ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مقالات آماده گروه صنایع چوب

مقالات آماده گروه صنایع چوب

در این بخش مقالات آماده گروه صنایع چوب و رشته های مرتبط عرضه شده است.

 

 • ترجمه های عرضه شده در این بخش “مقالات آماده گروه صنایع چوب” با قیمتی بسیار اندک در مقایسه با قیمت ترجمه آنها در دسترسی کاربران گرامی می باشد.

  • غالب مقالات از ترجمه روان برخوردار بوده و بخش هایی از آنها بصورت رایگان در اختیار کاربران گرامی است.
   • کاربران گرامی با مطالعه این بخش ها می توانند خود قضاوتی مناسب در خصوص کیفیت مقالات داشته باشند.
 • ضمنا کاربران عزیز می توانند مقالات خود در این رشته را به ایمیل سایت ارسال تا نسبت به برآورد قیمت و زمان ترجمه آن اقدام شود.

  • با ارسال از این طریق از تخفیف مناسب در ترجمه برخوردار خواهید شد.
   • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
مقالات آماده گروه صنایع چوب
مقالات آماده گروه صنایع چوب
نام فارسی
مقالات آماده گروه صنایع چوب
نام انگلیسی
مقالات آماده گروه صنایع چوب
تعداد ص
به فارسی
تعداد ص
به انگلیسی
قیمت به تومان
سال
فارسی بر
Miter saw
۴۸
۲۴
۲۸۰,۰۰۰
 
تکنیکهای هرس کردن درختان
 Tree Pruning Techniques
۱۹
۴
۱۸۰,۰۰۰
۲۰۰۵
خصوصیات جذب آب کامپوزیتهای چوب – پلاستیک
Water sorption characteristics of two wood-plastic composites
۱۵
۴
۱۶۰,۰۰۰
۲۰۰۴
خصوصیات آناتومی چوب برای چوبهای نرم و چوبهای سخت
Wood Anatomy Characteristics Common to Softwoods & Hardwoods
۲۰
۴
۱۰,۰۰۰
 
خصوصیات چوب
Characteristics of Wood
۱۳
۱۰
۵,۰۰۰
۲۰۰۴
چوب بعنوان مواد مهندسی
 Wood as an Engineering Material
۵۴
۵۴
۱۵,۰۰۰
 
