مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مقالات آماده گروه شیمی

مقالات آماده گروه شیمی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

شامل:

۱- مقالات ترجمه شده کاملا رایگان (قابل مطالعه)

۲- مقالات ترجمه شده قابل خرید – با قیمتی بسیار مناسب

مقالات آماده شیمی - ایران ترجمه - Irantarjomeh

مقالات آماده گروه شیمی
بسیاری از مقاله هابصورت مجانی قابل مطالعه هستند.
در صورتی که نیاز به درخواست فایل های انگلیسی و فارسی (PDF + MSWORD) این مقالات باشد، طبیعتا مبلغی جزئی دریافت خواهد شد.
امکان مطالعه بخش هایی از چکیده، مقدمه و نتیجه گیری مقالات غیر رایگان:
برای مقایسه و مشخص سازی کیفیت مقالات، بخش هایی از آنها بصورت رایگان قابل مطالعه هستند.
 • ترجمه های عرضه شده غیر رایگان در این بخش “مقالات آماده گروه آموزش” با قیمتی بسیار اندک در مقایسه با قیمت ترجمه آنها در دسترسی کاربران گرامی می باشد.
  • غالب مقالات از ترجمه روان برخوردار بوده و بخش هایی از آنها بصورت رایگان در اختیار کاربران گرامی است.
   • کاربران گرامی با مطالعه این بخش ها می توانند خود قضاوتی مناسب در خصوص کیفیت مقالات داشته باشند.
 • ضمنا کاربران عزیز می توانند مقالات خود در این رشته را به ایمیل سایت ارسال تا نسبت به برآورد قیمت و زمان ترجمه آن اقدام شود.
  • با ارسال از این طریق از تخفیف مناسب در ترجمه برخوردار خواهید شد.
   • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

 

