ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مقالات آماده گروه شیمی

مقالات آماده گروه شیمی

در این بخش مقالات آماده گروه شیمی و رشته های مرتبط عرضه شده است.

 

 • ترجمه های عرضه شده در این بخش “مقالات آماده گروه شیمی” با قیمتی بسیار اندک در مقایسه با قیمت ترجمه آنها در دسترسی کاربران گرامی می باشد.

  • غالب مقالات از ترجمه روان برخوردار بوده و بخش هایی از آنها بصورت رایگان در اختیار کاربران گرامی است.
   • کاربران گرامی با مطالعه این بخش ها می توانند خود قضاوتی مناسب در خصوص کیفیت مقالات داشته باشند.
 • ضمنا کاربران عزیز می توانند مقالات خود در این رشته را به ایمیل سایت ارسال تا نسبت به برآورد قیمت و زمان ترجمه آن اقدام شود.

  • با ارسال از این طریق از تخفیف مناسب در ترجمه برخوردار خواهید شد.
   • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
مقالات آماده گروه شیمی
مقالات آماده گروه شیمی
نام فارسی
مقالات آماده گروه شیمی
نام انگلیسی
مقالات آماده گروه شیمی
تعداد ص
به فارسی
تعداد ص
به انگلیسی
قیمت به تومان
سال
مطالعات تجزیه (رنگ ‌زدایی) فوتوکاتالیستی بر روی رنگ آبی HBR آنتراکینون
Photocatalytic Degradation Studies on Anthraquinone Dye HBR Blue
۱۵
۹
۵,۰۰۰
۲۰۰۳
تجزیه الکتروشیمیایی رنگها و رنگدانه‌های آلی جامد و طبیعی
 Electrochemical analysis of natural solid organic dyes and pigments
۲۹
۸
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۳
کریستالهای مایع و مدولاتورهای نوری
Liquid Crystals and Optical Modulators
۱۷
۸
۵,۰۰۰
۲۰۰۴
 نفوذ
Diffusion
۷
۵
۲,۰۰۰
 خلاصه‌ای از تاریخچه C60
A Brief History of C60
۶
۳
۲,۰۰۰
متابیسولفیت سدیم (مشخصات , خطرات , عوارض و مراقبت‌ های پزشکی)
Sodium Metabisulfite
۱۸
۵
۵,۰۰۰
۲۰۰۳
استفاده از کوارتز و کریستوبالیت در فضای محل کار
QUARTZ AND CRISTOBALITE IN WORKPLACE ATMOSPHERES
۵۳
۲۶
۱۵,۰۰۰
 مطالعه سنتزهای فسفات‌ها و کمپلکسهای فلز تبدیلی بر روی پارچه ویسکوز ‌رایون جهت ضد‌آتش نمودن
 Study on Syntheses of Phosphates and Transition-Metal Complexes on Viscose Rayon Felt for Flame Retardancy
۲۴
۹
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۰
اندازه گیری فلزات سنگین در خاک با یون کروماتوگرافی و ولتامتری – مقایسه‌ای با طیف سنجی نشر اتمی
Ion chromatographic and voltammetric determination of heavy metals in soils Comparison with atomic emission spectroscopy
۲۱
۶
۱۰,۰۰۰
۱۹۹۹
حسگرهای پلیمری برای شناسایی مواد منفجره نیتروآروماتیک
 Polymer sensors for nitroaromatic explosives detection
۵۱
۱۳
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۶
مس / ۴۱- MCM بعنوان کاتالیزور برای اکسایش مرطوب فنول
Copper/MCM-41 as catalyst for the wet oxidation of phenol
۱۷
۶
۵,۰۰۰
۲۰۰۱
خواص, نانو مواد, ساختار نانو , اندازه نانو
Properties of Nanomaterials
۴۱
۲۷
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۶
 نانوتکنولوژی DNA کاربردی  ظهور تکنیکهای Aptamer – DNAzyme
 Functional DNA nanotechnology: emerging applications of DNAzymes and aptamers
۲۵
۹
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۶
لایه فوتوکاتالیست چند سازه نانو ساختاری TiO2 نشانده شده با نقره و سنتز شده با استفاده از تکنیک سل ـ ژل چرخشی و پوشش غوطه‌وری بر روی شیشه
Silver Doped TiO2 Nanostructure Composite Photocatalyst Film Synthesized by Sol-Gel Spin and Dip Coating Technique on Glass
۳۳
