مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ارزیابی مصرف انرژی چوب

ارزیابی مصرف انرژی چوب

ارزیابی مصرف انرژی چوب – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۵۶
کد مقاله
WOD56
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
ارزیابی مصرف انرژی چوب
نام انگلیسی
ESTIMATES OF WOOD ENERGY CONSUMPTION
تعداد صفحه به فارسی
۱۵
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۲
کلمات کلیدی به فارسی
انرژی چوب ، چوب سوخت
کلمات کلیدی به انگلیسی
Wood Energy , Woodfuels
مرجع به فارسی
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد
مرجع به انگلیسی
UN- FAO
کشور
ایالات متحده

ارزیابی مصرف انرژی چوب

الگوی مصرف
چوب سوخت بعنوان یک کالا
چوب سوخت به میزان زیادی غیرتجاری است. بزرگترین گروه مصرف کنندگان چوب سوخت یا همان کشاورزان، به طور همزمان تولید کننده چوب سوخت نیز می‌باشند. به علاوه الگوهای مصرف چوب سوخت بسیار به محیط وابسته است. این موارد دلایل اصلی بشمار می‌آیند که چرا مکانیزمهای بازار مشابهی که برای دیگر اقلام کالا کاربرد دارند، در خصوص انرژی چوب اعمال نمی‌گردند.
 
گروههای مصرف کننده
مصرف کنندگان چوب سوخت گروههای متنوعی را در بخشهای داخلی نواحی شهری و روستایی و نیز بخشهای خدماتی، صنعتی تشکیل می‌دهند. بسیاری از مصرف کنندگان داخلی خانوارها هستند در حالیکه مصرف کنندگان ثروتمندتر چوب سوخت را از بازارهای محلی تهیه می‌کنند.
 
میزان سوخت مصرفی
سطوح مصرف چوب سوخت با توجه به کشور و منطقه تغییر می‌کنند. مصرف سرانه ملی بر اساس یک سری شرایط محلی همانند آب و هوا، ناحیه کشاورزی- اکولوژیکی، فرهنگ و سنت، درآمد خانوار و جمعیت خانواده، دسترسی به سوخت، قیمت سوخت، وسیله ها و گزینه‌های جایگزین متغیر می‌باشد. شرایط مختلفی را می‌توان با نوع کار بر روی زمین و الگوهای کشاورزی، تغییرات اقتصادی، مدرنیزاسیون و شهری سازی یا دیگر عوامل تغییر داد. بعلاوه مصرف کلی ملی بر حسب جمعیت نیز وابسته به محصول ناخالص ملی (GNP) است. اطلاعات مصرفی ارائه شده اغلب دست کم گرفته می‌شوند، زیرا مصرف صنعتی در آن گنجانده نمی‌شود یا مصرف خانگی به طور کامل ثبت نشده است ویا هر دو مورد اتفاق می‌افتند.

 

ارزیابی مصرف انرژی چوب

 

پویایی مصرف
گزینه های مصرف کننده
به طور کلی، تمامی‌گروههای مصرف کننده از یک سری گزینه ها برای هماهنگ کردن الگوی مصرفی خود با شرایط در حال تغییر استفاده می‌کنند. برای مثال موارد ذیل را می‌توان در اصول برای یک خانوارهای روستایی در نظر گرفت:
  • با پذیرفتن الگوهای ذخیره چوب سوخت مصرف کمتری داشته باشند.
  • چوب سوخت را تا حدودی با سوختهای فسیلی جایگزین کنند.
  • مبلغ بیشتری را در بازارهای محلی بپردازند.