مقالات آماده گروه شیمی
 
مقالات آماده گروه شیمی
مقالات آماده گروه شیمی
مطالعات تجزیه (رنگ ‌زدایی) فوتوکاتالیستی بر روی رنگ آبی HBR آنتراکینون
تجزیه الکتروشیمیایی رنگها و رنگدانه‌های آلی جامد و طبیعی
کریستالهای مایع و مدولاتورهای نوری
نفوذ
خلاصه‌ای از تاریخچه C60
متابیسولفیت سدیم (مشخصات , خطرات , عوارض و مراقبت‌ های پزشکی)
استفاده از کوارتز و کریستوبالیت در فضای محل کار
مطالعه سنتزهای فسفات‌ها و کمپلکسهای فلز تبدیلی بر روی پارچه ویسکوز ‌رایون جهت ضد‌آتش نمودن
اندازه گیری فلزات سنگین در خاک با یون کروماتوگرافی و ولتامتری - مقایسه‌ای با طیف سنجی نشر اتمی
حسگرهای پلیمری برای شناسایی مواد منفجره نیتروآروماتیک
مس / ۴۱- MCM بعنوان کاتالیزور برای اکسایش مرطوب فنول
خواص, نانو مواد, ساختار نانو , اندازه نانو
نانوتکنولوژی DNA کاربردی ظهور تکنیکهای Aptamer – DNAzyme
لایه فوتوکاتالیست چند سازه نانو ساختاری TiO2 نشانده شده با نقره و سنتز شده با استفاده از تکنیک سل ـ ژل چرخشی و پوشش غوطه‌وری بر روی شیشه
مدل سازی ابزار نانوالکترونیکی غیر خطی
حسگر گازی شیمیایی با انتخاب‌ پذیری بالا بر اساس عامل‌ دار شدن نانو لوله‌های کربنی چند دیواره با پلی (اتیلن گلیکول)
پوشش سیلیکای نشر- آبی جدید KBaPO4:Eu2+ فسفری تحت برانگیختگی فرابنفش (خلاء )
رسوب لایه نازک اکسید آهن بر روی سوبسترای (۱۰۰)Si با استفاده از روش MOCVD
نانو شیمی کاربردی
مواد نوری بر اساس نانو/ میکرو کریستالهای مولکولی و لایه‌های بسیار نازک
تریس (گوانیدنییوم) تریس (پیریدین ـ ۲ و ۶ ـ دیکربوکسیلاتو - ‌K3O , N , O ) سرات سه آبه
چارچوبهای یونی سه بعدی ساخته شده از سوکسینات‌های La IIII, Ce III
کمپلکس مس (II) سه تایی جدید سیتوتوکسیک (دارای خاصیت مسمومیت سلولی) جدید از ۱ و ۱۰ ـ فنانترولین و L ـ ترئونین با فعالیت نوکلئاز DNA
دینامیک فعال شده, فقدان کارسنجی و انتقال در مایعات ابر سرد
اکسایش ترئونین توسط معرف تجزیه‌ای دیپریداتوکوپرات (III) ـ یک واکنش خود کاتالیستی
نانو سیمهای ردیف شده اکسید تنگستن بر روی سوبستراهای (۱۰۰) تنگستن
تراکم زدایی و پخش نانو پودرهای سیلیسی آبگریز و آبدوست در یک مخلوط کن فوق برشی
ریز ساخت نانوفیبرهای الکترواسپون بوسیله تخلیه بار الکتریکی
استفاده از شیمی صوتی برای ساخت ریزکره های تو خالی ZnO
اثر پیش فرآوری سطحی بر روی سازگاری زیستی منیزیم
سنتز نانو کریستال‌های کلسیم هیدروکسی آپاتیت دارای بار مثبت و رفتار جذب سطحی پروتئین‌ ها
جزئیات و خصوصیات کامپوزیتهای سیمانی همراه با الیاف دیس بعنوان ادوات بنایی
مطالعه اصول اول خواص انتقالی الکترونی نانوبادهای کربنی
حسگرهای گازی نیتروژن دی اکسید با پایه گرافن
تولید طبیعی نانو کریستال‌های پالادیم اسید
تهیه نانو- Mg(OH)2 با سطح اصلاح شده به روش رسوبگذاری
سنتز فیلم‌های نازک غیر سنتزی ترپینن ـ ۴ـ ال پلیمریزه شده با پلاسمای فرکانس رادیویی
کاربردهای نقاط کوانتومی کلوییدی
ژلاتورهای مشتق شده از آلکیل‌آمید ـ فنیل ‌اوره اسید د‌اکسی کولیک جدید
پلیمرهای غیر مهاجرتی (NMBP) در بسته‌بندی غذایی
استخراج و انتقال یونهای فلزی و ترکیبات آلی کوچک با استفاده از غشاهای محتوی پلیمر (PIM ها) - بخش ۱
استخراج و انتقال یونهای فلزی و ترکیبات آلی کوچک با استفاده از غشاهای محتوی پلیمر (PIM ها) - بخش ۲
استخراج و انتقال یونهای فلزی و ترکیبات آلی کوچک با استفاده از غشاهای محتوی پلیمر (PIM ها) - بخش ۳
استخراج و انتقال یونهای فلزی و ترکیبات آلی کوچک با استفاده از غشاهای محتوی پلیمر (PIM ها) - کل مقاله
اندازه‌گیری انتخابی و فوق حساس مقادیر بسیار کم یون نیتریت با یک آشکارساز فلوئورسانس جدید به نام مونو [۶- N (2- کربوکسی ـ فنیل)] - B - سیکلودسکترین
پیوند های ناهمگون آلی/ آلی׳ : دیودهای نشر دهنده نور و ابزارهای فوتوولتایی آلی