۱۱
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۸
مدل سازی ابزار نانوالکترونیکی غیر خطی
 Model non-linear nano-electronic device
۲۲
۵
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۸
حسگر گازی شیمیایی با انتخاب‌ پذیری بالا بر اساس عامل‌ دار شدن نانو لوله‌های کربنی چند دیواره با پلی (اتیلن گلیکول)
 A highly selective chemical gas sensor based on functionalization of multi-walled carbon nanotubes with poly-ethylene glycol
۲۸
۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۷
پوشش سیلیکای نشر- آبی جدید KBaPO4:Eu2+   فسفری تحت برانگیختگی فرابنفش (خلاء )
 novel blue-emitting silica-coated KBaPO4:Eu2+ phosphor under vacuum ultraviolet and ultraviolet excitation
۱۶
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۹
رسوب لایه نازک اکسید آهن بر روی سوبسترای (۱۰۰)Si با استفاده از روش MOCVD
Iron Oxide Thin Film Deposition on Si(100) Substrate using
MOCVD Method
۱۴
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۸
 نانو شیمی کاربردی
 Practical nano-chemistry
۶
۲
۲,۰۰۰
۲۰۰۶
مواد نوری بر اساس نانو/ میکرو کریستالهای مولکولی و لایه‌های بسیار نازک
 Optical materials based on molecular nano/microcrystals and ultrathin films
۲۱
۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۸
 تریس (گوانیدنییوم) تریس (پیریدین ـ ۲ و ۶ ـ دیکربوکسیلاتو  – ‌K3O , N , O ) سرات سه آبه
Tris (guanidinium) tris (pyridine- 2,6-dicarbocylato-k3 O,N,O) cerate ) III
۷
۴
۲,۰۰۰
۲۰۰۶
چارچوبهای یونی سه بعدی ساخته شده از سوکسینات‌های La IIII, Ce III
 Three dimensional ionic frameworks built up from La (III) and Ce (III) succinates
۲۴
۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۷
کمپلکس مس (II) سه تایی جدید سیتوتوکسیک (دارای خاصیت مسمومیت سلولی) جدید از ۱ و ۱۰ ـ فنانترولین و L ـ ترئونین با فعالیت نوکلئاز DNA
 A novel cytotoxic ternary copper(II) complex of 1,10-phenanthroline and L-threonine with DNA nuclease activity
۲۸
۸
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۴
دینامیک فعال شده, فقدان کارسنجی و انتقال  در مایعات ابر سرد
Activated Dynamics, Loss of Ergodicity, and Transport in Supercooled Liquids
۳۶
۱۱
۱۵,۰۰۰
اکسایش ترئونین توسط معرف تجزیه‌ای دیپریداتوکوپرات (III) ـ یک واکنش خود کاتالیستی
Oxidation of threonine by the analytical reagent
۲۴
۸
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۷
نانو سیمهای ردیف شده اکسید تنگستن بر روی سوبستراهای (۱۰۰) تنگستن
Aligned tungsten oxide nanowires on tungsten (100) substrates
۱۰
۳
۳,۰۰۰
۲۰۰۹
تراکم زدایی و پخش نانو پودرهای سیلیسی آبگریز و آبدوست در یک مخلوط کن فوق برشی
De-agglomeration of hydrophobic and hydrophilic silica nano-powders in a high shear mixer
۲۳
۶
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۹
ریز ساخت نانوفیبرهای الکترواسپون بوسیله تخلیه بار الکتریکی
Microfabrication in electrospun nanofibers by electrical discharges
۱۶
۵
۵,۰۰۰
۲۰۰۹
استفاده از شیمی صوتی برای ساخت ریزکره های تو خالی ZnO
Using sonochemistry for the fabrication of hollow ZnO microspheres
۱۳
۴
۵,۰۰۰
۲۰۱۰
اثر پیش فرآوری سطحی بر روی سازگاری زیستی منیزیم
Effect of surface pre-treatments on biocompatibility of magnesium
۲۰
۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۹
