مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

كامپوست ضایعات چوب و مقوا با بهره گیری از ضایعات باغ‌ها و پسماندهای آشپزخانه‌‌های خانگی

كامپوست ضایعات چوب و مقوا با بهره گیری از ضایعات باغ‌ها و پسماندهای آشپزخانه‌‌های خانگی

كامپوست ضایعات چوب و مقوا با بهره گیری از ضایعات باغ‌ها و پسماندهای آشپزخانه‌‌های خانگی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
7
کد مقاله
WOD07
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
كامپوست ضایعات چوب و مقوا با بهره گیری از ضایعات باغ‌ها و پسماندهای آشپزخانه‌‌های خانگی
نام انگلیسی
Composting Wood or Cardboard Waste with Green Garden or Household Kitchen Waste
تعداد صفحه به فارسی
42
تعداد صفحه به انگلیسی
30
کلمات کلیدی به فارسی
كامپوست ضایعات چوب و مقوا، ضایعات باغ‌ها، پسماندهای آشپزخانه‌‌های خانگی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Composting Wood and Cardboard Waste, Green Garden, Household Kitchen Waste
مرجع به فارسی
مرجع به انگلیسی
سال
2007
کشور

 

كامپوست ضایعات چوب و مقوا با بهره گیری از ضایعات باغ‌ها و پسماندهای آشپزخانه‌‌های خانگی
راهنمای عملی برای تولید كنندگان كامپوست جهت تولید كامپوست از ضایعات مقوایی و چوبی
 2007
1- مقدمه
هدف و قصد مبتنی بر استفاده
ساختار این راهنما
 1. مدیریت سایت
انتخاب تكنولوژی تولید كامپوست
 1. مقوا
ارزیابی تناسب و شایستگی برای تولید كامپوست
موارد مصرف كامپوست و محدودیت‌های آن
 1. نئوپان
ارزیابی تناسب و شایستگی در زمینه تولید كامپوست
موارد استفاده كامپوست و محدودیت‌های آن
 
 1. تخته فیبری با تراكم متوسط (MDF)
ارزیابی سودمندی این محصول در امر تولید كامپوست
بهره‌گیری از كامپوست و محدودیت‌های آن
 1. ضایعات بازاری
ارزیابی متناسب بودن مواد ضایعات بازاری جهت تولید كامپوست
موارد استفاده و محدودیت‌های این كامپوست
 1. هزینه‌ها و درآمدهای فرآوری كامپوست
 
1- مقدمه
راهنمای موجود اطلاعاتی را در خصوص تهیه كودهای كامپوست ضایعات چوب یا مواد حاصل از آن (همانند مقوا) از طریق بهره‌گیری از ضایعات باغچه‌های خانگی و آشپزخانه در اختیار تولید كنندگان مربوطه كه موارد ذیل را مدنظر قرار می‌دهند، قرار می‌دهد:
 • دریافت ضایعاتی نظیر مقوا كه بوسیله افراد مختلف جمع‌آوری شده است.
 • اضافه نمودن ضایعات دیگر و مشابه از منابع متفرقه
 • اضافه نمودن ضایعات چوب در فرآیند تولید كامپوست
هدف و قصد مبتنی بر استفاده
در این مقاله اینگونه در نظر گرفته می‌شود كه تولید كنندگان كود كامپوست كه این مبحث را دنبال می‌كنند در این امر به خوبی درگیر باشند و بر این مبنا هدف مبحث جاری بر اساس اصول كلی مشخصه‌های مواد كامپوست  (BSI PAS: 2005) پایه‌گذاری شده است.
این راهنما در حقیقت خود منبعث از تحقیقات انجام شده بوسیله ADAS می‌باشد كه بودجه آن بوسیله برنامه مرتبط با منابع ضایعاتی تامین گردیده و مبحث «امكان‌پذیری بهره‌گیری از ضایعات گلخانه‌ای و آشپزخانه‌ای در زمینه تولید كامپوست» را تحت پوشش قرار می‌دهد. بر این اساس گزارشات مربوطه در ارتباط با مقوله‌های وابسته به تحقیقات سایت‌ها یا مناطق تولید كننده كامپوست و مشخصه‌های آن می‌باشد. بطور كلی این تحقیق معرف آن است كه گستره وسیع‌تری از مواد ضایعاتی همچون مقوا یا پانلهای ضایعاتی را می‌توان در فرآیند تولید كامپوست قرار داد.
