مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مقالات آماده گروه برق الکترونیک – بخش ۲

مقالات آماده گروه برق الکترونیک – بخش ۲

مقالات آماده گروه برق الکترونیک – بخش ۲ – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه برق - الکترونیک - ایران ترجمه - Irantarjomeh

مقالات آماده گروه برق الکترونیک 

 

مقالات گروه برق الکترونیک – بخش ۲
مقالات آماده گروه برق - الکترونیک - بخش ۲
خواص نوری نانو لوله های کربنی تک جداره عایق رشد یافته به طور مستقیم در صنعت سرامیک
نانوپیپادها در فرآیند ساخت
فناوری های نانو لوله کربنی: مطالعات وابسته به هم و دینامیک مولکولی
مقاومت مغناطیسی و بر همکنش های الکترونی در نانو لوله های کربنی تک جداره
استابلایزهای سیستم قدرت و مدلسازی سیستم قدرت
نانوفوتونیک: بلور های فوتونیک دو بعدی: بلوک های اصلی برای فن آوری فوتونیک مستوی جامع
تنظیم کنترل کننده های PID کسری با قواعد نوع زیگلر- نیکلز
نیروگاه های سیکل ترکیبی جامع خورشیدی با استفاده از برج های قدرت خورشیدی جهت بهینه سازی عملکرد نیروگاه
ارزیابی ترمودینامیکی بویلر بازیافت گرمای تلف شده (WHRB) و عملکرد بهینه آن در نیروگاه های سیکل ترکیبی
طراحی فیلتر پایین گذر میکرواستریپ فشرده با استفاده از باند حذف کاملا پهن با استفاده از یک DGS ربع دایره شکل
طراحی پاسخ ضربه ای نامحدود (IIR) ساختار فیلتر میان گذر با استفاده از روش بهینه سازی ازدحام ذرات
آنالیز عملکرد فیلترهای بالاگذر دیجیتال FIR
طراحی فیلتر بالا گذر FIR فاز خطی بهینه با استفاده از روش بهینه سازی اجتماع ذرات ارتقا یافته
تقریب فیلتر پایین گذر با تکنیک های تکاملی
یادداشتی بر تقریب غیر پارامتری بیزی برای فرآیندهای نقطه پواسون
تخمین حالت سیستم قدرت: تئوری و پیاده سازی - فصل 1
تخمین حالت سیستم قدرت: تئوری و پیاده سازی - فصل 2
تخمین حالت سیستم قدرت: تئوری و پیاده سازی - فصل 3
تخمین حالت سیستم قدرت: تئوری و پیاده سازی - فصل 4
تخمین حالت سیستم قدرت: تئوری و پیاده سازی - فصل 5
تخمین حالت سیستم قدرت: تئوری و پیاده سازی - فصل 6
تخمین حالت سیستم قدرت: تئوری و پیاده سازی - فصل 7
تخمین حالت سیستم قدرت: تئوری و پیاده سازی - فصل 8
تخمین حالت سیستم قدرت: تئوری و پیاده سازی - فصل 9
تخمین حالت سیستم قدرت: تئوری و پیاده سازی - ضمیمه الف
تخمین حالت سیستم قدرت: تئوری و پیاده سازی - ضمیمه ب
نسل پنجم و افق پیش روی - چالش های كلیدی برای شبكه دسترسی رادیویی
ابزاره های نیمه رسانای قدرت - فیزیک، ویژگی ها، پایایی: فصل 1
کاربرد سیستم ذخیره سازی انرژی ابر خازنی در خصوص ارتقای کیفیت توان یک نیروگاه غیر متمرکز برق
یک مبدل DC-DC فوق فزاینده حلقه بسته برای کاربردهای فوتوولتائیک
روشهای غیر متعارف تولید برق برای مقابله با مشکلات قطعی برق در آینده
دو پایداری نوری و دینامیک حامل آزاد در کاواک های بلور فوتونی گرافن ـ سیلیکون ارتباطات نوری
تاثیر ناهمگنی و پلاسمون ها بر پرتوی تراهرتز حاصله از سطح (GaAs (100 با پوشش لایه زبر طلا
مدلسازی ترانسفورماتور قدرت برای محافظت دیفرانسیل با استفاده از PSCAD
مدار بازیابی پالس ساعت و داده با محدوده دنبال کردن وسیع
طراحی سلول های تمام جمع کننده کم توان، پر سرعت بر مبنای فناوری نانو لوله کربنی
ترانزیستور دو قطبی جمع کننده شاتکی بدون امیتر و پایه دوپه شده ناخالصی: طراحی و عملکرد
گیت OR/NOR مجتمع دو قطبی پانصد درجه سلسیوس در 4H-SiC
تحلیل عملکرد تطبیقی تابع XOR-XNOR بر مبنای مدارهای تمام جمع کننده CMOS پرسرعت
روشی برای محافظت از سیستم قدرت با استفاده از رله دیجیتال
مهندسی کنترل مدرن - کنترل مقاوم
مقدمه ای بر کنترل مقاوم برای اختلالات غیر ساختاری
مقدمه ای بر کنترل مقاوم برای اختلالات غیر ساختاری - فصل 1
مقدمه ای بر کنترل مقاوم برای اختلالات غیر ساختاری - فصل 2
مقدمه ای بر کنترل مقاوم برای اختلالات غیر ساختاری - فصل 3
مقدمه ای بر کنترل مقاوم برای اختلالات غیر ساختاری- فصل 4
مقدمه ای بر کنترل مقاوم برای اختلالات غیر ساختاری - فصل 5
مقدمه ای بر کنترل مقاوم برای اختلالات غیر ساختاری - فصل 6
مقدمه ای بر کنترل مقاوم برای اختلالات غیر ساختاری - فصل 7
چارچوب شبیه سازی توامان رویداد مبنای کلی برای سیستم قدرت به هم پیوسته و شبکه ارتباطاتی
کنترل بار – فرکانس بر مبنای مود لغزشی در سیستم های قدرت
طراحی تقویت کننده هدایت انتقالی عملیاتی تمام دیفرانسیل CMOS برای مدولاتورهای دلتا – سیگما
