ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مقالات آماده گروه حشره شناسی

مقالات آماده گروه حشره شناسی

در این بخش مقالات آماده گروه حشره شناسی و رشته های مرتبط عرضه شده است.

 

 • ترجمه های عرضه شده در این بخش “مقالات آماده گروه حشره شناسی” با قیمتی بسیار اندک در مقایسه با قیمت ترجمه آنها در دسترسی کاربران گرامی می باشد.

  • غالب مقالات از ترجمه روان برخوردار بوده و بخش هایی از آنها بصورت رایگان در اختیار کاربران گرامی است.
   • کاربران گرامی با مطالعه این بخش ها می توانند خود قضاوتی مناسب در خصوص کیفیت مقالات داشته باشند.
 • ضمنا کاربران عزیز می توانند مقالات خود در این رشته را به ایمیل سایت ارسال تا نسبت به برآورد قیمت و زمان ترجمه آن اقدام شود.

  • با ارسال از این طریق از تخفیف مناسب در ترجمه برخوردار خواهید شد.
   • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
مقالات آماده گروه حشره شناسی
مقالات آماده گروه حشره شناسی
نام فارسی
مقالات آماده گروه حشره شناسی
نام انگلیسی
مقالات آماده گروه حشره شناسی
تعداد ص
به فارسی
تعداد ص
به انگلیسی
قیمت به تومان
سال
راست بالان، ملخ‌ها، سیرسیرک‌ها
ORTHOPTERA Grasshoppers / Locusts / Crickets / Katydids
۷
۵
۵,۰۰۰
سن‌ ها، زیرراسته جوربالان، حشرات سپردار، سفید بالک، بسیل‌ها، شته‌ها، زنجره‌ها
ORTHOPTERA Grasshoppers / Locusts / Crickets / Katydids
۸
۶
۵,۰۰۰
پروانه‌ها روز پروازها و شب پروازها
 LEPIDOPTERA Butterflies / Moths
۱۰
۷
۵,۰۰۰
تریپس ها
THYSANOPTERA Thrips
۶
۵
۵,۰۰۰
کنترل مگس سفید  ( سفید بالک)
Whitefly control
۱۲
۵
۵,۰۰۰
حشرات، قارچها، باکتری و ویروس
Insect – Fungal – Bacterial & Viral
۱۲
۵
۵,۰۰۰
 Encarsia formosa Gahan
 Encarsia formosa Gahan
۵
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۱
مدیریت مگس های سفید (سفید بالک ها) در  محصولات گلخانه‌ای
Management Of Whiteflies In Greenhouse Crops
۱۶
۸
۵,۰۰۰
۲۰۰۳
کنترل آفات
Encarsia formosa  کنترل موثر مگس سفید(سفید بالک)
Pest Control : Whitefly Section  – Encarsia formosa
۴
۳
۲,۰۰۰
۲۰۰۹
آفات  مگس سفید (سفید بالک)
  Pests Whiteflies -Aleurodoidae ssp
۱۹
۱۹
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۸
چگونگی مدیریت آفات – مدیریت و شناسایی آفت
Encarsia formosa
۴
۲
۲,۰۰۰
۲۰۰۳
سیستم تغذیه مصنوعی اصلاح شده برای پرورش سفید بالک
IMPROVED ARTIFICIAL FEEDING SYSTEM FOR
REARING THE WHITEFLY BEMISIA ARGENTIFOLII
۱۷
۱۰
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۰
تکنیک عقیمی حشرات به عنوان بخشی از مدیریت پایدار، گسترده و جامع آفات در خصوص آفات حشره ای باغبانی برگزیده
THE STERILE INSECT TECHNIQUE AS
A COMPONENT OF SUSTAINABLE AREA-WIDE
INTEGRATED PEST MANAGEMENT OF SELECTED
HORTICULTURAL INSECT PESTS
۴۶
۲۴
۲۲,۰۰۰
۲۰۰۶
استفاده از تکنیک عقیمی حشرات در مناطق وسیع (SIT) برای کنترل دو گونه مگس میوه مهم اقتصادی در تایلند
Using Area–Wide Sterile Insect Technique (SIT) to Control Two Fruit Fly  Species of Economic Importance in Thailand
۱۹
۱۱
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۵
اندازه گیری تنوع زیستی
Measerment of Biodiversity
۲۴
۶
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۸
کنترل موثر ساس‌ها
Effective Control of Bed Bugs
۱۱
۸
۵,۰۰۰
۲۰۱۰
ساس ها
Bed Bugs
۷
۵
۵,۰۰۰
۲۰۱۰
تأثیر کایرومون (kairomone) بر نرخ پارازیتیسم زنبور Apanteles Kariyai  بر روی pseudaletia separata
Effect of Kairomone on the parasittization rates of Apanteles kariyai to Pseudaletia separata
۱۰
۴
۵,۰۰۰
دفع ساس
Get Rid Of Bed Bugs
۱۱
۱۰
۵,۰۰۰
۲۰۱۰
اکولوژی سوسک های مهم انتخابی در خصوص مسایل جنایی
Ecology of selected forensically important beetles
۳۷
۲۷
۱۸,۰۰۰
۲۰۱۲
سوسک گل ختمی
Hollyhock Weevil
۸
۲
۵,۰۰۰
کتاب مدیریت آفات شهری: یک دیدگاه محیطی
فصل ۱۰ : تکنولوژی مدیریت مستقل و پایدار موریانه در استرالیا
Urban Pest Management: A Standalone Termite Management Technology in Astralia
۳۰
۱۳
۱۸۰۰۰
۲۰۱۱
اصطلاحاتی از واژگان کاربردی بالها
GLOSSARY OF TERMS APPLIED TO THE WINGS
۲۱
۱۰,۰۰۰
۱۹۹۸
زنبورهای گرده افشان برگ بر
Leafcutting Bees, Megachilidae- Insecta: Hymenoptera:
Megachilidae: Megachilinae
۱۱
۳
۵,۰۰۰
۲۰۱۴
خانواده زنبورهای برگ بر
FAMILY: Megachilidae
(leafcutting bees)
۱۷
۱۰
۵,۰۰۰
۲۰۱۶
تولید زنبورهای گرده افشان انفرادی برای گرده افشانی در ایالات متحده
Production of Solitary Bees for
Pollination in the United States
۵۲
۲۹
۲۲,۰۰۰
۲۰۱۴
مقالات آماده گروه حشره شناسی