اندازه‌گیری اسپکتروفتومتری سولفات آمانتادین پساز جفت شدگی یون با متیل اورانژ
پرداخت / تکمیلهای نرم‌ کاری
حسگرهای مبتنی بر آرایه فرا ریز الکترود - یک روش تجزیه ای اطمینان بخش برای بررسی محیط زیست
فراریز الکترودها - طراحی, ساخت و خصوصیات
مکانیسم های الکتروپلیمریزاسیون پیرول
سنتز و شیمی سطح نانو ذرات نقره
حسگری میدان مغناطیسی با استفاده از یک نقطه کوانتومی دو گانه
غشای آلومینای دارای منافذ نانو تهیه شده به وسیله دندانه‌گذاری نانویی و اکسایش آندی
ملاحظاتی در مورد خواص درجه تبلور, نوری و الکتریکی نانومیله های ZnOبازپخت شده پس گرمایی
مطالعه سینتیک جذب سطحی رنگرزی لاک بر روی پنبه
شناسایی بوی پودرهای بدون دود با استفاده از استخراج میکرویی فاز جامد جفت شده با اسپکترو متر تحرک یونی
ترکیب توصیفات ترمودینامیکی و سینتیکی فرآیند های تک مولکولی: تاه گشودگیRNA تحت تنش
مطالعه اسپکتروسکوپی رامان کلاتراتهای نوع-۱(A=Rb,Cs) 2 A8Sn44 و Rb8Hg4Sn42
رسوبگذاری فیلم های نازک یک کمپلکس فلز واسطه بوسیله پوشش دهی چرخشی
شناسایی چشمی اسید آسکوربیک از طریق واکنش کلیک آلکین – آزید با استفاده از نانو ذرات طلا به عنوان ردیاب رنگ سنجی
فرآیندی برای ترانزیستورهای اثر میدانی نانو لوله کربنی با بازدهی و کارآیی بالا
آزمایش دو محوری و استحکام پارچه‌های‌ پوشش‌ دار
ابر آبگریزی و ابر روغن گریزی حاصل از نانو پوششهای دارای پایه سیلیکا
نانو ماده آلی/ معدنی با پایه POSS ضد آب و ضد روغن جدید: تهیه, تعیین خصوصیات و کاربرد در پارچه‌های پنبه‌ای
اندازه گیری یون فلوئورید در نمونه های آبی به وسیله اسپکترومتری نشر اتمی پلاسمای جفت شده به صورت القایی با تبخیر کننده کوره قایقی تنگستنی
اندازه گیری هالوژن ها از طریق مولکولها در شعله هوا- استیلن با استفاده از اسپکترومتری جذب منبع پیوسته با تفکیک بالا: بخش ۱ : فلوئور
اندازه گیری هالوژنها از طریق مولکول ها در شعله هوا- استیلن با استفاده از اسپکترومتری جذب منبع پیوسته با تفکیک بالا: بخش ۲ : کلر
گرافن برای زیست حسگری
مواد و ابزارهای هیبریدی با پایه گرافن برای حسگری زیستی
گرافن برای حسگری الکتروشیمیایی و حسگری زیستی
کتاب مایعات یونی در تحلیل شیمی فصل ۱۰- جداسازی یونهای فلزی براساس مایعات یونی
اصلاح رفتار خوردگی فیلم های نازک رسوبگذاری شده الکتریکی CoFeCu
روش های تجزیه ای برای تعیین بیس فنول A در غذا
الکتروپلیمریزاسیون وخواص الکتروشیمیایی کوپلیمرهای (N- هیدروکسی آلکیل) پیرول/ پیرول
کوپلیمرهای آنیلین و نیتروآنیلین ها. بخش ۱: مکانیسم واکنش چند تراکمی اکسایشی آنیلین
کوپلیمرهای آنیلین و نیتروآنیلین ها بخش۲. خواص فیزیکوشیمیایی
روشهای جدید برای گوگرد زدایی اجزای نفت خام
ساختار و حلال پوشی در مایعات یونی
الکتروشیمی در نانوالکترودها
اثر فشار هیدرولیک و جهتگیری غشایی بر فلاکس آب و فلاکس معکوس حل شونده در اسمز به کمک فشار
تصفیه سیال خروجی دستگاه نمک زدای نفت خام به وسیله فرآیند جداسازی غشای ترکیبی UF/RO
فرآوری کلوییدی و عملکرد به دام اندازی CO2 در مونولیتهای زئولیت با الگوی قربانی شوندگی
پیش تغلیظ در محل و تعیین ولتامتری مقدار جزیی سرب و کادمیم بوسیله الکترود جدید فیبر توخالی- گرافیت با وساطت مایع یونی و طراحی آزمایشها به روش تاگوچی
بهینه سازی جفت شدگی اکسایشی متان با رآکتور با پایه غشایی با استفاده از روش پاسخ سطحی
عملکرد روش سل - ژل برای سنتز کاتالیزور Mn-Na2WO4/SiO2 برای جفت شدگی اکسایشی متان
رادیکالهای متیل در جفت شدگی اکسایشی متان مستقیما تایید شده بوسیله طیف سنجی جرمی فوتو یونیزاسیون VUV سینکروترون
نقش سرعت فضایی جریان گاز به ساعت و ترکیب گاز خوراک در جفت شدگی اکسایشی متان: یک مطالعه تجربی
مقالات آماده گروه شیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.