ساختار این راهنما
بخشهای این راهنما به گونه‌ای سازماندهی شده‌اند تا آنكه به خوبی بتوانند نقش راهنمایی تولید كنندگان كامپوست در این فرآیند را به عهده داشته باشند.
بخش 2 ارائه دهنده راهنمایی كلی در زمینه فرآیند مدیریت سایت یا محل مربوطه می‌باشد.
بخش 3 الی 6 هر كدام ضایعات مختلفی را مدنظر قرار خواهند داد و در هر بخش تولید كنندگان راهنمایی لازم در زمینه ارزیابی تناسب و امكان بهره‌گیری از ضایعات جهت تولید كود كامپوست را فراگرفته و علاوه بر این با محدودیت‌ها این فرآیند و محصولات آن آشنا می‌شوند.
 • بخش 3ـ مقوا (Cardboard)
 • بخش 4ـ نئوپان (Chipboard)
 • بخش 5ـ تخته فیبری با تراكم متوسط (Medium Density Fibreboard)
 • بخش 6ـ ضایعات بازاری (market waste)
 • بخش 7ـ قسمت نهایی كه ارائه دهنده خلاصه‌ای از هزینه‌ها و درآمدها در ارتباط با تولید كامپوست چوبی و مقوایی می‌باشد.
2- مدیریت سایت
اصول مدیریت سایت كه در مجموعه مقرارت PAS100:2005 مشخص شده است بطور گسترده‌ای در صنعت كامپوست شناخته گردیده است. این اصول بر مبنای مواد خاصی نمی‌باشند، بلكه اتكای آنها بیشتر بر روی فرآیند حاصله خواهد بود، بگونه‌ای كه فرآیندهای مدیریت مشابهی را باید در زمینه ساخت كامپوست مقوایی، ضایعات چوبی و دیگر مواد بكار گرفت.
مضامین كاربردی PAS100 موكد اعمال رویه‌های كنترلی در طول انجام فرآیند تولید می‌باشد كه بر مبنای آن رویه‌های استاندارد (كه تحت عنوان SOP’s – رویه‌های عملیاتی سایت خوانده می‌شوند) به دقت اعمال می‌گردند. كیفیت مطلوب محصول نهایی بعنوان نكته آغازین توسعه این رویه‌ها به شمار می‌آید. تولید كنندگان كامپوست می‌بایست محدودیت‌های سطوح خطرات پیش روی (همانند عوامل بیماری‌زایی، فلزات سنگین) را در محصولات نهایی مورد توجه قرار دهند و بر این مبنا هر یك از مراحل این فرآیند را بر اساس رویه‌های كنترل خطرات شناسایی كنند. در هر یك از مراحل، محدوده‌ای برای كنترل خطرات پیش‌بینی گردیده و برنامه اجرایی جهت رویارویی با آن مدنظر قرار خواهد گرفت. هر یك از تست‌های محصول موكد آن خواهند بود كه رویه‌های تولیدی به درستی و كارایی تمام اعمال گردیده‌اند. چنین رویه‌ای معمولا تحت عنوان آنالیز خطرات و برنامه‌ریزی نكته كنترل بحرانی (HACCP) خوانده می‌شود و نمونه‌ای از آن در جدول 1 نشان داده شده است.
انتخاب تكنولوژی تولید كامپوست
انتخاب تكنولوژی تولید كامپوست كه بوسیله متخصصین تولید انجام می‌گردد می‌بایست بر مبنای ملاحظات مختلفی باشد. از نكته نظر مواد اولیه كامپوست كه حاوی مقوا (یا ضایعات چوب) می‌باشند، نوع خاصی از تكنولوژی را نمی‌توان بصورت منفك و قابل توجه در نظر گرفت. نوع پایه این تكنولوژی كه هم اكنون اعمال می‌شود در شكل 1 نشان داده شده است.