سنتز نانو کریستال‌های کلسیم هیدروکسی آپاتیت دارای بار مثبت و رفتار جذب سطحی پروتئین‌ ها
Synthesis of positively charged calcium hydroxyapatite nano-crystals and their adsorption behavior of proteins
۲۰
۶
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۹
جزئیات و خصوصیات کامپوزیتهای سیمانی همراه با الیاف دیس بعنوان ادوات بنایی
ELABORATION AND CHARACTERIZATION OF CEMENTITIOUS COMPOSITES WITH DISS FIBRES AS MASONRY UNITS
۲۲
۱۱
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۸
مطالعه اصول اول خواص انتقالی الکترونی نانوبادهای کربنی
First-principles study of the electronic transport properties of the carbon nanobuds
۱۴
۵
۵,۰۰۰
۲۰۱۰
حسگرهای گازی نیتروژن دی اکسید با پایه گرافن
Graphene-based nitrogen dioxide gas sensors
۱۲
۳
۵,۰۰۰
۲۰۱۰
تولید طبیعی نانو کریستال‌های پالادیم اسید
In situ generation of palladium oxide nano-crystals
۱۰
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۹
تهیه نانو- Mg(OH)2 با سطح اصلاح شده به روش رسوبگذاری
Preparation of surface modified nano-Mg(OH)2 via precipitation method
۱۸
۵
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۰
سنتز فیلم‌های نازک غیر سنتزی ترپینن ـ ۴ـ ال پلیمریزه شده با پلاسمای فرکانس رادیویی
Synthesis of radio frequency plasma polymerized non-synthetic Terpinen-4-ol
thin films
۱۲
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۹
کاربردهای نقاط کوانتومی کلوییدی
Applications of colloidal quantum dots
۲۱
۶
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۹
ژلاتورهای مشتق شده از آلکیل‌آمید ـ فنیل ‌اوره اسید د‌اکسی کولیک جدید
Novel deoxycholic acid alkylamide-phenylurea derived organogelators
۷
۲
۲,۰۰۰
۲۰۰۹
پلیمرهای غیر مهاجرتی (NMBP) در بسته‌بندی غذایی
Non-migratory bioactive polymers (NMBP) in food packaging
۶۰
۳۲
۱۸,۰۰۰
۲۰۰۳
استخراج و انتقال یونهای فلزی و ترکیبات آلی کوچک با استفاده از غشاهای محتوی پلیمر (PIM ها) – بخش ۱
Extraction and transport of metal ions and small organic compounds using polymer inclusion membranes (PIMs)
۴۲
۴۳
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۶
استخراج و انتقال یونهای فلزی و ترکیبات آلی کوچک با استفاده از غشاهای محتوی پلیمر (PIM ها) – بخش ۲
Extraction and transport of metal ions and small organic compounds using polymer inclusion membranes (PIMs)
۴۵
۵۰
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۶
استخراج و انتقال یونهای فلزی و ترکیبات آلی کوچک با استفاده از غشاهای محتوی پلیمر (PIM ها) – بخش ۳
Extraction and transport of metal ions and small organic compounds using polymer inclusion membranes (PIMs)
۳۱
۳۵
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۶
استخراج و انتقال یونهای فلزی و ترکیبات آلی کوچک با استفاده از غشاهای محتوی پلیمر (PIM ها) – کل مقاله
Extraction and transport of metal ions and small organic compounds using polymer inclusion membranes (PIMs)
۱۱۵
۳۵
۲۸,۰۰۰
۲۰۰۶
اندازه‌گیری انتخابی و فوق حساس مقادیر بسیار کم یون نیتریت با یک آشکارساز فلوئورسانس جدید به نام مونو [۶- N (2- کربوکسی ـ فنیل)] – B – سیکلودسکترین
Ultrasensitive and selective determination of trace amounts of nitrite ion with a novel fluorescence probe
mono[6-N(2-carboxy-phenyl)]-B -cyclodextrin
