا الكتریسته كه در مورد آنها داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های واقعی موجود است، مقایسه شود. نیازهای آتی عرضه توسط پیشگوئی‌های تقاضا و بر اساس داده‌‌‌های كنونی‌ مصرف، بررسی وكنترل می‌شود. داشتن پیشگویی مناسبی از تقاضا، امكان برنامه ریزی دقیق را در این عرضه مهیا می‌نماید.
در مقابل، تا زمانیكه داده‌های حال و آتی عرضه چوب همچنان در دسترس نباشند،  داشتن پیشگویی مناسبی از تقاضا برای چوب سوخت به عنوان یك برنامه آكادمیك در نظر می‌باشد. چگونه می‌توان این شرایط را بهبود بخشید؟ RWEDP سعی در ارزیابی و تخمین عرضه بالقوه چوب سوخت در حال و آینده دارد. برای انجام این تخمین از تخمین‌های برتر ارائه شده در فصل هفتم استفاده شد و به اجبار از تعدادی فرضیات اساسی نیز استفاده شد. این فرضیات نشان می‌دهند كه برای داشتن پیشگویی تقاضا با یك تمرین (الگوی) معقول نیاز به جمع آوری اطلاعات تكمیلی از حوزه عرضه چوب سوخت است.
برای زمان كنونی این نتایج به شناسایی موضوعات مرتبط با این برنامه كمك می‌كند. هر چند باید تاكید شود كه داده‌های جمع آوری شده ملی هنوز دارای نواقصی است، مثل آنكه تفاوت‌های محلی و منطقه‌ای را نمی‌توان آشكار ساخت. درنهایت اطلاعات (داده‌های) عرضه وتقاضا بر پایه نواحی استخراج می‌شوند.
ترازهای كشوری
ترازها تنها دورنمائی از مصرف چوب سوخت و عرضه بالقوه از منابع جنگلی و غیر جنگلی برای تمام منطقه و یا هر كشوری را نشان می‌دهند. گرچه بخشی بر پایه فرضیات متناسب به گرایش‌های آتی و راندمان منابع طبیعی استوار شده‌اند، می‌توان برآورد كرد كه برای یك منطقه همچون تمام مناطق و برای اغلب كشورها، عرضه بالقوه می‌تواند متناسب با مصرف انبوه باشد. برای اغلب كشورها به نظر می‌رسد كه فاصله‌ای میان عرضه و مصرف وجود داشته باشد (بنگلادش، نیال، پاكستان). اما ممكن است عدم تعادل به دلیل عدم صحت و دقت داده‌ها و یا زیاد بودن فرضیات محافظه كاران در ارتباط با عرضه باشد. با این وجود، ممكن است این كشور‌ها نیاز به توجه ویژه‌ای به انرژی چوب داشته باشند. این مسئله برای كشور‌های هند، سریلانكا، تایلند و ویتنام كه ممكن است پس از سال 2010 در معرض خطر باشند، می‌تواند شرایط بحرانی خاصی را ایجاد نماید.
باید تاكید شود كه این ترازها بر پایه داده‌های جمع آوری شده ملی استوار بوده و ممكن است واریانس‌های منطقه‌ای از قحطی تا فراوانی را تحت پوشش قرار دهد.
ارقام مربوط به مصرف چوب سوخت بر اساس تخمین‌های برتر به دست آمده از منابع داده‌های گوناگون استوارند. ارقام عرضه بالقوه برپایه، داده‌ها، ارزیابی‌های و طرح ریزی‌ها برای كاربری زمین، راندمان (سودمندی) چوب برای درجات متفاوت كاربری زمین و موجود بودن چوب برای استفاده انرژی به دست آمده‌اند. نشریاتFAO بعنوان منبع اطلاعات برای كاربری زمین و راندمان (سودمندی) چوب استفاده می‌شوند. برای زمین‌های جنگلی و سایر زمین‌های دارای درخت و نواحی كشاورزی، عرضه بالقوه بر اساس متوسط تخمین‌های محصول سالیانه و فرضیه استفاده پایدار از منابع تعیین می‌شود. ضایعات چوب ناشی از تخریب جنگل‌ها مربوط به چوب‌هایی است كه به صورت بالقوه از زمین‌های پاكسازی شده جنگل‌های طبیعی به دلیل مصارف تجاری، توسعه زمین‌های كشاورزی و سایر دلایل، بدست آمده‌اند.
ترازهای چوب سوخت برای اسال 1994 (موقعیت حاضر) و 2010 (موقعیت طراحی شده) ارائه شده‌اند. مصرف چوب سوخت و تولید آن بر اساس واحد كیلوتن و واحدهای انرژی (پتاژول) بیان شده است.
نكته‌هایی در زمینه جداول تفصیلی چوب مخصوص سوخت (چوب سوخت)
این نكته‌ها به روشن شدن روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، داده‌‌‌‌‌‌‌‌ها وفرضیات مورد استفاده برای ارزیابی وطرح‌ریزی مصرف وعرضه، بالقوه چوب سوخت كمك میكند. (جدول‌های تفصیلی زیر را ببینید).
