مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

خصوصیات چوب

خصوصیات چوب

خصوصیات چوب – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۵
کد مقاله
WOD05
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
خصوصیات چوب
نام انگلیسی
Characteristics of Wood
تعداد صفحه به فارسی
۱۳
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۰
کلمات کلیدی به فارسی
خصوصیات چوب
کلمات کلیدی به انگلیسی
Characteristics of Wood
مرجع به فارسی
انجمن کاغذ وجنگل آمریکا شورای چوب آمریکا
مرجع به انگلیسی
American forest & paper Association, American wood council
کشور

 خصوصیات چوب

 این مقاله شامل توضیح مختصری از خصوصیات و ویژگی‌های چوب است که می‌تواند ۱) بر روی ظاهر چوب تاثیرگذار باشد. ۲) بر روی قابلیت و کاربری آن تاثیرگذار باشد یا ۳) عامل ایجاد سؤال‌هایی در حوزه مقبولیت و شایستگی چوب باشد. اینگونه مواد به صورت کدبندی مورد بحث قرار نمی‌گیرند، اما در یک نگاه کلی، این اطلاعات می‌تاند مفید باشد.
 
 خصوصیات Characteristics
با تغییر محتوای رطوبت درون سلولی تولیدات چوبی، بویژه با خشک شدن رطوبت،  و در شرایطی که تغییر محتوای رطوبت به صورت کنترل نشده صورت پذیرد، شکل لایه‌های چوب تغییر می‌کند. زمانی که چوب خشک می‌شود، میزان جمع شدگی آنها در جهات مختلف، متفاوت است. میزان جمع شدگی به موازات رگه‌ها و لایه‌های چوب محدود می‌شود و زمانی بیشترین مقدار را دارد که روی خط مماس بر حلقه‌های رشد اندازه‌گیری می‌شود. میزان جمع شدگی در امتداد شعاع چوب، کمتر از خطوط مماس (تانژانت) لایه‌هاست. در حقیقت، بسته به جایی از کنده که برش زده می‌شود، خشک شدن کنترل نشده (تصادفی) باعث می‌شود که لایه‌های چوب، اشکال نامتعارف و غیرمعمولی، همانند آنچه در شکل زیر به صورت مبالغه آمیزی نشان داده شده است، را از خود بروز دهند.
ترک خوردگی Split 
خشک شدن کنترل نشده می‌تواند سبب جدا شدن لایه‌ها و الیاف چوب شود. این اتفاق می‌تواند زمانی روی دهد که الوارهای چوب از کارخانه خارج شده و در معرض رطوبت‌دهی اولیه برای کسب شرایط ویژه تجاری قرار می‌گیرند. شرایطی که الیاف و لایه‌های چوب از میان حلقه‌های رشد کرده جدا می‌شوند را بنام ترک خوردگی می‌خوانند. مقدار کمی از ترک خوردگی برای درجه بندی الوارها قابل قبول است و میزان آن منوط به درجه چوب می‌باشد. میزان زیاد ترک خوردگی بر روی کاربری چوب تاثیرگذار است و باعث می‌شود که الوارها در مرحله تجاری پذیرفته نشوند.
 

خصوصیات چوب

 

شکاف  Shake 
جدا شدن لایه‌های چوب در امتداد حلقه‌های چوب، شکاف نامیده می‌شود. همانند ترک خوردگی، تحت شرایط خاص رتبه بندی، مقدار مشخصی از این ویژگی قابل قبول است. اگر چه مقدار زیاد شکاف خوردگی بر روی میزان کارایی چوب تاثیرگذار است.
 لک زدگی سفید White Speck
در این مبحث یکی دیگر از شرایطی که وابسته به وجود رطوبت در چوب است و ممکن است که بر روی الوارهای چوب دیده باشید، توضیح داده می‌شود. البته لازم به ذکر است که این خصوصیت جزء مشکلات به حساب آورده نمی‌شود. همانگونه که ما در آینده با جزئیات بیشتری در این مورد بحث خواهیم کرد، ارگانیسم‌های زنده درون چوب برای ادامه حیات به رطوبت نیاز دارند. آنچه را که شما در این شکل می‌بینید، شرایطی است که ارگانیسم‌ها درون تکه چوب، الیاف چوب را خورده‌اند. بعد از اینکه قطعات الوار بریده و خشک شدند، ارگانیسم‌ها از بین می‌روند. هرگونه نقص و یا عیبی در اثر این ویژگی در مرحله رتبه بندی قطعات الوار مشخص می‌شود. اگر الوارها در معرض رطوبت مجدد قرار نگیرند این عیوب گسترش نیافته و در مرحله رتبه بندی مشکلی بوجود نمی‌آید.