۲۰
۵
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۵
پیوند های ناهمگون آلی/ آلی׳ : دیودهای نشر دهنده نور و ابزارهای فوتوولتایی آلی
Organic/Organic( Heterojunctions: Organic Light Emitting Diodes and Organic Photovoltaic Devices
۳۶
۱۵
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۹
اندازه‌گیری اسپکتروفتومتری سولفات آمانتادین پساز جفت شدگی یون با متیل اورانژ
Spectrophotometric Determination of Amanadine Sulfate after Ion-Pairing with Methyl Orange
۱۶
۵
۵,۰۰۰
۱۹۹۱
پرداخت / تکمیلهای نرم‌ کاری
Softening finishes
۲۶
۱۴
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۴
حسگرهای مبتنی بر آرایه فرا ریز الکترود
یک روش تجزیه ای اطمینان بخش برای بررسی محیط زیست
Ultramicroelectrode Array Based Sensors: A Promising
Analytical Tool for Environmental Monitoring
۳۱
۱۶
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۰
فراریز الکترودها
طراحی, ساخت و خصوصیات
Ultramicroelectrodes: Design, Fabrication, and Characterization
۴۰
۱۱
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۲
مکانیسم های الکتروپلیمریزاسیون پیرول
The mechanisms of pyrrole electropolymerization
۵۱
۱۱
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۰
سنتز و شیمی سطح نانو ذرات نقره
Synthesis and surface chemistry of nano silver particles
۳۱
۹
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۹
حسگری میدان مغناطیسی با استفاده از یک نقطه کوانتومی دو گانه
Magnetic field sensing using a driven double quantum dot
۱۵
۴
۵,۰۰۰
۲۰۱۰
غشای آلومینای دارای منافذ نانو تهیه شده به وسیله دندانه‌گذاری نانویی و اکسایش آندی
Nanoporous alumina membrane prepared by nanoindentation and anodic oxidation
۱۵
۵
۵,۰۰۰
۲۰۰۹
ملاحظاتی در مورد خواص درجه تبلور, نوری و الکتریکی نانومیله های  ZnOبازپخت شده پس گرمایی
Trends for the crystallinity, optical and electrical properties of post-thermal annealed ZnO nanorods
۱۷
۵
۵,۰۰۰
۲۰۰۹
مطالعه سینتیک جذب سطحی رنگرزی لاک بر روی پنبه
Adsorption kinetic study of lac dyeing on cotton
۱۴
۵
۵,۰۰۰
۲۰۰۸
شناسایی بوی پودرهای بدون دود با استفاده از استخراج میکرویی فاز جامد جفت شده با اسپکترو متر تحرک یونی
Detection of odor signatures of smokeless powders using solid phase
microextraction coupled to an ion mobility spectrometer
۲۴
۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۹
ترکیب توصیفات ترمودینامیکی  و سینتیکی فرآیند های تک مولکولی: تاه گشودگیRNA  تحت تنش
Unifying Thermodynamic and Kinetic Descriptions of Single-Molecule Processes: RNA
Unfolding under Tension
۲۰
۵
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۷
مطالعه اسپکتروسکوپی رامان کلاتراتهای نوع-۱(A=Rb,Cs)    ۲ A8Sn44  و  Rb8Hg4Sn42
Raman spectroscopy study of type-I clathrates A8Sn44h2 (A = Rb, Cs) and
Rb8Hg4Sn42
۱۵
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۸
رسوبگذاری فیلم های نازک یک کمپلکس فلز واسطه بوسیله  پوشش دهی چرخشی
Deposition of thin films of a transition metal complex by spin coating
۱۴
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۶
شناسایی چشمی اسید آسکوربیک از طریق واکنش کلیک آلکین – آزید با استفاده از نانو ذرات طلا به عنوان ردیاب رنگ سنجی