3- مقوا
بطور فزاینده تولید كنندگان كامپوست از سوی مقامات محلی برای استفاده از مقوا تحت فشار می‌باشند. این امر بواسطه افزایش نرخهای بازیافت در نظر گرفته شده و می‌توان آن را بعنوان یك جایگزین روالهای بازیافت از نكته نظر مسئولان در نظر گرفت كه بر اساس آن آرزو دارند تا بتوان مقواهای دارای رتبه پایین را از ورقهای دارای رتبه بالاتر مجزا ساخت. برای یك تولید كننده كامپوست مزیت حاصله افزایش بها، افزایش حجم و جذب آب به هنگامی است كه با ضایعات خواربار یا غذایی مرطوب تركیب می‌شود.
ارزیابی تناسب و شایستگی برای تولید كامپوست
در انگلستان، مواد مقوایی ضایعاتی بطور عمده تحت عنوان مواد بسته‌بندی تولید می‌شوند. بر این اساس دو دسته اصلی وجود دارند:
 • مقواهای شیاردار (موجدار یا كنگره‌ای) كه معمولا برای بسته‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 • مقوای صاف كه بطور مثال بعنوان جعبه‌های خواربار با غلات و جعبه‌های كفش مورد استفاده قرار می‌گیرند.
اغلب ضایعات مقوایی را می‌توان به كامپوست تبدیل نمود. با این حال لازم است تا در زمینه استفاده از مقواهایی كه دارای لایه‌ها یا مواد دیگر می‌باشند احتیاط نمود. آزمایشات قبلی نشان داده‌اند كه در صورتی كه پوششهای فویل غیر قابل تجزیه پس از تبدیل بخشهای مقوایی بجای مانند، ممكن است مشكلاتی در خصوص استفاده از ماركهای ©Tetra packs بوجود آید. علاوه بر این مشكلاتی در زمینه پوششهای مقاوم در برابر رطوبت و روال تبدیل آنها در زمان مطلوب وجود خواهد داشت.
موارد مصرف كامپوست و محدودیت‌های آن
در صورتی كه مواد مقوایی با ضایعات خام تركیب شود و یا آنكه روال جمع‌آوری كوچه و بازاری ضایعات با 10% (وزن مرطوب) یا كمتر اعمال شود، نتیجه كامپوست تولید شده از تفاوت قابل توجهی با كامپوست تولیدی بدون اضافه نمودن مواد مقوایی نداشته و قابلیت جذب بازارهای مشابه را داشته و می‌توان آن را در كشاورزی، مزرعه‌داری مورد استفاده قرار داد و یا آنكه آن را با خاك سطح بالایی یا محصولات باغی مخلوط كرد.
 
4- نئوپان
نئوپان از طریق خرد سازی چوب به نمونه‌های كوچك با استفاده از ماشین‌آلات مربوطه تولید می‌شود. پس از خشك نمودن، ذرات دارای اندازه خاص با رزین تركیب شده و از طریق فرآوری مربوطه تبدیل به تخته نئوپان می‌شوند. نئوپان بعنوان ماده معمول در ساخت و ساز مورد استفاده قرار می‌گیرد و بازیافت آن مشكل است، اما می‌توان آن را به كامپوست تبدیل نمود.
ارزیابی تناسب و شایستگی در زمینه تولید كامپوست
امر تهیه كامپوست از نئوپان به میزان زیادی وابسته بدین موضوع می‌باشد كه چوب و چسبی كه برای تولید نئوپان بكار گرفته شده است از چه نوعی می‌باشند. به شرط آنكه چوب بصورت ساده باشد (یعنی روكش نداشته باشد) و بتوان آن را به ذرات یا اندازه‌های مناسب كاهش داد و آن را برای خرد سازی مهیا نمود، در صورتی كه جزء تشكیل دهنده اصلی دیگر آن یعنی رزین سالم باشد، می‌توان از آن در تولید كامپوست مورد استفاده قرار داد.
