مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مقالات آماده گروه مدیریت – بازرگانی ۲

مقالات آماده گروه مدیریت – بازرگانی ۲

مقالات آماده گروه مدیریت – بازرگانی ۲ –  ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات مدیریت - ایران ترجمه - Irantarjomeh

مقالات آماده گروه مدیریت – بازرگانی

 

مقالات آماده گروه مدیریت - بخش ۲
سازگاری سیستمهای برآورد عملكرد با اصول مدیریت كیفیت جامع TQM
مدیریت کاركنان پراکنده - چالش جدید در مدیریت دانش
بازاریابی و اینترنت
مدیریت گوناگونی و تاثیرات آن بر روی تعهد سازمانی مستخدمین شواهدی از ژاپن و كره
مزیت های کار - زندگی و تعلق سازمانی:مدلهای مطلوبیت نفع شخصی و تئوری سیگنالینگ
مطالعه‌ای در خصوص ایجاد انگیزه برای مستخدمین در باب تعهد به یادگیری در ورای دوران كوچك سازی: دیدگاه مرتبط با رضایت شغلی
هوشمندی عاطفی و رضایت شغلی: آزمون نقش میانجی گرانه انفعالات مثبت و منفی در محیط كار
هوشمندی رقابتی در مبحث بازاریابی خدمات
همبستگی های مرتبط با وفاداری مشتری به بانكهای خود
نوآوری هایی در بازاریابی خدماتی بانکی یا چگونگی عرضه بازاری یک بانک
بررسی موفقیت راهكارهای تدبیرانه جهت افزایش درك مصرف كننده در زمینه خدمات مالی
نوآوری در بازاریابی: منابع، قابلیت ها و پیامدها در فرودگاه های نواحی پیرامونی اروپا
ساختار مالکیت، ترکیب هیئت مدیره و کارآفرینی
مدیریت تكنولوژی سود آفرین راهنمای مشاغل كوچك فصل 1
مدیریت تكنولوژی سود آفرین راهنمای مشاغل كوچك فصل 2
مدیریت تكنولوژی سود آفرین راهنمای مشاغل كوچك فصل 3
مدیریت تكنولوژی سود آفرین راهنمای مشاغل كوچك فصل 4
مدیریت تكنولوژی سود آفرین راهنمای مشاغل كوچك فصل 5
مدیریت تكنولوژی سود آفرین راهنمای مشاغل كوچك فصل 6
مدیریت تكنولوژی سود آفرین راهنمای مشاغل كوچك فصل 7
مدیریت تكنولوژی سود آفرین راهنمای مشاغل كوچك فصل 8
مدیریت دانش شخصی: ابزاری جهت توسعه دانش در مورد تواناییهای شناختی انسان
تاثیر استراتژیک توسعه محصول جدید بر روی مشارکت در صادرات
دیدگاه مدیریت استراتژیك قیمت گذاری در خصوص حصول اهداف سازمانی یك مطالعه موردی
تاثیر انگیزه پرستاران به انجام كار، رضایت شغلی و مشخصه های آماری - اجتماعی مرتبط با تمایل به ترك شغل فعلی
خوشه های منطقه ای و تاثیر آنها بر روی فعالیت های بازاریابی مشترك: اولین بینش های تشریحی برای یك تحلیل تجربی بین كشوری
مدیریت پیامدهای خارجی بازاریابی در خوشه های نوین منابع - محور طبیعی
فرآیندهای مدیریت ارتباطات مشتری (CRM) از تئوری تا عمل : برنامه ریزی قبل از پیاده سازی سیستم CRM
ارتباط مستخدمین با سازمان ها در کارآفرینی اشتراکی
شیوه های منابع انسانی استراتژیك و عملكرد نوآوری- نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش
چارچوب طراحی سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) برای سیستم های برنامه ریزی مالی و بودجه بندی
رضایت شغلی در بخش دولتی و بخش خصوصی: بررسی مقایسه ای
تولید جی آی تی (JIT) (سیستم تولید بهنگام)بسمت ارائه کیفیت بصورت همیشگی و در موعد مقرر
پیاده سازی کایزن در یکی از صنایع کشور هندوستان: یک مطالعه موردی
آنالیز رفتار کارآفرینانه در فرآیند بین المللی سازی شرکت های نوع جهان – مرزی دارای اندازه کوچک و متوسط / SMEs
شش خط مشی کلیدی: تغییر الساعه مدیریت زنجیره تامین انتخاب استراتژی بهینه برای کسب و کار خود
مشارکت و همکاری تامین کننده - راهکار تغییر دهنده روش بازی در اکوسیستم تامین
منبع یابی مشارکتی – انگیزه و طراحی مجموعه های طرف تقاضا
منبع یابی مشارکتی کلیدی جهت قفل گشایی و حصول ارزش بیشتر
تحت تاثیر قرار دادن فرآیند منبع یابی از طریق مدیریت پروژه بصورت مشارکتی
آیا واردات نهاده های بیشتر سبب ارتقای صادرات می شود؟ - دلایل سطح شرکتی از فرانسه
روش دو فازه برای طراحی و تولید محصول سفارشی
چگونگی بهره گیری از پایداری، پیچیدگی و فراگیری سازمانی بوسیله سیستم های تولید چابک و ناب
تولید سازگار: چارچوبی برای پایداری
نقش تعهد سازمانی بعنوان میانجی ارتباط بین رضایت شغلی و تمایل به ترک و جابجایی شغل
رابطه بین سیستم توسعه منابع انسانی با رضایت شغلی
تاثیرخطرات مبادلاتی و قدرت بر روی فرصت طلبی در ارتباطات برون سپاری
عوامل بازاریابی و منابع انسانی با توجه به اثر بخشی پیاده سازی استراتژی بازاریابی در شرکت های خدماتی
استراتژی در شرکت های کوچک و متوسط بین المللی اروپایی
انواع مدیریت سود و انگیزش: تحقیق انجام شده در تایوان