خصوصیات چوب

 

پوسیدگی  Decay
آنچه در اینجا مشاهده می‌کنید، شرایط وابسته به رطوبتی است که بعنوان یک مشکل جدی به حساب می‌آید. برخلاف شرایط چوب پنبه‌ای شدن که تحت نام پوسیدگی خشک از آن نام برده می‌شود، این خصیصه نیازمند وجود رطوبت در محیط است. در درجه بندی الوارها هیچ مقداری از این پوسیدگی قابل قبول نیست و این شرایط در برخی از مواقع پس از آنکه الوارها کارخانه را ترک کردند، رخ می‌دهد.
گره Knots
شرایط معمولی دیگر که در قطعات الوار مشاهده می‌شود وجود گره در چوب است. یکی از فاکتورهای مهم در رتبه بندی الوار، وجود این گره‌ها، اندازه، موقعیت و تعداد آنهاست. از لحاظ کاربردی، یکی از مشکلاتی که این گره‌ها ایجاد می‌کنند در حین میخ کاری بر روی آنهاست و زمانی این روال مشکل‌زا می‌شود که میخ درست جایی که گره وجود دارد کوبیده می‌شود.
 
نقصان کیفیت Wane
نقصان یا وجود کاستی در کیفیت چوب، زمانی بوجود می‌آید که قطعات الوار دارای بخشی از لبه‌های خارجی کنده‌ای که از آن بریده شده‌اند، می‌باشند. اغلب اوقات، پوست درخت بر روی الوار باقی می‌ماند، گرچه در برخی از مواقع چیزی که دیده می‌شود فقط سطوح منحنی‌وار الوار بدون پوست می‌باشد. مقدار معینی از این شرایط در رتبه بندی الوارها پذیرفته است و مشکل کاربردی این پدیده آن است که می‌تواند منجر به ایجاد مشکلات دنباله داری در زمینه کاهش سطح مقاومت چوب شود.
تاثیرات رطوبت  Moisture affects
  • جمع شدگی و انبساط
  • پوسیدگی
 
 اهمیت کنترل   Control is important
گرچه خصوصیات مرتبط با کدبندی در اینجا ذکر نشده است، اما مشاهده خواهیم کرد که شرایط کنترل نشده رطوبت دهی و خشک کردن چوب‌ها و یا حضور طولانی رطوبت، باعث پیدایش مشکلاتی در الوارها و محصولات چوبی می‌شود. انبارداری مناسب چوب‌ها در مکان کارخانه، یکی از فاکتورهای کلیدی و بحرانی است. همان گونه که در این شکل مشاهده می‌شود، الوارها باید بر روی زمین انباشته شده و می‌بایست با استفاده از پوشش مناسب آنها را در برابر باران محافظت کرد.
 اغلب شرایط ناخوشایندی که شاهد آنها هستیم، همانطور که در شکل‌ها مشخص است، نتیجه نوع نگهداری و ذخیره چوبها می‌باشد.
واژه نامه vocabulary
 
خصوصیات چوب
Characteristics of Wood
ترک خوردگی
Split
شکاف
Shake
لک زدگی سفید
White Speck
پوسیدگی
Decay
گره
Knots
نقصان کیفیت
Wane
تاثیرات رطوبت
Moisture affects
انقباض چین‌خوردگی
Shrinkage
شعاع چوب
Wood radius
حلقه‌های رشد
Growth rings
الیاف
Fibers
رتبه
Grade
میخ‌کاری
Nailing
پوسته
Bark
محافظت
Protection
 
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.