Visual detection of ascorbic acid via alkyne–azide click reaction using gold nanoparticles as a colorimetric probe
۳۰
۶
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۰
فرآیندی برای ترانزیستورهای اثر میدانی نانو لوله کربنی با بازدهی و کارآیی بالا
A process for high yield and high performance carbon nanotube field effect transistors
۱۵
۴
۵,۰۰۰
۲۰۱۰
آزمایش دو محوری و استحکام پارچه‌های‌ پوشش‌ دار
On the Biaxial Testing and Strength of Coated Fabrics
۱۵
۴
۵,۰۰۰
۱۹۷۶
ابر آبگریزی و ابر روغن گریزی حاصل از نانو پوششهای دارای پایه سیلیکا
Super water- and oil-repellencies from silica-based nanocoatings
۲۸
۸
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۹
نانو ماده آلی/ معدنی با پایه POSS ضد آب و ضد روغن جدید: تهیه, تعیین خصوصیات و کاربرد در پارچه‌های پنبه‌ای
Novel water and oil repellent POSS-based organic/inorganic nanomaterial:
Preparation, characterization and application to cotton fabrics
۳۰
۸
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۰
اندازه گیری یون فلوئورید در نمونه های آبی به وسیله اسپکترومتری نشر اتمی پلاسمای جفت شده به صورت القایی با تبخیر کننده کوره قایقی تنگستنی
Determination of uoride ion in aqueous samples by inductively
coupled plasma atomic emission spectrometry with tungsten
boat furnace vaporiser
۱۵
۳
۵,۰۰۰
۲۰۰۰
اندازه گیری هالوژن ها از طریق مولکولها در شعله هوا- استیلن با استفاده از اسپکترومتری جذب منبع پیوسته با تفکیک بالا: بخش ۱ : فلوئور
Determination of halogens via molecules in the air–acetylene flame using
high-resolution continuum source absorption spectrometry: Part I. Fluorine
۲۵
۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۶
اندازه گیری هالوژنها از طریق مولکول ها در شعله هوا-  استیلن با استفاده از اسپکترومتری جذب منبع پیوسته با تفکیک بالا: بخش ۲ : کلر
Determination of halogens via molecules in the air–acetylene flame using high-resolution continuum source absorption spectrometry: Part II. Chlorine
۲۳
۶
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۶
گرافن برای زیست حسگری
Graphene in biosensing
۳۰
۸
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۱
مواد و ابزارهای هیبریدی با پایه گرافن برای حسگری زیستی
Graphene-based hybrid materials and devices for biosensing
۴۰
۹
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۱
گرافن برای حسگری الکتروشیمیایی و حسگری زیستی
Graphene for electrochemical sensing and biosensing
۴۰
۱۲
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۰
کتاب مایعات یونی در تحلیل شیمی
فصل ۱۰-  جداسازی یونهای فلزی براساس مایعات یونی
Ionic Liquids in Chemical Alalysis – Separation of metal ions based on ionic liquids
۵۰
۳۰
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۹
اصلاح رفتار خوردگی فیلم های نازک رسوبگذاری شده الکتریکی CoFeCu
Improvement of the corrosion behavior of electrodeposited CoFeCu thin films
۲۵
۵
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۰
روش های تجزیه ای برای تعیین
بیس فنول A در غذا
Analytical methods for the determination of bisphenol A in food
۸۱
۲۱
۱۸,۰۰۰
۲۰۰۹
الکتروپلیمریزاسیون وخواص الکتروشیمیایی کوپلیمرهای (N- هیدروکسی آلکیل) پیرول/ پیرول
Electropolymerization and electrochemical properties of
(N- ydroxyalkyl)pyrrole/pyrrole copolymers