کامپوست ضایعات چوب و مقوا با بهره گیری از ضایعات باغ‌ها و پسماندهای آشپزخانه‌‌های خانگی
 Composting Wood or Cardboard Waste with Green Garden or Household Kitchen Waste
۴۲
۳۰
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۷
گرد و غبار چوب و آسم ناشی از شغل
 Wood Dust and Occupational Asthma
۲۶
۸
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۴
ادوات تعیین میزان رطوبت
کوره خشک کن چوب
Dry Kiln Moisture Content Determining Equipments
۱۲
۱۰
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
کوره های خشک کن
Drying Ovens
۶
۵
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
رطوبت سنجهای الکتریکی برای کوره های خشک کن
Electric Moisture Meters for
Drying Ovens
۱۰
۱۰
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
ادوات مورد نیاز برای تعیین دمای کوره خشک کن
Equipment for Determining Temperatures of Kiln Dry
۹
۷
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
میزان‌ الرطوبه های کوره خشک کن
Hygrometers of Kiln Dry
۸
۷
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
ساختمان کوره خشک کن
Dry Kiln structure
۱۴
۱۱
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
ادوات ثبت اطلاعات و کنترل
کوره خشک کن
Recording-controlling instruments for Dry Kiln
۱۵
۱۲
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
سیستم های گرمایشی
کوره خشک کن
Dry Kiln Heating Systems
۱۳
۱۰
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
سیستم های مرطوب سازی و تهویه
کوره خشک کن
Dry Kiln Humidification and Venting Systems
۱۲
۱۰
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
سیستم های محافظتی و نگهداری
کوره خشک کن
Dry Kiln Protective and Maintaining Systems
۲۴
۱۵
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۱
نمونه ها و مواد
کوره خشک کن
Dry Kiln Samples and Materials
۱۶
۱۰
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
آماده سازی و وزن کردن نمونه های
کوره خشک کن
Preparing and Weighting Dry Kiln Samples
۱۵
۱۰
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
استفاده از نمونه های
کوره در طی خشک سازی
Using Kiln Samples During Drying
۸
۷
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
آزمایشات میزان رطوبت میانی و نهایی و تنش نمونه های کوره
Kiln Samples Intermediate and Final Moisture Content and Stress Tests
۱۴
۱۰
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
ثبت اطلاعات روال خشک نمودن الوار
Recording Drying Data
۸
۷
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
برنامه زمانی کوره برای چوبهای سخت
Kiln Schedules for Hardwood
۵۰
۳۸
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۱
برنامه زمانی کوره برای چوبهای نرم
Kiln Schedules for Softwood
۳۶
۲۹
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۱
فرآیندهای رطوبت زدایی، استریل سازی، یکسان سازی و آماده سازی  کوره خشک کردن چوب
Dehumidification, Sterilizing, Equalizing, and Conditioning Treatments for Kiln Dry
۱۸
۱۳
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۱
پانلهای کنترل جریان هوا، محفظه هوای فشرده، تهویه و سیستم‌های مرطوب‌سازی کوره خشک سازی
Baffles, Plenum chamber, Venting and humidification systems of Kiln Dry
۱۶
۱۲
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
ادواتی جهت کنترل شرایط خشک کردن الوار کوره
Equipments to control drying conditions
۲۲
۱۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۱
کوره های رطوبت زدایی
Dehumidification kilns
۸
۶
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
نقص های خشک کردن الوار
Kiln Drying Defects
۱۳
۱۰
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
نقص میزان رطوبت غیریکنواخت
Uneven Moisture Content Dry Defects
۱۰
۷
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
رنگ زدایی برون چوب
Sapwood Discolorations Defects
۲۲
۱۴
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۱
رنگ  زدایی درون چوب
Heartwood discolorations Defects
۸
۶
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
رنگ  زدایی چوب های خشک و مرطوب
Wetwood and Dried Wood Discolorations
۱۰
۶
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
نقص های خشک کردن چوب های تجاری
Drying defects of commercial woods
۲۰
۱۴
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۱
کوره خشک کردن الوار
عملیات و گرم سازی
Operating and Warming up
a Dry Kiln
۲۰
۱۳
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۱
راه اندازی یک کوره پس از انجام روال گرم سازی
Operating a Kiln after Warm-up Procedure
۳۱
۲۱
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۱
سورت و دسته بندی الوار برای خشک کردن
Sorting Lumbers for Kiln Dry
۱۳
۱۰
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
چوب دستک گذاری الوار برای خشک
Stickering lumbers for Kiln Dry
۱۴
۱۲
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
ادوات کپه چینی، کپه ساز و کپه بردار  برای خشک کردن
Piling, Stacking and Unstacking Equipments for Kiln Dry
۱۶
۱۲
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
بارگیری و پانلهای کنترلی کوره‌های خشک‌ کن
Loading and Baffling Dry Kilns
۹
۸
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
ذخیره سازی خشک
کنده‌ ها و الوار برای کوره خشک سازی
Dry Storage of Log and Lumber for Kiln Dry
۱۵
۱۰
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
ذخیره سازی مرطوب کنده‌ ها و الوار برای کوره خشک سازی
Wet Storage of Log and Lumber for Kiln Dry
۹
۶
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
تاثیرات آب و هوایی بر روی
ذخیره سازی الوار
Effects of climate on lumber storage
۶
۵
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
ذخیره الوار در فضای بیرونی برای انجام فرآیند خشک سازی
Outdoor storage Lumber for Kiln Dry
۱۱
۸
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
محلهای ذخیره روباز الوار برای انجام فرآیند خشک سازی
Open Shed Storage for Kiln Dry
۸
۶
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
انبار سر بسته غیر گرمایشی و گرمایشی ذخیره‌ سازی الوار
Closed Unheated and heated Shed Storage for Kiln Dry
۱۲
۸
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
روشهای فرآوری الوار ذخیره شده برای خشک کردن
Treating stored lumber for Kiln Dry
۱۲
۸
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
جابجایی الوار و ذخیره سازی به هنگام ترانزیت
Lumber handling and storage in transit
۱۳
۹
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
مصرف انرژی جهت خشک کردن
Energy consumption for Kiln Dry
۱۸
۱۲
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
انرژی چوب و چوب سوخت
Wood Energy and Woodfuels
۳۰
۱۷
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۱
خصیصه های چوب سوخت
Woodfuel Characteristics
۲۵
۱۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۱
اطلاعات انرژی چوب
Woodfuel Data
۳۱
۱۸
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۱
مصرف انرژی چوب
WOOD ENERGY CONSUMPTION
۳۶
۲۳
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۱
سیاست های تامین چوب
WOODFUEL SUPPLY POLICIES
۴۵
۳۰
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۱
ارزیابی مصرف انرژی چوب
ESTIMATES OF WOOD ENERGY CONSUMPTION
۱۵
۱۲
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
چشم انداز عرضه و مصرف چوب سوخت
SUPPLY AND CONSUMPTION OUTLOOK OF WOODFUEL
۴۰
۲۳
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۱
چوب سوخت و انتشار گازهای گلخانه ‌ای
IMPLICATIONS OF WOODFUEL USE FOR GREENHOUSE
۲۱
۱۵
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۱
آنالیز مزیت های چوب فرآوری CCA
Analysis of Benefits
of CCA-Treated Wood
۶۴
۲۳
۱۸,۰۰۰
۲۰۰۸
درختان مخروطی
CONIFEROUS TREES
۱۴
۱۰
۵,۰۰۰
۲۰۱۲
درختان برگ ریز
DECIDUOUS TREES
۱۶
۱۲
۵,۰۰۰
۲۰۱۲
درختچه های حیات وحش
WILD LIFE SHRUBS
۱۰
۸
۵,۰۰۰
۲۰۱۲
توت های خوراکی
EDIBLE BERRIES
۴
۴
۲,۰۰۰
۲۰۱۲
گل های وحشی و چند ساله
WILD FLOWERS & PERENNIALS
۱۸
۱۴
۵,۰۰۰
۲۰۱۲
گیاهان پوشش دهنده زمین
GROUND COVERS
۵
۵
۲,۰۰۰
۲۰۱۲
پیچک ها و بالارونده ها
VINES
۴
۴
۲,۰۰۰
۲۰۱۲
سبزه ها و چمن های تزئینی
ORNAMENTAL GRASSES
۱۰
۸
۵,۰۰۰
۲۰۱۲
فرآوری اکستروژن مواد خام چوبی و کاربرد در کامپوزیت های چوب پلیمر
Extrusion Processing of
Wood Raw Materials for Use in
Wood-Polymer Composites
۴۲
۲۷
۱۵,۰۰۰
۲۰۱۱
مقالات آماده گروه صنایع چوب