در این جا چند نمونه رزین‌های پیوند دهنده وجود دارند كه معمولا بر مبنای فرمالدئید می‌باشند. این رزین‌ها بصورت تغییرناپذیر با افزایش دما سخت می‌شوند و بر این مبنا ذرات چوب را به یكدیگر می‌چسبانند. انواع مختلف رزین‌هایی كه معمولا مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از:
 • فرمالدئید اوره (Urea formaldehyde)
 • فرمالدئید ملانین (Melanine-formaldehyde)
 • فرمالدئید اوره- ملانین (Melanine-urea formaldehyde)
 • فرمالدئید – فنول (Phenol-formaldehyde)
 • پلی‌اوره / ایزوسیانات (Isocyanates / polyurea)
آزمایشات ADAS تنها از نئوپانهای پیوند داده شده با فرمالدئید اوره استفاده نموده است و این نوع نئوپان بخوبی كامپوست شده است. بر این مبنا مستندات خاصی در این مقاله در زمینه رفتارهای دیگر انواع نئوپان كه در بالا ذكر شد وجود ندارد.
موارد استفاده كامپوست و محدودیت‌های آن
كامپوست تولید شده از نئوپان و ضایعات خام می‌تواند دارای میزان بالایی از نیتروژن باشد كه خود منبع اصلی مواد غذایی برای پشتیبانی از رشد گیاهان بشمار می‌آید. این كامپوست دارای رنگی روشن‌تر در مقایسه با كامپوست تولید شده با استفاده از مواد صرفا خام ضایعاتی می‌باشد.
از میزان مواد پیوند دهنده در طی فرآیند كامپوست به میزان قابل توجهی كاسته می‌شود، اما تجزیه كامل آنها غیر محتمل می‌باشد. فرمالدئید اوره هنوز نیز در كامپوست‌های تولید شده در طی اعمال آزمایشات مربوطه وجود دارد، اما در عین حال این كامپوست قابلیت پشتیبانی یا تامین رشد گیاهان بدون مشاهده هر یك از موارد ناهنجاری یا مشكلات بوجود آمده را خواهد داشت. فرمالدئید اوره برای سالیان بسیاری بعنوان كودهایی مورد استفاده قرار گرفته است كه دارای پخش شدگی یا انتشار آهسته‌ای می‌باشد و بر این مبنا قاعدتا نباید مشكلی را برای محصول نهایی بوجود آورد. تولید كنندگان نسبت به كامپوست نئوپان همراه با تركیبات دیگر با مقادیر انتخابی اقدام می‌كنند تا آنكه قادر باشند آن دسته از محصولات یا كودهای باغبانی را تولید نمایند كه از سابقه طولانی مدت موفقیت برخوردار باشند.
5- تخته فیبری با تراكم متوسط (MDF)
MDF از خرده‌های چوب ساخته شده است كه از طریق فرآوری ماشینی یا گرمایش تحت فشار به صورت خمیر در آمده است. این مواد با رزین تركیب شده و در دمای بالا تحت پرس قرار می‌گیرند. این محصول بعنوان مواد بسیار شایع ضایعات خانگی تلقی می‌شود، اما بازیافت آن مشكل است. برخی از تولید كنندگان كامپوست از این نوع تخته در روال فرآوری خود استفاده نموده‌اند.
ارزیابی سودمندی این محصول در امر تولید كامپوست
برای آن دسته از تولید كنندگانی كه از MDF استفاده می‌كنند مشخص شدن این نكته مهم خواهد بود كه منبع مواد استفاده شده پاك باشد. برخی از MDF ‌ها دارای پوششهای پلاستیكی می‌گردند كه تبدیل آنها به كامپوست نامناسب خواهد بود. بنابراین بررسی بصری منابع اولیه از این نظر مهم می‌باشد. بر این مبنا می‌توان نسبت به شناسایی آلاینده‌های فیزیكی، پلاستیكی یا شیمیایی همانند پوششهای رنگ اقدام نمود و خطر رد شدن یا عدم پذیرش مواد را به حداقل رساند. همانند نئوپان، حتی مواد پاك نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرند تا آنكه اطمینان حاصل شود رزین بكار رفته در آنها از نكته نظر تولید كامپوست ایمن باشد. علاوه بر این MDF ‌ها ممكن است شامل مواد دیگری باشند كه باید آنها را در ابتدای روال تولید مورد ارزیابی قرار داد.