۳۰
۱۰
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۴
کوپلیمرهای آنیلین و نیتروآنیلین ها. بخش ۱: مکانیسم واکنش چند تراکمی اکسایشی آنیلین
Co-polymers of aniline and nitroanilines. Part I. Mechanism
of aniline oxidation polycondensation
۳۰
۹
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۱
کوپلیمرهای آنیلین و نیتروآنیلین ها بخش۲٫ خواص فیزیکوشیمیایی
Copolymers of aniline and nitroanilines
Part II. Physicochemical properties
۳۷
۱۱
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۱
روشهای جدید برای گوگرد زدایی اجزای نفت خام
Novel Methods for Desulfurization of Petroleum Fractions
۱۳
۴
۵,۰۰۰
۲۰۱۳
ساختار و حلال پوشی در مایعات یونی
Structure and Solvation in Ionic Liquids
۳۸
۱۰
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۷
الکتروشیمی در نانوالکترودها
Electrochemistry at nanoelectrodes
۱۰۳
۴۴
۲۸,۰۰۰
۲۰۱۴
اثر فشار هیدرولیک و جهتگیری غشایی بر فلاکس آب و فلاکس معکوس حل شونده در اسمز به کمک فشار
Effect of hydraulic pressure and membrane orientation on
water flux and reverse solute flux in pressure assisted osmosis
۴۰
۸
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۴
تصفیه سیال خروجی دستگاه نمک زدای نفت خام به وسیله فرآیند جداسازی غشای ترکیبی UF/RO
Crude oil desalter effluent treatment by a hybrid UF/RO
membrane separation process
۲۶
۹
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۹
فرآوری کلوییدی و عملکرد به دام اندازی CO2 در مونولیتهای زئولیت با الگوی قربانی شوندگی
Colloidal processing and CO2 capture performance of sacrificially templated
zeolite monoliths
۳۰
۸
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۲
پیش تغلیظ در محل و تعیین ولتامتری مقدار جزیی سرب و کادمیم بوسیله الکترود جدید فیبر توخالی- گرافیت با وساطت مایع یونی و طراحی آزمایشها به روش تاگوچی
In situ pre-concentration and voltammetric determination oftrace lead
and cadmium by a novel ionic liquid mediated hollow fiber-graphite
electrode and design of experiments via Taguchi method
۳۵
۹
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۴
بهینه سازی جفت شدگی اکسایشی متان با رآکتور با پایه غشایی با استفاده از روش پاسخ سطحی
Optimization of a Membrane-based Oxidative Coupling of
Methane Reactor Using Surface Response Methodology
۱۹
۶
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۳
عملکرد روش سل – ژل برای سنتز کاتالیزور Mn-Na2WO4/SiO2 برای جفت شدگی اکسایشی متان
Sol–gel method for synthesis of Mn–Na2WO4/SiO2 catalyst
for methane oxidative coupling
۴۷
۱۲
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۴
رادیکالهای متیل در جفت شدگی اکسایشی متان مستقیما تایید شده بوسیله طیف سنجی جرمی فوتو یونیزاسیون VUV سینکروترون
Methyl Radicals in Oxidative Coupling of Methane Directly Confirmed by Synchrotron VUV Photoionization Mass
Spectroscopy
۲۶
۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۳
نقش سرعت فضایی جریان گاز به ساعت و ترکیب گاز خوراک در جفت شدگی اکسایشی متان: یک مطالعه تجربی
THE ROLE OF GAS HOURLY SPACE VELOCITY AND FEED GAS COMPOSITION
FOR OXIDATIVE COUPLING OF METHANE: AN EXPERIMENTAL STUDY
۲۷
۱۳
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۱
مقالات آماده گروه شیمی