اتصالات میانی گرافن و نانو لوله کربنی کاملاً یکپارچه برای الکترونیک CMOS پرسرعت گیگاهرتزی
مدل تحلیلی تونل زنی سیلیکون- بر- عایق تک گیتی (SOI) ترانزیستورهای اثر میدانی (TFETs)
اکسیدهای فلزی واسطه بر روی نیمه رساناهای آلی
روش جدید بازآرایی سیستم قدرت برای کاهش تلفات توان و افزایش پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم آتش بازی
کاربرد الگوریتم ترکیبی بیگ بنگ - بیگ کرانچ برای باز پیکربندی و تخصیص قدرت تولید پراکنده بهینه در سیستم های توزیع
سیستم ‌های حفاظتی با ورودی فازوری - فصل 9
طراحی کنترلر و قضیه گاوس ـ لوکاس
تنظیم پایدار ساز سیستم قدرت در سیستم تک ماشینه متصل به شین بی نهایت (SMIB) با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تحلیل مودی پاورفکتوری
روش گراف خلاصه اصلاح شده با قابلیت حل مدارات SC
پایداری زاویه روتور و میزان نفوذ زیاد در سیستم تولید باد
لیزرهای تراهرتز و آمپلی فایرهای پهن باند کارآمد بر مبنای محیط گین آبشاری کوانتومی - فصل 1
لیزرهای تراهرتز و آمپلی فایرهای پهن باند کارآمد بر مبنای محیط گین آبشاری کوانتومی - فصل 2: موجبرهای تراهرتزی
لیزرهای تراهرتز و آمپلی فایرهای پهن باند کارآمد بر مبنای محیط گین آبشاری کوانتومی - فصل 3: لیزرهای آبشاری کوانتومی تراهرتزی فیدبک توزیعی همراه با آنتن میکرواستریپ
لیزرهای تراهرتز و آمپلی فایرهای پهن باند کارآمد بر مبنای محیط گین آبشاری کوانتومی - فصل 4: طراحی آمپلی فایرهای آبشار کوانتومی تراهرتزی موج سیار
لیزرهای تراهرتز و آمپلی فایرهای پهن باند کارآمد بر مبنای محیط گین آبشاری کوانتومی - فصل 5: ساخت آمپلی فایرهای آبشاری کوانتومی تراهرتزی موج سیار در موجبرهای فلز ـ فلز
لیزرهای تراهرتز و آمپلی فایرهای پهن باند کارآمد بر مبنای محیط گین آبشاری کوانتومی - کل کتاب
دیودهای هندسی گرافنی برای رکتناهای نوری: فصل 1
دیودهای هندسی گرافنی برای رکتناهای نوری: فصل 2- مفاهیم دیود هندسی
دیودهای هندسی گرافنی برای رکتناهای نوری: فصل 3- شبیه سازی دیودهای هندسی
دیودهای هندسی گرافنی برای رکتناهای نوری: فصل 4- ساخت دیودها و رکتناهای هندسی
دیودهای هندسی گرافنی برای رکتناهای نوری: فصل 5- نتایج اندازه گیری ابزاره
دیودهای هندسی گرافنی برای رکتناهای نوری: فصل 6- مباحث
دیودهای هندسی گرافنی برای رکتناهای نوری: فصل 7- رکتناها با استفاده از دیودهای فلز ـ عایق ـ فلز
دیودهای هندسی گرافنی برای رکتناهای نوری: فصل 8- ارتقای آتی
دیودهای هندسی گرافنی برای رکتناهای نوری: فصل ۹ – آشکارسازهای تراهرتزی و فروسرخ (IR)
دیودهای هندسی گرافنی برای رکتناهای نوری: فصل 10- نتیجه گیری
دیودهای هندسی گرافنی برای رکتناهای نوری - کل کتاب
شبیه سازی پایداری گذرای سیستم قدرت تحت شرایط عدم قطعیت براساس محاسبه مدل تیلور
بهبود قابلیت های گذار از ولتاژ كم برای ژنراتور توربین بادی متصل به شبکه
تحلیل وضعیت حرارتی ترانسفورماتور قدرت نیروگاه های انحصاری برق
طراحی و بهینه سازی چرخه آلی رانکین برای نیروگاه برق زمین گرمایی کم دما
کتاب تحلیل مدار 2 با برنامه های کاربردی متلب - فصل 6: تحلیل مدار با تبدیل لاپلاس
موجبر مستطیلی با کنگره های دی الکتریک و با قابلیت پشتیبانی از موج های پسرو
کاربرد تبدیل موجک متقابل در تحلیل و دسته بندی الگوی ECG
طراحی ترانسمیتر جریان با استفاده از یک شبکه پل اندوکتانس و روتامتر به عنوان حسگر
طراحی COMS یک ضرب کننده آنالوگ چهار ربعی کم توان با دقت بالا
مدل سازی اسپایس پیشرفته ماژول های پر قدرت ترانزیستور دو قطبی گیت عایق
مدل سازی رفتار گذرای جدید مدل اسپایس ترانزیستور دو قطبی گیت عایق شامل اثر دمایی
تکنیک جدید برای اندازه گیری دمای پیوند استاتیک و گذرا در ابزاره های ترانزیستور دو قطبی گیت عایق (IGBT) تحت شرایط عملیاتی
یک راهکار مدلسازی الکتروحرارتی گذرای فشرده تأیید شده تجربی برای ماژول های قدرت
آنالیز طیفی موجبرهای مستطیلی چپ گرد کنگره دار عایق
بهینه سازی حذف بار در سیستم قدرت با استفاده از تکنیک های بهینه سازی مبتنی بر هوش ازدحامی
تحلیل عملکرد سیستم ارتباطات نور مرئی برای لینک ارتباطاتی نوری فضای آزاد
ارتقای کیفیت توان و تزریق توان PV با DSTATCOM همراه با کنترل ولتاژ لینک DC متغیر از RSC-MLC
مدل دینامیکی و شبیه سازی پیل سوختی PEM (PEMFCS)
پایداری سیستم قدرت مزرعه بادی
ریزشبکه یکپارچه تجدید پذیر زیستی
مقالات گروه برق الکترونیک – بخش ۲