بهره‌گیری از كامپوست و محدودیت‌های آن
كامپوست تولیدی در طی روالهای آزمایشی دارای میزان كافی مواد مغذی جهت پشتیبانی از رشد گیاهان می‌باشد و بر این اساس می‌توان آن را بعنوان مواد مكمل خاك برای امور كشاورزی و باغبانی بكار گرفت. با وجود آنكه فرمالدئید هنوز در محصول نهایی وجود دارد این موضوع دارای تاثیر منفی بر روی رشد گیاه نخواهد بود.
6- ضایعات بازاری
با وجود آنكه ضایعات بازاری تنها بخش كوچكی از كل ضایعات جمع‌آوری شده را تشكیل می‌دهد، توجه مكفی از سوی مقامات محلی در زمینه فرآوری آنها صورت می‌پذیرد، چرا كه فرآوری آنها می‌تواند تاثیر قابل توجهی را به بار آورد و فرصتهای مناسبی در زمینه بهره‌گیری از ضایعات تجزیه‌پذیر زیستی در زیرساخت‌های موجود را بوجود می‌آورد.
ارزیابی متناسب بودن مواد ضایعات بازاری جهت تولید كامپوست
ضایعات بازاری شامل مواد گوناگونی می‌باشد: منسوجات، بسته‌بندی‌ها، ضایعات خاكروبه همراه با ضایعات غذایی و غیره. بخش بزرگی از این میزان نیز شامل میوه‌جات، سبزیجات و پسماندهای آشپزخانه‌ای و رستورانها می‌باشد. آزمایشات به عمل آمده در ارتباط با مواد ضایعاتی بازاری بیشتر بر روی ضایعات میوه و سبزیجات تمركز داشته است چرا كه آنها جزء مواد شایع بازار تلقی می‌شوند.
 موارد استفاده و محدودیت‌های این كامپوست
كامپوست، همراه با ضایعات بازاری و غذایی، می‌بایست بازار مشابهی همچون كامپوست‌های منبعث شده از ضایعات خام را داشته باشند. همانند كامپوست ضایعات خام، این محصول را می‌توان بطور مناسب بعنوان مكمل خاك بكار گرفت و یا آنكه آن را با دیگر محصولات (جهت كاهش میزان شوری) تركیب نمود تا آنكه یك رتبه محصول باغی را تولید كرد و یا آنكه با تركیب محصول خاك سطحی قابل توجهی را به دست آورد.
7- هزینه‌ها و درآمدهای فرآوری كامپوست
كامپوست اقتصادی و كارای مواد مقوایی، MDF ، نئوپان یا ضایعات بازاری را باید در محل خاص خود انجام داد و بر این اساس عوامل ذیل دخیل می‌باشند:
 • مبلغ ورودی حاصل شده برای ضایعات
 • ظرفیت، در مقایسه با ضایعاتی كه روال تولید آنها آسانتر یا مشكل‌تر می‌باشند.
 • ظرفیت، در مقایسه با ضایعاتی كه با قیمت‌های كمتر یا بیشتری فراهم شده‌اند.
 • هزینه‌های حمل و نقل
 • هزینه‌های فرآوری
 • طول قرارداد و
 • سرمایه‌گذاری مورد نیاز
هزینه فرآوری ضایعات شامل مواد مقوایی نباید تفاوت چندانی با هم داشته باشند، چرا كه هزینه‌های افزایش یافته فرآوری مواد ضایعاتی بیشتر تحت پوشش افزایش بهای گردآوری نیز قرار خواهد داشت. آزمایشات انجام شده معرف می‌باشند كه سرمایه‌گذاری لازم در این زمینه بیشتر در خصوص فراهم آوردن سیستم خرد كننده مناسب خواهد بود. علاوه بر این حجم بالاتری از مواد دارای اندازه‌های بیشتر در مقایسه با كامپوست ضایعات خام مدنظر خواهد بود. هر گونه داشتن اندازه‌های بالاتر مواد ضایعاتی ممكن است باعث اضافه شدن هزینه‌های فرآوری یا دور ریخت شود.
ضمیمه 1. تعاریف
محصول جانبی حیوانی: كل بدن یا بخشی از بدن حیوانات و یا محصولاتی كه منشاء حیوانی دارند برحسب مفاد 4، 5 و 6 مقررات EC به شماره 2002/1774 (عدم مصرف برای انسان).