ارزیابی مصرف انرژی چوب

عوامل سطح کلان: جمعیت، GNP، نرخ ها
هنگامی‌که سرانه مصرف دستخوش بسیاری از عوامل ناشناخته است، جمعیت، بصورت حداقل، یک عامل سطح کلان بشمار می‌آید که بر روی الگوی مصرف سوخت ملی تأثیر می‌گذارد. چنین چیزی می‌تواند در مورد تغییرات اقتصادی نیز صادق باشد. با افزایش میانگین سرانه GNP، تغییراتی در مصرف انرژی اتفاق می‌افتد که اغلب دربردارنده رشد مصرف انرژی و تغییر از منابع سنتی انرژی به منابع قراردادی برای بخشی از جمعیت است که بستگی به ویژگی های توزیع درآمد دارد. تأثیر خالص که در شکل ۵ نشان داده شده است، چشم اندازی کلی از مصرف انرژی زیست توده در ارتباط با سرانه GNP را نشان می‌دهد. این شکل نشان دهنده یک رویکرد کلی برای کاهش مصرف انرژی زیست توده همزمان با افزایش GNP است، ولی هیچ ارتباطی بین تغییرات صعودی در دو متغیر از این اطلاعات قابل اقتباس نیست. جدا از اطلاعات نقل شده، هیچ گونه اطلاعات درآمدی در خصوص مصرف کلی چوب سوخت موجود نیست.
داده‌ای مصرف
بانک‌های اطلاعاتی
اطلاعات مربوط به مصرف انرژی چوب به صورت متناوب توسط AEEMTRC ,IEA , WRI , VN , FAO چاپ ومنتشر می‌شود. تعدادی از این منابع امکان استفاده از داده ها را برای سایر سازمان‌ها فراهم می‌کنند، بنابر این بصورت مستقل نمی‌باشند. همچنین این اطلاعات توسط سازمان‌های دولتی منتشر می‌شود. ممکن است در بعضی از موارد، اطلاعات از سازمان‌های ملی و بین المللی بازیافت شود. علاوه بر این اطلاعات جانبی و فرعی به دست آمده بر پایه بازرسی‌های ویژ‌ه‌ای همچون ESMAP/ بانک جهانی و UNDP و دیگران نیز چاپ می‌شود. تعاریف استفاده توسط سازمان‌های گوناگون در بسیاری از موارد قابل مقایسه نیست و توجه کافی در استعمال و معنی آنها باید به کار گرفته شود، مثلاً زمانی که عناوینی همچون چوب سوخت، چوب مخصوص سوخت، پس ماندها و غیره، به کار برده می‌شوند.
 
بهترین ارزیابی‌ها
برای تعیین و شناسایی بهترین تخمین و ارزیابی از کاربرد و استفاده چوب مخصوص سوخت در منطقه Asia –pacific، ترجیح داده می‌شود تا تنها از یک سیستم بانک اطلاعاتی استفاده شود. اینگونه می‌توان تصور نمود که داده‌های موجود در یک سیستم منفرد بانک اطلاعاتی به شیوه مشابهی حاصل شده‌اند هم تحت عنوان تعاریف و هم تحت عنوان فاکتورهای تبدیل از واحدهای اطلاعای به واحدهای انرژی. متاسفانه، با توجه به تفاوت‌های زیاد میان ارقام همچون فقدان جامعیت و تکامل، استفاده از یک سیستم بانک اطلاعاتی برای منطقه  Asia –pacific  دشوار است. بنابراین ترکیب سیستم‌های اطلاعاتی متفاوت برای این مقاله مورد استفاده قرار گرفت، استفاده از چنین سیستم بزرگی (عدم استفاده از سیستم منفرد بانک اطلاعاتی) به اندازه کافی می‌تواند بطور اساسی برای تمام کشورهای منطقه استفاده شود.

ارزیابی مصرف انرژی چوب

 

دورنمای مصرف
طرح ریزی‌ها
همانگونه که شرایط محلی متعددی نقش ساسی را در مصرف چوب ایفا می‌کنند، اندازه تاثیر هر کدام از فاکتور‌ها به تنهایی بر روی کل مقدار انرژی مصرف شده ملی و همچنین بر روی انتخاب سوخت ناشناخته است. بنابراین، طرح ریزی اصولاً بر پایه استقرا‌‌ءهای یا قیاس‌های مبتنی بر گزارش‌های تاریخی پایه ریزی می‌شوند. برای گزارش امکان فراهم کردن متناوب این طرح ریزی‌های ساده، دو تمرین در مدلسازی کامپیوتری توسط پرسنل RWEDP اجرا شد. یک تمرین بر پایه اطلاعات منتشر شوده توسط (FAO ,1997b) بنا شده است. تمرین دیگر بر پایه تمرین ارزیابیهای انجام شده در زمینه مصرف چوب سوخت موجود در این مقاله است. نتایج مربوط به هر دو تمرین در جدول ۲-۷ در انتهای این فصل نشان داده شده است.

ارزیابی مصرف انرژی چوب

 

تجارت بروشی مرسوم
بسیاری از محاسبات سطحی، با استفاده از طرح ریزی‌های «تجارت به شیوه مرسوم» توسط UN –ESCAP برای مصرف انرژی مرسوم (ESCPA , 1997) ایجاد شده است که نشان ‌دهنده آن است که در سال ۱۹۹۴، مصرف چوب سوخت ۲/۸% تا ۸/۹% از کل مصرف انرژی بوده است (کل انرژی مصرفی اینجا مربوط به انرژی‌های مرسوم (سنتی) و چوب سوخت‌ها است و انرژی زیست توده شامل آن نمی‌شود). در سال ۲۰۱۰ سهم چوب سوخت به مقدار ۶/۴ الی ۷/۵% کاهش خواهد یافت که وابسته به نوع سناریوئی است که در خصوص مصرف چوب سوخت ممکن است در نظر گرفته شود. این محاسبات برای مقاله جاری مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.