 

بسیاری از بخش های مقاله های عرضه شده بصورت مجانی قابل مطالعه هستند.
قابلیت خرید مقالات ترجمه شده فایل های انگلیسی و فارسی (PDF + MSWORD) این مقالات میسر می باشد.
کاربران گرامی می توانند نسبت به مطالعه بخش های  مجانی ارائه شده از جمله چکیده، مقدمه و نتیجه گیری مقالات اقدام نموده و خود کیفیت مقالات را قضاوت کنند.

 

لازم به ذکر است که سعی مجموعه مترجمین و مسئولین این وب سایت ارائه ترجمه های علمی و دانشگاهی در رشته های مختلف جهت بهره مندی هر چه بیشتر شما عزیزان از مقالات و مباحث علمی می باشد.

بنابر این استفاده از نظرات و رهنمودهای شما عزیزان دانشگاهی همراه با مشارکت در این عرصه می تواند راهگشای این مجموعه، در ادامه راه به منظور بسط و توسعه هر چه بیشتر مطالب آموزشی، علمی، فرهنگی و دانشگاهی برای بهره مندی روز افزون فرهیختگان گرامی و دانشجویان عزیز، باشد.

خواهشمند است جهت پویایی هر چه بیشتر این مجموعه و در نتیجه گسترش کمی و کیفی مقالات ارائه شده ما را در این امر خطیر یاری رسانید.

 

مشارکت در انتشار مقالات ترجمه شده دانشگاهی

 


 

مقالات آماده گروه برق - الکترونیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.