زیست تجزیه‌پذیر: دارای قابلیت تجزیه بوسیله فرآیندهای بیولوژیكی جهت تولید دی‌اكسید كربن، آب، زیست‌توده و دیگر تركیبات آلی.
تولید دسته‌ای: یك واحد قابل رهگیری تولید كه دارای پارامترهای واحدی می‌باشد.
تونل دسته‌ای: یك روش دسته‌ای فرآوری كامپوست كه در آن توده‌ای از مواد در یك تونل بارگذاری شده و سپس تحت فرآوری و باربرداری قرار می‌گیرند.
ضایعات خواربار: كلیه ضایعات غذایی كه از رستورانها و تاسیسات تهیه خواربار و همچنین آشپزخانه‌ها، شامل مراكز طبخ مركزی و آشپزخانه‌های خانگی، جمع‌آوری می‌شوند.
نئوپان: یك تخته متشكل از خرده‌های چوب كه از طریق روالهای مكانیكی خرده سازی بوجود می‌آید، نظیر خرده‌های جنگلی و ضایعات صنعتی چوب. پس از خشك نمودن، خرده‌های رتبه‌بندی شده با رزین تركیب گردیده و از طریق فرآوری مربوطه در یك پرس داغ به شكل تخته در می‌آید.
فرآیند تولید كامپوست: تجزیه بیولوژیكی اتوگرمایشی و گرماگرایی و تثبیت ضایعات زیست تجزیه‌پذیر تحت شرایط هوازی كنترل شده كه باعث بوجود آمدن مواد پالایش شده پایدار گردیده كه می‌توان آن را برای بهره‌گیری از زمین‌های كشاورزی یا باغبانی و همچنین ارتقاء اكولوژیكی مورد استفاده قرار داد.
محدوده بحرانی: معیار استفاده شده جهت برقراری یك میزان پذیرش و عدم پذیرش
آنالیز مخاطرات و نقطه كنترل بحرانی (HACCP): سیستمی كه نسبت به مشخص سازی،‌ ارزیابی و كنترل خطراتی اقدام می‌نماید كه برای ایمنی مهم می‌باشند.
ضایعات جمع‌آوری شده در گوشه و كنار خیابان‌ها و مناطق: روشی برای جمع‌آوری ضایعات خانگی، تجاری و صنعتی در مناطق شهری.
تخته فیبری با تراكم متوسط (MDF): یك تركیب فیبری تولید شده بوسیله فرآوری خشك یا مرطوب با استفاده از چسب رزین. سطح مقطع همگن و سطوح صاف MDF كیفیت بالایی را به سطوح تولید شده داده كه برای نقاشی ایده‌آل می‌باشد. 
ضایعات فسادپذیر: هر یك از ضایعات حیوانی یا گیاهی (شامل چوب) كه قابلیت تجزیه هوازی یا غیر هوازی را دارند.
بهداشتی سازی: میزان فرآوری و زیست تخریبی كه در آن موارد بیماری‌زایی انسان، حیوان و گیاهان به سطوح قابل پذیرش تقلیل می‌یابند.
غربالگری: فرآیندی كه معمولا شامل جداسازی ذرات كامپوست برحسب اندازه و روشهای مختلف می‌باشد تا آنكه اندازه‌های دلخواه حاصل شود.
مواد تیز: آلاینده‌های غیر ارگانیك (مثل خرده‌های شیشه، میخ و سوزن) كه بزرگتر از 2 میلیمتر باشند و ممكن است باعث بروز صدمات فیزیكی به دست یا محصول گردند مخصوصا به هنگام حمل و نقل آن بدون دستكش محافظتی و یا استفاده كاربران از خاك تولیدی.
تثبیت:  میزان فرآوری و زیست تجزیه پذیری كه در آن میزان فعالیت بیولوژیكی تحت شرایط مناسب برای زیست تخریبی هوازی كاهش یافته و باعث بروز مشكلات تنفسی ناشی از میكروب تحت شرایط جایگزین نگردد، نظیر تغییر سطوح رطوبت یا اكسیژن، دما یا اضافه نمودن منبع آب نیتروژن محلول.
رویه‌های عملیاتی استاندارد: مستنداتی كه باید در زمینه رویه‌های كامپوست آنها را اعمال داشت.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.