پیشرفت ها در تئوری بازاریابی بین المللی و راهکارهای آن
بازاریابی پورسانتی
تاثیرات راهکارهای مدیریت کیفیت جامع بر روی کیفیت و نوآوری عملکرد
چرایی عدم تمایل مشتریان جهت برقراری ارتباط و اطمینان به شرکتهای تجاری: موانع التزام به بازاریابی رابطه ای
پارامترهای سنجشی بازاریابی: دیدگاه هایی از مدیران برزیل
خانواده کارآفرین: یک الگوی جدید برای تحقیقات مرتبط با تجارت و کسب و کار خانوادگی
کتاب حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک – فصل اول و دوم
کتاب حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک – فصل سوم
کتاب حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک – فصل چهارم
کتاب حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک – فصل پنجم
کتاب حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک – فصل ششم
کتاب حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک – فصل هفتم
کتاب حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک – فصل هشتم
کتاب حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک – فصل نهم
کتاب حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک – کل کتاب
بینش های مفهومی در ارتباط با شوک استراتژیک و غافلگیری استراتژیک
سوبسید های کود کشاورزی و خریدهای کود تجاری از سوی کشاورزان خرده پا: ازدحام زدایی، نشتی و الزامات سیاسی برای زامبیا
شهر من- برند من: نقش های مختلف سکنه در برند سازی مکان
مسائل مرتبط با مدیریت رسانه های فراکشوری
قابلیت‌های دینامیکی و عملکرد شرکتی تحت شرایط بحران مالی
تئوری افراد ذینفع سازمان های مدرن
مدیریت دانش پروژه و تجارب مربوطه
تجارت بین المللی بین کشورهای مصرف کننده و طرفدار حفظ منابع طبیعی
سنجش حاکمیت الکترونیک معیار نوآوری در بخش دولتی
مقایسه مطالعات مدیریت دولتی
تاثیرات ادوار تجاری بر روی مستندات رشد - سری های زمانی برای کشورهای عضو گروه هفت با استفاده از برآوردهای بررسی مبنای دور تجاری
مدیریت دانش، هوشمندی سازمانی و فراگیری و پیچیدگیهای آن
تأثیر کیفیت محل کار بر روی بهره وری مستخدمین: یک مطالعه موردی از یک بانک ترکیه
تأثیرات عملکرد فرمهای کنترلی متعدد در یک سازمان ناب: یک مطالعه موردی کمی در ارتباط با رویکرد برازندگی سیستم ها
ارزیابی قابلیت مدیریت ریسك مقاطعه كاران پروژه های قطار زیرزمینی در سرزمین اصلی چین
شناخت و کاهش پیچیدگی های غیر ضروری
تاثیر همسویی تعهد مدیریت بر تمایل پرسنل فروش به اتخاذ فناوری های اتوماسیون سازی بخش فروش: یک بررسی تجربی
فرار از مالیات، توسعه مالی و تورم: شواهد تئوریکی و تجربی
تاثیر توسعه بانکداری بر روی اندازه اقتصاد سایه
موج سوم مشاغل مجازی: نکاتی در خصوص آینده مشاغل دانش - مبنا
زندگی دوم در شهر پریان: جهان های اجتماعی مجازی و چگونگی کاربرد آنها
سیستم هوشمند تفکیک مشتریان سودآفرین بر مبنای ابزارهای هوش تجاری
پیش بینی VaR و ES پورتفوی شاخص سهام: روش واین کوپولا
باز مهندسی سازمان های بخش دولتی با استفاده از فناوری اطلاعات
سازمان به عنوان یک مشکل اخلاقی
نقش سازمان ایده آل در مدیریت تطبیقی: یک دیدگاه میان فرهنگی از کشورهای ژاپن و کره
تحلیل ویژوال خط سیر- مبنای داده های بزرگ سری زمانی مالی
نقش مدل تجاری باز در تجاری سازی فناوری
تأثیرات مدیریت پروژه برنامه محور در محیط های چند پروژه ای
از استاندارد سازی تا بومی سازی - توسعه یک رویکرد حساس به زبان برای مدیریت منابع انسانی بین المللی
استراتژی های ارتباطاتی رهبران زن در کارآفرینی
مطالعه فشار شغلی بر روی رضایت شغلی در بین كادر دانشگاهی در كشور مالزی: مطالعه تجربی
خط مشی های جدید بازاریابی الکترونیک هوشمند بر مبنای داده کاوی برای فروشگاه های الکترونیک
کیفیت خدمات و آموزش مستخدمین: نقش واسطه ای تعهد سازمانی
ارتباطات در قرن 21: فصل 20 - ارتباطات تیمی

 

بسیاری از بخش های مقاله های عرضه شده بصورت مجانی قابل مطالعه هستند.
قابلیت خرید مقالات ترجمه شده فایل های انگلیسی و فارسی (PDF + MSWORD) این مقالات میسر می باشد.
کاربران گرامی می توانند نسبت به مطالعه بخش های  مجانی ارائه شده از جمله چکیده، مقدمه و نتیجه گیری مقالات اقدام نموده و خود کیفیت مقالات را قضاوت کنند.

 

مقالات آماده گروه مدیریت – بازرگانی ۲

مقالات آماده گروه مدیریت - بازرگانی - ایران ترجمه
 

مقالات آماده گروه مدیریت – بازرگانی – برگشت به صفحه اصلی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.