 
كاربری زمین
داده‌های كاربری زمین برای سال 1990‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(ردیف4-1) از ارزیابی منابع جنگلی FAO درسال 1990 استخراج شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، (1993و FAO)، سال 1995 (ردیف6-5) «وضعیت جنگل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهان» (FAO , 1997a). به دلیل آنكه داده‌های مربوطه به مصرف چوب سوخت تنها تا سال 1994 موجود است، داده‌های مربوط به كاربری زمین برای سال 1994 به بعد مورد نیاز است. همچنین این داده‌ها، بواسطه عدم وجود داده‌های مرتبط و دخل و تصرف داده‌های سال 1990 و1995، و با فرض ثابت بودن نرخ رشد سالیانه در دوره 5 ساله، استخراج شدند(ردیف 9-7 را ببینید).
به دلیل اینكه داده‌های مربوط به دیگر زمین‌های جنگلی سال 1995موجود نبودند، این موارد بصورت ثابت فرض گردید (ردیف4 و10). نواحی تحت درختكاری درختان نارگیل، كائوچو و نخل روغنی (ردیف (1) بصورت متمایز مشخص گردیدند، چرا كه داده‌ها و ارقام مربوط به تولید چوب را می‌توان از اطلاعات ویژه مربوط به تولید محصولات كشاورزی، حاصلخیزی و نسبت‌های پسماندها به تولید، به دست آورد.
تولید چوب
داده‌ها برای جنگل طبیعی به ازای هر كشور (FAO , 1993) با فرض متوسط محصول سالینه 1% از تراكم زیست توده (برگ‌های محاسبه شده، ردیف 29-27 را ببینید)، استخراج شد. در خصوص زمین‌های جنگلی و سایر زمین‌های درختكاری شده، مقدار ثابتی برای تمام كشورها و بر پایه منابع گوناگون و متفاوت فرض شد (ردیف 31-30).
تولید چوب از زمین‌های كشاورزی
داده‌های مربوط به نواحی كشاورزی برای سال 1984 و 1994 (ردیف 45-44) از آمار FAO  حاصل شد (FAO , 1995b). نواحی كشاورزی برای سال 2010 با فرض كاهش نواحی در دوره 94- 1984، پیشنهاد و طرح ریزی شده و از طرف دیگر این نواحی با میانگین یكسان افزایش سالانه همچون دوره 94- 1984 (ردیف 46)، افزایش خواهند یافت.
مصرف سوخت چوب
داده‌های مربوط به مصرف سوخت چوب با تخمین‌های برتر موجود برای RWEDP و از منابع گوناگون اطلاعاتی جمع‌آوری و انطباق داده شده‌ (ردیف 79). برای آن كشورها و برای داده‌های مربوط به منابع سوخت چوب، به معنای سهم سوخت چوب از جنگل‌ها (ردیف 76)، داده‌ها برای تخمین سوخت چوب مصرف شده واقعی، مورد استفاده قرار گرفتند. مجدداً برای آن كشورها و برای داده‌هایی كه در دسترس نبودند متوسط منطقه‌ای 32% از هر ناحیه جنگلی، استفاده شد.
مصرف سوخت چوب درسال 2010 (ردیف 95) با فرض رابطه همبستگی 1 به 1 بین رشد جمعیت و مصرف سوخت چوب، طرح ریزی شد. طرح‌های جمعیتی برای تمام كشورها از موسسه منابع جهانی تهیه شد (ردیف 94).
تحقیقات و توسعه در خصوص سوخت پس‌ماندها 
پس‌ماندهای گوناگون در زیست توده‌ها، شامل پس‌ماندهای محصولات كشاورزی به صورت وسیعی به عنوان سوخت مناسب و جایگزین اغلب سوخت‌های ترجیحی همچون چوب استفاده می‌شوند. مصرف كنندگان كنونی این موارد خانواده‌های فقیر و بسیاری از صنایع سنتی هستند. مصرف آتی ممكن است تحت شرایط افزایش فشار بر روی منابع محلی سوخت چوب و یا مسایل ثانویه مرتبط با  گروه‌های معین جمعیتی، افزایش یابد.
پس‌ماندهای محصولات كشاورزی همچون پوسته و پوشال برنج، پوسته نازك و ضخیم نارگیل، هسته روغنی خرما، پوسته‌ها و الیاف همچون خاك اره و سایر زیست توده‌های، پتانسیل گسترده‌ای برای كاربرد به عنوان سوخت دارند. این موضوع حتی تحت فرضیه محافظه كارانه‌ای كه تنها نیمی از پس‌ماندهای فرآوری شده به عنوان سوخت استفاده می‌شوند، نیز صادق است.
تاكنون اغلب سوخت‌های پس‌ماند برای انتقال حجیم بوده و از نظر استعمال سخت و دشوار هستند، همچنین احتراق آنها می‌تواند نامناسب و ناسالم باشد. اغلب فعالیتهای تحقیق و توسعه‌، یك فعالیت لازم و ضروری بوده و می‌توان از این طریق تولید، سوخت‌های ناشی از پس‌ماندهای كشاورزی را بالا برد و خصوصیات احتراقی آنها را بواسطه فناوری‌هایی ارزان بهبود بخشید.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.