مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات منسوجات – مجموع گلوسری ها

لغات منسوجات – Textile terms – مجموع گلوسری ها – ایران ترجمه – irantarjomeh

لغات منسوجات – مجموع گلوسری ها و فرهنگ های گردآوری شده رشته های مرتبط با آن (“لغات منسوجات – مجموع گلوسری ها”) – سایت ایران ترجمه

 

لغات منسوجات - ایران ترجمه - Irantarjomeh

در این بخش مجموع لغات منسوجات – مجموع گلوسری ها (“لغات منسوجات – مجموع گلوسری ها” و رشته های مرتبط) عرضه شده است.

 

خرید لغات  منسوجات – مجموع گلوسری ها / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

تصحیح و ویرایش لغات توسط ایران ترجمه (سال 97)

لغات منسوجات – Textile terms – مجموع گلوسری ها – ایران ترجمه – irantarjomeh

 

منسوجات 1

منسوجات 2

منسوجات 3

منسوجات 4

منسوجات 5

منسوجات 6

منسوجات 7

منسوجات 8

منسوجات 9

منسوجات 10

منسوجات 11

منسوجات 12

منسوجات 13

منسوجات 14

منسوجات 15

منسوجات 16

منسوجات 17

منسوجات 18

منسوجات 19

منسوجات 20

منسوجات 21

منسوجات 22

لغات منسوجات – Textile terms – مجموع گلوسری ها – ایران ترجمه – irantarjomeh

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.